Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Krótkie formy wypowiedzi - ćwiczenia w redagowaniu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 42526 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji języka polskiego w III klasie gimnazjum. Jej celem jest powtórzenie zasad i utrwalenie umiejętności dotyczących redagowania ogłoszenia, zaproszenia i dedykacji.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO


TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi – ćwiczenia w redagowaniu.CELE LEKCJI:

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:

- wymienić charakterystyczne cechy ogłoszenia, zaproszenia i dedykacji;

- rozumieć kryteria przyznawania punktów;

- redagować ogłoszenie, zaproszenie i dedykację, z uwzględnieniem kryteriów przyznawania punktów;

- dostosować styl tekstu do sytuacji i adresata;

- analizować teksty krótkich form wypowiedzi i ocenić ich poprawność;

- dostrzec błędy (w realizacji tematu, stylu, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne i zaproponować ich korektę.


METODY NAUCZANIA: praktyczna, podająca (objaśnienie), problemowa

FORMY NAUCZANIA: praca indywidualna, praca zbiorowa, praca grupowa,

ŚRODKI NAUCZANIA: rzutnik lub projektor, zasady redagowania ogłoszenia, dedykacji, zaproszenia oray kryteria oceniania tych form wypowiedzi (folie), karty pracy dla grupPRZEBIEG LEKCJI:

  1. Wprowadzenie, określenie tematyki lekcji, jej celów.
  2. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego (ogłoszenie). Zapoznanie uczniów z zasadami przyznawania punktów (rzutnik) i ocena poprawności tekstów, korekta.
  3. Przypomnienie pojęcia dedykacja, określenie zasad redagowania dedykacji (rzutnik).
  4. Redagowanie dedykacji na wskazany przez nauczyciela temat – indywidualna praca uczniów. (Twoją szkołę odwiedzą uczniowie z różnych krajów europejskich. Będą gościć w Waszych domach i wspólnie z Wami poznawać Polskę. Na zakończenie pobytu ofiarujesz swojemu gościowi książkę, która ma być dla niego pamiątką i symbolem polskości. Napisz, jaka to będzie książka i ułóż treść dedykacji, którą w niej zamieścisz.)
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania – konfrontacja z kryteriami przyznawania punktów.(projektor lub rzutnik)

  1. Przypomnienie zasad redagowania zaproszenia, objaśnienie kryteriów.
  2. Podział klasy na grupy. Rozdanie kart pracy dla poszczególnych zespołów.
  3. Wykonywanie przez uczniów zadań z karty pracy – wskazanie i poprawianie błędów w ogłoszeniu, zaproszeniu i dedykacji,
  4. Prezentowanie wyników korekty przez poszczególne grupy, określenie poprawności wykonania zadania, ewentualne uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia.
  5. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów podczas zajęć.
  6. Zadanie domowe:
W imieniu uczniów Twojej klasy zredaguj zaproszenie na przygotowaną przez Was akademię z okazji Dnia Matki.


ZAŁĄCZNIKI

I INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD REDAGOWANIA OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIA I DEDYKACJI ORAZ KRYTERIA OCENIANIA TYCH FORM WYPOWIEDZI (na projektor lub rzutnik)


OGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE


Informacja o czymś ( np. sprzedaży czegoś, wolnej posadzie) lub reklama czegoś.
Powinno zawierać wszystkie ważne z punktu widzenia odbiorcy informacje.

OGŁOSZENIE – elementy składowe:
1. Odpowiedni nagłówek: Ogłoszenie, Sprzedam, Kupię, Uwaga!
2. Podanie informacji – celu ogłoszenia (np. w przypadku otwarcia wystawy: dzień, miejsce, uroczystość, koszty).
3.Podpis lub określenie sposobu skontaktowania się z nadawcą (telefon lub adres).
4. Ewentualnie data lub informacja, do kiedy ogłoszenie jest ważne.

O CZYM PAMIĘTAĆ?

- O estetyce i czytelności.
- O odpowiednim układzie graficznym (nagłówek, wyeksponowanie podkreśleniami, wytłuszczeniami ważniejszych informacji).
- O stosowaniu odpowiedniej składni: zdania krótkie, jasne, precyzyjne; równoważniki zdań.
- O spójności i uporządkowaniu tekstu.


W czasie wakacji postanowiłeś trochę popracować. Napisz ogłoszenie, dzięki któremu mógłbyś znaleźć zatrudnienie.

Kryteria

Zasady przyznawania punktów
Punktacja
Realizacja tematu


· Podanie niezbędnych informacji: scharakteryzowanie nadawcy (wiek, płeć, umiejętności), określenie rodzaju i charakteru pracy oraz sposobu skontaktowania się z nadawcą).

· Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (np. poprzez zastosowanie wyrazów o charakterze perswazyjnym).


0-2


KompozycjaZachowanie spójności i zwięzłość wypowiedzi.


0-1

Język i styl


Przestrzeganie poprawności językowej i stylistycznej (poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone, trafny dobór środków językowych. (Dopuszczalny jeden błąd).


0-1

Ortografia i interpunkcja


Przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny).

0-1

Razem:

0-5

Przykładowe rozwiązanie:


Uwaga!
Poszukuję dorywczego zajęcia w czasie wakacji. Jestem dobrze zbudowanym czternastolatkiem. Mogę wykonywać lżejsze prace porządkowe, być posłańcem, opiekować się młodszymi dziećmi, przepisywać teksty na komputerze. Wszystkie prace wykonuję solidnie i dokładnie. Spodziewam się niewygórowanego wynagrodzenia. Kontakt pod numerem telefonu 0-61 8653255.
ZAPROSZENIE

· Prośba o przyjście w odwiedziny, o przybycie na coś.
· Karta z wydrukowanym tekstem zawierająca prośbę o przybycie na jakąś uroczystość lub upoważniająca do wzięcia udziału w jakiejś imprezie.

ZAPROSZENIE- elementy składowe:
1. Formułka wstępna, np. Miło mi / nam zaprosić... Mam zaszczyt zaprosić...
2. Treść zaproszenia - zawarcie informacji dotyczących:
¨ Odbiorcy (kogo zapraszamy?)
¨ Terminu – dzień, miesiąc, godz. (kiedy odbędzie się uroczystość?)
¨ Miejsca (gdzie zapraszamy?)
¨ Rodzaju uroczystości (na co zapraszamy?)
¨ Nadawcy (kto zaprasza?)
3. Ewentualnie zdanie, w którym wyrażamy nadzieję, że odbiorca przyjmie zaproszenie, np. Byłoby mi miło, gdyby przyjęli Państwo moje zaproszenie...

O CZYM PAMIĘTAĆ?
- O odpowiednim układzie graficznym (nagłówek, akapity, podpis).
- Pisowni zwrotów do adresata wielką literą, np. Szanownego Pana Dyrektora, Kochaną Babcię...
- Odpowiedniej składni (zdania krótkie, zachowanie zwięzłości i rzeczowości wypowiedzi).
- Jednolitym stylu wypowiedzi dostosowanym do sytuacji, adresata (zaproszenia oficjalne i nieoficjalne).


W imieniu uczniów Twojej klasy zredaguj zaproszenie na przygotowaną przez Was akademię z okazji Dnia Matki.

Kryteria
Zasady przyznawania punktów

Punktacja


Realizacja tematu


Podanie niezbędnych informacji: adresata i nadawcy zaproszenia, dokładnej daty, określenia miejsca, podanie celu.

Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (czytelność intencji nadawcy wobec odbiorcy), stosowanie zwrotów perswazyjnych.


0-1


0-1
Kompozycja Zachowanie spójności wypowiedzi i jej zwięzłość.
0-1
Język i styl

Przestrzegania poprawności językowej i stylistycznej (poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone, trafny dobór środków językowych; dopuszczalny jeden błąd.

0-1
Ortografia i interpunkcja

Przestrzegania poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej; dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i jeden błąd interpunkcyjny.

0-1
Razem

0-5

Przykładowe rozwiązanie:

Serdecznie zapraszamy Szanowną Panią Annę Nowak na przygotowaną przez naszą klasę akademię z okazji Dnia Matki. Odbędzie się ona w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 w Poznaniu 26 maja 2006r. o godz. 16.oo.
Byłoby nam bardzo miło, gdyby zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie.

Uczniowie klasy III aDEDKACJA

Formuła na książce, fotografii lub innym przedmiocie informująca o ofiarowaniu komuś danej rzeczy, napisana własnoręcznie przez ofiarodawcę i podpisana przez niego. Zawiera przesłanie dla obdarowanego.
DEDYKACJA – elementy składowe:
1. Odpowiedni wstęp, np. Szanownej i drogiej..., Kochanemu..., Na pamiątkę..., Z okazji..., Z podziękowaniem za..., Wspominając..., Znając Twoje zainteresowania...
2. Zawarcie informacji dotyczących:
- co jest przedmiotem ofiarowania;
- okazji, z powodu której ofiarowywana jest np. książka;
- osoby obdarowującej (pełne imię i nazwisko);
- daty .
3. Można przytoczyć odpowiedni cytat (z podaniem jego autora).

O CZYM PAMIĘTAĆ?
- Dedykacja musi być estetyczna, napisana odręcznie.
- Należy uwzględnić w niej akapity.
- Styl musi być dostosowany do odbiorcy (wieku, wykształcenia, rodzaju znajomości z nadawcą) a dedykacja powinna być dostosowana do rodzaju ofiarowywanej np. książki (filozoficzny cytat nie będzie pasował do książki kucharskiej).
-Należy ograniczyć się do 3-4 zdań i zastosować odpowiednią składnię: zdania krótkie, proste, „lekkie”, „spontaniczne”.

Twoją szkołę odwiedzą uczniowie z różnych krajów europejskich. Będą gościć w Waszych domach i wspólnie z Wami poznawać Polskę. Na zakończenie pobytu ofiarujesz swojemu gościowi książkę, która ma być dla niego pamiątką i symbolem polskości. Napisz, jaka to będzie książka i ułóż treść dedykacji, którą w niej zamieścisz.

Kryteria
Zasady przyznawania punktów

Punktacja

Realizacja tematu


· Właściwy wybór książki.

· Zawarcie odpowiednich informacji (kto, z jakiej okazji daje książkę, data).

· Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej.0-3

Kompozycja Zachowanie spójności wypowiedzi i jej zwięzłość.
0-1
Język i styl

Przestrzegania poprawności językowej i stylistycznej (poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złożone, trafny dobór środków językowych; dopuszczalny jeden błąd.

0-1
Ortografia i interpunkcja

Przestrzegania poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej; dopuszczalny jeden błąd ortograficzny i jeden błąd interpunkcyjny.

0-1
Razem

0-6

Przykładowe rozwiązanie:
Książka: „Trylogia” Henryka Sienkiewicza

Drogi Wilhelmie!
Te grube tomy zawierają fragment historii Polski. Mam nadzieję, że chwile spędzone nad kartami „Trylogii” nie okażą się dla Ciebie stracone i że przy okazji następnej Twojej wizyty będziemy wspólnie śmiać się z dowcipów pana Zagłoby i podziwiać odwagę Michała Wołodyjowskiego. Miłej lektury
Adam Komorowski
Kielce, 10 kwietnia 2003r.
II KARTA PRACY DLA GRUP


Znacie już zasady redagowania ogłoszenia, zaproszenia i dedykacji. Przeczytajcie uważnie poniższe teksty i sprawdźcie, czy są poprawne.( Zwróćcie uwagę na realizację tematu, dostosowanie stylu do sytuacji komunikacyjnej, kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.) Błędy podkreślcie i poprawcie. Powodzenia!1. W dniu 15.10.2004 r. zaginął pies. To jeszcze szczeniak, może błąkać się po okolicy wystraszony. Do obroży ma przyczepioną karteczke z adresem właściciela. Uczciwego znalazcę prosimy o kontakt.
Tel. 0-71 348 23 54 . Czeka nagroda.


2.
Miło nam zaprosić Drogiego Pana Dyrektora na wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Będziemy się czuli zaszczyceni jeśli zgodzi się pan dokonać otwarcia wystawy, które planujemy na przyszły piąte o godz. 11.oo na sali gimnastycznej.
Członkowie koła plastycznego


3. Niezapomniane młodzieńcze lata!
Szkolne wspomnienia niezapomniane!
Na trudnych drogach chmurnego świata
One jak balsam na każdą ranę!

Dziękujemy za serce włożone w nasze wychowanie, za wszystkie miłe chwile spędzone wspólnie w szkolnej klasie. Obiecujemy, będziemy je zawsze pamiętać.
Uczniowie z klasy III f


Aleksandra Cwojdzińska
Gimnazjum nr 1 im. J. Korczka w Ostrzeszowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie