Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie rozwoju ucznia w klasach I - III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 823 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedmiotem oceny są trzy płaszczyzny rozwoju ucznia: Rozwój fizyczny, rozwój społeczno – emocjonalny i rozwój intelektualny. Ocena rozwoju ucznia odbywa się na podstawie „standardów wymagań” ucznia określonych dla każdego etapu edukacji wczesnoszkolnej, która posiada nauczyciel w poszczególnych klasach. Podstawą do opracowania „standardów osiągnięć ucznia” są treści zawarte w Podstawie Programowej i programie edukacji, którym jest „Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III z EKOLDUDKIEM W SZKOLE”.

    Ocenianie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie (semestrze, roku szkolnym) i ustaleniu jednej oceny – oceny wpisowej.

Praca ucznia jest podsumowana:
 • oceną bieżącą (ciągłą), odnotowaną na indywidualnych pracach ucznia i gromadzonych w teczce ucznia.
 • oceną międzysemestralną – sporządzoną na kartach „osiągnięcia i postępy ucznia”
 • oceną semestralną – sporządzoną na karcie oceny wpisowej za I semestr
 • oceną końcoworoczną – wpisaną w arkuszach ocen
      W ocenianiu bieżącym są brane pod uwagę karty pracy indywidualnej ucznia, sprawdziany, prace klasowe, prace domowe i jego prace dowolne, które informują systematycznie o postępach dziecka w nabywaniu umiejętności. Gromadzone są w teczce ucznia dając pełny obraz kolejnych postępów i rozwoju ucznia. Nauczyciel oceniając na bieżąco osiągnięcia wymagane w ramach danej aktywności stosuje symbole:
  A – wspaniale
  B – bardzo dobrze
  C – dobrze
  D – ćwicz jeszcze
      Celem przekazania informacji dla rodzica o osiągnięciach edukacyjnych jego dziecka, nauczyciel sporządza ocenę międzysemestralną.

     Korzystając z bieżącej oceny, opracowuje kartę osiągnięć szkolnych i zachowania ucznia i przedstawia ją rodzicowi podczas spotkania ustalonego wg harmonogramu szkolnego.

Karta zawiera symbole:
  + - umiejętność opanowana
  - - umiejętność nieopanowana
      Do sporządzenia kart osiągnięć szkolnych i zachowania ucznia służą opracowane podstawowe kompetencje i umiejętności ucznia dla poszczególnych klas wykorzystywane do sporządzania oceny międzysemestralnej.

     Po zakończeniu I semestru i roku szkolnego nauczyciel sporządza ocenę klasyfikacyjną, semestralną i końcoworoczną w terminie określonym w statucie.

      Ocena końcowa to ocena podsumowująca, przeprowadzana na zakończenie edukacji w danej klasie, sprawdzająca poziom osiągnięć i kompetencji. Dotyczy przede wszystkim zasadniczych narzędzi ucznia (czytanie, pisanie, mówienie, rachowanie, rozwiązywanie problemów) fundamentalnych treści z zakresu wiedzy o świecie, stanowiących podstawę do dalszej nauki i koniecznych zachowań w aktywnym życiu społecznym.

Opracowały: Anna Mrozek, Agnieszka Majcherczyk, Marzena Sapalska, Katarzyna Kamińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie