Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć kółka z języka niemieckiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18140 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM ZAJĘĆ KÓŁKA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGOAutor programu: Beata Uciecha


I Wprowadzenie

Program przeznaczony jest dla zdolnych uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych. Zajęcia te realizowane są w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest to program o układzie liniowym podzielony na moduły. Jeden moduł może być realizowany na kilku zajęciach w zależności od potrzeb i zainteresowania uczniów. Program ten będzie podlegał ewaluacji, której zadaniem będzie wprowadzenie zmian w trakcie jego wdrażania. W proponowanym programie nauczania treści programowe, służące osiągnięciu celów związane są z treściami podstawy programowej zatwierdzonej przez MENiS.

W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z:

- różnych podręczników, repetytoriów (patrz. pkt.IV),
- autentycznych tekstów,
- słowników,
- sprzętu multimedialnego,
- encyklopedii,
- leksykonów.

Metody pracy z uczniem:

- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca grupach,
- odgrywanie ról i dialogów.

II Cele

1. Cele ogólne

- poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację językową,
- lepsze poznanie kultury, geografii, historii i spraw życia codziennego krajów niemieckojęzycznych.


2. Cele szczegółowe

- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania,
- wzbogacenia słownictwa dotyczącego życia codziennego,
- umiejętność zastosowania w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji,
- rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów,
- nauka wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria , multimedia),
- wdrażanie do samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się,
- kształtowanie postaw otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec innych poprzez poznanie kultury i realiów krajów niemieckojęzycznych.


III Treści nauczania


L.p.
Temat
Treści szczegółowe
Oczekiwane osiągnięcia uczniów
1.
Wie heißt du?
· nauka przedstawiania się,
· nawiązywanie kontaktów,
· stosowanie formy grzecznościowej,
· poznawanie niemieckich imion i nazwisk.
· znajomość różnego rodzaju form pozdrowień,
· umiejętność odpowiedniego zwracania się do rówieśników i osoby dorosłej,
· umiejętność wymowy niemieckich imion
i nazwisk.
2.
Niemieckie nazwy geograficzne
· poznanie niemieckich nazw geograficznych najważniejszych państw Europy i świata oraz ich stolic,
· praca z niemiecką mapą.
· zapamiętanie nazw najważniejszych państw i ich stolic,
· umiejętność wymowy niemieckojęzycznych nazw,
· rozszyfrowywanie symboli danych państw.
3.
Schule in Deutschland
· poznanie typów szkół w Niemczech,
· szkoła w Polsce i w Niemczech,
· zwyczaje i realia szkolne,
· skala ocen w Niemczech, Austrii i Szwajcarii,
· niemieckie świadectwo szkolne.
· znajomość niemieckich nazw poszczególnych typów szkół, nazw niemieckich ocen.

4.
Deutsche Städte
· poznanie historii, zabytków, znaczenia, kultury, przemysłu najważniejszych miast niemieckich (np. Berlin, Hamburg, Bonn, Monachium, itp.).
· znajomość największych miast niemieckich,
· umiejętność rozpoznania ich charakterystycznych budowli,
· umiejętność wyliczenia cech charakterystycznych danego miasta.
5.
Mein Lieblingstier und bedrohte Tiere
· opisujemy swoje ulubione zwierzę,
· poznajemy zagrożone gatunki i zagrożenia, jakie na nie czyhają.
· umiejętność opisu swojego ulubionego zwierzęcia,
· znajomość nazw zagrożonych zwierząt.
6.
Die besten Sportarten
· najpopularniejsze dyscypliny sportowe w Niemczech i w Polsce,

· moja ulubiona dyscyplina
sportowa.

· znajomość niemieckich nazw dyscyplin sportowych,
· umiejętność opisu swojej ulubionej dyscypliny sportowej.
7.
Weihnachten in Deutschland
· święta Bożego Narodzenia w Niemczech,
· rozszerzenie i utrwalenie słownictwa związanego ze świętami,
· poznanie niemieckich zwyczajów,
· przygotowanie przepisów niemieckich potraw świątecznych,
· śpiewanie kolęd.
· znajomość słownictwa, zwyczajów, potraw i kolęd.
8.
Der Karneval in Deutschland
· karnawał w Niemczech,
· poznanie zwyczajów
karnawałowych,

· znajomość słownictwa i zwyczajów,
· umiejętność zrobienia maski na bal według poleceń po niemiecku.
9.
Deutsche Verben
· poznajemy niemieckie czasowniki najczęściej używane w mowie potocznej.
· zapamiętanie nazw i odmiany,
· umiejętność zastosowanie czasowników: (budowanie dialogów),
10.
Mein Hobby
· poznajemy niemieckie nazwy hobby,
· czytanie tekstu o hobby młodzieży niemieckiej,
· opisujemy swoje hobby.
· znajomość nazw hobby,
· umiejętność krótkiego opisu swojego hobby,
11.
Jugendsprache
· poznajemy słownictwo z języka młodzieżowego na podstawie autentycznej rozmowy,
· uświadomienie wpływu języka angielskiego na język młodzieżowy w Niemczech i w Polsce.
· umiejętność adekwatnego użycia wyrażeń z języka młodzieżowego,

· umiejętność wskazania w języku mówionym wyrażeń pochodzenia obcego.
12.
Kochen
· słownictwo związane z gotowaniem, nazwy potraw i artykułów spożywczych.
· poszerzenie słownictwa,
· umiejętność sformułowania opisu swojej ulubionej potrawy.
13.
Mein Haus
· układ pomieszczeń w domu,
· nazwy sprzętów domowych.
· zastosowanie słownictwa w codziennych sytuacjach,
· opis miejsca położenia pomieszczenia lub rzeczy.

14.
Deutsche Literatur
· prezentacja najwybitniejszych niemieckich pisarzy i poetów, tj. Goethe, Schiller, Mann, Grass,
· zapoznanie z ich utworami.
· zapamiętanie nazwisk niemieckich twórców oraz ich dzieł.
15.
Unterwegs
· w drodze,
· poznanie słów i zwrotów przydatnych podczas podróży środkami komunikacji miejskiej, samochodem, statkiem oraz samolotem.
· umiejętność zastosowania zwrotów w konkretnych sytuacjach.
16.
Ostern
· poznanie słownictwa i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

· zapamiętanie słówek i zwyczajów wielkanocnych.
17.
Berufe
· poznajemy niemieckie nazwy zawodów
· zadawanie pytań o zawód,
· znajomość nazw zawodów.
18.
Internet
· lekcja z internetem, wykorzystanie niemieckojęzycznych stron internetowych,
· praca z oryginalnymi tekstami niemieckimi na dowolnie wybrany temat.
· poznanie niemieckich nazw oznaczeń w internecie, umiejętność wykorzystania internetu w nauce języka obcego.
19.
Meine Urlaubs- pläne
· poznajemy słownictwo dotyczące wakacji letnich, nazwy miejsc, w których najchętniej spędza się wakacje,
· przypomnienie wyrażeń potrzebnych w czasie wakacji w Niemczech.
· przedstawienie planów dotyczących spędzenia wakacji letnich.

20.
Deutsch-sprachige Länder
· poznanie geografii, historii i kultury krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein).
· zapamiętanie nazw krajów niemieckojęzycznych, ich stolic, najważniejszych miast, zabytków, itp.
21.
Kleidung
· poznanie nazw ubrań,
· zwroty w sklepie z odzieżą,
· kolory, opis ubrań.
· znajomość nazw ubrań,
· umiejętność przeprowadzenia rozmowy ze sprzedawcą.
22.
Wendungen
· poznanie zwrotów używanych w sytuacjach z życia codziennego.
· umiejętność zastosowania zwrotów w konkretnych sytuacjach.
23.
Deutsche Musik
· poznanie najważniejszych zespołów niemieckiej sceny muzycznej,
· omówienie utworów grupy rockowej Rammstein.

· zrozumienie treści wybranych utworów.
·
24.
Grammatik
· ćwiczenia gramatyczne związane z odmianą czasownika, rzeczownika, czasem Perfekt i Imperfekt.
· utrwalenie zagadnień gramatycznych.

IV Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych

1. Metoda komunikacyjna, kładąca nacisk na porozumiewanie się w sytuacjach z życia codziennego.
2. Techniki aktywizujące uczniów, tj. praca indywidualna, praca w parach i grupach, odgrywanie ról, opowiadanie.
3. Praca z przygotowanymi pomocami dydaktycznymi.

Literatura proponowana do realizacji programu:

1. Bęza S., Eine kleine Landeskunde, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1995.
2. Ptak M., Gramatyka dla gimnazjum, Wydawnictwo Szkolne PWN 2001.
3. Bęza S., Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1993.
4. „Juma” niemieckie czasopismo dla młodzieży
5. „Das Rad” niemieckie czasopismo dla młodzieży
6. Langenscheidt Wörterbuch
7. Heinemann, Spielen mit Wörtern, 1997
8. Funk H., Koenig M., genial, Langenscheidt, 2002
9. Hatała G., Lichtańska M. Słownik tematyczny z języka niemieckiego, Kanion 1997.

V Ewaluacja programu

Program kółka z języka niemieckiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu praktycznych zadań.
Formą oceny programu z punktu widzenia przydatności i atrakcyjności są dwie ankiety przeprowadzone na początku i końcu roku szkolnego.


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie