Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 788 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, uczącego języka polskiego i wiedzy o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej.

Zadania i wymagania kwalifikacyjne
Formy realizacji
Termin
Uwagi
1.
Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego i wdrożenie go w celu podniesienia jakości pracy szkoły
IX 2003-2006
§ 5 ust.2pkt.1 rozp
Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji przedmiotowego systemu oceniania z wiedzy o kulturze i wdrożenie go w celu podniesienia jakości pracy szkoły
IX 2003 – 2006
Opieka nad środowiskowym kołem teatralnym
IX 2003 - 2006
Organizacja międzyszkolnych przeglądów teatralnych- II, III, IV Przegląd Sztuk Ekologicznych, I, II, III Przegląd Sztuk Wigilijnych

Doskonalenie własnych umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
okres stażu
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia związanych z technologią komputerową
okres stażu
Prace w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły
okres stażu
Opracowanie narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji polonistycznych
okres stażu
Wdrażanie działań wychowawczych
I 2004-IV 2006
2.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
Dzielenie się z innymi polonistami wiedzą zdobytą podczas warsztatów organizowanych przez K – P CEN
Okres stażu
§ 5 ust.2pkt.2 rozp
Wystąpienia na Radzie Pedagogicznej
IX 2003 - 2006
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, ankiet, sprawdzianów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych, stosowanie w praktyce wypracowanych materiałów
okres stażu
3.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie i wdrożenie programu własnego, dotyczącego działań wychowawczych i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych (środowiskowe koło teatralne)
XI 2004 - 2006
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.a rozp
4.
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej,
Opublikowanie własnych materiałów w Internetowym Publikatorze Edukacyjnym
okres stażu
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.b rozp
Opracowanie scenariuszy imprez szkolnych oraz innych materiałów edukacyjnych w miesięczniku “ Biblioteka w Szkole”
okres stażu
5.
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym
Prowadzenie lekcji otwartych dla wszystkich nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkole
okres stażu
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.c rozp
Promowanie metod aktywizujących nauczanie na lekcjach języka polskiego i wiedzy o kulturze
okres stażu
6.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
Prowadzenie aktywnej i systematycznej współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w ramach zajęć wiedzy o kulturze
okres stażu
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.d rozp
Kontynuowanie współpracy z bydgoskimi placówkami oświatowymi i kościołami w ramach występów artystycznych
okres stażu
Współpraca z ATR w ramach Przeglądu Sztuk Ekologicznych
okres stażu
Współpraca z Akademia Bydgoską
okres stażu
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej
Okres stażu
7.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Po zakwalifikowaniu i przeszkoleniu (złożyłam stosowny wniosek) o wykonywanie zadań egzaminacyjnych okręgowej komisji egzaminacyjnej
Okres stażu
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.e rozp
8.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły
Ukończenie Studiów Podyplomowych Wiedzy o Kulturze
II 2004
§ 5 ust.2pkt.3 p.pkt.g rozp
Uczestnictwo i ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego
okres stażu
Uczestnictwo w szkoleniach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
okres stażu
9.
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Pełnienie funkcji lidera zespołu przedmiotowego
okres stażu

Pełnienie funkcji koordynatora ścieżki czytelniczo-medialnej
okres stażu
Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty lub kontraktowego
okres stażu
Aktywny udział w pracach Zespołu do Spraw Ewaluacji Programu Wychowawczego
okres stażu
Pełnienie funkcji członka Komisji Egzaminacyjnej (egzaminy maturalne
okres stażu
Podejmowanie działań mających na celu integrację zespołu klasowego poprzez udział młodzieży w imprezach okolicznościowych , wycieczkach, akcjach charytatywnych
okres stażu
Aktywna praca z młodzieżą w szkole i środowisku lokalnym - organizacja i udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
okres stażu
Opracowanie wniosków o przyznanie grantów oświatowych oraz realizacja programu w oparciu o te granty
okres stażu
10.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia
okres stażu
§ 7ust 4pkt.3 rozp
Bliska współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym jako sojusznikami nauczycieli, mająca na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz jej poziomu nauczania
okres stażu
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków – analiza dokumentacji, spotkania z rodzicami, rozmowy z uczniami
okres stażu
Opracowała:
Joanna Mencel-Gwizdała

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie