Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pomiar dydaktyczny w codziennej pracy nauczyciela

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1698 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ocenianie należy do codziennych obowiązków w pracy nauczyciela, ale jest ono również jednym z najtrudniejszych zadań. Szczególnie młodzi nauczyciele mają nie lada problem , ale i ci z większym stażem stają często przed dylematem, jaki stwarza wystawienie oceny.Stosowanie zasad pomiaru dydaktycznego ułatwia znacznie to zadanie. W niniejszej publikacji chciałabym przytoczyć przykład testu z języka niemieckiego, który został skonstruowany zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego i został przeprowadzony w klasie II Technikum, która realizuje jezyk w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Obejmuje on temat sportu i jest to test sprawdzający.

Zadanie 1

Wymień:


 1. siedem dowolnych dyscyplin sportu.
 2. trzy rodzajniki określone i dwa rodzajniki nieokreślone.
 3. dziesięć przymiotników określających sport i sportowców.


Zadanie 2

Przyporządkuj czasowniki do rzeczowników, wpisując jedną cyfrę obok każdej litery tak, aby czasowniki określały rzeczownik.


(...) A. Sport 1) teilnehmen
(...) B. Ski 2) schwimmen
(...) C. an einem Wettbewerb 3) rechnen
(...) D. in der Schwimmhalle 4) fahren, springen
5) treiben


Zadanie 3

Wśród czterech odpowiedzi jedna jest fałszywa. Zakreśl ją.

Martin Schmitt ist:
 1. Skispringer
 2. Weltmeister
 3. Sportler
 4. Lehrer

Zadanie 4

Wstaw podane niżej czasowniki w odpowiedniej formie tak, aby zdania zachowały sens:


 1. Ihr ..........................im See.
 2. Ich ..........................Aerobic.
 3. Er.............................Ski.
 4. Wir ...........................laut.
 5. Was............................du?
 6. Woher.........................Sie?
(fahren, trainieren, baden, kommen, sein, machen).

Zadanie 5
Uzupełnij zdania tak, aby miały sens i były gramatycznie poprawne:


 1. Ist das ein Sportler? Nein, das ist ..... Sportler.
 2. Das ist nicht mein Ball. Das ist ....... Ball.
 3. Das ist nicht dein Trainer. Das ist ........ Trainer.
 4. Das ist ....... Schwimmhalle. ..... Schwimmhalle ist am größten.

Zadanie 6

Napisz 5-6 zdań na temat: „Wie findest du Sport?”
Model odpowiedzi, punktacja i kryteria zaliczenia

Nr zadania

Model odpowiedzi

Schemat punktowania

Zasady

przyznawania

punktów

Punkty

za zadanie

1.

A. Handball, Radfahren, Tennis, Skifahren, Boxen, Volleyball, Formel 1.
[Należy uznać wszystkie inne dyscypliny prawidłowo podane.]
za każdą dyscyplinę sportu 1 punkt
7 punktów

B. der, die, das, ein, eine.
[nie obowiązuje kolejność.]
za każdy rodzajnik 1 punkt
5 punktów

C. attraktiv, populär, interessant, langweilig, stark, verrückt, gefährlich, jung, bekannt, gut
[I wszystkie inne prawidłowo podane].
za każdy wyraz 1 punkt
10 punktów

2.

A5, B3, C1, D2
za każde prawidłowe przyporządko-wanie 1 punkt
4 punkty

3.

D

1 punkt

4.

A. badet, B. trainiere, C. fährt, D. sind, E. machst, F. kommen
za każde prawidłowe uzupełnienie zdania 1 punkt
6 punktów

5.

A. kein, B. dein, C. mein, D. eine, die
za każde prawidłowe uzupełnienie
1 punkt
5 punktów

6.

za formę, treść i słownictwo
0-2 pkt

4 punkty

za poprawność gramatyczną
0-2 pkt

Kartoteka testu


L.p.

Badane umiejętności

Kategoria celu

Poziom wymagań

UwagiA

B

C

D

K

P
R
D
W


1

A. Wymienienie dyscyplin sportu

x
x

7 pkt


B. wymienienie rodzajników określonych i nieokreślonych

x
x

5 pkt


C. Wymienienie przymiotników

x

x
10 pkt

2

Przyporządkowanie czasowników do przymiotników


x

x4 pkt

3

Zakreślenie fałszywej odpowiedzi


x


x


1 pkt

4

Wstawienie w luki zdań właściwego czasownika w odpowiedniej formiex

x


6 pkt

5

Uzupełnienie zdań z sensemx
x5 pkt

6

Napisanie 5-6 zdań na temat „ Wie findest du Sport?”
x

x

4 pktObjaśnienia:

Kategorie taksonomiczne celów:
Poziom I - wiadomości:
A - zapamiętanie wiadomości,
B - rozumienie wiadomości,
Poziom II - umiejętności:
C - stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych,
D - stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych (problemowych).

Poziom wymagań:

K- konieczne

P - podstawowe

R - rozszerzające

D - dopełniające

W - wykraczające.Propozycja przeliczenia punktów na oceny szkolne:

40% punktów – ocena dopuszczająca

60% punktów – ocena dostateczna

80% punktów – ocena dobra

90% punktów - ocena bardzo dobra

95 % punktów – ocena celująca.

Warto zwrócić uwagę na to, że test zawiera zadania o różnym stopniu trudności, w tym zadania z poziomu wymagań wykraczających poza program. Test sprawdza również w jakim stopniu zostały opanowane wiadomości i jakie umiejętności posiadł uczeń.


Opracowała Iwona Jakubowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie