Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bajkowa podróż po Kociewiu- projekt zajęć pozalekcyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3359 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zaznajamianie uczniów z trdycjami i kulturą regionu jest sprawa bardzo istotną. W tym celu powstał projekt zajęć pozalekcyjnych "Bajkowa podróż po Kociewiu". Projekt ten był realizowany w ramach MAŁYCH GRANTÓW przydzielonych przez Fundacją Centrum Edukacji Europejskiej.

Opracowanie: Emilia Kaliszewska

Bajkowa podróż po Kociewiu: program zajęć pozalekcyjnych związanych z czytaniem bajek i podań z Kociewia.

II EDYCJA

Kto weźmie udział w zajęciach?

     W zajęciach wezmą udział wszyscy chętni uczniowie z klas IV-VI oraz członkowie Koła Młodych Kociewiaków. Informacje o programie zostaną wywieszone w szkolnej gablocie oraz ogłoszone będą na szkolnym apelu.

Przewidywana liczba uczestników: 25

Cele edukacyjne zajęć
 1. Rozbudzanie zainteresowań literackich.
 2. Popularyzacja bajek i podań kociewskich oraz ich autorów.
 3. Rozwijanie zainteresowań oraz krzewienie tradycji i zwyczajów Kociewia.
 4. Kształtowanie więzi emocjonalnej z regionem, uwrażliwianie na jego piękno.
 5. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.
 6. Wdrażanie do twórczej pracy w zespole.
 7. Rozwijanie poczucia wzajemnej odpowiedzialności.
 8. Kształcenie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej z włączeniem tekstów, ilustracji i prac plastycznych.
 9. Inicjowanie działań pozwalających na wyrażenie ekspresji za pomocą różnych technik plastycznych.
Ogólny opis projektu

      Projekt skierowany jest do uczniów z klas IV-VI zainteresowanych czytaniem i naszym regionem oraz do członków Koła Młodych Kociewiaków. Bardzo ważną sprawą w życiu każdego człowieka jest poczucie przynależności do społeczności lokalnej i więzi emocjonalnej z małą Ojczyzną.
      Nasi uczniowie mieli już nie raz okazję poznać wiadomości dotyczące Kociewia, jego tradycje i zwyczaje. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt „Bajkowa podróż po Kociewiu”: program zajęć pozalekcyjnych związanych z czytaniem bajek i podań z Kociewia w klasach I-III. Obecnie chcemy zainteresować tematyką dzieci z klas IV-VI.
     Głównym celem realizacji projektu będzie poznanie przez uczniów literatury kociewskiej, tj. wiersz, bajek, podań oraz ich autorów: A. Grzyba, J. Ceynowa, R. Landowskiego, B. Eckerta. Pozwoli to rozwinąć zainteresowania czytelnicze naszych wychowanków, stanie się także skarbnicą informacji o naszym regionie, o zwyczajach, obrzędach i tradycjach. Podczas spotkań uczniowie poznawać będą wiersze, baśnie i podania kociewskie a także sylwetki autorów.
     Zapoznają się także z czasopismem regionalnym „Magazyn Kociewski”.Uczestnicy zajęć zabawią się w małych twórców- ilustratorów poznanych utworów wykonując prace plastyczne i tworząc ilustrowany album wierszy kociewskich pod hasłem „Piękana nasza Ziemia”. Zajęcia będziemy uatrakcyjniać przygotowując ciekawe krzyżówki, rebusy, zagadki oraz podkłady muzyczne z piosenek kociewskich. Dzieci wypróbują także swoje umiejętności aktorskie odtwarzając fragmenty utworów poprzez dramę i inscenizację. Przygotują „Jasełka” po kociewsku i zorganizują wigilię dla starszych i samotnych mieszkańców naszej miejscowości. Swoje wiadomości o regionie pogłębią podczas wycieczki do Starogardu Gdańskiego-stolicy Kociewia. Tam też spotkają się z pisarzem regionu A. Grzybem. Uwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie konkursu wiedzy o Kociewiu „Znam swój region”. Dla zwycięzców czekać będą ciekawe nagrody, a dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

     Tematy, metody i formy prowadzenia zajęć
 1. Zaznajomienie z bogatym dorobkiem pisarzy i poetów Kociewia – Andrzeja Grzyba, Józefa Ceynowy i Romana Landowskiego. (2 godz. lekcyjne)
 2. Ilustrowanie wybranych wierszy i tworzenie albumu pod hasłem „ Piękna nasza Ziemia”, który wzbogaci zbiory szkolnej biblioteki. (3 godz.)
 3. Czytanie bajek i podań A. Grzyba oraz B. Eckerta. Wybieranie fragmentów i ich improwizacja. (2 godz.)
 4. Zwyczaje i obrzędy na Kociewiu. Przygotowanie „Jasełek” po kociewsku i zorganizowanie wigilii dla starszych i samotnych mieszkańców naszej miejscowości. (12 godz.)
 5. Wycieczka do Starogardu Gdańskiego – stolicy Kociewia.(8 godz.)
 6. Zapoznanie z czasopismem regionalnym „Magazyn Kociewski”. Czytanie ciekawych artykułów, korzystanie ze „Słownika gwary kociewskiej” B. Sychty.
 7. Konkurs wiedzy o Kociewiu „Znam swój region”. (2 godz)
Metody: gier i zabaw, działań praktycznych, dyskusja, problemowe, oglądowe, aktywizujące

Formy:
Zbiorowa, grupowa, indywidualna

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Data: 21.09.2006, 28.09.2006

Temat: Zaznajomienie z bogatym dorobkiem pisarzy i poetów Kociewia – Andrzeja Grzyba, Józefa Ceynowy i Romana Landowskiego. (2 godz. lekcyjne) Cele: Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Popularyzacja pisarzy kociewskich oraz ich twórczości. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem. Metody: oglądowa, pracy z tekstem, drama,

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: baśnie Józef Ceynowa „Tańczące kamienie”, Andrzej Grzyb „Jezioro Płaczewo”, Roman Landowski „Obraz, który Wisłą przypłynął”.

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu: krzyżówka z hasłem „Kociewie”.
 2. Czytanie przez dobrze czytających uczniów baśni Andrzeja Grzyba, Józefa Ceynowy i Romana Landowskiego.
 3. Praca w grupach – wykonanie ilustracji do każdej baśni.
 4. Pisemne wyjaśnienie przez uczniów jak zrozumieli pouczenie zawarte w każdej baśni.
 5. Uzupełnianie zdań ( praca w grupach)

  Płaczewo znajduje się blisko ……… .
  Wierzyca jest dopływem …………. .
  Świecie leży nad rzeką ………… .
  Wojtol leży blisko miasta …………… .
 6. Ewaluacja zajęć.
Data: 7.10.2006

Temat: Ilustrowanie wybranych wierszy i tworzenie albumu pod hasłem „ Piękna nasza Ziemia”, który wzbogaci zbiory szkolnej biblioteki. (3 godz.)

Cele:
 • Kształtowanie więzi emocjalnej z regionem, uwrażliwianie na jego piękno.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem i w grupach.
 • Rozwijanie twórczej postawy.
Metody:
oglądowa, działań praktycznych,

Formy: grupowa, indywidualna,

Środki dydaktyczne: wiersze, bloki, farby, ścinki różnych materiałów, kleje, nożyczki

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu: oglądanie ilustracji różnych krajobrazów.
 2. Podział uczniów na grupy, głośne czytanie wierszy: „ Nasza ziamnia”, „ Małe knapy”, „Ziamnia kociewska”, „ Psiasecka Panianko”, „Obrazki z Kociewia”, „Rozmowa z Jeziorem Prywidzkim”, „Poranek”, „Stary kufer”, „Mały dworek”.
 3. Omawianie treści wierszy oraz wykonanie w grupach ilustracji do tych wierszy.
 4. Składanie albumu z wierszy i ilustracji oraz wykonanie okładki.
 5. Przekazanie albumu do szkolnej biblioteki, przegląd literatury związanej z Kociewiem.
 6. Ewaluacja zajęć.
Data: 12.10.2006, 19.10.2006

Temat: Czytanie bajek i podań A. Grzyba oraz B. Eckerta. Wybieranie fragmentów i ich improwizacja. (2 godz.)

Cele:
 • Rozwijanie zainteresowań literackich.
 • Popularyzacja bajek, podań kociewskich oraz ich autorów.
 • Inicjowanie działań pozwalających na improwizację tekstów.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.
Metody: oglądowa, działań praktycznych, drama,

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Eksponaty z izby kociewskiej do wykorzystania w dramie, utwory: A. Grzyb„Kartofle”, A. Grzyb „Niedzielny placek”, B. Eckert „Chlebowa opowieść”, „Na odpuście”.

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu: wysłuchanie tańca „Tupany” i nauka jego podstawowych kroków.
 2. Czytanie przez nauczyciela bajek, podań i baśni oraz ich analizowanie.
 3. Praca w grupach: próbu improwizacji fragmentów tekstów.
 4. Wykonanie drobnych rekwizytów z materiałów papierniczych.
 5. Zabawa w teatr z wykorzystaniem przygotowanych rekwizytów i eksponatów z izby kociewskiej
 6. Podsumowanie i ewaluacja zajęć.
Data: 16.11.2006, 25.11.2006, 2.12.2006, 7.12.2006, 14.12.2006, 21.12.2006

Temat: Zwyczaje i obrzędy na Kociewiu. Przygotowanie „Jasełek” po kociewsku i zorganizowanie wigilii dla starszych i samotnych mieszkańców naszej miejscowości. (12 godz.)

Cele:
 • Krzewienie tradycji i zwyczajów kociewskich.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Budzenie więzi emocjonalnej z regionem.
 • Kształtowanie postaw szacunku, wrażliwości i troski o życie inych osób.
 • Rozwijanie poczucia wspólnej odpowiedzialności.
Metody: oglądowa, działań praktycznych, inscenizacja,

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: scenariusz „Jasełek”, różnego rodzaju materiały, sprzęt do jasełek, nagrania kolęd, dekoracja wnętrza

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu: szukanie informacji na temat tradycji i zwyczajów na Kociewiu. Wypełnianie kart pracy.
 2. Zapoznanie ze scenariuszem, przydział ról według indywidualnych możliwości uczniów.
 3. Wykonanie strojów, rekwizytów oraz indywidualne próby w mówieniu tekstów.
 4. Przygotowanie drobnych upominków dla gości.
 5. Zbiorowe próby odgrywania ról.
 6. Przygotowanie sali na wigilię: dekoracja stołu i sali.
 7. Włączenie rodziców w przygotowanie wigilii, przygotowanie poczęstunku.
 8. Udział we wspólnej wigilii z udziałem starszych i samotnych mieszkańców wsi, przedstawienie „Jasełek”, wręczenie upominków.
Data: 18.10.2006r.

Temat: Wycieczka do Starogardu Gdańskiego – stolicy Kociewia.(8 godz.)

Cele:
 • Poznanie zabytków stolicy Kociewia.
 • Zwiedzanie muzeum i wystawy „Drakula”.
 • Spotkanie z pisarzem regionu A. Grzybem.
 • Rozwijanie więzi z regionem.
Forma: wycieczka

Ilość uczestników: 20 uczniów

Tok zajęć:
 1. Wyjazd z wielkiego Komorska o godz. 8.00.
 2. Godz. 9.30- spotkanie z panem Grzegorzem Olertem – kierownikiem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
 3. Zwiedzanie rynku i wystawy „Drakula”.
 4. Spotkanie z pisarzem regionu A. Grzybem.
 5. Obiad i czas wolny dla uczniów.
 6. Wypełnianie kart ewaluacyjnych.
 7. Powrót do Wielkiego Komorska.
Data: 26.10.2006, 9.11.2006

Temat: Zapoznanie z czasopismem regionalnym „Magazyn Kociewski”. Czytanie ciekawych artykułów, korzystanie ze „Słownika gwary kociewskiej” B. Sychty. (2 godz.)

Cele:
 • Kształtowanie umiejętności szukania informacji na określony temat.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 • Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.
Metody: oglądowa, działań praktycznych, pracy z tekstem

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa,

Środki dydaktyczne: Słownik gwary kociewskiej” B. Sychty, egzemplarze „Magazynu Kociewskiego”.

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie do tematu: przejście do biblioteki szkolnej, oglądanie różnych czasopism dla dzieci i młodzieży.
 2. Przedstawienie czasopisma regionalnego „Magazyn Kociewski” – kwartalnika społeczno kulturalnego. Oglądanie szaty graficznej, zawartości treściowej, grupowanie artykułów według działów.
 3. Wyszukiwanie informacji na określony temat:
  • Wandry kociewskie.
  • Nasz patron – Jan Paweł II w literaturze kociewskiej.
  • Opowieści mojej babki.
  • O nich należy pamiętać.
 4. Analizowanie utworów z „kącika literackiego”, korzystanie ze słowniczka.
 5. Projektowanie własnej strony tytułowej do kwartalnika „Magazyn Kociewski” – praca grupowa.
 6. Ewaluacja zajęć.
Data: 15.12.2006

Temat: Konkurs wiedzy o Kociewiu „Znam swój region”. (2 godz)

Cele:
 • Utrwalenie zdobytej wiedzy na temat Kociewia.
 • Doskonalenie twórczej pracy grupowej.
 • Rozwijanie poczucia wspólnej odpowiedzialności.
Metody: grupowa

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: krzyżówki, zagadki, zdjęcia, teksty

Tok zajęć:
 1. Wprowadzenie – wzorowa recytacja przez nauczyciela wiersza „Kociewie – nasza ziemia ukochana”.
 2. Powitanie gości- rodziców, panią sołtys, radnych.
 3. Podział uczniów na 4-osobowe zespoły.
 4. Wykonywanie przydzielonych zadań – rebusów, krzyżówek, zagadek, układanek – sprawdzanie przez komisję i przydzielanie punktów.
 5. Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród.
 6. Słodki poczęstunek dla uczestników konkursu.
Sprawozdanie z realizacji projektu „Bajkowa podróż po Kociewiu”- II edycja przydzielonego w ramach MAŁYCH GRANTÓW przez Fundację Centrum Edukacji Europejskiej.

     Realizacją projektu zatytułowanego Bajkowa podróż po Kociewiu: program zajęć pozalekcyjnych związanych z czytaniem bajek i podań z Kociewia zajmowała się nauczycielka nauczania zintegrowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku- Emilia Kaliszewska.

     Celem projektu było m.in. rozwijanie zainteresowań małą Ojczyzną, budzenie więzi emocjonalnej z regionem, rozwijanie zainteresowań oraz krzewienie tradycji i zwyczajów Kociewia a także zapoznanie z twórcami i literaturą kociewską. W zajęciach wzięło udział 25 uczniów z klas IV-VI. Wszystkie zaplanowane zajęcia udało się zrealizować, a założone cele zostały osiągnięte.

     W trakcie spotkań, które odbywały się po zajęciach lekcyjnych oraz w soboty uczniowie poznali twórców literatury kociewskiej: A.Grzyba, J. Ceynowę, R. Landowskiego, B. Eckerta i ich utwory. Na podstawie wierszy Andrzeja Grzyba utworzyli ilustrowany album wierszy kociewskich pod hasłem „Piękna nasza Ziemia”. Album ten został przekazany do biblioteki szkolnej, natomiast kopię albumu uczniowie wręczyli autorowi wierszy A. Grzybowi podczas spotkania w Starogardzie Gdańskim. Pisarz bardzo ucieszył się z opracowanego albumu, a nawet poprosił o zgodę na wykorzystanie niektórych ilustracji w swoich książkach.

     Spotkanie z pisarzem dostarczyło uczniom wiele ciekawych informacji na temat jego twórczości oraz regionu. Poznali drogę autora do sławy. Byli zachwyceni serdecznością i życzliwością znanej i sławnej osoby, o której wcześniej uczyli się podczas zajęć, której utwory analizowali i mogli ją poznać osobiście.

     Wycieczka do Starogardu Gdańskiego to nie tylko spotkanie uczestników projektu z A. Grzybem, ale także zwiedzanie miasta i spacer trasą turystyczną „Korona i Krzyż”, zwiedzanie Muzeum Ziemi Kociewskiej oraz obejrzenie wystawy „Drakula”.

     Bardzo ważnym elementem projektu były także przygotowane „Jasełka” w dialekcie kociewskim oraz zorganizowana wigilia dla starszych i samotnych mieszkańców wsi. Wśród gości nie zabrakło wójta gminy Warlubie K. Michalaka, kierownika MOPS-u E. Ulanowskiej oraz radnych B. Urlich i J. Drzewieckiego. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczyły się ról i kolęd w gwarze kociewskiej, przygotowywały stroje, rekwizyty i dekorację, a sama uroczystość była ogromnym sukcesem wychowawczym. Uczniowie zobaczyli, że niewielki wysiłek może dać tak wiele wzruszeń i radości osobom starszym i samotnym.

     Przydzielone środki finansowe zostały wykorzystane dla p. E. Kaliszewskiej(70% przydzielonych środków), zorganizowanie wycieczki do Starogardu Gdańskiego- 440 zł, materiały plastyczne, nagrody i zorganizowanie wigilii- 160 zł. Pochlebne opinie rodziców, zaproszonych gości, mieszkańców wsi oraz dzieci wykazują, że kontynuacja projektu i dobór tematyki był trafny. Została bardzo wzmocniona więź uczniów z „małą Ojczyzną”, zajęcia dały im wiele radości, a osiągnięte cele z pewnością zaowocują w dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Opracowanie: Emilia Kaliszewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie