Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program szkolenia dla nauczycieli

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1105 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam program szkolenia dla nauczycieli języka polskiego i fizyki. Nadrzędnym celem jest ukształtowanie w uczniach umiejętności czytania ze zrozumieniem. Istotny jest również fakt wykazania spójności przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Ostatecznie zajęcia mają doprowadzić do efektywnego przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego.
PROGRAM SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

„PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO EGZAMINU MATURALNEGO”


I. WSTĘP


Prezentowany program „Szkolenia dla nauczycieli” został opracowany w celu efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Podjęta tematyka jest spójna z materiałem realizowanym na lekcjach języka polskiego oraz fizyki i astronomii w technikum zawodowym i liceum profilowanym. Szkolenie dla nauczycieli i lekcje przeprowadzone wśród uczniów zmierzają do wykształcenia umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Inspiracją do podjęcia tego zadania był udział w kursie: „Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego”.

Program został zatwierdzony przez dyrektora i zaopiniowany pozytywnie przez nauczyciela języka polskiego, nauczyciela dyplomowanego.


II. PODSTAWA PROGRAMOWA

Program powstał w oparciu o:
Þ Programy nauczania:

Technikum: „Technik mechanik” – 2115/T-5T,T-3,SP/MEN/1998.04.16, „Technik elektryk”- 2106/T-3/MEN/1997.07.16,

Liceum Profilowane: „Zarządzanie informacją” – LP-21/MENiS/2002.04.30

Þ Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2004r. Nr 199, poz. 2046).

Þ Informatory dotyczące egzaminów maturalnych z języka polskiego, fizyki i astronomii.

Þ Standardy wymagań egzaminacyjnych.

Þ Wiedzę i materiały pozyskane na Kursie Grantowym Nr 32 – „Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego”.

Þ Umiejętności i wiedzę wynikającą z posiadanego wykształcenia i analizy literatury.


III. CELE EDUKACYJNE ZAJĘĆ PRZEZNACZONYCH DLA MŁODZIEŻY

Nadrzędnym celem jest wykształcenia w uczniach umiejętności czytania ze zrozumieniem. Istotny jest również fakt wykazania spójności przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych. Ostatecznie zajęcia mają doprowadzić do efektywnego przygotowania ucznia do egzaminu maturalnego.


Cele poznawcze zajęć:
 1. Poznanie podstawowych pojęć fizycznych,
 2. Poznanie zjawisk i procesów fizycznych.
 3. Poznanie podstawowych pojęć dotyczących astronomii,
 4. Poszerzenie wiedzy dotyczącej wybranych utworów literackich.
 5. Poszerzenie wiedzy dotyczącej wybranych epok literackich.

Cele kształcące zajęć:
 1. Rozwijanie aktywności umysłowej.
 2. Rozwijanie zdolności poznawczych i poszerzenie horyzontów myślowych,
 3. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
 4. Kształcenie logicznego myślenia oraz umiejętności wnioskowania,
 5. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.
 6. Umiejętność korzystania z Internetu i programów komputerowych.
 7. Wykształcenie umiejętności wartościowania tekstu.

Cele wychowawcze zajęć:
 1. Wyrobienie estetyki zapisu i wyrażania myśli.
 2. Kształtowanie takich cech jak: dociekliwość i krytycyzm.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

IV. CELE PROGRAMU SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA NAUCZYCIELI.

Þ Wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.

Þ Rozwijanie wśród nauczycieli umiejętności przygotowania uczniów do udzielania czytelnych i zwartych odpowiedzi zawartych w poleceniach.

Þ Wspomaganie nauczycieli w zakresie kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Þ Uzupełnienie wiedzy z zakresu fizyki i astronomii.


Program zwraca uwagę na realizację następujących celów edukacyjnych w stosunku do ucznia:

Þ Wzrost zrozumienia czytanego tekstu.

Þ Nabycie umiejętności wartościowania informacji.

Þ Nabycie wiedzy dotyczącej zjawisk przyrodniczych.

Þ Zwiększenie umiejętności zastosowania wiedzy uzyskanej na przedmiotach przyrodniczych w trakcie analizy tekstów literackich.

Þ Zwiększenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich analizy.


V. OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Þ Poszerzenie wiedzy dotyczącej umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Þ Poszerzenie wiedzy dotyczącej zjawisk przyrodniczych.

Þ Wymiana spostrzeżeń dotyczących przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.

Þ Poznanie aktywnych metod nauczania ( strategie: „Kto wie lepiej?”, „Dlaczego?”)

Þ Wymiana spostrzeżeń dotyczących różnych metod nauczania, w tym metod aktywizujących w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.
Þ Założenie zespołu samokształceniowego – mającego na celu kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, zaangażowanie do współpracy nauczycieli innych przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.
Þ Współpraca w ramach doboru tekstów literackich będących bazą do przeprowadzenia zajęć dla młodzieży.

VI. REALIZACJA – PRZEBIEG SZKOLENIA.

Þ Omówienie przez prowadzącego tematyki i celów szkolenia.

Þ Przedstawienie problemu związanego z brakiem umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem. Określenie znaczenia nabycia tej umiejętności przez przyszłych maturzystów.

Þ Przedstawienie aktywizujących metod nauczania pozwalających w atrakcyjnej formie zapoznać uczniów z omawianymi zagadnieniami.

Þ Rozwiązywanie i analiza zadań, ze wskazaniem najczęściej popełnianych przez uczniów błędów.

Þ Wspólne omawianie zadań.

Þ Dyskusja na temat: „Behawioryzm czy konstruktywizm – w którą stronę podążać?”

Þ Przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej w klasie L1 : Temat : „Tarcie” - praca z tekstem literackim: „Dziwna historia” Bolesława Prusa.

Þ Na bazie uzyskanych informacji założenia zespołu samokształceniowego, zobowiązanie wspólnego doboru tekstów literackich i przeprowadzania lekcji koleżeńskich.

Þ Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.
VII. UWAGI O REALIZACJI.

Szkolenie przeprowadzono w wymiarze 10 godzin dydaktycznych.VIII. SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU.

Þ Spostrzeżenia prowadzącego podczas prowadzonych zajęć.

Þ Uwagi nauczycieli przekazywane na bieżąco i po przeprowadzeniu warsztatów.

Þ Dyskusja z uczestnikami szkolenia.

Þ Długofalowo – w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych.IX. LITERATURA.

Informatory o egzaminach maturalnych.

Programy nauczania.

Materiały pozyskane na kursie: „Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego”

Buehl Doug, „Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się” Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o., 2004r


Opracowała Katarzyna Więcławik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie