Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bliskie spotkania ze sztuką

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10378 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym, nauczycielki Publicznego Przedszkola w Kunowie Jolanta Żeber, Beata Zięba i Małgorzata Krajewska opracowały innowację pedagogiczną ,,Bliskie spotkania ze sztuką”, która wprowadzona została do realizacji od 1 września 2004 roku. Inspiracją do opracowania i napisania tejże innowacji stały się same dzieci, które przez kilka lat z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowaniach wielu przedstawień i widowisk w ramach współpracy z rodziną i promocji przedszkola w środowisku.
Dla autorek programu, będących długoletnimi praktykami wychowania przedszkolnego, najważniejszym celem opracowywaniu programu była jego przydatność, wyrażająca się w praktyczności, czytelności i przejrzystości treści. Pragnęłyśmy, aby był on urozmaiceniem w codziennej pracy nauczyciela.
Program zajęć artystycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

BLISKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

Miejsce prowadzenia zajęć:
Publiczne Przedszkole w Kunowie oddziały dzieci sześcioletnich

Czas rozpoczęcia- wrzesień 2004

Charakter programu:

Modyfikująco – rozszerzający na bazie programu "ABC program wychowania w przedszkolu XXI wieku" Anny Łady – Grodzickiej numer programu DKW- 4013-1/00.

AUTORKI I REALIZATORKI -

mgr Jolanta Żeber
mgr Beata Zięba
mgr Małgorzata Krajewska

WSTĘP

     Dziecko w wieku przedszkolnym bardzo lubi różnego rodzaju zabawy i zajęcia artystyczne. Umożliwiają mu bowiem zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, przemawiają do wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie, pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja".

      Zabawy prowadzone w plenerze, wizyty w galeriach sztuki dają dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z dziełem sztuki i wywołują wiele przeżyć, wyrażanych następnie w swoich pracach. Takie formy pracy pozwalają dzieciom w wieku przedszkolnym poznawać i zrozumieć siebie i świat, a także przyczyniają się do radosnego przeżywania przez nie dzieciństwa.

     Inna formą zajęć artystycznych są zabawy w teatr. Przedstawiane na scenie baśnie zbliżają do piękna i są źródłem wielu wrażeń, gdyż towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Czytane przez babcie, opowiadane przez matki i ojców, zaspokajają potrzeby duchowe dziecka. Jeśli jest to baśń oglądana okiem widza a tym bardziej odgrywana, to na poziomie wieku przedszkolnego staje się jednym z głównych źródeł wiedzy o świecie, odpowiadając właściwościom dziecięcego myślenia i odbierania rzeczywistości. Treść przedstawiona przez baśnie jest dla dziecka bliska i zrozumiała, zaś problemy ludzkiego życia - istotne. Dziecko identyfikując się z jej bohaterami, wraz z nimi aktywnie pokonuje każdą trudną sytuację i wchodzi w kontakt z całym światem. Zwierzęta czują tu jak człowiek, a przedmioty martwe, przybierając ludzki kształt, zachowują się w sposób charakterystyczny dla człowieka. Szczęśliwe zakończenie pozwala uwierzyć małemu słuchaczowi, że zawsze zwycięża dobro i tym równoważy emocje przeżywane podczas śledzenia treści.

      Zabawy w teatr, inscenizacje pełnią też rolę kompensacyjną. To dzięki nim dzieci nieśmiałe nabierają odwagi, aby stanąć przed publicznością i odegrać swoją rolę. Jest to dobry sposób na uwalnianie się od swoich wewnętrznych zahamowań, uczą się dostosowywać swoje zachowania, życzenia i pragnienia do potrzeb innych osób. Jest to pierwszy mały stopień do rozwijania w nich poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

      Dziecko, wcielając się w grane postacie i ukazywane zdarzenia, zaspokaja, często dzisiaj mocno nadszarpnięte, poczucie bezpieczeństwa, potrzebę miłości, ciepła rodzinnego i potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Baśń wynagradza dziecku braki, w których przyszło mu żyć, spowodowane rozpadem rodziny, kłótniami domowymi. Przenosi go w świat piękniejszy, gdzie dobro zawsze góruje nad złem.

      Poznawane na scenie utwory zachęcają do wypowiadania się na ich temat. Podczas przygotowywania teatrzyków lub innych form scenicznych należy pamiętać o muzyce, będącej tłem słuchowym widowiska, wiążącej się z akcją i razem z nią wzbudzającej zainteresowanie ukazywanymi postaciami i wydarzeniami.

     Muzyka angażuje całą osobowość dziecka w przeżywanie treści i odczuwanie efektów wizualno – akustycznych, co decyduje o prawidłowej i pełnej percepcji teatru, ubogaca odczucia artystyczne i estetyczne. Na ich podłożu dziecko rozwija się intelektualnie, moralnie i społecznie.

      Dlatego tak ważne jest, aby podczas zajęć muzycznych wychowankowie mieli możliwość układania akompaniamentu z zastosowaniem efektów akustycznych(klaskanie, tupanie) lub instrumentów perkusyjnych. Zaś na zajęciach ruchowych przy proponowanych melodiach estetykę ruchu należy doskonalić, zwracając uwagę na ekspresje artystyczną, elegancję postawy, harmonię i swobodę ruchu.

     Każde przedstawienie teatralne organizowane w przedszkolu poprzedzone jest szczegółowymi przygotowaniami. Jest to doskonała okazja do zainteresowania rodziców życiem przedszkola, aby poczuli się partnerami. To właśnie oni powinni pomagać w przygotowaniu scenografii oraz w podpowiadaniu pomysłów do realizacji. Tak też najczęściej jest – rodzice włączają się do pomocy w zdobywaniu niezbędnych strojów i rekwizytów.

      Jeśli efekty naszej pracy będziemy pokazywać szerokiej publiczności (babciom, dziadkom, mamom, tatusiom oraz zaproszonym dzieciom z innych placówek), to przyczynimy się do szeroko pojętej integracji społecznej. Reasumując, zaryzykować można stwierdzenie, że wczesne kontakty dziecka ze sztuką pozwolą wyrobić u niego nawyk odwiedzania ośrodków kultury jako miejsca atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, zachęcą do rozwoju własnej twórczości.

      Bez wczesnego treningu wrażliwości estetycznej w okresie dzieciństwa, trudno jest później wykształcić ją w okresie dojrzałym.

I. Uzasadnienie i charakterystyka programu.

     Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym, postanowiłyśmy opracować program "Bliskie spotkania ze sztuką", który wprowadzimy do realizacji od 1 września 2004 roku. Inspiracją do opracowania i napisania tejże innowacji stały się same dzieci. które przez kilka lat z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowaniach wielu przedstawień i widowisk w ramach współpracy z rodziną i promocji przedszkola w środowisku. Publiczne Przedszkole w Kunowie zapewnia dzieciom odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do prowadzenia działań nowatorskich. Placówka posiada dobrze wyposażone sale dydaktyczne, zaś przygotowany program autorski, dzięki finansowemu wsparciu rodziców, przyczyni się do jeszcze większego urozmaicenia w rekwizyty o charakterze teatralnym. Realizacja tego programu przyczyni się do doskonalenia u dzieci wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi i śmiałości. Służyć też będzie wyrabianiu umiejętności współdziałania w grupach oraz wyrażania w sposób werbalny i pozawerbalny różnych stanów uczuciowych a także aktywizacji procesów myślowych i postaw twórczych. Opracowana przez nas koncepcja innowacji "Bliskie spotkania ze sztuką" oparta jest o "ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" Anny Łady – Grodzickiej, wydanego przez WSiP. Treści nauczania i wychowania zawarte w programie będą sukcesywnie uzupełniane i wzbogacane o informacje zaczerpnięte z ukazującej się literatury i czasopism pedagogicznych, a także z zasobów internetowych.

     Zajęcia przez nas zaplanowane będą prowadzone w największej swojej części w oddziałach sześciolatków, ale zaangażowane zostaną również dzieci młodsze. Treści, które proponujemy w naszym programie będą dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

     Opracowany przez nas program stwarza możliwości podejmowania różnorodnych działań dydaktyczno – wychowawczych. Dla autorek programu, będących długoletnimi praktykami wychowania przedszkolnego, najważniejszym celem opracowywaniu programu była jego przydatność, wyrażająca się w praktyczności, czytelności i przejrzystości treści. Chcemy, aby był on urozmaiceniem w codziennej pracy nauczyciela. Zaś opracowane przykłady zamierzeń będą stanowiły inspirację do tworzenia ich różnych modyfikacji, na zasadzie powstawania skojarzeń i wprowadzania nowych pomysłów rozwiązań w kolejnych latach pracy z dziećmi. Naszym zamiarem będzie również włączenie do współpracy rodziców naszych wychowanków. W związku z tym, już na początku roku szkolnego 2004/2005, rodzice zostaną wnikliwie zapoznani z założeniami naszego programu, a chętnych włączymy do pomocy w jego realizacji.

     W ramach realizacji naszego programu, rodzice będą mogli zobaczyć swoje dziecko na tle grupy i zaobserwować jego umiejętności i zachowania.

Systematyczna i planowa realizacja programu "Bliskie spotkania ze sztuką" powinna zapewnić dzieciom:
 • Poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych i kształcących.
 • Atrakcyjność w nabywaniu nowych wiadomości i umiejętności.
 • Uczestniczenie w dziecięcych spektaklach teatralnych.
 • Zdobycie umiejętności kulturalnego odbioru sztuki.
 • Pobudzenie dziecięcego zainteresowania sztuką i przygotowanie do jej odbioru.
II. Treści nauczania i oczekiwane efekty pracy.

Cel ogólny:

    Rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, dostarczanie wrażeń estetycznych i przeżyć emocjonalnych oraz pobudzanie własnej aktywności dzieci w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.

Ogólna tematyka zajęć.
 1. Spotkania z poezją i sztuką ludową.
 2. Formy teatralne, inscenizacje, przedstawienia.
 3. Zabawy z muzyką i tańcem.
 4. Wyjazdy, wycieczki, kontakty z profesjonalnymi aktorami teatrzyków dziecięcych.
1.Spotkania z poezją i sztuką ludową.

Cele szczegółowe:
 • Poznawanie autorów literatury polskiej.
 • Budzenie zainteresowań dorobkiem kulturalnym własnego regionu.
 • Wdrażanie do kulturalnego uczestnictwa w spotkaniach z twórcami kultury w naszej gminie.
 • Rozwijanie umiejętności projektowania i wykonywania prac plastycznych z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, wspólnego uzgadniania treści, planowania i podziału pracy.
Tematyka szczegółowa. Przewidywane osiągnięcia dziecka. Dziecko będzie:
1. Spotkanie z poetą.
 • w skupieniu słuchać zaproszonego gościa,
 • znać zasady kulturalnego zachowania się podczas spotkań z artystą,
 • poprawnie formułować i wyraźnie artykułować pytania kierowane do gościa,
 • podejmować twórcze próby literackie,
 • potrafiło odróżniać wiersz od prozy,
 • odkrywało, że wierszem można się bawić,
 • rozumiało, że w wyobraźni wszystko jest możliwe,
 • umiało zadawać pytania.
2. Przegląd Sztuki Aktorskiej w wykonaniu najmłodszych dzieci Gminy Kunów – Prezentacje Teatralne 2005
 • podziwiało niezwykłość języka poetyckiego,
 • potrafiło określać nastrój utworu,
 • recytować z odpowiednią intonacją wybrany wiersz,
 • przedstawiało ruchem, gestem i mimiką swoje przeżycia,
 • chętnie występować publicznie,
 • właściwie zachowywało się w czasie imprez publicznych,
 • znało swoją wartość i wiedziało w czym jest dobre a w czym najlepsze,
 • potrafiło właściwie reagować na porażki.
1. Konkurs plastyczny na temat: " Cztery Pory Roku – Jesień 2005".
 • dostrzegać różnice w sposobach przedstawienia podanego tematu,
 • porównywać twórcze próby plastyczne,
 • tolerować indywidualność kolegów przejawiającą się w ujęciu tematu,
 • wykorzystywać różne techniki plastyczne w wykonywaniu swojej pracy,
 • potrafiło uruchomić swoją twórczą wyobraźnię,
 • będzie twórcą oryginalnych obrazów,
 • z chęcią wykonywać zadania.
4. Spotkanie z artystą rzeźbiarzem P. Eugeniuszem Cierlukiem.
 • brało czynny udział w przygotowaniach do spotkania,
 • wykazywać czynną postawę odbiorczą,
 • umiało wyrazić swoją wdzięczność za wspólna spotkanie,
 • znało znaczenie pojęcia "rzeźba",
 • wiedziało z jakich materiałów można wykonać rzeźbę.
5. Zorganizowanie kącika ludowego.
 • próbowało wykorzystywać różne sposoby gromadzenia eksponatów,
 • potrafiło opowiadać o kilku eksponatach charakterystycznych dla naszego regionu,
 • dbało o porządek w utworzonym kąciku ludowym,
 • potrafiło współpracować w kolegami w zbieraniu materiałów do kącika.
6. Wycieczka do Parafialnej Szkoły Rzeźby prowadzonej przez P. Eugeniusza Cierluka.
 • poznawało pracę dzieci w Parafialnej Szkole Rzeźby,
 • analizowało treść wytworów,
 • próbowało naśladować działalność zaobserwowaną w szkółce we własnej twórczości plastycznej,
 • znało narzędzia wykorzystywane w rzeźbiarstwie.
2.Formy teatralne, inscenizacje, przedstawienia.

Cele szczegółowe:
 • Kształcenie umiejętności przygotowania inscenizacji.
 • Wdrażanie do inscenizowania literatury z zastosowaniem gry aktorskiej.
 • Organizowanie występów aktorskich dla zaproszonych gości.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu plastycznych elementów dekoracji.
Tematyka szczegółowa Przewidywane osiągnięcia dziecka. Dziecko będzie:
1. Integracyjne teatralne spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • chętnie uczestniczyło w przedstawieniu i spotkaniu,
 • umiało współdziałać w zespole,
 • delikatnie i taktownie zachowywać się wobec dzieci niepełnosprawnych,
 • rozumiało, ze dzieci niepełnosprawne mają takie same potrzeby jak inne dzieci,
 • wykazywało zadowolenie ze wspólnej zabawy.
2.Współpraca z młodszymi dziećmi placówek oświatowych w gminie w ramach akcji "Dzieci dzieciom".
 • przestrzegało kulturalnego zachowania się w licznej grupie zebranych,
 • umiało podporządkować się określonym zasadom,
 • okazywać wzajemną życzliwość,
 • umiał dzielić radość innych,
 • nawiązywać nowe kontakty z poznawanymi dziećmi.
3. Nadanie imienia dla naszego przedszkola.
 • czuło emocjonalną więź ze swoim przedszkolem,
 • czynnie uczestniczyło w wyborze imienia dla przedszkola,
 • brało udział w opracowaniu logo naszego przedszkola,
 • właściwie zachowywało się podczas uroczystości towarzyszących nadaniu imienia placówce.
4. "Dzień Teatru" – prezentowanie przedstawień teatralnych kolegom z innych grup.
 • znało wartości koleżeństwa,
 • odczuwało zadowolenie ze wspólnej zabawy,
 • uważnie słuchało i oglądało przedstawienia przygotowane przez inne grupy,
 • właściwie reagowało na sygnały umowne, funkcjonujące grupie,
 • dążyło do jak najpiękniejszego i najlepszego zaprezentowania się przed innymi.
5. Spektakl: "Rodzice, Nauczyciele- Dzieciom" – z okazji Dnia Dziecka.
 • odczuwało i okazywało radość i dumę z artystycznych osiągnięć rodziców,
 • czuło więzi rodzinne poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości,
 • uczyło się przez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób.
6.Organizowanie imprez i uroczystości okolicznościowych.
 • Spotkanie Wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Matki i Ojca
 • Pożegnanie "starszaków"
 • odczuwało dumę ze wspólnego organizowania uroczystości i świąt rodzinnych,
 • przygotowywało upominki dla zaproszonych gości,
 • aktywnie uczestniczyło w zabawach teatralnych,
 • dbało o estetykę własnego wyglądu,
 • potrafiło okazywać miłość członkom rodziny,
 • składać życzenia z różnych okazji.
7. Pasowanie na "Starszaka"
październik 2004
październik 2005
 • nawiązywać życzliwe kontakty ze wszystkimi dziećmi,
 • okazywać pomoc i uprzejmość innym,
 • starannie i sumiennie wykonywać powierzone zadania,
 • czuło emocjonalną więź ze swoim przedszkolem.
8.Zorganizowanie kącika teatralnego.
 • planowało eksponaty do kącika teatralnego,
 • starało się gromadzić ciekawe eksponaty,
 • umiało opowiedzieć o kilku zgromadzonych rzeczach.


3.Zabawy z muzyką i tańcem.

Cele szczegółowe:
 • Kształcenie umiejętności udziału w zabawach ze śpiewem o bardziej skomplikowanych formach ruchu.
 • Nabieranie większej sprawności i swobody w poruszaniu się przy muzyce.
 • Kształtowanie płynności i estetyki ruchów.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w słuchaniu koncertów muzycznych.
 • Uczenie się właściwego zachowania podczas koncertu.
 • Rozszerzenie wiadomości na temat faktów z życia i twórczości Fryderyka Chopina
Tematyka szczegółowa Przewidywane osiągnięcia dziecka. Dziecko będzie:
1.Zajęcia rytmiczno – ruchowe z elementami tańca towarzyskiego.
 • prawidłowo reagować na słyszaną muzykę,
 • sprawnie poruszać się, ruchy wykonywać płynnie i zręcznie,
 • znało kroki tańców: polki, walca, tanga oraz tańców ludowych: krakowiaka i trojaka,
 • swobodnie interpretować ruchem krótkie utwory instrumentalne.
2. Muzyka małego Fryderyka.
 • chętniej słuchać muzyki poważnej,
 • posiadać wiadomości na temat faktów z życia i twórczości Fryderyka Chopina,
 • znać i posługiwać się pojęciami: muzyk, kompozytor, dyrygent, koncert, preludium,
 • znało i rozróżniało instrumenty: fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, bębenek.
3.Słuchanie koncertów muzycznych w wykonaniu artystów Filharmonii Świętokrzyskiej.
 • chętnie uczestniczyło w organizowanych koncertach muzycznych,
 • przestrzegało odpowiedniego zachowania się podczas odbioru muzyki,
 • rozpoznawało i nazywało instrumenty, którymi posługują się artyści,
 • rozróżniało głosy męskie i żeńskie w śpiewie solo i chóralnym,


4.Wyjazdy, wycieczki, kontakty z profesjonalnymi aktorami teatrzyków dziecięcych.

Cele szczegółowe:
 • Wdrażanie do uczestnictwa w dziecięcych spektaklach teatralnych w prawdziwym teatrze.
 • Kształcenie umiejętności kulturalnego odbioru sztuki.
 • Doskonalenie umiejętności estetycznej oceny ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.
 • Oglądanie tematycznych wystaw organizowanych dla dzieci przez muzea i lokalne ośrodki kultury.
 • Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas organizowanych wyjazdów.
Tematyka szczegółowa Przewidywane osiągnięcia dziecka. Dziecko będzie:
1.Wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.
 • znało sposoby właściwych zachowań w prawdziwym teatrze,
 • poznawało nowe utwory literatury dziecięcej,
 • rozwijać procesy własnej pamięci, skupienia uwagi i wyobraźni.
2. Udział w wystawach organizowanych przez Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św.
 • czynnie i w bezpośredni sposób uczestniczyło w organizowanych wystawach sztuki,
 • wykorzystywało, poznane podczas wystaw, wiadomości w praktyce,
 • analizowało treść dzieł plastycznych.
3. Uczestniczenie w dziecięcych spektaklach teatralnych organizowanych w przedszkolu.
 • uczyło się kultury odbioru sztuki,
 • wykorzystywało zdobyte podczas oglądania teatrzyków wiadomości w przygotowywaniu własnych inscenizacji,
 • rysowało i malowało własne ilustracje na podstawie obejrzanych przedstawień.


III. Realizacja wybranych treści nauczania z programu: "ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku"; autorki – Anna Łada- Grodzicka, Ewa Bełczewska, Maryla Herde, Elżbieta Kwiatkowska, Joanna Wasilewska.

Zagadnienie programowe Obszary edukacji Sposób realizacji
Obszar I
 • Tworzenie więzi uczuciowej ze środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 • Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazywanie miejsca i roli człowieka w tym świecie.
Obszar edukacji społeczno - moralnej
 • przedstawienia i inscenizacje dla gości z okazji świąt okolicznościowych;
 • integralne spotkania z innymi dziećmi.
Obszar V
 • Wprowadzenie w świat niewerbalnych środków wyrazu, uczenie dostrzegania, odbierania, interpretowania i stosowania, połączone z doskonaleniem wrażeń i spostrzeżeń zmysłowych.
 • Zapewnianie możliwości do nabywania umiejętności słuchania, rozumienia i mówienia.
 • Tworzenie okazji umożliwiających zdobycie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem, w tym przekazywania własnych odczuć, przeżyć i myśli.
 • Tworzenie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej powiązanej z literaturą.
Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia
 • spotkania i kontakty z aktorami;
 • uczestnictwo w wyjazdach organizowanych przez przedszkole;
 • rozmowy z dziećmi prowadzone po odbytych uroczystościach i przedstawieniach (wyciąganie wniosków na przyszłość).
Obszar VI
 • Doskonalenie umiejętności słownego komunikowania się z otoczeniem.
 • Tworzenie warunków do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań zawartych w kolejnych obszarach edukacyjnych.
Obszar edukacji w zakresie przygotowania do pisania i czytania
 • różnorodne spotkania skłaniające do wypowiadania się i właściwego komunikowania.
 • wykorzystywanie wszystkich form działalności dziecięcej w przedszkolu i poza nim.
Obszar VIII
 • Stwarzanie okazji do wykorzystywania wszystkich zmysłów w obserwowaniu i poznawaniu otoczenia oraz wdrażania do dbania o estetykę własną i otoczenia.
 • Umożliwienie poznawania tradycji i sztuki ludowej w najbliższym otoczeniu.
 • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć i zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi przy jej twórczości.
Obszar edukacji kulturowo - estetycznej
 • kontakty ze sztuką ludową;
 • organizowanie konkursów plastycznych;
 • bezpośredni kontakt ze sztuką;
 • umożliwianie wyrażania swoich przeżyć w różnorodnych formach plastycznych.
Obszar IX
 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
 • Umożliwienie rozwoju inwencji twórczej poprzez tworzenie własnych melodii, piosenek i ilustracji ruchowych do muzyki ( jej melodii i rytmu).
 • Rozwijanie umiejętności harmonijnego poruszania się przy muzyce z zachowaniem płynności i gibkości ruchów ciała w połączeniu z koordynacją rąk, nóg, głowy.
Obszar edukacji muzycznej
 • organizowanie zajęć rytmiczno- ruchowych;
 • uczestnictwo w występach muzyków;
 • okazjonalne spotkania z muzyką;
 • organizowanie okolicznościowych zabaw tanecznych.


IV. Metody i formy pracy.

     Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zajęcia artystyczne prowadzone w grupach przedszkolnych, które dla dziecka są początkiem prawdziwych wewnętrznych przeżyć, planując realizację naszego programu, postanowiłyśmy posłużyć się metodami pozwalającymi na angażowanie różnych zmysłów, zachęcających do twórczego działania.

     Wdrażając nasz program, kontynuować będziemy kształcenie wielostronne. Strategia ta sprowadza się do takiego zróżnicowania i zharmonizowania metod uczenia się, aby umożliwiały dzieciom zdobywanie wiedzy o świecie i zmienianie się poprzez tworzenie sytuacji problemowych i próby samodzielnego ich wyjaśniania, poprzez przeżywanie wartości społecznych, moralnych i estetycznych, wreszcie poprzez działanie praktyczne zmieniające na korzyść warunki otoczenia dziecka. Wyróżnione w tej strategii metody nauczania odpowiadają sposobom uczenia się:

metody nauczania sposoby uczenia się
podające przez przyswajanie
problemowe przez odkrywanie
eksponujące przez przeżywanie
praktyczne przez działanie

     Stosowane metody i formy pracy nie odbiegają od tych, które dotąd wykorzystywaliśmy w pracy z dziećmi. Proponujemy wykorzystanie i zastosowanie metod aktywnych z przewagą technik pedagogiki zabawy, która jest podstawową formą aktywności dziecka w wychowywaniu przedszkolnym. Do pracy z dziećmi wprowadzimy zabawy rozwijające twórcze myślenie. Będzie to pantomima, elementy dramy, zabawy eksplorujące, wyobrażeniowe i symboliczne.

     Przystępując do tworzenia programu autorskiego "Bliskie spotkania ze sztuką" wyszłyśmy z założenia, że jeśli aktywność dziecka zostanie połączona z przeżywaniem i działaniem, to wiedza i umiejętności zdobyte tą drogą będą zrozumiałe i trwałe.

     W pracy zastosowanie znajdą zarówno formy pracy indywidualnej, zespołowej a także zbiorowej. Zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami dzieci sugerujemy różnorodność ofert, tak by dać dziecku szansę na oryginalność myślenia i wyzwolenie jego pomysłowości.

V. Ewaluacja programu.

     Program autorski powinien być ewaluowany. Ocena funkcjonowania programu dotyczy zgodności realizacji – czyli konkretnej, codziennej pracy przedszkola z założeniami programu oraz z nakreślonymi zadaniami, a zatem w zakresie pracy wychowawczo – edukacyjnej oraz współpracy zespołu nauczycieli i rodziców.

W efekcie realizowanego programu nastąpi:
 • Rozwój wyobraźni, mowy i myślenia dzieci.
 • Ukształtowanie się w nich postawy zrozumienia wartości uniwersalnych, takich jak piękno, dobro , prawda, miłość, przyjaźń.
 • Korzystny wpływ na rozwój dziecięcych dyspozycji muzycznych, a tym samym na rozwój ogólny.
 • Wzrost wrażliwości estetycznej i inwencji twórczej.
Metody ewaluacji
Ewaluacja prowadzona jest dwutorowo:
 1. w sposób ciągły:
 2. przez stały monitoring codziennej pracy przedszkola,
 3. ścisły kontakt z rodzicami – rozwiązywanie spraw bieżących w trakcie roku szkolnego.
 4. okresowo poprzez:
  • sprawozdanie i ocenę wykonania planu rocznego,
  • wywiad z rodzicami przeprowadzony na początku roku szkolnego, ukierunkowany w szczególności na uzyskanie informacji zwrotnej po zadaniu pytania:

   "Czego Pan/ Pani oczekuje od dziecka po wprowadzeniu programu artystycznego" Bliskie spotkania ze sztuką" do realizacji w przedszkolu?"
  • ankietę skierowaną do rodziców – badającą ich odczucia co do nowych nabytych wiadomości i umiejętności przez ich dzieci ( pod koniec roku szkolnego).
  • obserwację dzieci w czasie zajęć – zapis spostrzeżeń w prowadzonych arkuszach obserwacji.
  • poprzez inne źródła informacji zwrotnej od dzieci i rodziców, np. niedokończone zdania, drzewo potrzeb i zagrożeń.
Ocenianie

     Praca i zaangażowanie dzieci podczas zajęć wynikających z realizacji niniejszego programu oceniana będzie zawsze pozytywnie. W bieżącej ocenie wyeksponujemy indywidualne osiągnięcia dzieci, będziemy chwalić za włożony wysiłek, wskazywać mocne i słabsze ich strony oraz sposoby poprawy. Stosowanie pozytywnego oceniania powinno pozwolić na wzmocnienie motywacji poznawczych i zainteresowań artystycznych.

     Ocenianie dzieci przed ich rodzicami będzie miało charakter diagnostyczno – informacyjny, tak aby rodzic mógł jak najlepiej wspomagać swoje dziecko.

VI. Wykaz literatury.

Pozycje książkowe:
 1. Ciarkowska J. , Sienkiewicz M.: Baśniowy świat na scenie. Wydawnictwo Innowacje, 2001.
 2. Klus – Stańska D.: Scenariusze przedstawień szkolnych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 1998.
 3. Machura W. : Bez kapelusza, Kielce, 1995.
 4. Majchrzak M. : Przedszkolaki na scenie czyli rozbawione przedszkole. Zakład Wydawnictw i Reklamy Iwanowski, Płock, 1995.
 5. Przymus R. : Uroczystości pełne radości. Wydawnictwo Juka, 2000.
 6. Wójcik Z. : Zabawa w teatr. Wydawnictwo Didasko, 1997.
Artykuły z czasopism pedagogicznych:
 1. Gryń A., Dębicka K.: "Spotkanie ze sztuką" w Wychowanie w Przedszkolu Nr 9/ 2000.
 2. Broda S.: "W galerii" w Wychowanie w Przedszkolu Nr9/2000.
 3. Kisiel M. :"Zajęcia umuzykalniające" w Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/1999.
 4. Lodzińska J.: "Spotkanie z poetką" w Wychowanie w Przedszkolu Nr3/1998
 5. Marszałek C.: „Rola tańca w rozwoju dziecka" w Wychowanie w Przedszkolu Nr 2/ 1999.
 6. Molicka M.: „ Bajki terapeutyczne dla dzieci" w Grupa i Zabawa Nr 2/1999.
 7. Mól Z.: "Spotkania ze sztuką" w Wychowanie w Przedszkolu Nr 8/ 2000.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie