Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs ekologiczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1212 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponowany konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum. Tematyka obejmuje wiedzę z ekologii, ochrony środowiska oraz obszarów i obiektów prawnie chronionych woj. podkarpackiego (szczególnie Dukielszczyzny). Konkurs kształtuje właściwe postawy wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwia na piękno przyrody. 3 najlepszych uczniów reprezentuje szkołę w Gminnym Konkursie Ekologicznym

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ W GIMNAZJUM

ZAKRES PROGRAMOWY: Ekologia oraz ochrona środowiska i przyrody

CELE KONKURSU :
 • wzbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
 • uwrażliwienie młodzieży na piękno przyrody,
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia,
 • kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy,
 • poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan,
 • kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego
ZAKRES PROBLEMATYKI KONKURSU:
 • zasoby przyrody i ich ochrona,
 • ochrona powietrza, gleb i wód,
 • ochrona środowiska a zdrowie człowieka,
 • podstawowe wiadomości z zakresu ekologii,
 • gospodarka odpadami,
 • formy ochrony przyrody,
 • obszary i obiekty prawnie chronione woj. podkarpackiego (szczególnie Dukielszczyzny).
Uczestnikami mogą być chętni uczniowie klas gimnazjalnych I – III.
3 najlepszych uczniów etapu szkolnego zostanie zakwalifikowanych do etapu gminnego.

KONKURS EKOLOGICZNY DLA GIMNAZJUM
 1. Plastik „zanieczyszcza” nasze środowisko przyrodnicze przez:
  1. jeden rok,
  2. kilkanaście lat,
  3. setki lat,
  4. kilkadziesiąt lat.
 2. Recykling oznacza proces:
  1. likwidacji szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych,
  2. odsiarczania spalin,
  3. ponownego wykorzystania odpadów w produkcji.
 3. Jakie zagrożenia niosą ze sobą wysypiska nie odpowiadające obowiązującym normom?
  1. wydzielanie się tlenku węgla,
  2. skażenie gleb i wód gruntowych,
  3. wytwarzanie gazów powodujących smog.
 4. Liczba parków narodowych w Polsce to:
  1. 18
  2. 21
  3. 23
  4. 25
 5. Wymień nazwy 3 rzadkich gatunków roślin chronionych w magurskim parku narodowym:
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Które rezerwaty w gminie Dukla chronią naturalne stanowiska cisa:
  1. Igiełki
  2. Modrzyna
  3. Kamień nad Jaśliskami
  4. Wadernik
 7. Na terenie gminy Dukla liczba pomników przyrody to:
  • 5
  • 9
  • 12
  • 14
 8. Czym są użytki ekologiczne?
 9. Co może być pomnikiem przyrody?
 10. Jaki park krajobrazowy znajduje się na obszarze gminy Dukla i w którym roku został on utworzony?
 11. Podaj po 3 przykłady zasobów odnawialnych i nieodnawialnych.
 12. Nauka o ochronie środowiska (zasobów przyrody) to:
  1. ekologia
  2. sozologia
  3. zoologia
 13. Które z wymienionych pojęć nie oznacza metody likwidacji odpadów?
  1. kompostowanie,
  2. spalanie,
  3. destylacja .
 14. Stanowisk dokumentacyjnych jest na Dukielszczyźnie:
  1. mniej niż 5
  2. 5
  3. więcej niż 5
 15. Najbardziej zniszczone lasy górskie znajdują się w górach:
  • Stołowych
  • Świętokrzyskich
  • Izerskich
  • Bieszczadach
 16. Do zadań ekologii należy m.in. tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody:
  1. prawda
  2. fałsz
 17. Lista zwierząt zagrożonych wyginięciem zawarta jest w tzw.:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
autor: Grzegorz Lega

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie