Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocena opisowa-nauczanie zintegrowane

 

Głównym celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju. Rozwój dziecka jest procesem złożonym, wieloaspektowym, przebiegającym w czasie, a więc niełatwym do jednoznacznej oceny, a już zupełnie niemożliwym do wyrażenia go w postaci oceny cyfrowej.Przy takim założeniu najbardziej trafna staje się ocena opisowa informująca o tym, w jaki sposób dziecko rozwija się emocjonalnie, fizycznie, i jak w miarę swoich możliwości radzi sobie z wymaganiami szkolnego programu.

   Ocena opisowa wymaga od nauczyciela prowadzenia wnikliwej obserwacji uczniów oraz szczegółowej analizy ich wytworów i zachowań. Nie ma miejsca na to, aby porównywać ucznia z uczniem, bowiem kazdy jest indywidualnością, i kazdy ma inne predyspozycje i mozliwości rozwoju.

     By mozna było określić postęp rozwoju ucznia, nalezy koniecznie na początku klasy pierwszej dokonać jego diagnozy, potem systematycznie w ciągu kolejnych lat oceniać na bieząco jego osiągnięcia, a po ukończeniu klasy trzeciej dokonać oceny kompetencji uczniów kończących pierwszy etap edukacyjny.

     Ocenianie jest powszechną praktyką zycia. Ustawicznie zbieramy informacje o ludziach, miejscach, mozliwościach i zachowaniach.G.Noizet i J.P.Caverini w " Psychologicznych aspektach osiągnięć szkolnych" piszą, ze: ocenianie oznacza czynność w wyniku której wydaje się sąd o przedmiocie, osobie lub zjawisku, odwołując się do jednego lub kilku kryteriów, niezaleznie od tego, jaki jest przedmiot oceny i kryteria.

     Z kolei R.H.Davis ocenianie definiuje jako: nieustający proces gromadzenia i interpretowania informacji w celu wartościowania decyzji podejmowanych w trakcie konstrukcji kształcenia- "Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie"-r.h.dAVIS, L.T.Alexander.
      Wincenty Okoń w " Nowym słowniku pedagogicznym" pisze: ocena szkolna to ustosunkowanie się nauczyciela do osiągnięć ucznia, czego wyrazem moze być określony stopień szkolny lub opinia wyrazona w formie pisemnej lub ustnej". I właśnie ustna lub pisemna informacja na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia to ocena opisowa.

     Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 daje mozliwość nauczycielom wykazania się w twórczej pracy. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniu, który jest integralną częścią procesu uczenia się i nauczania. Ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, słuzy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywacji do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie jego wiedza. Ocena wskazuje, co uczeń osiągnął, co zrobił dobrze, ile juz potrafi- a nie to, czego nie umie. Ocena informuje równiez o aktywności, postępach i trudnościach oraz uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.

     W edukacji zintegrowanej istotą jest rozwój dziecka na miarę jego mozliwości. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieząco podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza pracę dziecka, chwali je za włozony wysiłek i zachęca do dalszej aktywności. Kazdą pracę dziecka nagradza pochwałą, gestem, uśmiechem oraz wskazuje co uczeń powinien jeszcze zmienić, poprawić.

Ocena opisowa dokonywana jest w następujących sferach;
A- ROZWÓJ POZNAWCZY DZIECKA, KTÓRY OBEJMUJE:
  • mówienie i słuchanie,
  • czytanie i pisanie,
  • umiejętności matematyczne,
  • przyrodniczo-geograficzne,
B-ROZWÓJ ARTYSTYCZNY,
C-ROZWÓJ FIZYCZNY,
D-ROZWÓJ SPOŁECZNO-MORALNY.

J.Hanisz, E.Grzegorzewska- " Ocena opisowa rozwoju ucznia"
R.H.Davis, L.T.Alexander- " Konstruowanie systemu kształcenia. Jak doskonalić nauczanie"
W.Okoń-" Nowy słownik pedagogiczny"

Opracowała:Beata Saternus
nauczyciel  nauczania zintegrowanego.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:37:01
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:37:01) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie