Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sposoby ewakuacj poszkodowanych

 

W listopadzie ukończyłem podyplomowe studia przysposobienia obronnego. Chciałem opublikować kilka materiałów, które opracowałem i które mogą przydać się do realizacji na lekcji. Na początek scenariusz zajęć.

SCENARIUSZ LEKCJI


1. Temat: Sposoby ewakuacji poszkodowanych.
2. Autor: Robert Kaszubski.
3. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
4. Formy i metody pracy: dyskusja, mini-wykład, praca w grupach, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne.
5. Cele lekcji
a) ogólne
- zapoznać z podstawowymi zasadami przemieszczania poszkodowanych
- przedstawić podstawowe techniki podnoszenia, wynoszenia i odciągania poszkodowanych z miejsca niebezpiecznego (przez jedną i dwie osoby)
- zapoznać z zasadami przenoszenia poszkodowanego na noszach i sposobami przygotowania noszy prowizorycznych.
b) operacyjne – uczeń:
- omówi podstawowe zasady transportowania poszkodowanych w tym przenoszenia poszkodowanych na noszach
- demonstruje podstawowe techniki podnoszenia i odciągania poszkodowanych
- sporządza prowizoryczne nosze z dostępnych materiałów
6. Materiały i środki dydaktyczne: samochód osobowy, rękawiczki lateksowe, nosze, materiały do przygotowania noszy prowizorycznych
7. Przebieg zajęć

Uwagi ogólne
Tydzień przed zajęciami należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów do wykonania prowizorycznych noszy oraz zlecić wyszukanie w Internecie informacji na temat nowoczesnych sposobów transportowania rannych (nosze podciśnieniowe, nosze „grabie”, nosze do ratowania tonących)-załącznik nr1. Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje grupę instruktorów do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych w drugiej części zajęć.
Powinno się również zadbać o odpowiednie przygotowanie sali, ale najlepiej przeprowadzić zajęcia na boisku szkolnym w związku z wykorzystaniem samochodu osobowego.Faza wstępna

Po sprawdzeniu obecności i wiadomości uczniów należy sprowokować krótką dyskusję na temat konieczności ewakuacji poszkodowanych. Dlatego stawiamy przed uczniami problem do przedyskutowania w trójkach(załącznik nr.2). Po upływie ustalonego czasu uczniowie prezentują swoje stanowisko, a po krótkiej dyskusji wybiera się najkorzystniejszy wariant.

Faza realizacji

W głównej części zajęć należy zająć się zasadami przemieszczania poszkodowanych. Podczas dyskusji pod kierunkiem nauczyciela młodzież rozpatruje przypadki kiedy ewakuacja poszkodowanych z miejsca zdarzenia jest konieczna a kiedy należy jej zaniechać. Następnie na środku klasy kładziemy wycięte z papieru koło z zapisanym tematem dyskusji: „Jakich zasad należy przestrzegać podczas przemieszczania poszkodowanych?” Każdy uczeń dostaje 3 kartki, na których udziela trzech różnych odpowiedzi. Wszystkie kartki są jednakowej wielkości. Z kolei wszyscy odczytują swoje odpowiedzi i układają kartki wokół koła. Odpowiedzi zawierające podobne poglądy układa się jedna za drugą, tworząc „promyczek”. Analiza zapisów stanowi podstawę do dyskusji i ustalenia w jej wyniku optymalnego postępowania.
Kolejnym etapem lekcji jest podsumowujący mini-wykład nauczyciela na temat zasad przemieszczania poszkodowanych.
W drugiej części zajęć nauczyciel objaśnia i demonstruje podstawowe techniki podnoszenia, wynoszenia i odciągania poszkodowanych z miejsca niebezpiecznego (przez jedna i dwie osoby):
1. Chwyt Rauteka
2. Przenoszenie sposobem na barana
3. Przenoszenie sposobem matczynym
4. Uchwycenie i przenoszenie sposobem strażackim
5. Przenoszenie poszkodowanego przez dwie osoby stosując „krzesełko dwuręczne”
6. Przenoszenie poszkodowanego przez dwie osoby sposobem „na ławeczce”
Następnie nauczyciel wraz z instruktorami prezentuje technikę podnoszenia
i układania poszkodowanego na noszach oraz sposób transportowania na noszach, a także sposoby przygotowywania noszy prowizorycznych.
Po tej demonstracji nauczyciel prosi uczniów, którzy mieli przygotować się
z zakresu nowoczesnych sposobów transportowania rannych o zaprezentowanie swojej wiedzy.
W dalszej części zajęć nauczyciel dzieli klasę na cztery zespoły, które wykonują ćwiczenia praktyczne pod okiem instruktorów.
I. Stanowisko 1 – techniki podnoszenia, wynoszenia i odciągania poszkodowanych z miejsca niebezpiecznego przez jedną osobę
II. Stanowisko 2 - techniki podnoszenia, wynoszenia i odciągania poszkodowanych z miejsca niebezpiecznego przez dwie osoby
III. Stanowisko 3 – technikę podnoszenia, układania i transportowania poszkodowanego na noszach
IV. Stanowisko 4 – przygotowanie noszy improwizowanych
Zespoły wykonują ćwiczenia w ciągu 8-9 minut po czym zmieniają stanowiska ćwiczeniowe zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nauczyciel cały czas nadzoruje ćwiczenia i w razie potrzeby udziela wyjaśnień.

Faza podsumowująca

W podsumowaniu zajęć prowadzący podkreśla elementy wykonane prawidłowo, ale także zwraca uwagę na popełnione błędy.

Zadanie domowe. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania VIII.15-1 – VIII.15-4

Załącznik nr1

Karta pracy dla uczniów szukających w Internecie informacji o nowoczesnych sposobach transportowania rannych.
Postarajcie się uzyskać następujące informacje:
1. Jakie są nowoczesne formy transportowania poszkodowanych?
2. Jaki sprzęt wykorzystuje się w tym celu?
3. Co to są nosze „grabie” i nosze podciśnieniowe?
4. Podajcie adresy stron www, z których korzystaliście.
Załącznik nr2Problem do przedyskutowania w trójkach
„Jesteście z kolegą (koleżanką) świadkami wypadku samochodowego. Podbiegacie do samochodu, kierowca nie daje żadnych oznak życia(nieprzytomny, brak oddechu i tętna). Pasażer przytomny skarży się na ostry ból nogi.” Zastanówcie się co w tej sytuacji powinno się zrobić. Przygotujcie się do dyskusji.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:36:42
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:36:42) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie