Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Boże Narodzenie w moim domu- zwyczaje i tradycje świąteczne dawniej i dziś

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12347 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pragnę zaprezentować państwu projekt edukacyjno-wychowawczy na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych dawniej i dziś.

Projekt edukacyjno-wychowawczy

Opracowała: Zofia Dąbrowiecka

Temat: Boże Narodzenie w moim domu

Terminarz:
Faza 1
Przygotowanie projektu – listopad 2006r.
Faza 2
Planowanie działań – początek grudnia 2006r.
Faza 3
Działanie – grudzień 2006r.
Faza 4
Prezentacja i ocena projektu – 21 grudnia 2006r.

Faza 1 Przygotowanie projektu

1. Opis problemu.
Święta Bożego Narodzenia to czas bliski każdemu dziecku. Wiąże się z nimi wiele tradycji i pięknych zwyczajów. Uczniowie klasy II postanowili dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, a zdobytą wiedzę zaprezentować rodzicom i Gronu Pedagogicznemu na zajęciach otwartych. Na pierwszym klasowym spotkaniu przeprowadzono burzę mózgów dotyczącą treści zajęć pod hasłem: „Jak zorganizować zajęcia?”. Uczniowie przedstawili wiele ciekawych pomysłów. Wspólnie z wychowawcą dokonano weryfikacji i przystąpiono do przydziału zadań.

2. Granice projektu
Projekt będzie realizowany wg załączonego terminarza. Obejmuje edukację polonistyczną, matematyczną, muzyczną, plastyczno-techniczną i pracę wychowawczą.

3. Cele projektu.
Głównym celem projektu jest poznanie dawnych i współczesnych zwyczajów bożonarodzeniowych, wyrabianie u dzieci świadomej postawy zmierzającej do podtrzymywania tradycji świątecznych oraz integracja zespołu klasowego podczas wspólnych działań.

4. Koszty projektu.
Nakłady uczniów, rodziców i nauczyciela ( materiały papiernicze, produkty spożywcze ).

Faza 2 Planowanie działań.

1. Opracowanie scenariusza działań
2. Zaproszenie do współpracy rodziców i dziadków dzieci.
3. Przydzielenie zadań poszczególnym grupom dzieci.
4. Omówienie sposobu i rodzaju wykonania dekoracji, zaproszeń i upominków.
5. Zorganizowanie kostiumów do przedstawienia.

Faza 3 Działanie

1. Podział na grupy i przydział zadań:
§ grupa I – przeprowadza wywiady z rodzicami na temat tradycyjnych wigilijnych potraw, gromadzi przepisy,
§ grupa II – gromadzi stare karty świąteczne, przepisuje życzenia,
§ grupa III – przeprowadza wywiady z rodzicami i dziadkami na temat dawnych i dzisiejszych tradycji świątecznych.


2. Zadania dla całej klasy:

§ udział w cyklu lekcji o tematyce świątecznej,
§ zakupienie kartki świątecznej, znaczka pocztowego, przygotowanie adresu osoby, do której wyślą kartkę świąteczną,
§ gromadzenie tekstów kolęd, pastorałek - nauka niektórych z nich, grupa Dzisiaj - Dzisiaj w Betlejem, grupa II - Do szopy, grupa III – Wśród nocnej ciszy,
§ przyniesienie produktów do pieczenia świątecznych ciasteczek (wg ustaleń po dokonaniu wyboru przepisu ) – pieczenie i dekoracja ciasteczek,
§ przygotowanie zaproszeń dla rodziców, pani Dyrektor
i Grona Pedagogicznego,
§ gromadzenie materiałów przyrodniczych i papierniczych na wykonanie dekoracji klasy,
§ wykonywanie dekoracji, ozdób choinkowych, strojenie choinki,
§ wykonanie książeczki o tematyce świątecznej- będzie to prezent dla rodziców, zawartość książeczki: 1. Opis wigilii, 2.Przepis na jedną z wigilijnych potraw, 3. Ilustracja do wiersza „Hej kolęda”, 4. Tekst z lukami o dawnych tradycjach świątecznych, 5. Opis choinki,
6. Wyklejanka „Choinka”, 6. List do Aniołka, 7. Życzenia dla Rodziców,
§ przygotowanie inscenizacji bożonarodzeniowej pt. „Jasełka” (załącznik 2),
§ zaproszenie gości.

Faza 4 Prezentacja i ocena projektu.

§ Prezentacja projektu odbędzie się na zajęciach otwartych przeprowadzonych wg scenariusza. (Załącznik nr 1)


Scenariusz zajęć otwartych (Zał. 1)


Temat dnia: BOŻE NARODZENIE W MOIM DOMU
Temat zajęć: Zwyczaje i tradycje świąteczne dawniej i dziś. Wypowiedzi dzieci
na temat „Czy i dlaczego należy podtrzymywać tradycje?” na podstawie wywiadów przeprowadzonych z rodzicami i dziadkami oraz tekstu „Święta Bożego Narodzenia”. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem dodawania i odejmowania w zakresie 100 oraz mnożenia w zakresie 50.
Śpiewanie kolęd i pastorałek. Inscenizowanie tekstu pt. „Jasełka”.

Cele operacyjne:

uczeń potrafi:
q wypowiadać się pełnymi zdaniami na określony temat
q przeprowadzić i zaprezentować wywiad
q czytać głośno tekst drukowany i pisany
q zredagować i złożyć życzenia świąteczne
q rozwiązać zadanie tekstowe z zastosowaniem porównywania różnicowego oraz mnożenia w zakresie 50
q sformułować odpowiedź na pytanie
q logicznie myśleć
q śpiewać zbiorowo i grupowo kolędy i pastorałki z akompaniamentem perkusyjnym
q odegrać przydzieloną rolę
q współpracować w zespole

Metody:
q informacyjna- wyjaśnienia
q aktywizująca- burza mózgów, ewaluacja.
q operatywna- metoda ćwiczeń, praktycznego działania, inscenizowanie roli, gra na instrumentach perkusyjnych,


Formy pracy:
q zbiorowa jednolita
q indywidualna zróżnicowana
q grupowa

Pomoce dydaktyczne:
podręcznik, karty pracy, książeczka świąteczna, kostiumy i rekwizyty do inscenizacji, instrumenty perkusyjne.


Przebieg zajęć:

Część wstępna

1. Powitanie i przedstawienie gości.

2. Podanie celu zajęć.

3. Zabawa w kręgu „Skojarzenia”- burza mózgów.
Dzieci podają wyrazy i wyrażenia, jakie kojarzą im się ze Świętami Bożego
Narodzenia.

Część właściwa

4. Podanie tematu zajęć.

5. Prezentowanie wywiadów przeprowadzonych z rodzicami lub dziadkami na
temat świątecznych tradycji .

q Czy tradycje są potrzebne?
q Jakie tradycje świąteczne pielęgnowane są w ich rodzinach?
q Jak wyglądały wigilie w ich domach, kiedy byli dziećmi?
q Czy wierzą w Świętego Mikołaja lub w Aniołka?
q Jaki prezent pod choinką sprawił im największą radość?

6. Przypomnienie dawnych tradycji i zwyczajów świątecznych – odczytanie
opracowanego na podstawie opowiadania pt.„Boże Narodzenie”, tekstu z lukami.

7. Swobodne wypowiedzi na temat:

§ Jak wygląda wigilia w waszych domach?
§ Które z dawnych tradycji zachowały się do dzisiaj?
§ Które z nich pielęgnowane są w rodzinach dzieci?

Czytanie zdań opisujących choinkę, oraz listów do Świętego Mikołaja
lub do Aniołka – uczniowie prezentują wybiórczo po kilka prac
ze świątecznej książeczki.

8. Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem porównywania
różnicowego oraz mnożenia w zakresie 50.

Praca zróżnicowana
Poziom I
q Mama kupiła 2 pudełka bombek na choinkę. Bombki czerwone kosztowały
16 zł, a bombki złote były o 7 zł droższe od czerwonych.
Ile kosztowały bombki złote?

Poziom II
q Mama kupiła 2 pudełka bombek na choinkę. Bombki czerwone kosztowały
16 zł, a bombki złote były o 7 zł droższe od czerwonych.
Ile kosztowały bombki złote?
Ile kosztowały bombki czerwone i złote razem?

Praca jednolita
q Tatuś kupił 8 kartek świątecznych. Jedna kartka kosztowała 3zł.
Ile zapłacił za wszystkie kartki ?


9. Składanie życzeń jako jedna z wielu pięknych tradycji – spotkanie uczniów
w kręgu, odczytanie kilku życzeń samodzielnie redagowanych przez
uczniów, wręczanie książeczki świątecznej pt. Wigilia w moim domu –
prezentu przygotowywanego podczas cyklu zajęć o tematyce świątecznej
- rodzicom i indywidualne składanie życzeń.

10.Prezentacja piosenki „Nadchodzą święta” z akompaniamentem perkusyjnym.

11.Słodki poczęstunek – dzieci częstują gości ciasteczkami, które same upiekły
i udekorowały.

Część końcowa

12. Przygotowanie niespodzianki dla zaproszonych gości – przedstawienie
inscenizacji pt. „Jasełka”.

13. Porządkowanie stanowisk pracy.

14. Podsumowanie zajęć (samoocena) i pożegnanie gości.


§ Dokonanie samooceny własnej pracy i skuteczności współpracy w zespole. Dzielenie się osobistymi odczuciami.

§ Pisanie sprawozdania z projektu i redagowanie notatki do kroniki klasowej.
Scenariusz przedstawienia pt. „Jasełka( Załącznik 2 )


Na scenie znajduje się I grupa dzieci, która śpiewa kolędę „Dzisiaj w Betlejem”.

Wchodzą wszyscy aktorzy

Przyszliśmy tu do was z radosna nowiną,
aby się pokłonić przed Bożą dzieciną.
Przyszliśmy weseli, byście nas przyjęli.
hej kolęda, kolęda!

Na scenie pozostaje reniferek, pozostałe dzieci siadają na podłodze.

SCENA I

Reniferek I

Żył w dalekim kraju król Herod niecnota.
Niczego nie pragnął prócz władzy i złota.

Król Herod
Patrząc przez lunetę.

Mówią, że ta gwiazda króla zapowiada.
Musi zginąć Niebożę, bo ja tutaj władam!

Diabeł

Miarka się przebrała Herodzie – ladaco.
Moja kumo kostucho, zajmij się swą pracą.

Śmierć

Za twe grzechy, za twe zbytki,
chodź do piekła, boś ty brzydki!!!

SCENA II
Grupa II cichutko śpiewa kolędę pt. „Wśród nocnej ciszy”

Anioł
Podchodząc do siedzących przy ognisku pasterzy.

Bóg Wam się narodził w ubogiej stajence.
Idźcie się pokłonić Jemu i Panience.

Pastuszkowie

Weźmy skromne dary:
mleko, kawał chleba i serca gorące – więcej nic nie trzeba.
Pastuszkowie idąc śpiewają kolędę pt. „Do szopy, hej pasterze”.

SCENA III

Matka Boża
Tuląc w objęciach Dzieciątko.

Śpij, Syneczku mój maleńki, śpij moje kochanie,
chociaż Ci tu pewnie twardo w tym żłóbku na sianie.Święty Józef

Ludzie jacyś idą, strojne na nich szaty.
Skądże u stajenki orszak tak bogaty?

Góral i góralka
Podchodzą do żłóbka śpiewając pastorałkę pt. „Idę do Ciebie”

Góral

Witaj Dzieciąteczko, co za radość dla nas.
Klękamy przy żłóbku na oba kolana.

Góralka

Przyjmij Jezu mały, skromne nasze dary.
Za nami królowie niosą swe ofiary.

Król I

Gwiazda nas przywiodła, szliśmy za nią radzi.
Chyba nas sam Pan Bóg tutaj przyprowadził.

Król II

Witaj, Zbawco Świata, hołd składamy Tobie,
boś Ty królem królów, chociaż leżysz w żłobie.

Król III

Przyjmij nasze dary niesione z ochotą:
oto mirra, kadzidło i błyszczące złoto.Król I

Gromada pastuszków stanęła u proga.
Kłaniają się nisko, chwalą Pana Boga.

Pasterz I

Anioł nam powiedział, że się Bóg zlitował
i Syna swojego ludziom ofiarował.

Pasterz II

My jesteśmy ludzie prości i ubodzy,
ale widać Ojcu Niebieskiemu drodzy,
skoro nam pokazał skarb największy w świecie,
Widzieliśmy w żłóbku Święte Boże Dziecię.

Dzieci
Wchodzi grupka dzieci śpiewając pastorałkę pt. „Cicha, cicha noc"

Reniferek I

Gwiazdy bledną, już usnęła Maleńka Dziecina.
Pan Bóg z nieba się uśmiecha do swojego Syna.

Reniferek II

Już pasterze powracają do stad porzuconych.
A i na nas też czekają nasze ciepłe domy.

Wszyscy

Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok.
Byście Państwo długo żyli, zdrowi i szczęśliwi byli - na ten Nowy Rok!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie