Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program z arteterapii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6651 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM Z ARTETERAPII


Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy ona tworzenia, jak również korzystania z istniejących działań twórczych. Metodę te może stosować każdy bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności i stan zdrowia. Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które maja urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia dziecka. Pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych – wychowawców i rodziców.


CEL GŁÓWNY:

Zajęcia mają na celu rozładowywanie trudnych emocji u dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zaburzeniami w zachowaniu, a także wyzwalanie pozytywnych emocji, umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci.


CELE ETAPOWE:

 1. Zapoznanie z nowym materiałem plastycznym.
 2. Doskonalenie sprawności manualnej.
 3. Rozwijanie sfery sensorycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
 5. Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 6. Kształtowanie samodzielności i konsekwencji w działaniu.
 7. Uczenie się wyrażania trudnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
 8. Podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych.
 9. Stwarzanie możliwości wypowiadania siebie poprzez wytwory artystyczne.
 10. Rozbudzanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 11. Stwarzanie możliwości porozumiewania się.
 12. Uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia będą się odbywały w ramach pracowni z arteterapii, z częstotliwością jeden raz w tygodniu. Będą w nich uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej w zbliżonym do siebie wieku. Grupa będzie liczyła od 4 do 8 dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i emocjonalnym. Każde zajęcia będą rozpoczynały się i kończyły zabawą integracyjną. Formy i metody pracy będą dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Udział w zajęciach będzie opierał się na dobrowolności i spontaniczności. Zasadą zajęć będzie nadanie większego znaczenia doznaniom dzieci podczas samego procesu „tworzenia”, niż jego wytworom. Podczas terapii będą stosowane różnorodne środki i narzędzia oddziaływań: glina, woda, materiały przetwarzalne (masa solna, masa papierowa, plastelina, itp.), farby, muzyka, światło.

W celu osiągnięcia założonych efektów zajęcia będą prowadzone w sposób systematyczny i ciągły.


SPODZIEWANE EFEKTY:

Dziecko:

 1. Zna różne materiały plastyczne i potrafi je wykorzystać w sposób twórczy.
 2. Posiada umiejętności plastyczne.
 3. Rozwija wrażliwość estetyczną.
 4. Jest samodzielne działaniu.
 5. Wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany.
 6. Nabywa większej pewności siebie.
 7. Posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych.
 8. Posiada umiejętności twórczego spędzania wolnego czasu.

CELE OPERACYJNE
Uczeń:
TEMATYKA ZAJĘĆ
FORMY PRACY I POMOCE DYDAKTYCZNE
- poznaje nowy materiał plastyczny,

- rozwija sprawność manualną,

- rozwija wyobraźnię,

- odreagowuje napięcia, wycisza się

Dowolne zabawy z gliną: ugniatanie, mieszanie, uklepywanie, oblepianie, napełnianie pojemników.

Swobodna zabawa z glina i wodą.

Zajęcia w kręgu, na podłodze, z wykorzystaniem misy.

Inspirowanie zabawy przez prowadzących zajęcia.

Wykorzystanie muzyki relaksacyjnej.

Pomoce: misa, woda, plastikowe kubeczki i łyżki, kaseta z muzyką relaksacyjną.

- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową,

- potrafi ulepić kulkę, wałek, itp.

- umie posługiwać się nożykiem i wałkiem

- rozwija słownictwo

- pokonuje lęk związany z wejściem w nową grupę

- rozwija umiejętność naśladowania czynności

Krojenie gliny nożykiem.

Lepienie prostych form: kulki, wałki, itp.

Nadawanie glinie odpowiednich kształtów za pomocą dłoni i wałka.Zajęcia przy stole, w formie zindywidualizowanej.

Naśladowanie czynności terapeuty.

Pomoce: nożyki, wałki, butelki plastikowe, ściereczki.

- potrafi łączyć tworzywa plastyczne z innymi materiałami

- umie zaplanować kompozycję

- zna nazwy wykorzystywanych surowców

- pobudza własną fantazję

- odkrywa własne możliwości twórcze

Tworzenie form z wykorzystaniem surowców naturalnych:

- obrazki tematyczne, okolicznościowe

- liście,

- drzewa,

- proste formy dekoracyjne

Praca w formie zindywidualizowanej.

Samodzielne tworzenie kształtów według wybranych wzorów.

Wciskanie w masę żołędzi, kasztanów, jarzębiny, itp.

Wycinanie nożykami kształtów liści.

Łączenie elementów z gliny.

Odciskanie w glinie wzorów za pomocą różnorodnych materiałów, np. koronki, liście.

- potrafi wyciskać kształty za pomocą foremek

- wykonuje przedmioty użyteczne

- zna technikę łączenia elementów z gliny

- ozdabia wytwory za pomocą technik malarskich

- nabywa poczucia estetyki

- potrafi wyrazić własne przeżycia

Tworzenie form przestrzennych, łączenie technik plastycznych.

Zajęcia zindywidualizowane.

Wykonywanie ozdób na choinkę z gliny: wyciskanie z foremek, malowanie farbami.

Wykonywanie przedmiotów użytkowych.

Pomoce: wałki, ściereczki, foremki, farby, pędzle, kubeczki.

- odróżnia wytwory sztuki ceramicznej od innych

- rozwija zainteresowanie sztuką

- rozwija wyobraźnię plastyczną

- posiada wrażliwość na piękno sztuki

- nabywa większej pewności siebie

- jest otwarty na innych

Oglądanie wytworów sztuki ceramicznej.

Zapoznanie z procesem powstawania wytworów ceramicznych.

Wycieczka do muzeum oraz do pracowni ceramicznej.

Obserwacja kolejnych etapów powstawania wytworów ceramicznych.

- umie modelować kształty z gliny

- potrafi oblepić gliną określone przedmioty

- ozdabia wytwory według własnego projektu

- wyciska wzory w glinie

- samodzielnie maluje wykonane wytwory

- poznaje własne możliwości

- jest cierpliwy i konsekwentny w wykonywaniu prac

Tworzenie wytworów użytecznych np. doniczki, wazoniki, podstawki.

Praca zindywidualizowana.

Łączenie elementów z gliny.

Oblepianie gliną przedmiotów o różnych kształtach.

Ozdabianie wytworów za pomocą różnych materiałów oraz innych technik plastycznych.

Pomoce: butelki, słoiki, materiały ozdobne, farby, koronki, wałki.

- poznaje nowe tworzywa: drewno, piórka, papier, wiklina, itp.

- łączy glinę z surowcami ekologicznymi

- samodzielnie decyduje o doborze kształtów

- potrafi zaprojektować obraz

- nazywa swoje wytwory

- rozwija wyobraźnię

Tworzenie form z wykorzystaniem surowców ekologicznych:

- ozdoby świąteczne

- obrazki tematyczne

- elementy dekoracyjne

Praca zindywidualizowana.

Łączenie gliny z wybranymi materiałami.

Nadawanie glinie określonych kształtów za pomocą wałeczków i nożyków.

Odciskanie w glinie wybranych przez siebie wzorów.

Modelowanie w glinie zaprojektowanych przez siebie form.

Ozdabianie wytworów zgodnie z własną inwencją.

Pomoce: surowce ekologiczne, foremki, farby, koronki, wałki, nożyki, klej.

- rozwija wrażliwość na potrzeby innych

- zna różne materiały zdobnicze

- utrwala technikę łączenia elementów z gliny

- projektuje upominki dla swoich bliskich

- dba o estetykę wykonywanych prac

- potrafi wyrazić emocje związane z bliskimi osobami

Wytwory okolicznościowe:

- kwiaty

- ramki

- upominki

Praca w formie indywidualnej.

Modelowanie w glinie określonych form.

Wyciskanie za pomocą foremek wybranych kształtów.

Łączenie wykonanych elementów.

Odciskanie wzorów na wytworach.

Dobieranie techniki do wykonania zaprojektowanych przez siebie upominków.

Pakowanie upominków.

Pomoce: foremki, wałeczki, nożyki, koronki, materiały zdobnicze, farby.

Bibliografia:

 1. Piszczek M. „Terapia zabawą – terapia przez sztukę”, MEN, Warszawa 1997
 2. Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005
 3. Konieczna E. „Arteterapia w teorii i praktyce”, Kraków 2003
Opracowanie: mgr Krystyna Knap, mgr Teresa Lalik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie