Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8527 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz uroczystości szkolnej : Uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja zawiera liczne patriotyczne wiersze oraz pieśni . poprzez wydarzenia historyczne umiejętnie poprowadzą nas narratorzy , którzy bardzo szczegółowo opowiedzą , co działo się w roku 1791.

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA
SCENARIUSZ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


WIWAT RZECZPOSPOLITA !
WIWAT NARÓD!
WIWAT KONSTYTUCJA !
WIWAT KRÓL! 1. NARRATORZY :

Mieliśmy w swoich dziejach chwile świetności . Rycerstwo polskie potrafiło rozgromić pod Grunwaldem hufce krzyżackie . Polska husaria pokonała swych przeciwników pod Obertynem , Kircholmem , Chocimiem . W końcu XVII w. Rzeczpospolita traciła powoli nie tylko mocarstwową pozycję , ale również suwerenność państwową , następowała ogromna anarchia w stosunkach wewnętrznych . Doszło do rozkładu władzy centralnej , a nade wszystko do zupełnego poniżenia Sejmu , co pozbawiło reprezentację narodową wszelkich możliwości skutecznego działania .


Choć panowanie Jana III Sobiewskiego opromienione było blaskiem ostatnich wielkich sukcesów militarnych – Wiedeń i Parkany w r. 1683 – stanowiło dalszy okres staczania się Rzeczypospolitej ku anarchii.

Po śmierci Sobieskiego rozpoczęła się w Polsce trwająca prawie 70 lat epoka saska , która przeszła do historii jako czas największego upadku kultury politycznej , życia społecznego narodów Rzeczypospolitej .Nową epokę w Rzeczypospolitej otworzyła elekcja Augusta Poniatowskiego , który w duchu postępu pragnął zmienić stosunki polityczne i społeczno – kulturalne .

 1. WIERSZ : „ Trzeci Maj” - Michał Arct

Maj – rocznica pięknych serc ,
Maj – rocznica wielkich myśli .
Tym , co dawno przeminęli ,
Hołd składają ci , co przyszli .

Choć przeminął dawno wiek ,
Dawno hasła się zmieniły ,
Orzeł począł nowy bieg ,
Lecz z przeszłości czerpał siły .

Z tych w ciemnościach jasnych chwil ,
Kiedy miłość pobratała , w jedną całość Polski stany,
Miłość ponad wszystko trwała .

Tym , co w Polsce dali myśl ,
Aby stworzyć cud majowy ,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś
Przed pamiątką chyląc głowy .

 1. NARRATORZY :

Nad poprawą Rzeczypospolitej myśleli od dawna troskliwi o los ojczyzny obywatele . Elekcje , bezkrólewie , liberum veto , konfederacje , wolność szlachecka zmieniona w swawolę , tron bez władzy , skarb bez pieniędzy , obrona bez wojska – oto szereg przyczyn , które prowadziły Polskę do nieuchronnego upadku .


Rządził w Rzeczypospolitej , kto chciał i jak chciał . Ale wśród posłów była także grupa ludzi mądrych , kochających ojczyznę , tacy , jak : Hugo Kołłątaj , Stanisław Staszic , Ignacy Potocki , Stanisław Małachowski i inni.Głosili oni , że mieszczanie powinni mieć swoich posłów w sejmie i brać również udział w rządzeniu państwem . Występowali w obronie chłopów .Władza królewska powinna przechodzić z ojca na syna , tak jak było w Polsce za Piastów i Jagiellonów . Jagiellonów wojska musi być w kraju więcej , i podatki powinni płacić wszyscy , a więc i magnaci , i szlachta , i księża .


 1. WIERSZ „Trzeci Maj” - R. Suchodolski

Była wiosna , wiosna wkoło , nadszedł cudny maj ,
Pełne pieśni każde sioło , świat się zmienił w raj !...
Hej , pamiętny ów dzień chwały –cudny ; „Trzeci Maj” !
Naród zgodny , silny , cały , chciał podźwignąć kraj!

„Naród z królem – król z Narodem równy każdy stan ,
Wolni wszyscy – wszyscy społem , kmieć , mieszczanin , pan…”
Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn .

Nim Polska zmartwychwstała z upadku i win !...
W górę serca ! – wstały świty , w Polsce cudny maj!
Blask ozłocił już gór już gór szczyty , wolny polski kraj !
Rozbudziła się w Narodzie wiara w siłę , moc !

Tylko trzeba trwać nam w zgodzie od świtu – po noc !
Niechaj z wieży biją dzwony jak jest wielki kraj .
Niech na wszystkie głoszą strony : „Wiwat Trzeci Maj” !

6. WIERSZ „ Hymn do miłości ojczyzny” I. Krasicki

Święta miłości kochanej ojczyzny ,
Czują cię tylko umysły poczciwe .
Dla ciebie zjadłe , smakują trucizny ,
Dla ciebie więzy , pęta niezelżywe !

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny .
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe .
Byle cię można wspomóc , byle wspierać
Nie żal żyć w nędzy , nie żal i umierać !

7. PIEŚŃ : „ Witaj Majowa Jutrzenko”

Witaj majowa jutrzenko ,
Świeć naszej polskiej krainie ,
Ucieszymy cię piosenką ,
Która w całej Polsce słynie .
Witaj Maj , Trzeci Maj , u Polaków błogi raj ! ) x2

Nierząd braci naszych cisnął ,
Gnuśność w ręku króla spała ,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała .
Wiwat maj , piękny Maj , Wiwat wielki Kołłątaj ! ) x2

8. NARRATORZY :

O godzinie 11 w szczelnie wypełnionej sali poselskiej Zamku Królewskiego rozpoczęły się obrady . Panowała uroczysta cisza . Marszałek Stanisław Małachowski wzruszonym głosem otworzył posiedzenie Sejmu , który miał zatwierdzić nowe prawa , nową konstytucję dla Polski .


A za oknami sali sejmowej , jak okiem sięgnąć – głowa przy głowie – lud warszawski . Wszystkie ulice w pobliżu zamku wypełniły się rzemieślnikami , przekupkami , biedotą miejską . Kto żyw spieszy na zamek .


A na zamku po odczytaniu projektu konstytucji król Stanisław Poniatowski wstał ze swojego miejsca i zwrócił się do zebranych posłów i publiczności , powiedział :


Nikomu bardziej nade mnie nad tym projektem zastanawiać się należy , idzie mi bowiem o zachowanie najdroższego klejnotu , to jest ufności narodu . Nie dla siebie życzę konstytucji , lecz dla dobra i ocalenia Polski .


9. SKLADANIE ARTYKUŁÓW NA KONSTYTUCJĘ 3 MAJA 1791r.
( wybrani uczniowie odczytują tytuły poszczególnych artykułów i układają je na Konstytucję )

Oto wyniki pracy Sejmu Czteroletniego :

 1. RELIGIA PANUJĄCA
Religią narodową panującą jest i będzie zawsze rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami .

 1. SZLACHTA , ZIEMIANIE
Szanując pamięć przodków naszych pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy .
 1. MIASTA I MIESZCZANIE
Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe , pod tytułem : „ Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej” w zupełności utrzymane mieć chcemy .
 1. CHŁOPI , WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy , spod którego najobfitsze bogactw krajowych źródło – pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy.

 1. RZĄD , CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu .

 1. SEJM , CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA
Sejm , czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą : na Izbę poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla .

 1. KRÓL ,WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd nawet najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może . Władza najwyższego wykonywania praw – Królowi w radzie jego oddajemy .

 1. WŁADZA SĄDOWNICZA
Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazujemy .

 1. REGENZYJA
Sejm wyznaczy Królową do zastąpienia Króla w obowiązkach .

 1. EDUKACJA DZIECI KRÓLEWSKICH
Synowie królewscy , których do następstwa Tronu Konstytucja przeznacza , są pierwszymi dziećmi Ojczyzny , przeto baczność i dobre ich wychowanie do Narodu należy .

 1. SILA ZBROJNA NARODOWA
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej . Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych .


10. PIEŚŃ : Konstanty Krumłowski
JAK DŁUGO W SERCU NASZYM
Jak długo w sercu naszym ,
Choć kropla polskiej krwi ,
Jak długo w ręku naszym
Ognista szabla lśni

Stać będzie kraj nasz cały , stać będzie Piastów gród , zwycięży Orzeł Biały , zwycięży polski lud .

Jak długo z gór karpackich
Brzmi polskiej pieśni ton ,
Jak długo na Wawelu
Zygmunta bije dzwon
Stać będzie …

Jak długo święta wiara
Ożywia polską krew , stać będzie Polska stara ,
Bo każdy Polak lew .
Stać będzie …


 1. WIERSZ ; „ Dniu Trzeci Maja „ W. Dalewska .
Dniu Trzeci Maja , dniu nam święty ,
Hołd ci należy nieść , choć dziś narodu cel wytknięty ,
Pamięci twojej cześć !

W sercach ci trzeba wznieść ołtarze ,
Za jasny wspomnień kwiat , który rokrocznie niesiesz,
W darze z minionych dawno lat …

Święto przeszłości – świętem dla nas ,
Bo nas nie spodli wróg .
Czcić je będziemy po wieczny czas , tak nam dopomóż Bóg !

 1. WIERSZ : ( xxx) M . Konopnicka

A jak ciebie kto zapyta :
Kto ty taki , skąd ty rodem ?
Mów , żeś z tego łanu żyta ,
Żeś z tych łąk , co pachną miodem .

Mów , że jesteś z takiej chaty ,
Co Piastowską chatą była .
Żeś z tej ziemi , której kwiaty
Gorzka rosa wykarmiła .

 1. NARRATOR :

Tak oto u schyłku XVIII wieku Polska zaczęła się budzić do nowego życia . Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie , Europie drugą na świecie nowożytną ustawą zasadniczą . Konstytucja majowa stwarzała podstawy do wzmacniania władzy państwowej , a osłabiała rząd i znaczenie magnatów .


15 . WIERSZ : „ O dniu radosny „ H. Kostomołot

O , dniu radosny , który mażesz winy !
Polska przebacza – znów tuli swe syny !
Błyska już światło przed nami w oddali
I jasny płomień nadziei się pali .

Już rozkwitała nasza ziemia wiosną ,
A echo niesie hen , w dal wieść radosną ,
Że sen się spełnia , dawno nie śniony :
Do pracy staje Naród obudzony .

Nie damy Polsce zapaść do mogiły !
Niechaj ojcowie nasi usłyszą ,
Że ich marzenia dziś się ziściły ,
Bo nasze czyny zwycięstwem dyszą !

Zwyciężym wroga ducha potęgą !
Już krwawe ręce nas nie dosięgną !
Dniu Trzeci Maja – o , dniu radosny ,
Ty zwiastowałeś dzień cudnej wiosny !

Ty zwiastowałeś dzień pojednania
I dnie wspólnego wszystkich działania !
Leci donośny głos , aż hen słyszany :
Wiwat Król ! Konstytucja!
Wiwat wszystkie stany !

16 . PIEŚŃ : ROTA
Opracowała
mgr Anna Zgliczyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie