Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - świetlica szkolna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15668 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jest to plan nauczyciela pracującego na świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Warszawie. Plan został napisany w roku 2006 według rozporządzenia MENiS.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (&8 ust 2 pkt. 1)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego. Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MENiS, założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela” Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. IX.2006
Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym. Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych w szczególności dotyczących zagadnień związanych z:
 • techniką origami
 • umiejętnościami wychowawczymi
 • pedagogiką zabawy.
 • papieroplastyką
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.
Zaświadczenia o udziale. W okresie stażu
Doskonalenia zawodowe w ramach WDN. Uczestniczenie w szkoleniach w ramach WDN-u. Zaświadczenia o udziale w szkoleniach. W okresie stażu
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy Kontakty z rodzicami poprzez uruchomienie i prowadzenie “Internetowej Skrzynki Kontaktowej”- poczta e-mail. Wnioski z rozmów, sprawozdanie. W okresie stażu
Cykl zajęć dotyczących rozpoznawania uczuć: “Zajrzyj do siebie” Wdrożenie scenariuszy zajęć dotyczących zagadnień:
 • “Jaki jestem”
 • “Moje ciało”
 • “Co czuję”
Scenariusze zajęć. W okresie stażu.
Sprawowanie pieczy i prowadzenie zajęć w ramach “Sekcji origami w świetlicy”
 • Prowadzenie zajęć,
 • Przygotowanie wystawy.
 • Wykorzystanie techniki origami przy wspólnej zabawie dzieci i rodziców np. na uroczystości z okazji dnia mamy i taty.
Scenariusze zajęć, zdjęcia. W okresie stażu
“STOP AGRESJI ”- opracowanie, scenariuszy “Jak radzić sobie ze złością” “Zamiast pięści” “Dopisz inne zakończenie” Wdrożenie scenariuszy w klasach III. Scenariusze zajęć. Rok szkolny 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Współudział w przygotowaniu i wdrożeniu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Najpiękniejsza kartka świąteczna” dla uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych. Współudział w opracowaniu regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców, prezentacja prac. Regulamin konkursu, lista zwycięzców, zapis w kronice szkolnej. XI.2007.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (&8 ust. 2 pkt. 2)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy. Korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych i programów edukacyjnych. Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy. Wymiana poglądów i informacji. Scenariusze zajęć, napisany plan rozwoju zawodowego. W okresie stażu.
Przygotowanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej. Opracowanie planów pracy z wykorzystaniem komputera. Przykładowe plany pracy. W okresie stażu.
Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowywania konkursów świetlicowych i szkolnych. Przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek. Opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomu za udział w konkursach. Przykładowe rebusy, krzyżówki, dyplomy. W okresie stażu.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (&8 ust. 2.pkt.3)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Umieszczenie artykułu w Internecie Umieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl XI.2006
Umieszczenia na stronie internetowej świetlicy szkolnej wybranych scenariuszy zajęć. Udostępnienie scenariuszy zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości np.
 • Ślubowanie na świetliczka
 • Pokaz mody rodzinnej – impreza z okazji dnia mamy i taty
 • Jasełka
Kopia opracowanych materiałów. W okresie stażu
Współpraca w przygotowaniu poradnika dla wychowawców świetlic szkolnych. Przygotowanie artykułu przeznaczonego szczególnie dla młodych wychowawców świetlic zaczynających swoją pracę, umieszczenie go na stronach internetowych. Kopia artykułu. 05.VI.2007.
Zaplanowanie zajęć otwartych.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla zaproszonych nauczycieli.
 • Pokazanie zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi
Scenariusz zajęć. Rok szkolny 2007 - 2008
Pełnienie funkcji opiekuna studenta.
 • Zapoznanie studenta z pracą i dokumentacją świetlicy szkolnej
 • Przeprowadzenie zajęć świetlicowych w obecności studenta
 • Hospitowanie zajęć i omawianie zajęć prowadzonych przez studenta.
 • Wystawienie oceny z praktyk.
Sprawozdanie, kopia oceny praktyki studenta, zaświadczenie z uczelni. 10–23.X.2006.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (& 8 ust. 2 pkt. 4a)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu “Program zajęć profilaktyczno –zdrowotnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym” Opracowanie autorskiego programu wychowawczego “Możesz wyrażać swoje uczucia – spróbuj rozumieć innych” Opracowanie i realizacja programu składającego się z trzech bloków tematycznych:
 • bezpieczeństwo
 • zdrowy tryb życia
 • higiena osobista i otoczenia
Ewaluacja.

Wdrożenie programu autorskiego składającego się ze scenariuszy zajęć:
 1. Jestem i jest mi tu dobrze”
 2. “Nie jestem doskonały – jestem sobą”
 3. Chętnie się z tobą podzielę”
 4. Magiczne słowo przepraszam”
 5. “Dobrze mieć przyjaciela”
 6. “Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”
Ewaluacja.
Program autorski
Program autorski
W okresie stażu W okresie stażu
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (& 8 ust. 2 pkt. 4c)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Administrowanie strony internetowej świetlicy szkolnej. Systematyczne uaktualnianie informacji i materiałów znajdujących się na stronie internetowej świetlicy szkolnej. Strona internetowa świetlicy szkolnej. W okresie stażu.
Udział w projektach szkolnych. Aktywny udział w projektach szkolnych
 • Festiwal rodzinny –przygotowanie występu dla uczniów i rodziców “Parodie bajek dziecięcych”
 • Współpraca w realizacji projektów profilaktycznych. –przygotowanie, przeprowadzenie konkursów plastycznych, zdrowotnych.
Zdjęcia, wpis do kroniki szkolnej, sprawozdanie z przebiegu imprez. W okresie stażu
Współpraca w ramach szkolnego “Małego samorządu” Aktywny udział w pracach “Małego samorządu”.
 1. Współudział w opracowaniu planu pracy
 1. Koordynowanie prac związanych z działalnością “Małego Samorządu”
 • opieka nad tablicą informacyjną
 • organizowanie, rozstrzyganie konkursów
 • organizowanie imprez w ramach “wesołej szkoły”
 1. Przygotowanie i realizacja akcji charytatywnych:
 • “Przepustka do życia”
 • “Podaj Łapę” – zbieranie funduszy na rzecz schronisk dla zwierząt.
4 Współudział w przygotowaniu imprezy szkolnej “Kulturalny Małolat”
 • przygotowanie regulaminu
 • opracowanie quizów i konkursów
 • rozstrzygnięcie akcji.
Kopia planu pracy “Małego Samorządu”, wpis do kroniki szkolnej, zdjęcia. W okresie stażu
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (&8 ust. 2 pkt. 4e)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Nawiązanie współpracy z policją strażą pożarną oraz służbą zdrowia. Współpraca z Urzędem Dzielnicy Warszawa – Rembertów. Współpraca ze świetlicą TPD. Organizacja spotkań oraz wycieczek do miejsc pracy policjanta, strażaka lekarza.
 1. Udział w akcji “Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” – zbieranie funduszy.
 2. Festyn Rodzinny.
 • Pomoc w zbiórce odzieży
 • Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
 • Zbiórka przyborów szkolnych.
zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań.
Sprawozdanie , zdjęcia
W okresie stażu
W okresie stażu.
Współpraca w przygotowaniu akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Indii Przygotowanie akcji, zorganizowanie kiermaszu ozdób choinkowych wykonanych przez dzieci, udział w zbieraniu funduszy na rzecz dzieci z Indii. Sprawozdanie, zdjęcia XII.2006 XII.2007 XII.2008.
Zintegrowanie grupy rodziców ze społecznością szkolną poprzez udział w imprezach świetlicowych Przygotowanie imprez świetlicowych dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zamieszczenie raz w semestrze na stronie internetowej świetlicy sprawozdania z pracy świetlicy. Scenariusz imprezy, zdjęcia. W okresie stażu.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych Uczestnictwo w kursie na temat opisu i analizy przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Obserwacja badanego problemu i gromadzenie informacji. Zaświadczenie o ukończeni kursu Opis przypadku. W okresie stażu.

Agnieszka Ziniewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie