Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11200 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Każdy nauczyciel w trakcie codziennej pracy gromadzi spostrzeżenia, które składają sie na jego wiedzę o dziecku. Aby diagnoza była w pełni dokładna nauczyciel powinien stosować narzędzie porządkujące jego wiedzę, takim może być karta obserwacji osiągnięć ucznia. Nauczyciel dokonuje analizy na podstawie obserwacji rozwoju rozpatrywanej umiejętności i zaznacza jej przejawy w wybrany przez siebie sposób (mogą być to symbole np. A, B, C) Przedstawiam kartę obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia dla kl. II i III.

Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia klasy drugiej w roku szkolnym 200…/200… Nazwisko:…………………. Imię:………………………..
Umiejętności Miesiące
IX - X XI-XII I-II III-IV V-VI
Mówienie i słuchanie: wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
zdaniami rozwiniętymi
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
układa opowiadanie
wygłasza wiersze z pamięci
Czytanie: czyta sylabami
czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta płynnie i wyraziście
czyta ze zrozumieniem
z podziałem na role
zna alfabet
lektury
Pisanie: mieści się w liniach
stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
odwzorowuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
pisze ze słuchu poprawnie
Stosowanie wiedzy gramatycznej i ortograficznej: zna części mowy
rozpoznaje części mowy
stosuje w wypowiedziach
zna zasady ortograficzne
stosuje je w praktyce
odróżnia rodzaje zdań
porządkuje wyrazy wg alfabetu
Wykonywanie czterech działań arytmetycznych: dodaje i odejmuje w zak. 20
dodaje i odejmuje w zak. 100
dodaje i odejmuje wyrażeniach dwumianowane
zna i posługuje się tabliczką mnożenia w zak. 30
zna kolejność wykonywania działań
Rozwiązywanie zadań tekstowych: potrafi wymienić dane
przekształca zadania
układa treść zadań
rozwiązuje proste zadania
rozwiązuje złożone zadania
Artystyczne: potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi wykonać prace estetyczne
potrafi zachować ład i porządek w miejscu pracy
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
potrafi zaśpiewać piosenkę
Motoryczne: potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne
Precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (koordynacja, płynność, zwinność, zręczność)
uczestniczy w zespołowych grach sportowych
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
Wykorzystanie wiedzy w praktyce: rozpoznaje i nazywa najpospolitsze rośliny i zwierzęta
ma poczucie szanowania środowiska
zna podstawowe przepisy ruchu drogowego
dokonuje obliczeń związanych z płaceniem
dokonuje pomiarów, używa różnych jednostek
Emocjonalno- społeczne : nawiązuje pozytywne kontakty w klasie
przewodzi przy wykonywaniu zadania
posiada umiejętność pracy w zespole
chętnie udziela innym pomocy
przestrzega normy społeczne w klasie i w szkole
z własnej inicjatywy podejmuje zadania w klasie
potrafi opanować swoje emocje
reaguje adekwatnie do sytuacji
kulturalnie zachowuje się
wykazuje aktywność na zajęciach
opracowała: Bożena Kuc
Karta obserwacji osiągnięć szkolnych ucznia klasy trzeciej w roku szkolnym 200…/200… Nazwisko:…………………. Imię:………………………..
Umiejętności Miesiące
IX - X XI-XII I-II III-IV V-VI
Mówienie i słuchanie: wypowiada się wyrazami
wypowiada się zdaniami
zdaniami rozwiniętymi
posiada bogaty zasób słownictwa
stosuje poprawne formy gramatyczne
układa opowiadanie
wygłasza wiersze z pamięci
Czytanie: czyta wyrazami
czyta zdaniami
czyta płynnie i wyraziście
czyta ze zrozumieniem
z podziałem na role
zna alfabet
lektury
Pisanie: stosuje prawidłowy kształt pisma
prawidłowo łączy litery
odwzorowuje poprawnie
pisze z pamięci poprawnie
pisze ze słuchu poprawnie
Stosowanie wiedzy gramatycznej i ortograficznej: zna części mowy
rozpoznaje części mowy
stosuje w wypowiedziach
zna zasady ortograficzne
stosuje je w praktyce
odróżnia rodzaje zdań
Wykonywanie czterech działań arytmetycznych: dodaje i odejmuje w zak. 100
dodaje i odejmuje wyrażeniach dwumianowane
dodaje i odejmuje pisemnie
zna i posługuje się tabliczką mnożenia w zak. 100
Dodaje i odejmuje w zak. 10000
Mnoży i dzieli dziesiątki i setki
Mnoży i dzieli sposobem pisemnym
Rozwiązywanie zadań tekstowych: potrafi wymienić dane
przekształca zadania
układa treść zadań
rozwiązuje proste zadania
rozwiązuje złożone zadania
Artystyczne: potrafi wykonać prace plastyczno-techniczne
poszukuje oryginalnych rozwiązań
potrafi wykonać prace estetyczne
potrafi zachować ład i porządek w miejscu pracy
przestrzega bezpieczeństwa w miejscu pracy
potrafi zaśpiewać piosenkę
Motoryczne: potrafi wykonać proste ćwiczenie gimnastyczne
Precyzyjnie i celowo wykonuje ruchy (koordynacja, płynność, zwinność, zręczność)
uczestniczy w zespołowych grach sportowych
uczestniczy w zabawach rytmiczno-tanecznych
Wykorzystanie wiedzy w praktyce: rozpoznaje i nazywa najpospolitsze rośliny i zwierzęta
ma poczucie szanowania środowiska
zna podstawowe przepisy ruchu drogowego
dokonuje obliczeń związanych z płaceniem
dokonuje pomiarów, używa różnych jednostek
Emocjonalno- społeczne : nawiązuje pozytywne kontakty w klasie
przewodzi przy wykonywaniu zadania
posiada umiejętność pracy w zespole
chętnie udziela innym pomocy
przestrzega normy społeczne w klasie i w szkole
z własnej inicjatywy podejmuje zadania w klasie
potrafi opanować swoje emocje
reaguje adekwatnie do sytuacji
kulturalnie zachowuje się
wykazuje aktywność na zajęciach


opracowała: Bożena Kuc

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie