Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1859 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty przedmiotów turystyczno - hotelarskich. plan opracowany w oparciu o akty prawne dotyczace awansow zawodowych nauczycieli. Przyjety do realizacji przez dyrekcje szkoly.

Włocławek, 01.09.2006r.
Zespół Szkół Chemicznych 87-800 Włocławek
ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

MGR INŻ. MACIEJ BŁASZCZYK – NAUCZYCIEL STAŻYSTA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH: ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY W HOTELARSTWIE,
USŁUGI TURYSTYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z HOTELARSTWA

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE – STUDIA LICENCJACKIE –  PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WLKP. – organizacja i obsługa turystyki i rekreacji

­ STUDIA MAGISTERSKO INŻYNIERSKIE –  AKADEMIA MORSKA W GDYNI – organizacja usług turystyczno-hotelarskichDATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2006 r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 30.05.2007 r.

OPIEKUN STAŻU: mgr Dorota Sykuła


CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
A. CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej nauczyciela przedmiotów zawodowych.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnego, pozaszkolnego, samokształcenia.B. PLAN DZIAŁANIA:
Lp.
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
§6ust.2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.
1.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Wg harmonogramu posiedzeń Rad Pedagogicznych
Lista obecności na radach.
2.
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
IX’ 06
Potwierdzenie przez opiekuna stażu
3.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
IX’ 06
Zaświadczenie
4.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
IX’ 06
Potwierdzenie przez opiekuna stażu
§6ust.2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.
Rozpoczęcie kursu przygotowania pedagogicznego.
X’06

Dyplom ukończenia kursu.
2.
Współopracowanie planów nauczania, przedmiotowego systemu oceniania.
IX’06
Opracowane dokumenty.
3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Dwa razy w miesiącu w okresie IX’06 – V’07
Karty obserwacji zajęć, wnioski z obserwacji.
4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i kierownika szkolenia praktycznego.
Raz w miesiącu w okresie IX’06 – V’07
Konspekty zajęć, karty obserwacji i hospitacji zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
5.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza

6.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształcenie.
W ciągu trwania stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia udziału.
7.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy:
· Publikacja w internecie planu rozwoju
· Przygotowanie materiałów, sprawdzianów i testów z wykorzystaniem komputera na zajęcia
· Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
W ciągu trwania stażu
Adres strony, przykładowe materiały, sprawdziany i testy, teczka stażysty.
8.
Zapoznanie się z literaturą przedmiotową dotyczącą turystyki i hotelarstwa
IX’03-V’04
Krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji
§6ust.2 pkt 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1.
Zapoznanie
z Programem Wychowawczym Szkoły.
IX’06
Potwierdzenie przez opiekuna stażu
2.
Poznanie środowiska uczniów.
Cały staż
Potwierdzenia wychowawców
3.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów.
Cały staż
Potwierdzenia wychowawców
§6ust.2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
1.
Omówienia zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.
Dwa razy w miesiącu w okresie IX’06 – V’07
Wnioski z obserwacji.
2.
Omówienia zajęć w obecności opiekuna i kierownika szkolenia praktycznego.
Raz w miesiącu w okresie IX’06 – V’07
Wnioski i uwagi do realizacjiZastrzegam sobie możliwość modyfikacji planu w czasie jego realizacji podczas stażu

Zatwierdzam do realizacji
............. ............
miejscowość, data pieczęć i podpis dyrektora

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie