Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Roczny plan pracy wychowawcy świetlicy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5101 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy szkolnej. Plan jest podzielony na: zadania główne, zadania szczegółowe oraz formy i sposoby realizacji. Celem planowanych zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka a ich tematyka jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci z klas I – III.

Karolina Zielińska
Katolicka Szkoła Podstawowa w Nowym Sączu

ZADANIE GŁOWNE ZADANIE SZCZEGÓŁOWE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN
1 Witaj szkoło, żegnajcie wakacje. - poznawanie się grupy -kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy „ Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci Praca plastyczna na temat wakacji Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem Przeprowadzenie zajęć „Poznajmy się lepiej” Wrzesień 2006 r.
2. Bezpieczna droga do szkoły. - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania - poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie - integracja grupy Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne- rysunek farbami lub kredkami Rybi szkielet – wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy Dekorowanie świetlicy Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole Wrzesień 2006 r.
3. Witamy jesień. - kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie - zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi - rozwijanie zdolności manualnych Pogadanka „cztery pory roku” Przeprowadzenie zabaw na podwórku szkolnym Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią Wykonanie drzewka jesiennego Wrzesień 2006 r.
4. Żyj zdrowo - wdrażenie do działania na rzecz zdrowia własnego i publicznego - edukacja żywieniowa - rozwijanie sprawności fizycznej Przeprowadzenie pogadanki na temat znaczenia zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój Stworzenie przez dzieci menu na temat „ Zdrowa żywność – zdrowe ciało” Wykonanie pracy plastycznej na temat zdrowej żywności „Moje ulubione owoce i warzywa” Wrzesień 2006 r.
5. Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu. - rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu - zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie Ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego Czytanie wiersza „Pani jesień” Zorganizowanie jesiennego spaceru- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów , liści… Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału Inscenizacja wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy’ wykonanie kukiełek z warzyw, Październik 2006 r.
6. Dary jesieni- Cd. Jesienne zabawy - kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście) - rozwijanie umiejętności wygrywania, przegrywania, współzawodnictwa Hartowanie ciała przed nadejściem nowej pory roku Zorganizowanie kącika przyrodniczego z wykorzystaniem zebranego materiału przyrodniczego Zabawy ruchowe „stary niedźwiedź”, „wiewiórki do dziupli” Malowanie farbami na temat „Krajobraz jesienny” Gimnastyka w rytm muzyki Październik 2006 r.
7. Podziękuję mojej Pani. - kształtowanie nawyków grzecznościowych - wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły Rozwijanie zdolności manualnych Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli Wykonanie kwiatów i laurek dla wszystkich pracowników szkoły Praca plastyczna (karykatura) „Moja Pani” Październik 2006 r.
8. Moja miejscowość , mój kraj - poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie) - rozwijanie uczuć patriotycznych - poznanie symboli narodowych godło , flaga, hymn)oraz najpiękniejszych polskich miast Praca plastyczna „Moje osiedle, moja miejscowość” Przeprowadzenie konkursu „Jak znam moje miasto” Zabawy ruchowe na podwórku szkolnym „królu, królu”, krowa”… Październi8k 2006 r.
9. Jacy jesteśmy na co dzień. - wyrabianie dyspozycji w zakresie postawy6 szacunku wobec ludzi starszych, chorych… - zapoznanie z zasadami savoir- vivre - utrwalanie więzi między uczniami Praca z tekstem na podstawie wiersza „Skarżypyta” Jana Brzechwy- przedstawienie sylwetki głównego bohatera, próba oceny (metoda trybunału) Obejrzenie na wideo bajki. Wykonanie ilustracji do bajki. Zabawa dydaktyczna „Autoportret”, dyskusja nad każdą praca, jaka jest ta osoba. Zabawy integrujące grupę. Październik 2006 r.
1o. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. - budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia - przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku Pogadanka, na temat tego jak należ się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach Wykonanie lampionów Czytanie wiersza Hanny Łachockiej „Zaduszkowe płomyki”.wykonanie ilustracji do wiersza. Zabawy na świeżym powietrzu Listopad 2006 r.
11. Święto Niepodległości - poznanie postaci , bohaterów ,którzy walczyli wyzwolenie naszego kraju - uświadomienie znaczenia wolności i suwerenności narodowej - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy zaangażowania w sprawy kraju, świata Praca plastyczna „Wydarzenie lub postać z historii Polski” Zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę, uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów Słuchanie pieśni legionów Pt. ”Legiony to..” Gry i zabawy integrujące grupę Listopad 2006 r.
12. Rodzina szkolna i moja własna. - wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny - opiekowanie się młodszym rodzeństwem - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy godności osobistej - integracja grupy Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie” Praca plastyczna „Moja rodzina” Burza mózgów „Obowiązki mamy, taty, i moje w domu” Zabawy towarzyskie Listopad 2006 r.
13. Bon ton – o dobrym wychowaniu. - kształtowanie nawyków grzecznościowych - budzenie szacunku do ludzi starszych - rozwijanie wyobraźni Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych Czytanie i analizowanie fragmentów książki „ABC dobrego wychowania” J. Gumowskiej Gry dydaktyczne dotyczące naszego zachowania się w różnych miejscach (w świetlicy, teatrze, przy stole…” Listopad 2006 r.
14. Andrzejkowe wróżby - poznanie zwyczajów andrzejkowych -- kultywowanie tradycji - wdrażanie do wspólnej ,wesołej zabawy - kształcenie właściwego stosunku do wróżb Lanie wosku, wróżby andrzejkowe, tańce przy muzyce. Pogadanka „Zwyczaje andrzejkowe” Spacer w plener Praca plastyczna ”Pan Listopad” Listopad 2006 r.
15. Mikołajki, Mikołajki… - kultywowanie tradycji mikołajkowej - dostrzeżenie potrzeb innych ludzi - zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku Rysunek „Co chciałbym dostać w prezencie od św. Mikołaja” Zabawy integracyjne Czytanie prasy dziecięcej Grudzień 2006 r.
16. Choinkowe radości. - poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia - rozwijanie sprawności manualnej - umacnianie więzi między dziećmi Wykonywanie ozdób choinkowych i dekorowanie świetlicy Czytanie przez wychowawcę na temat świątecznych zwyczajów Śpiewanie kolęd Składanie życzeń świątecznych Grudzień 2006 r.
17. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. - kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt - budzenie odpowiedzialności z zwierzęta podczas zimy - rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt Pogadanka „{Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy” Rozwiązywanie rebusów o ptakach Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków” Spacery na świeżym powietrzu Grudzień 2006 r.
18. Przerwa świąteczna
19. Maski, czapki , kotyliony – to karnawał. - wyrabianie wrażliwości estetycznej - kultura zachowania się na balu – elementy savoir- inru - kształtowanie gustu Wykonanie maseczek karnawałowych Zabawy towarzyskie Dekorowanie świetlicy Zabawa karnawałowa Styczeń 2007 r.
20. O zachowaniu się przy stole. - kształtowanie nawyków eleganckiego zachowywania się przy stole - rozwijanie poczucia estetyki - troska z zdrowie Rozmowa na temat zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków Nauka nakrywnia do stołu Zabawy relaksacyjne Praca plastyczna „wesoła szkoła” Styczeń 2007 r.
21. Ferie zimowe
22. Zima lubi dzieci - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu - rozwijanie odpowiedzialności z własne zdrowie (odp. Ubiór..) - poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego --rozwijanie zdolności plastycznych Zabawy na śniegu Praca plastyczna „Jak spędziłem ferie zimowe” Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów Czytanie opowiadań i wykonywanie do nich ilustracji Luty 2007 r.
23. J. Ch. Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze bajki. - zapoznanie dzieci z sylwetką pisarza - rozbudzenie zainteresowań czytelniczych - rozwijanie sprawności manualnej Czytanie bajek Andersena Konkurs „czy znasz te bajki”{ Pisanie bajki przez dzieci Wykonanie ilustracji do wymyślonej bajki Zabawy ruchowe Luty 2007 r.
24. Tydzień z moim ulubieńcem. - poznanie ulubionych maskotek dzieci - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za naszą i cudza własność - integracja grupy Pogadanka „Mój ulubiony Paluszak, zabawka” Praca plastyczna „Zwierzę o jakim marzę” Porządkowanie zabawek świetlicowych Pogadanka „podarujmy misia najbiedniejszym” Luty 2007 r.
25. Hej na sanki koleżanki. - kształtowanie sprawności fizycznej i hartu - sporty zimowe i ich znaczenie dla zdrowia - zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zdyscyplinowania podczas zabaw Pogadanka „Sporty zimowe” Zabawy na śniegu Spacer i zjeżdżanie z górki na jabłuszkach Praca plastyczna „Mój ulubiony sport zimowy” Luty 2007 r.
26. Radości i smutki dobrych przyjaciół. - rozwijanie empatii - wdrażanie do zgodnej zabawy - integracja grupy Burza mózgów „ Lubię mojego przyjaciela za…nie lubię gdy mój przyjaciel…” Praca plastyczna „jak spędzam czas z przyjaciółmi” Zabawy ruchowe Luty 2007 r.
27. Kobietki małe i duże. - uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie - rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet - rozwijanie zdolności plastycznych Praca plastyczna „Laurka dla Pań” Pogadanka „jak wżyciu codziennym można wyrazić swój szacunek dla Pań”; Zabawy towarzyskie Marzec 2007 r.
27. Książka moim przyjacielem. - rozwijanie wyobraźni - wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek - zachęcenie do ciągłego korzystania z prasy dziecięcej Wykonanie zakładki do książki Pogadanka „Moja ulubiona książka” Zabawy rozwijające wyobraźnię Praca plastyczna „ulubiona postać z bajki” Marzec 2007 r.
28. Pierwsze zwiastuny wiosny. - rozwijanie spostrzegawczości - rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody - dbałość o czystość otaczającego nas środowiska Wycieczka do parku, w celu szukania śladów wiosny Wykonani kukły Marzanny Praca plastyczna do muzyki A. Vivaldiego Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Marzec 2007 r.
29. Witaj wiosno. - rozbudzania uczuć estetycznych - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy szacunku dla rolników Pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną Wykonywanie kwiatów techniką orgiami Praca plastyczna „Pani Wiosna” Zmiana dekoracji świetlicy Marzec 2007 r4.
30. Wielkanocne niespodzianki. - poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi Umacnianie więzi rodzinnych - rozwijanie sprawności manualnych Wykonywanie ozdób świątecznych Pogadanka „zwyczaje świąteczne” Praca plastyczna – kartka świąteczna Zabawy ruchowe Kwiecień 2007 r.
31. Święta Wielkanocne
32 Kto o pisankach pamiętał ten miał wesołe święta - dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem świąt - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw - rozwijanie sprawności fizycznej Praca plastyczna „ Śmigus- dyngus w moim domu” Wykonywanie zwierzątek techniką orgiami Zabawy towarzyskie Odwzorowywanie kształtów figur Kwiecień 2007 r.
33. Kolorowy świat zabawek. - kształcenie umiejętności organizacji zabawy - zwracanie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci - lepsze poznanie się dzieci Rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci Praca plastyczna „Moja ulubiona zabawka” Pogadanka „Podziel się swoimi zabawkami z biedniejszymi dziećmi” Budowle z kart Zabawy i gry tematyczne Maj 2007 r.
34. Czy już znasz patrona naszej szkoły? - zapoznanie dzieci z postacią ks. F. Blachnickiego - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych - rozwijanie wyobraźni Praca z tekstem dotyczącym patrona szkoły Praca plastyczna „ ks. F. Blachnicki na Kopiej Górce” Gry i zabawy na świeżym powietrzu Zabawy rozwijające wyobraźnię Maj 2007 r.
35. Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego. - pogłębianie szacunku do rodziców - rozwijanie umiejętności pracy w grupie - rozwijanie zaradności i samodzielności Pogadanka „Zawody naszych mam” Metoda rybiego szkieletu- jak mogę pomóc mamie Przedstawienie „Moi kochania rodzice” Nauka piosenek „A ja wolę moją mamę” ../ Maj 2007 r.
36. Święta Międzynarodowe- Dzień dziecka. - wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie - budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach - rozwijanie zdolności plastycznych Słuchanie piosenek, oglądanie bajek Zabawy ruchowe przy muzyce Rozmowa kierowana na temat obchodów dnia Dziecka w innych krajach Praca plastyczna „Braciszkowie z innych krajów” Czerwiec 2007 r.
37. My i nasza szkoła. - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro - wyrabianie pozytywnej postawy wobec szkoły - wyrabianie szacunku wobec pracy nauczyciela - integracja grupy Rozwiązywanie rebusów i zagadek Pogadanka „ Dobre strony mojej szkoły to..” Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Praca plastyczna „Szkoła moich marzeń” Czerwiec 2007 r.
38. Czas na wakacje. - wyrabianie postawy koleżeńskości i wzajemnej pomocy podczas zabaw - zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego - wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego Rozmowa „Nasze plany wakacyjne” Praca plastyczna „Kolory lata” Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek zdejmowanie dekoracji) Czerwiec 2007 r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie