Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Młody Artysta - program koła zainteresowań dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12118 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Ucząc w szkole przedmiotów artystycznych, czyli plastyki i muzyki w klasach IV- VI, zauważyłam, że uczniowie najchętniej realizują się poprzez zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach. Uczennica kl. V zdobyła II miejsce w rejonowym konkursie „Praca strażaka". Patrząc na zaangażowanie, wkład pracy, postanowiłam rozszerzyć dzieciom działalność twórczą poprzez zajęcia w kole Młody Artysta.

„Ludzie tacy jak ja są świadomi swoich uzdolnień już w wieku lat ośmiu, dziewięciu, dziesięciu.
Zawsze zastanawiałem się: dlaczego nikt mnie wtedy nie odkrył?
Czy w szkole nie wiedzieli, że jestem mądrzejszy od innych?
Czy nauczyciele nie wiedzieli, że wszystko czego mnie uczyli to informacje, których nie potrzebowałem?...
To było dla mnie oczywiste.
Dlaczego nie posłano mnie do szkoły artystycznej?
Dlaczego nade mną nie pracowali?
Byłem inny, zawsze byłem inny.
Dlaczego tego nie dostrzegano?

John Lennon

KONCEPCJA PROGRAMU

Ucząc w szkole przedmiotów artystycznych, czyli plastyki i muzyki w klasach IV- VI, zauważyłam, że uczniowie najchętniej realizują się poprzez zajęcia plastyczne. Bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach. Uczennica kl. V zdobyła II miejsce w rejonowym konkursie „Praca strażaka". Patrząc na zaangażowanie, wkład pracy, postanowiłam rozszerzyć dzieciom działalność twórczą poprzez zajęcia w kole Młody Artysta .

Pragnę rozwijać wrodzoną wrażliwość i utajone zdolności dzieci. Zajęcia te pozwolą również na rozwijanie aktywności twórczej oraz wyrażanie tych przeżyć, które są trudne do wyrażania w słowach.

Program został opracowany zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (D. U. Nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r., poz. 129)
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecenia środków dydaktycznych .
Według D. Nakonecznej cechy charakteryzujące uczniów zdolnych pod względem zdolności twórczych są następujące:
 • ogarnianie wielu idei równocześnie i porównywanie ze sobą większej liczby pomysłów dzięki czemu tworzą oryginalne syntezy
 • oryginalne, rzadkie rozwiązania pobudzające do poszukiwania podobnych rozwiązań
 • twórcza, krytyczna dyskusja
 • zdolność do produkowania w stopniu wyższym od przeciętnego wytworów oryginalnych
 • szeroka wiedza z danej dziedziny, która jest podstawą ujawniania się zdolności twórczych
Głównym celem programu jest wypracowanie sposobu pracy z uczniami, którzy wykazują zdolności twórcze.

Zajęcia obejmują 1 godzinę tygodniowo. Będą stosowane są różne formy pracy, w tym także wycieczki, koncerty, wystawy, lekcje muzealne, konkursy oraz zajęcia w pracowni komputerowej.

CELE KSZTAŁCENIA
Cele główne:
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 • przygotowanie uczniów do konkursów artystycznych oraz przyszłych egzaminów i sprawdzianów.
Cele szczegółowe:
 • rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej
 • stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania zdobywanie szerszych umiejętności w przeżywaniu wartości wizualnych
 • zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki;
 • przygotowanie do odbioru sztuki;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;
 • udoskonalanie współpracy w grupie.
FORMY PRACY
 • malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, temperami;
 • rysowanie ołówkiem, kredką ołówkową, kredką świecową, pastelami;
 • rysowanie patykiem, świecą
 • malowanie na szkle;
 • papieroplastyka - origami;
 • malowanie na mokrej powierzchni,
 • wydzieranie i wycinanie;
 • kompozycje z różnych materiałów;
 • malowanie na styropianie: wydrapywanie,
 • wycieczki do Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Głogowie ( wystawy okazjonalne, zajęcia z dziedziny sztuki )
 • wycieczki do Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie na koncert muzyki jazzowej
 • wycieczki szlakiem Zabytki w moim mieście
 • zajęcia w pracowni komputerowej (programy komputerowe Galeria malarstwa polskiego. Muzeum Narodowe w Warszawie. )
TEMATY ZAJĘĆ
  Zagadnienia programowe
  Uwagi o realizacji
  1. Jesienny krajobraz.
   Przedstawienie scen uwzględniających nastrój inspirowany porą roku. Postać dzieła- malarstwo krajobrazu.
   Farby plakatowe, pędzle, większe formaty papieru lub papier kolorowy i kolorowe kartki (origami). Malowanie krajobrazu przedstawiającego jesień
  2. Kwiaty w wazonie
   Przedstawienie przedmiotów i zjawisk uwarunkowanych uwzględnieniem kształtu i barwy.
   Malarstwo- martwa natura.
   Farby akwarelowe, kolorowe mazaki
   Malowanie" mokre w mokrym" (Uczniowie malują akwarelą na zwilżonej kartce tak, aby plamy barwne rozlewały się. Po wyschnięciu mogą dorysować kształt kwiatów dowolnie interpretowanych )
  3. Jesienne róże
   Wykorzystanie materiałów przyrodniczych do wykonania prac.
   Liście klonu. Nici, składanie, zwijanie oraz modelowanie liści w kształcie róż.
  4. Ciekawe kształty liści.
   Przedstawienie środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem kształtu.
   Możliwości wyrazowe kreski. Kolorowe pisaki, farby, nici. Wycieczka do parku. Poszukiwanie liści zróżnicowanych pod względem kształtu, wielkości, koloru.
  5. Oglądamy i malujemy obraz.
   Przedstawienie wydarzeń realnych i fantastycznych.
   Formy istnienia dzieła plastycznego- oryginał, kopia. Farby plakatowe. Malowanie farbami plakatowymi, krótki pokaz obrazów. Malowanie kopii wybranego obrazu.
  6. Malujemy barwne plamy.
   Wyrażanie symetrii jednoosiowej. Malowanie tuszem. Wyznaczanie osi symetrii przez złożenie kartki.
  7. Owad z bajek.
   Przedstawianie zjawisk fantastycznych.
   Zasady kompozycji jednoosiowej w pionie. Kolorowe papiery, akwarele pędzel, Poszukiwanie własnych form wspaniałego owada o budowie symetrycznej (malowanie, wycinanka lub wydzieranka).
  8. W słonecznym królestwie.
   Zachód słońca. Wyrażanie nastroju za pomocą temperatury barw.
   Farby plakatowe. Swobodna ekspresja z zastosowaniem gamy barw ciepłych.
  9. Malujemy niezwykły portret
   Przedstawianie i wyrażanie postaci realnych z uwzględnieniem ich kształtu i barwy. Farby plakatowe. Ćwiczenia kolorystyczne z poszukiwaniem bogactwa odcieni barw ciepłych i różnorodnych kształtów.
  10. Idzie wiosna.
   Przedstawienie sytuacji i scen inspirowanych przez pory roku i stan pogody. Farby plakatowe, kredki. Uzyskiwanie barwą nastroju-świeżej zielem, wiosennych kwiatów, nieba.
  11. Burza nad miastem
   Przedstawienie sytuacji realnych z uwzględnieniem ich kształtu i barwy. Farby plakatowe, tusz Uzyskiwanie barwą nastroju grozy.
  12. Wykonujemy prace metodą orgiami (cykl różnych zajęć )
   Przedstawianie postaci, zwierząt, zjawisk przyrodniczych.
   Kolorowe kartki
   Uzyskiwanie założonego celu przy użyciu kółek, kwadratów, czy trójkątów.
  13. Tańczące nitki .
   Wyrażanie linią ruchu. Nitki o różnej grubości, farby. Odbijanie nitek pokrytych farbą przy pomocy książki.
  14. Stworki
   Przedstawienie na płaszczyźnie własnej wyobraźni. Farby plakatowe, kredki świecowe. Dmuchanie barwnych kropli i tworzenie przy pomocy kredek świecowych stworków.
  15. Wycinanka na motywach haftu ludowego
   Rytm jako powstawanie tych samych elementów. Kolorowy papier. Wycinanka z kolorowego papieru.
  16. „ Nasze małe ojczyzny"
   Przedstawienie najciekawszych miejsc swojej miejscowości. Konkurs szkolny. Farby plakatowe. Malowanie farbami.
  Poniższe propozycje zajęć mogą być modyfikowane i zmieniane w zależności od potrzeb i propozycji dzieci.

  PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

  Ideą pracy pozalekcyjnej w ramach koła zainteresowań Młody Artysta . jest rozwijanie uzdolnień uczniów i zainteresowań artystycznych oraz przygotowanie uczniów do konkursów i sprawdzianów kompetencji. Przewiduję, że uczniowie będą podejmowali rywalizację na forum szkoły i poza nią oraz osiągną w tej rywalizacji dobre wyniki.

  SPOSOBY PROMOCJI UCZNIÓW
  • Informacje na bieżąco o sukcesach uczniów na apelach i gazetkach szkolnych
  • Publikowanie nazwisk laureatów konkursów w szkolnych gablotach, gazetkach, lokalnej prasie
  • Prezentacja dorobku uczniowskiego na podsumowaniach semestralnych i spotkaniach z rodzicami
  • Prezentacja laureatów w imprezach szkolnych i środowiskowych
  EWALUACJA
  Podsumowaniem pracy koła będzie:
  • zorganizowanie na terenie szkoły stałej wystawy prac plastycznych - Galerii
  • zorganizowanie wystawy najciekawszych prac dzieci
   Nasze osiągnięcia z okazji wręczenia Wzorowego Ucznia na półrocze oraz na zakończenie roku szkolnego
  • zorganizowanie szkolnego konkursu plastycznego:
   • Zabytki w moim mieście
   • Tangramy i mozaiki
  • udział w konkursach zewnętrznych
   • Ogólnopolski Konkurs Zdrowym być.
   • Głogowski Festiwal Szopek
   • Rejonowy Konkurs Plastyczny
  WYKAZ LITERATURY POMOCNICZEJ
  1. Janusz Kębłoński Dzieje sztuki polskiej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987
  2. Mieczysław Porębski Dzieje sztuki w zarysie. Od paleolitu po wieki średnie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990
  3. Ksawery Piwocki Dzieje sztuki w zarysie. Od wieków średnich do końca XVIII w. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990
  4. Mieczysław Porębski Dzieje sztuki w zarysie. Wiek XIX i XX. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1991
  5. Henry de Morant Historia sztuki zdobniczej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998
  6. Gilbert Dennis Kurs malowania i rysunku. Tygodnik, Wrocław 2004
  ANKIETA EWALUACYJNA

  dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 w Głogowie uczęszczających na zajęcia koła zainteresowań

  MŁODY ARTYSTA

  Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie posłuży do podsumowania pracy koła zainteresowań MŁODY ARTYSTA w roku szkolnym 2004/2005
  1. Czy systematycznie uczęszczałeś (-aś ) na zajęcia koła zainteresowań MŁODY ARTYSTA

   Podkreśl właściwą odpowiedź:

   Tak Nie
   Inna odpowiedź ............
  2. Czy praca na zajęciach pomogła Ci w rozwoju zainteresowań artystycznych?

   Tak Nie
   Inna odpowiedź ............
  3. Które zajęcia podobały Ci się najbardziej?
   Wymień....
  4. Co byś zmienił w tych zajęciach?


  Dziękuję za wypełnienie ankiety.

  Opracowanie: mgr Iwona Oleśków

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie