Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan działań wychowawczych na pierwszy etap kształcenia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4897 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego Plan działań wychowawczych na pierwszy etap kształcenia został opracowany w oparciu o Program Wychowawczy obowiązujący w naszej szkole. Zawiera naczelny cel wychowania, określone są zasady nauczyciela wychowującego, cele operacyjne i zamierzone efekty wychowawcze dla poszczegółnych klas nauczania zintegrowanego. W załączenu uszczegółowiony plan dla klasy I.

>> WYROSNĄ Z NICH TACY, KTÓRZY KU GWIAZDOM WZLECIEĆ ZAPRAGNĄ, I TACY, KTÓRZY NIE ZAWRÓCĄ W PÓŁ DROGI.<<
J. KORCZAK


PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
NA PIERWSZY ETAP KSZTAŁCENIA
KLASY I – IIIROK SZKOLNY 2006/2007NACZELNY CEL WYCHOWANIA


Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do autokreacji na drodze do właściwego dla niego sukcesu szkolnego
Zadania nauczyciela wychowującego :

 • Kreowanie sytuacji , w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • Kształtowanie umiejętności współistnienia oraz współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę , zabawę , i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
 • Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 • Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób .
KLASA PIERWSZA

Cel wychowania : Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej


Cele operacyjne
Zamierzone efekty
· jesteśmy bezpieczni w klasie i grupie

· przestrzegamy wspólnie ustalonych reguł w relacjach uczeń- nauczyciel, nauczyciel- uczeń
· rozumiemy potrzeby innych
· dostosowujemy się do wymogów grupy, uczymy się radzić sobie w różnych sytuacjach życia szkolnego,
· pracujemy w grupie, uczymy się współdziałania z innymi, poznajemy różnorodność form pracy
· uczymy się pokonywać trudności wynikające z bycia uczniem,

· prezentujemy swą pracę

· wspólnie ustalamy reguły zachowania w klasie(kontakt) i respektujemy je.
· uczeń rozumie zasady współdziałania w grupie i przestrzega tych zasad
· uczeń stosuje się do ustalonych reguł

· uczeń potrafi określić potrzeby swoje i innych,
· niesie pomoc innym, potrafi zaakceptować indywidualność kolegów w grupie
· uczeń umie pracować w parze, zespole, grupie

· uczeń radzi sobie z rozwiązywaniem prostych problemów codziennego życia szkolnego
· dziecko rozumie nową sytuację i potrzebę uczenia się,
· uczeń przejawia chęć zdobywania wiedzy i pokonywania trudności.Efekty działań wychowawczych:

 • Ma poczucie przynależności do klasy jako ważne jej ogniwo.
 • Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
 • Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.

KLASA DRUGA

Cel wychowania : Zna normy dobrego wychowania i według nich postępuje


Cele operacyjne
Zamierzone efekty
· pracujemy zgodnie na rzecz swojej klasy,
· bierzemy udział w imprezach klasowych,

· razem z rodzicami przeżywamy klasowe radości,
· zapraszamy rodziców do naszej klasy,
· współuczestniczymy w imprezach szkolnych i środowiskowych,
· poznajemy normy zachowania się w instytucjach publicznych, stosujemy się do nich,
· poznajemy siebie wzajemnie,

· uczymy się pokonywać trudności i własne słabości,
· uczestniczymy w kołach zainteresowań i konkursach.
· dziecko umie komunikować się aktywnie słucha drugiego człowieka,
· współdziała w grupie, ma poczucie współodpowiedzialności za nią,
· wraz z nauczycielem rodzice rozwiązują problemy dziecka,
· wspólnota oddziaływań wychowawczych,
· uczeń aktywnie uczestniczy w wycieczkach i innych imprezach, współpracuje przy ich organizacji,
· wie, jak należy zachować się w miejscach publicznych,

· uczeń buduje obraz własnej osoby, opierając się na samoocenie,
· pozytywnie reaguje w sytuacjach trudnych,
· chroni przyrodę i wykazuje wrażliwość na potrzeby istot żywych.


Efekty działań wychowawczych:

 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe.
 • Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

KLASA TRZECIA

Cel wychowania: Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych


Cele operacyjne
Zamierzone efekty
Uczeń:
· odznacza się kulturą dyskusji,


· wyraża swoje uczucia, jest otwarty na potrzeby innych,

· akceptuje odmienność innych,

· odczytuje emocje na podstawie mowy ciała,

· rozumie i stosuje zasady aktywnego słuchania
Uczeń:
· zabiera głos w odpowiednim momencie, nie przerywa innym, szanuje odmienność poglądów, uzasadnia swoje poglądy,
· używa komunikatu „ja” w sytuacjach trudnych,
· jest świadomy swoich uczuć,
· swoją postawą i sądami nie rani innych,
· odznacza się empatią,
· „wie”, co czuje, co mówi czyjaś twarz,
· efekty te widoczne są w zachowaniu (komunikat- przetworzenie- zachowanie).


Efekty działań wychowawczych:

· Zna i rozumie pojęcia: norma, obowiązek, tolerancja, godność.
· Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
· Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.
· Zna formy odmawiania innym osobom.
· Jest świadome swoich praw.
· Wie do kogo może zwrócić się o pomoc.


KLASA I – ROK SZKOLNY 2005/2006

I CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p
Formy realizacji
Termin
Uwagi
1
2
Stworzenie warunków do adaptacji uczniów klasy I
· zwiedzanie szkoły i jej pomieszczeń z omówieniem ich przeznaczenia


Organizacja zespołu klasowego
· zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów samorządu klasowego

· dyskusja na temat samorządności, obowiązków samorządu klasowego i dyżurnych klasowych


· wspólne ustalenie kalendarza imprez klasowych

· wspólne podejmowanie decyzji dotyczących życia klasy

IX

IX


IXIX


Cały rok
II TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK DO NAUKI

L.p
Formy realizacji
Termin
Uwagi
1


2


3


456
Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami
edukacyjnymi klasy I

Stosowanie różnorodnych metod nauczania w celu aktywizowania uczniów do nauki

Systematyczne sprawdzanie i ocenianie pracy ucznia w klasie i pracy domowej

Stosowanie nagród (i ewentualnie kar )za odpowiednią postawę uczniów wobec nauczycieli , kolegów i koleżanek

Indywidualna pomoc uczniom mającym trudności w nauce

Wdrażanie do samokontroli i samooceny uczniów (wyniki w nauce i zachowaniu ucznia )
IX


Cały rok


Cały rok


Cały rokCały rokCały rok
III OPIEKA I WYCHOWANIE

L.p
Formy realizacji
Termin
Uwagi
12

34


5


6
7


Poznanie symboli narodowych
-nauka śpiewania hymnu narodowego ,przyjęcie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu

Świadome uczestnictwo w obchodach świąt narodowych

Przygotowanie ślubowania klasy pierwszej i zorganizowanie dyskoteki integrującej klasy O-III

Udział w uroczystościach szkolnych i klasowych według kalendarza

Troska o salę lekcyjną – przyjmowanie odpowiedzialności za wystrój i porządek klasy
§ -utrzymanie czystości w klasie
§ -pielęgnacja kwiatów
§ -urządzenie kącika czytelniczego
§ -dbanie o aktualne gazetki

Wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą, higienę otoczenia oraz o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w życiu szkoły a w szczególności:

· utrzymanie w czystości zeszytów i książek
· prawidłowa postawa przy czytaniu i pisaniu
· właściwe korzystanie z urządzeń sanitarnych
· odpowiedni strój na ćwiczenia gimnastyczne
· spożywanie drugiego śniadania

Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów powstających na tle niepowodzeń szkolnych , trudności w kontaktach rówieśniczych

X , XI , VXI , V


XCały rok

XCały rok

Cały rokIV WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM

Lp
Formy realizacji
Termin
Uwagi
1


2
Rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów
poprzez :
-indywidualne rozmowy z uczniami
-spotkania z rodzicami


Spotkania wychowawcy klasy z rodzicami -trzy razy w ciągu roku szkolnego - dodatkowe kontakty indywidualne z rodzicami uczniów , którzy wymagają szczególnej troskiCały rok
XI , I ,IVXI , I , IV
Cały rok
KALENDARZ IMPREZ - KLASA I
ROK SZKOLNY 2005/2006
L.p

Nazwa imprezy

Data
1


2

3

4

5

6


7

8

9

10

11


12
Akcja „Sprzątanie Świata"

Dzień Edukacji Narodowej

Andrzejki – dyskoteka , wróżby

Mikołajki , opłatek szkolny

Dzień Babci i Dziadka

Choinka szkolna (pomoc uczniów w dekoracji)Bal przebierańców

Turniej gier i zabaw

Dzień Matki (pomoc uczniów w dekoracji)

Dzień Dziecka

Udział w konkursach np. piosenki , plastycznychZakończenie roku szkolnego
IX

X

XI

XII

I

III

III

V

VI

(wg ofert)VI


autorki: Alicja Średnicka-Grodzka
Urszula Mastalerczuk
Anna Granaszewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie