Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bóg jest ojcem każdego człowieka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3309 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kształtowanie postawy zaufania do Boga, kochającego Ojca oraz wrażliwości na Jego miłość, którą objawia w konkretnych wydarzeniach życia. Ukazanie dziecku Boga jako dobrego Ojca, którego miłość wyrażona jest w przebaczaniu oraz darowaniu win.
 
Temat katechezy: BÓG JEST OJCEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Cel dydaktyczny:

  • ukazanie dziecku Boga jako dobrego Ojca, którego miłość wyrażona jest w przebaczaniu oraz darowaniu win;
  • kształtowanie postawy miłości i wdzięczności wobec Boga Ojca za Jego dar przebaczania.
  • na podstawie perykopy biblijnej o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) ukazujemy Boga, który kocha każdego człowieka i z miłością czeka na jego powrót.
Cel wychowawczy: kształtowanie postawy zaufania do Boga, kochającego Ojca oraz wrażliwości na Jego miłość, którą objawia w konkretnych wydarzeniach życia.

Metody

Praca w grupach, “słoneczko”, inscenizacja

Krótki opis lekcji

Na początku lekcji zapytałam uczniów jaka jest rola ojca w rodzinie. Następnie zastosowałam metodę "słoneczko". Dzieci otrzymały kolorowe kartki. Zadaniem uczniów było napisać cechę Pana Boga, z którą już zapoznały się w czasie katechez. Na tablicy przypięłam koło z umieszczonym napisem: BÓG OJCIEC. Po zakończonej pracy dzieci przypinały do tablicy swoje kartki w formie odchodzących promieni słońca.
Postanowiłam przed lekcją przygotować inscenizację na podstawie perykopy biblijnej o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) Brało w niej udział czterech uczniów, którzy wcześniej przygotowali role narratora, ojca, oraz dwóch synów. Podzieliłam klasę na 2 grupy zwolenników postawy ojca oraz przeciwników. Uczniowie prowadzili dyskusję i przedstawiali swoje argumenty, następnie poszczególne grupy pracowały nad danym fragmentem przypowieści.

Następnie wróciłam do “słoneczka” i dopisywaliśmy jakie cechy poznali uczniowie w czasie lekcji.

WSTĘP Uświadomienie celu katechezy

Pytanie katechety:

  • Jaka jest rola ojca w rodzinie?
  • Kto z was chce opowiedzieć o swoim ojcu?
  • Spróbujcie ocenić, w jaki sposób ojcowie spełniają powierzone im zadania?
  • Jakimi ojcami wy chcielibyście być?
    Wolne wypowiedzi uczniów dotyczące roli ojca w ich życiu.

Wnioski z oceny uczniów:

Różne są postawy ojców. Są tacy, którzy wiernie realizują swoje zadania, ale niestety, nie wszyscy są wzorem dobrego ojca, jak to wynikało z przykładów. Każdy z nas chciałby mieć kochającego ojca. Kto wychodzi naprzeciw tej ważnej potrzebie człowieka?

Rozwinięcie katechezy

Zainteresowanie tematem

Zastosowanie metody aktywizującej "słoneczko". Dzieci otrzymują kolorowe kartki. Zadaniem uczniów jest napisać cechę Pana Boga, z którą już zapoznały się w czasie katechez. Na tablicy przypinamy koło z umieszczonym napisem: BÓG OJCIEC. W czasie trwania pracy uczniów

katecheta zwraca uwagę, czy hasła są poprawnie zapisywane. Po zakończonej pracy dzieci przypinają do tablicy swoje kartki w formie odchodzących promieni słońca. Jeżeli cechy się powtarzają, należy utworzyć jeden promień. Przewidywane promienie: ojcowski, kochający, najmądrzejszy, najlepszy ...

INSCENIZACJA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW

Pan Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) pozwala nam znaleźć odpowiedź na to pytanie. Uczniowie przygotowali inscenizację na podstawie perykopy biblijnej o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32) Brało w niej udział czterech uczniów, którzy wcześniej przygotowali role narratora, ojca, oraz dwóch synów.

Nauczyciel pokazuje uczniom ilustrację przedstawiającą powrót syna marnotrawnego.

Analiza przedstawionej przypowieści.

Pytania katechety:

Jakie występują postaci w tej przypowieści?

O co poprosił ojca starszy syn?

Jaką postawę zachowuje ojciec wobec prośby syna?

Co robi syn z otrzymaną częścią majątku?

Jaką decyzję podejmuje, kiedy jest mu ciężko?

Jakie jest zachowanie ojca, kiedy widzi syna wracającego do domu?

Praca w grupach:

Podzieliłam klasę na 2 grupy zwolenników postawy ojca oraz przeciwników. Uczniowie prowadzili dyskusję i przedstawiali swoje argumenty, następnie poszczególne grupy pracowały nad danym fragmentem przypowieści.

I grupa: Łk 15,20-24

Jakie cechy ojca ujawniły się w spotkaniu z synem marnotrawnym?

Nadać tytuły podanemu fragmentowi przypowieści, biorąc pod uwagę rozpoznane cechy ojca.

II grupa: Łk 15,25-32

Jakie cechy ojca ujawniły się w spotkaniu ze starszym synem?

Nadać tytuły podanemu fragmentowi przypowieści, biorąc pod uwagę rozpoznane cechy ojca.

(Referowanie wyników pracy i zapis na tablicy cech ojca oraz jednego tytułu, który grupa wybrała spośród wielu).

Rozmowa z uczniami prowadząca do odkrycia Dobrej Nowiny zawartej w przypowieści.

Kogo Jezus objawia nam w osobie ojca? (Boga Ojca)

Kogo Jezus objawia nam w osobie syna marnotrawnego? (grzesznika)

Kogo Jezus objawia nam w osobie starszego syna? (Człowieka, któremu wydaje się, że jest w porządku wobec Boga).

Bóg jest Ojcem, który kocha każdego człowieka: tego, który jest synem marnotrawnym i tego, któremu wydaje się, że jest w porządku wobec Ojca. Bóg kocha ich obydwu, ale inną miłością, dostosowaną do ich sytuacji życiowych. Bóg zaprasza nas, abyśmy odkryli Jego miłość skierowaną do każdego z nas.

Wracamy do metody słoneczko

Wydobywamy cechy Boga Ojca poznane w trakcie jednostki katechetycznej: przebaczający, darujący winy, czekający ..., wypisujemy je na kartkach i umieszczamy na tablicy jako nowe promienie "słoneczka".

Rachunek sumienia, medytacja (katecheta czyta)

(katecheta czyta)W czym dostrzegam miłość Boga do mnie?
Czy mogę powiedzieć, że Bóg jest moim Ojcem?

Czy w sytuacji grzechu mam świadomość, że Bóg mnie miłuje i czeka na mój powrót?

Co mogę zrobić aby być bardziej wrażliwym na Jego miłość?

Zastanówmy się wspólnie nad tym, co możemy uczynić dla Ojca, aby doświadczyć Jego miłości?

(Uczniowie podają propozycje, katecheta koncentruje ich uwagę na codziennym rachunku sumienia i podaje sposób jego przeprowadzenia).

Co uczyniłem dzisiaj dobrego?

W jakich wydarzeniach, sytuacjach dzisiejszego dnia Bóg pokazał mi swoją miłość?
Za co powinienem Boga przeprosić?

Zadanie domowe

Wypisz z przypowieści o synu marnotrawnym słowa, które najbardziej do ciebie przemawiają.

Zakończenie Modlitwa: Ojcze nasz..
Celem lekcji było ukazane miłości Boga.

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien zrozumieć prawdę, że Bóg jest naszym kochającym Ojcem oraz wskazać miejsca i sytuacje, w których może poznawać kochającego Boga ( lekcje religii, dom , Kościół)

Wydaje mi się, że w ten sposób uczniowie bardziej poznali Boga, który kocha każdego człowieka i z miłością czeka na jego powrót.

Beata Molenda- Sierzchuła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie