Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
I ty możesz osiągnąć sukces

 

Rozmowy z uczniami klas maturalnych i ich rodzicami pokazały, że uczniom brakuje motywacji do nauki, brakuje im wiary w siebie, we własne możliwości. Poza tym przed maturą są bardzo podatni na stres i nie zawsze potrafią z nim radzic. Dlatego opracowałem program do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach maturalnych
"I TY MOŻESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES"
PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY
Program opracował Bogdan Zań

Diagnoza problemu

Rozmowy z uczniami, ich rodzicami wyłoniły następujące problemy młodzieży:
- brak aspiracji i motywacji do nauki
- nieumiejętność wytyczania i realizowania celów, dążeń życiowych
- duża podatność na stres oraz słaba umiejętność radzenia sobie z nim
- brak wiary we własne możliwości, zaniżona samoocena.

Główne założenia programu
1. Zmotywowanie uczniów do nauki przed zbliżającą się maturą.
2. Pomoc młodzieży w zdobyciu umiejętności wytyczania sobie celów życiowych oraz podejmowania właściwych decyzji.
3. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
4. Rozwijanie poczucia własnej wartości.
Cele:
1. Pobudzenie motywacji do nauki.
2. Rozwijanie umiejętności właściwego planowania czasu wolnego.
3. Poznanie skutecznych sposobów uczenia się.
4. Uświadamianie i nabywanie doświadczeń stawiania sobie coraz wyższych celów życiowych , podejmowania pozytywnych, odpowiedzialnych decyzji.
5. Zwiększenie samoświadomości na temat czynników stresogennych.
6. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
7. Budowanie adekwatnej samooceny.
8. Poszerzenie świadomości na temat własnych zalet.
9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
10.Pobudzanie motywacji do pracy nad doskonaleniem własnej osobowości.
11 .Rozwijanie pozytywnego myślenia i wiary we własne możliwości.

Formy pracy - zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Metody pracy — rundka , „burza mózgów", dyskusja, rozmowy, scenki, rysunki,

Czas trwania - 10 spotkań- 45 min.

Oprócz zajęć grupowych przewiduje się prowadzenie indywidualnych rozmów, wykorzystanie zaistniałych sytuacji, zdarzeń w celu zmotywowania uczniów do nauki, pobudzenia aspiracji do stawiania sobie coraz wyższych celów.
Ewaluacja — ankieta , obserwacja i rozmowy z uczniami, rozmowy z rodzicami.
Miejsce realizacji - Zespół Szkół Rolniczych w Jabłoniu
Przewidywane efekty:
1. Zwiększy się motywacja uczniów do nauki.
2. Dowiedzą się o skutecznych sposobach uczenia się.
3. Uczniowie rozwiną umiejętność stawania sobie ambitnych celów, podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
4. Uświadomią sobie znaczenie adekwatnej samooceny w życiu każdego z nas.
5. Uczniowie poszerzą świadomość własnych zalet.
6. Lepiej poznają siebie i kolegów z klasy.
7. Wzmocni się ich poczucie własnej wartości.
8. Rozwiną umiejętność pozytywnego myślenia.
9. Rozwiną umiejętności nawiązania kontaktów w grupie.
10. Wzmocnią wiarę w możliwość zmiany siebie.
11 .Uświadomią sobie jak ważne jest mieć w życiu cele i dążyć do ich realizacji.
12.Zwiększą świadomość lepszego wykorzystania czasu wolnego.
13.Uczniowie nabędą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.


Tematyka zajęć
1. Rozwijanie pozytywnego myślenia, wiary we własne siły.
2. Jak radzić sobie ze stresem przed egzaminem.
3. Moje mocne strony.
4. Samopoznanie - pomoc w adekwatnym traktowaniu siebie i innych.
5. Pobudzanie motywacji do samokształcenia.
6. Rozwijanie umiejętności stawiania sobie celów życiowych.
7. Zwiększenie świadomości wykorzystania wolnego czasu.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
9. Jak się uczyć przed egzaminem.
10.Higiena pracy umysłowej.

Literatura:
1. Dodziuk A. Pokochać siebie
2. Fijewski P. Jak rozwinąć skrzydła?
3. Jak żyć z ludźmi - program profilaktyczny dla młodzieży.
4. Peiffer V. Myśl pozytywnie
5. Rojewska J. Grupa bawi i pracuje.
6. Vopel K. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży.

Opracował Bogdan Zań

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:36:38
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:36:38) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie