Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gdy myślę ojczyzna... - Integracja poezji ze sztuką

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4888 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jednym z podstawowych standardów wymagań egzaminacyjnych z zakresu przedmiotów humanistycznych jest czytanie i odbiór tekstów kultury, przez które rozumie się nie tylko teksty literackie, publicystyczne czy popularnonaukowe, ale również dzieła sztuki plastycznej i muzyki, sztukę teatralną i filmową. Zadaniem nauczyciela polonisty jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do odbioru m.in. dzieł sztuki plastycznej. Często zrozumienie tekstu literackiego staje się łatwiejsze jeśli połączymy go z obrazem. Dlatego w pracy dydaktycznej warto stosować metodę przekładu intersemiotycznego pozwalającą łączyć treści przekazywane za pomocą różnych środków wyrazu.
INTEGRACJA POEZJI ZE SZTUKĄ
Konspekt lekcji otwartej w gimnazjum
Jolanta Rubinowska

Temat: Gdy myślę ojczyzna …
(czas – 1 godzina lekcyjna)

Główne zagadnienia lekcji:
 1. Różne możliwości rozumienia pojęcia „ojczyzna”
 2. Interpretacja utworu poetyckiego i wyodrębnienie jego głównej myśli.
 3. Intersemiotyczny przekład utworu literackiego.

Cele dydaktyczne:

Uczeń :
 • rozumie pojęcie ojczyzna i dostrzega jego wieloznaczność;
 • potrafi porównać i skojarzyć tekst literacki z dziełem plastycznym lub fotografią;
 • określa tematykę obrazu;
 • nazywa uczucia;
 • ilustruje obrazy poetyckie w wierszu.

Cele wychowawcze:

Uczeń:
 • czuje związek z ojczyzną, jest dumny z jej piękna i tradycji.

Metody i formy pracy: praca w grupach, metoda „słoneczka”, przekład intersemiotyczny, praca z tekstem literackim.

Środki dydaktyczne wykorzystywane podczas lekcji:
 • teksty wierszy (K.I. Gałczyński Ukochany kraj, M. Pawlikowska-Jasnorzewska Barwy narodowe, C.K. Norwid Moja piosnka(II), A.Słonimski Polska, W. Broniewski Polska mowa, J. Tuwim Ojczyzna, J.Lechoń Hymn Polaków na obczyźnie
 • „Słownik języka polskiego”
 • reprodukcje obrazów i fotografie – tematycznie odpowiadające treści utworów (np., A.Kobzdej Podaj cegłę, S. Dębicki Modlitwa, W. Podkowiński Łubin w słońcu, J. Kossak Krzysztof Gniewosz ginący w obronie chorągwi pod Chocimiem, S. Witkiewicz Ranny powstaniec)

Pojęcia: ojczyzna, obraz poetycki, malarstwo, sztuka realistyczna.

Przebieg lekcji

I. Część wstępna:
 1. Podział klasy na grupy – losowanie karteczek z głoskami składającymi się na słowo OJCZYZNA.
 2. Zabawa w ułożenie hasła lekcji.

II. Część główna:
 1. Zapisanie tematu lekcji: Gdy myślę ojczyzna…
 2. Odczytanie i zapisanie fragmentu wypowiedzi Karola Wojtyły, która stanowi motto lekcji:
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym(…) z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
 1. Rozdanie poszczególnym grupom tekstów wierszy oraz kart pracy.
 2. Przedstawienie poleceń do pracy:
  • Przeczytajcie uważnie wiersz i zastanówcie się nad jego treścią.
  • Wybierzcie na karcie pracy jedno określenie, które najtrafniej oddaje sens przeczytanego utworu. Uzasadnijcie swój wybór.
  • Przygotujcie piękne czytanie tekstu.
 3. Przedstawienie rezultatów pracy przez poszczególne grupy poprzedzone pięknym odczytaniem utworu. Zapisywanie w „słoneczku” haseł wyrażających treść wiersza.
 4. Prezentacja reprodukcji obrazów i fotografii oraz przyporządkowywanie im przez poszczególne grupy haseł (takich samych jak na karcie pracy) oraz zestawienie ich z utworami poetyckimi. Omówienie treści obrazów i uzasadnienie wyboru.
 5. Przytoczenie definicji ojczyzny ze „Słownika języka polskiego” (zapisanie jej do zeszytu).
 6. Zestawienie definicji słownikowej z definicjami ojczyzny wyrażonymi przez poetów i zapisanie wniosków.
 7. Zadanie domowe: Naszkicuj w zeszycie kontur Polski i wpisz do niego określenia kojarzące się z ojczyzną. Dla chętnych: Możesz dodać rozwiązanie plastyczne.

III. Część końcowa:
Ewaluacja pracy na lekcji – uczniowie za pomocą schematu „buźki”(uśmiechniętej, obojętnej i ponurej) oceniają formę i treść zajęć, przyklejając karteczki samoprzylepne do przygotowanej wcześniej planszy.

Utwory wykorzystane do realizacji lekcji:
Wszystko tobie, ukochana ziemio,
Nasze myśli wciąż przy tobie są,
Tobie lotnik tryumf nad przestrzenią,
A robotnik daje dwoje rąk.
Ty przez serca nam jak Wisła płyniesz,
Brzmi jak rozkaz twój potężny głos,
Murarz, żołnierz, cieśla, zdun, inżynier –
Wykuwamy twój szczęśliwy los.
(K.I.Gałczyński Ukochany kraj)


Białokrwawy,
Krwawobiały, lniany,
Opatrunku, który zwiesz się sztandar
Coś się z wielkim krwotokiem uporał!
Wiatr rozwija ten dokument rany,
Wznosi w górę bohaterski bandaż(…)
(M. Pawlikowska-Jasnorzewska Barwy narodowe)Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla d a r ó w Nieba…
Tęskno, mi Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są – jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„B ą d ź p o c h w a l o n y!”
Tęskno mi, Panie…(…)
(C.K. Norwid Moja piosnka (II) )


Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.
(A. Słonimski Polska)

O tej ziemi z trudnością piszę,
Tak bardzo ją kocham,
Echem serca słyszę,
Jak dęby olchom, (…)
Jak buki falom, co Wisłą płyną
Powiedzą, co mówię wnukom.

Uczyli mnie polskiej mowy
Ludzie stąd.
Poszum morza surowy.
Uczył mnie polskiej mowy dąb.
(W. Broniewski Polska mowa)


Ojczyzną moją jest dom,
Kochany dom rodzicielski,
Przytułek cichy snom.
(J. Tuwim Ojczyzna)


Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje,
Lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem,
Że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje
I większej chluby niźli być Polakiem.
(J. Lechoń Hymn Polaków na obczyźnie)
Karta pracy:


Ojczyzna to:

a) praca dla kraju
b) godło, hymn, sztandar
c) obyczaje, tradycje
d) przyroda
e) język
f) dom rodzinny
g) historia

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie