Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Obudzić geniusza, czyli sztuka efektywnego uczenia się

     
 

 

Projekt „Obudzić geniusza, czyli sztuka efektywnego uczenia się” powstał z myślą o uczniach klas pierwszych liceum profilowanego, którzy, mimo iż wiele czasu poświęcają na naukę oraz mieszczą się w tzw. normie intelektualnej otrzymują niedostateczne oceny w szkole. Projekt jest uwieńczeniem kilkuletnich doświadczeń w prowadzeniu różnorodnych zajęć edukacyjnych z zakresu efektywnego uczenia się. Stanowi uporządkowaną całość z zakresu psychologii uczenia się - uczniowie przechodzą od teorii do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Ze względu na ograniczenia czasowe projekt stanowi jedynie niezbędne minimum z zakresu uczenia o uczeniu się.
 

OBUDZIĆ GENIUSZA, CZYLI SZTUKA EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Proponowany projekt skierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę w liceum profilowanym.

Przejście z gimnazjum do szkoły ponadgimnazjalnej wiąże się ze zwiększonymi wymaganiami, z trudniejszym materiałem nauczania oraz ze wzrostem obciążeń związanych z samodzielną nauką w domu. Taka sytuacja powoduje, że uczniowie często nie potrafią sprostać wymaganiom stawianym przez nauczycieli, a w efekcie osiągane przez nich oceny są nieadekwatne w stosunku do nakładu pracy, jaki wnieśli opracowując dany materiał. Często winą za taki stan obarczają nauczycieli, zarzucając im stawianie za dużych wymagań oraz zbytnią surowość w ocenianiu.

Pomijając możliwości intelektualne, zdolności każdego z uczniów, jestem przekonana, że jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu jest brak wiedzy dotyczącej procesu uczenia się i zapamiętywania. Uczniowie nie wiedzą, jak się uczyć oraz mają problemy z trwałym zapamiętaniem wyuczonego materiału. Ponadto młodzież nie jest przyzwyczajona do systematycznej pracy i samodzielnej nauki. Podsumowując, można powiedzieć, że uczniowie nie potrafią zorganizować sobie nauki, aby skutecznie posiąść wiedzę.


II. CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest pomoc młodzieży w przezwyciężaniu trudności, w przystosowaniu się do nauki w liceum poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii uczenia się, a w szczególności:

· roli uczenia się w życiu

· wpływu motywacji do nauki na jej efekty

· sposobów zwiększania motywacji do nauki

· funkcjonowania mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci

· czynników wpływających na funkcjonowanie pamięci

· metod i technik służących lepszemu zapamiętywaniu

· znaczenia prawidłowego organizowania czasu nauki i odpoczynku

· skutecznego sposobu notowania i opracowywania dużych partii materiału

· roli relaksacji w procesie uczenia się


III. ORGANIZACJA PROJEKTU

Opisany projekt jest skierowany do uczniów klas pierwszych liceum profilowanego. Zajęcia powinny być realizowane w formie cyklu zajęć prowadzonych podczas lekcji wychowawczych ( w tym przypadku przez autora – pedagoga szkolnego, we współpracy z wychowawcami klas). Ważne jest, aby realizacja projektu nastąpiła w I semestrze roku szkolnego. Orientacyjny czas potrzebny na realizację to sześć godzin lekcyjnych.

W trakcie realizacji dopuszczalne są zmiany w ilości godzin ( zwiększenie lub zmniejszenie) i korekty w treści – ma to związek z różną aktywnością zespołów klasowych oraz zapotrzebowaniem na poszerzenie wiedzy z zakresu projektu.
 
Po dokonaniu ewaluacji, projekt z odpowiednimi zmianami może być realizowany
w kolejnych latach szkolnych, zawsze w I semestrze.


Tematyzajęć: Czastrwania:
· Po co się uczymy? 45 minut

· Instrukcja obsługi mózgu, czyli jak działa nasz pamięć? 45 minut

· Nowoczesne metody zapamiętywania 2 x 45 minut

· Twórcze notatki, czyli mapy umysłowe 45 minut

· Odpręż się! 45 minut


Metody realizacji:
· mini – wykład
 
· dyskusja
 
· burza mózgów
 
· praca indywidualna
 
· ćwiczenia


IV. OCZEKIWANE EFEKTY PROJEKTU

Głównym, oczekiwanym rezultatem projektu jest poprawienie jakości procesu uczenia się poprzez:

  • zwiększenie zainteresowania nauką
  • poprawienie trwałości zapamiętywania
  • zwiększenie szybkości uczenia się
  • zwiększenie skuteczności uczenia się
  • poprawienie skuteczności przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek i egzaminów
Warunkiem osiągnięcia zamierzonych rezultatów jest systematyczny i aktywny udział młodzieży w zajęciach oraz stosowanie w praktyce nabytej wiedzy.

V. EWALUACJA INNOWACJI

Zadaniem ewaluacji będzie dostarczenie informacji potrzebnych do korygowania projektu oraz jego modyfikowania. Ponadto ewaluacja może wykazać, na ile udało się osiągnąć cele w stosunku do założonych kryteriów.

 

Marianna Pruszowska
Rybnik

 

 

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: aneta krynska.
IP autora: 91.123.162.222
Data utworzenia: 2009-05-28 09:21:45
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

aneta krynska (91.123.162.222) - Prezentacja (2009-05-28 09:21:45) - Edytuj prezentację.
aneta krynska (91.123.162.222) - Prezentacja (2009-05-28 09:21:35) - Edytuj prezentację.
Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:33:18) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie