Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wynikowy z języka polskiego dla kl VI szkoły specjalnej sem II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2710 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Proponuję plan wynikowy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej specjalnej. Plan został napisany w korelacji z podręcznikiem -Język Polski - Dziś i wczoraj Marii i Krzysztofa Pietracha.
PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ SEMESTR II
Tematyka liczba godzin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Środki dydaktyczne:
Jak spędziłem ferie 1g
 • Wypowiada się w kilku zdaniach n/t ferii
 • uzupełnia tekst n/t ferii
 • rysuje ilustrację
 • nadaje tytuł ilustracji
 • Komponuje wielozdaniową wypowiedź n/t ferii zimowych
 • redaguje samodzielną wypowiedź (opowiadanie)

Pan Astronom mówi o znakach zodiaku - 1g
 • Zapisuje swoją datę urodzin
 • wyszukuje swój znak zodiaku w Księdze znaków
 • czyta głośno wiadomości n/t swego znaku zodiaku
 • Wymienia planety Układu Słonecznego
 • porównuje własne cechy z opisanymi w Księdze znaków
Podr str188 Księga znaków
Z historii Polski. Mieszko I -1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • odnajduje wskazany fragment w tekście
 • redaguje opis woja ( z pomocą gotowych wyrazów)
 • Wyszukuje w encyklopedii wskazane fragmenty
 • komponuje kilkuzdaniowy opis woja
Podr str 253 Encyklopedia Historyczna dla młodzieży


Bolesław Chrobry – pierwszy król polski - 1g
 • Czyta głośno fragmenty tekstu
 • opowiada zdarzenia z czytanki
 • redaguje streszczenie opowiadania
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó”wymiennym
 • Podaje zasady pisowni „ó” ” wymienne
 • wylicza cechy dobrego króla
Podr str 254 ćw str 70
Król Kazimierz Wielki Akademia Krakowska – 1g
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • uzupełnia zdania wiadomościami z czytanki
 • rozwiązuje krzyżówkę n/t Akademii
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó
 • Komponuje kilkuzdaniową wypowiedź n/t Akademii Krakowskiej
 • prawidłowo stosuje pisownię z „ó” niewymiennym
Podr str 263 – 267 ćw str 71


Ewaluacja
  Formy i narzędzia ewaluacji: Uwagi:pisemna: test n/t wiadomości o królach, opis wojaustna: opowiadanieWielcy odkrywcy: Mikołaj Kopernik - 1g
 • Czyta tekst ze zrozumieniem
 • pisze życiorys M. Kopernika
 • prawidłowo stosuje pisownię „ów; ówka


 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o M. Koperniku
 • wyjaśnia w kilku zdaniach odkrycie M. Kopernika
Podr str 277 cw str 72 Encyklpoedia
Krzysztof Kolumb - 1g
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odnajduje w tekscie wskazany fragment
 • pisze notatkę z podróży Kolumba
 • prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „ó” niewymiennym
 • Pokazuje Amerykę na mapie Świata
 • opowiada w kilku zdaniach opodróży K. Kolumba
Podr str 279 ćw str 73 Encyklopedia , mapa
Jan Gutenberg - 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • odnajduje w tekscie wskazany fragment
 • przepisuje wybrane fragmenty do zeszytu
 • zapisuje krótki tekst pieczątkami literowymi

 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o J. Gutenbergu
Podr str 275 pieczątki literowe encyklopedia
Wielcy Polacy: Jan Matejko - 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • ogląda zuwagą obrazy Matejki w albumie
 • opisuje w kilku zdaniach wybrany obraz
 • przepisuje opis do zeszytu


 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o J. Matejko
 • redaguje opis wybranego obrazu
Podr str 302 encyklopedia album
Henryk Sienkiewicz – 2 g
 • Słucha z uwagą opowiadania nauczyciela
 • zapisuje tytuły książek
 • ogląda fragment filmu „ W pustyni i w puszczy”
 • szereguje kolejność zdarzeń w filmie
 • rozwiązuje krzyżówkę n/t filmu
 • Odnajduje w encyklopedii wiadomości o H. Sienkiewiczu
 • opowiada w kilku zdaniach przygodę bohaterów
Encyklopedia, film
Ewaluacja
  Formy i narzędzia ewaluacji: Uwagi:pisemna: test niedokończonych zdań , dyktandoustna: opowiadanie, rozmowy
Lektura – 3 g

Piszę bez błędów - 1g
 • Prawidłowo stosuje pisownię wyrazów z „h” i „ch” - ćwiczenia


Ćw str 74 -77
Telewizor - 1g
 • Wymienia zasady oglądania tv
 • zapisuje zasady
 • wybiera z programu tv audycje i uzasadnia swój wybór
 • pisze krótkie streszczenie ulubionej audycji
 • Wyjaśnia dlaczego tv może być niebezpieczna dla dzieci i młodzieży
 • wymienia audycje telewizyjne przeznaczone dla młodzieży
Podr str 195, program telewizyjny
Czy artysta zmieni pędzel na komputer? 1g
 • Pracuje na komputerze w pracowni komputerowej
W marcu jak w garncu – 1g
 • Czyta głośno wiersze z odpowiednią intonacją
 • układa przysłowia z rozsypanek wyrazowych
 • wskazuje czasowniki w tekście
 • Wymienia inne przysłowia ludowe
 • podaje definicję czasownika
Podr str 191 karty pracy
Marzanna. Zwyczaje i tradycje. - 2g
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie szkolnej
 • opisuje Marzannę
 • redaguje sprawozdanie z uroczystości
 • Samodzielnie układa i zapisuje sprawozdanie z uroczystości szkolnej
 • przygotowuje i prowadzi konkursy
Podr str 162

Teatr 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • omawia zasady zachowania sie w teatrze
 • podaje różnice między teatrem a kinem


 • Wyjaśnia zasady teatralnego „savoir- vivru”
 • odnajduje w encyklopedii hasła

Jak oglądać przedstawienie teatralne - 2g
 • Ogląda z uwagą przedstawienie teatralne
 • pisze streszczenie oglądanej sztuki
 • inscenizuje ruchem scenki dramowe

 • Ocenia przedstawienie teatralne
Podr str 229
Co to jest reklama?- 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • wie i potrafi wyjaśnić co to jest reklama i czemu służy
 • omawia wybrane reklamy telewizyjne


 • Tworzy własny plakat reklamowy
 • wskazuje dobre i złe strony reklamy
Podr str 230
Powtórzenie pisowni wyrazów z „h” i ch”i „ó” , „u”- 1g
 • Rozwiązuje krzyżówki, szarady słowne
 • pisze dyktando

Ćw 78 - 84, karty pracy
Święta Wielkanocne – 3 g
 • Czyta tekst cicho i głośno
 • wymienia zwyczajeWielkanocne
 • porównuje zwyczaje świąteczne
 • podaje przepis na ulubioną potrawę
 • redaguje opis stołu wielkanocnego
 • redaguje życzenia świąteczne
 • Określa nastrój Świąt Wielkanocnych
 • opowiada o mniej znanych zwyczajach świątecznych
 • wykonuje ozdobną kartkę świąteczną
Podr str 163 - 164


Prima aprilis -1g
 • Czyta głośno tekst z odpowiednią intonacją
 • opowiada n/t żartów prima aprilisowych
 • redaguje opowiadanie n/t wymyślonego żartu
 • Komponuje wielozdaniową wypowiedź n/t przygody
 • ocenia stosowność niektórych żartów
Podr str 202Dzień Ziemi. Pisownia nie z czasownikami. – 2g

 • Wylicza podstawowe zasady ochrony środowiska
 • czyta turystyczny savoir – vivre
 • prawidłowo stosuje pisownie nie z czasownikami
 • Planuje działania chroniące środowisko
 • wyjśnia zasady dobrego zachowania w czasie wycieczek turystycznych
Podr str 206 ćw str 84
Chora rzeka. Smok i smog. Pisownia nie z przymiotnikami – 1g

 • Czyta głośno wiersz z odpowiednią intonacją
 • podaje przykłady działań człowieka, które powodują niszczenie środowiska
 • prawidłowo stosuje pisownię nie z przymiotnikami
 • Omawia zachowania ludzi, niszczące środowisko
 • podaje propozycje zachowań chroniących środowisko
Podr str 208 ćw 87
Legendy regionu. Prawda i fikcja w legendzie. Zabytki Szczecina -3g
 • Czyta legendy cicho ze zrozumieniem
 • opowiada treść legend
 • odróznia elementy fikcji i prawdy w legendach
 • aktywnie uczestniczy w wycieczce do centrum Szczecina
 • odnajduje i nazywa zabytki Szczecina w albumie
 • pisze notatkę o mieście
 • Wykonuje album o Szczecinie
 • zna i opowiada co najmniej dwie legendy o Szczecinie
Album o Szczecinie legendy
Ewaluacja
  Formy i narzędzia ewaluacji: Uwagipisemna: test n/t wiadomości o Sczecinie, dyktandoustna: opowiadanie

Święta majowe 1g
 • Wyszukuje hasła w encyklopedii
 • zapisuje notatkę n/t święta 1 i 3 Maja
 • przepisuje definicję konstytucji


 • Wyjaśnia co to jest konstytucja
 • czyta i omawia fragmenty KonstytucjiRP
Podr str 156
Europa, czyli we wspólnym domu 3g


 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • przygotowuje samodzielnie informacje o wybranym kraju
 • prezentuje wiadomości na forum klasy
 • aktywnie uczestniczy w konkursie o Unii Europejskiej

Podr str169, encyklopedie Czasopismo: Wolly zwiedza Świat
Lektura 3 g

Bukiecik dla mamy. Co mama robi w domu? - 2g

 • Czyta wiersze głośno z odpowiednią intonacją
 • redaguje krótką wypowiedź „Za co kocham moją mamę”
 • pisze życznia dla mamy
 • prawdłowo stosuje pisownię Tobie, Ciebie itp. w życzeniach
 • Uczy się wiersza na pamięć
 • recytuje wiersz na forum klasy
 • wykonuje ozdobną laurkę
 • inscenizuje ruchem i gestem czynności wykonywane przez mamę
 • prawidłowo wykonuje ćwiczenia na znajomość części mowy
Podr str 104
O prawach dziecka – 2 g
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie szkolnej
 • odczytuje wybrane prawa dziecka
 • prawidłowo tworzy skróty wybranych wyrazów
 • Wyjaśnia wybrane prawa dziecka
 • tworzy plakat na imprezę „Dzień Dziecka”
Podr str 107 ćw str90- 91
O przyjaźni – 1g

 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • wymienia obowiązki wobec zwierząt domowych
 • opisuje wybrane zwierzątko
 • prawidłowo dzieli wyrazy przy przenoszeniu
 • Czyta głośno tekst z odpowiednią intonacją
 • opowiada o opiece nad swoim zwierzątkiem domowym
Podr str 109 ćw str 92 -93

Przyjacielska pomoc – 1g
 • Czyta cicho tekst ze zrozumieniem
 • tworzy plan wydarzeń ( z pomocą)
 • opowiada treść opowiadania w/g planu wydarzeń
 • prawidłowo stosuje znaki przestankowe
 • Komponuje wielozdaniową wypowiedź n/t przyjacielskiej pomocy
 • uzasadnia dlaczego warto mieć przyjaciół
Podr str 221
Jak Karusek szukał Anielki - 1g
 • Słucha z uwagą czytanego tekstu
 • opowiada o miłości psa do dziewczynki
 • zapisuje notatkę o B. Prusie

 • Odnajduje hasło w encyklopedii
 • wymienia inne utwory B. Prusa
Podr str 224 encyklopedia
Piszemy ogłoszenie – 1g
 • Zna schemat kompozycyjny ogłoszenia
 • czyta na głos przykładowe ogłoszenia
 • pisze proste ogłoszenie na dowolny temat
 • Podaje przykłady ogłoszeń
 • pisze wzorowe ogłoszenie
 • prawidłowo stosuje zasady ortografii
Ćw str 104 -106

Lato – letnia ulewa – 1g
 • Czyta głośno wiersze z odpowiednią intonacją
 • wymienia cechy lata
 • redaguje prosty opis lata
 • Gromadzi słownictwo do opisu lata
 • redaguje wielozdaniowy opis lata
 • prawidłowo stosuje zasady ortografii
Podr str 220 ćw str 106 - 107
Dzień Ojca - 1g
 • Czyta wiersze z odpowiednią intonacją
 • opowiada o pracy zawodowej i domowej ojców
 • aktywnie bierze udział w inscenizacji „ Praca mojego taty”
 • Redaguje opis własnego ojca
 • rozwiązuje rebusy i krzyżówkę na temat
Podr str 110


Powtarzamy pisownię trudnych wyrazów - 1g
 • Prawidłowo stosuje zasady ortograficzne w ćwiczeniach, krzyżówkach, rebusach ( wyrazy z „ó, u rz, ż, ch, h”)

ćwiczenia
Pozdrowienia z wakacji - 2g
 • Wypowiada się w kilku zdaniach n/t planów wakacyjnych
 • pisze krótkie pozdrowienia z wakacji
 • rysuje obrazek „ Wakacje”
 • czyta głośno wakacyjne wiersze


 • Prawidłowo stosuje znaki przestankowe i zasady ortografii w pisaniu pozdrowień
 • odnajduje w tekście wskazane fragmenty
 • pokazuje na mapie Polski wskazane miejsca
Podr str 318 mapy


Bezpieczne wakacje - 1g
 • Wymienia zasady bezpiecznego zachowania sie w czasie wakacji
 • zapisuje „dobre rady”
 • wykonuje ilustrację pt „Wakacje”


 • Przewiduje niebezpieczeństwa
Plansza z radamiOpracowała Agata Kowalska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie