Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1132 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dypomowanego.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami ).

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Danuty Żywickiej
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2006 roku

Okres realizacji stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami ).


W planie rozwoju uwzględniłam następujące powinności:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.(Zadania, formy ich realizacji i terminy przedstawione poniżej, mogą ulegać zmianom i konstruktywnym transformacjom w trakcie realizacji poniższego planu)

Zagadnienia organizacyjne.


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”).
VIII 2006 r.

2.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego.


Plan rozwoju zawodowego

VIII 2006 r.

3.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.


Gromadzenie materiałów i dokumentów.

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

okres stażu

4.

Przygotowanie projektu sprawozdania.


Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


V 2009

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji

1.

Samodzielne wzbogacanie warsztatu pracy.


Stosowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem.

Opracowanie testów diagnozujących wiedzę uczniów na początku klasy I i na koniec roku szkolnego.

Ewaluacja własnych działań poprzez ankiety przeprowadzane wśród uczniów.
Scenariusze lekcji i karty pracy.
Testy i ich analiza.

Ankiety i wnioski z nich wynikające.

okres stażu


2.
Wykorzystywanie zasobów internetowych.

Korzystanie z portali edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki nauczania, a także w celu opracowywania i wzbogacania własnych zajęć.

Wskazywanie uczniom przydatnych stron internetowych o tematyce matematycznej.
- Wykaz i opis wykorzystania wiadomości z wybranych portali.
okres stażu
3.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.


Prowadzenie wybranych lekcji matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych.

Komputerowe przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy lekcji, testów itp.
- Scenariusze lekcji.
- Opracowane testy.
- Programy i prezentacje multimedialne o tematyce matematycznej.
okres stażu
4.
Stworzenie własnej strony internetowej.
Udostępnienie planu rozwoju zawodowego.


Publikacja opracowanych testów i scenariuszy lekcji.

Publikacja zadań dla uczniów przygotowujących się do konkursów matematycznych.

Publikacja w Internecie.
okres stażu
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły (§8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia)


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji1.

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i konkursów matematycznych.

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów
(w formie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych)

Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych oraz udział w pracach zespołu przygotowującego konkursy.


Plan pracy na zajęciach pozalekcyjnych.

Program kółka przygotowującego uczniów do matury.

Protokoły z konkursów.
okres stażu2.

Współpraca z organizacjami pozaszkolnymi.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami

np. Policji, P.P.P., Sądu, Urzędów.


Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

okres stażu

3.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.Prowadzenie zajęć otwartych.

Publikacje scenariuszy lekcji wychowawczych.

Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli matematyki.Scenariusze lekcji.


Sprawozdanie.
okres stażu


Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§8 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji


1.
Ukończenie kursu na
egzaminatora Okręgowej

Komisji Egzaminacyjnej.

Zdobycie uprawnień egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.


Udział w pracach komisji egzaminacyjnych.

Sprawdzanie prac egzaminacyjnych.


Zaświadczenie o zdobyciu uprawnień.


Zaświadczenie o pełnionej funkcji.
w miarę możliwości


2.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym


Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły, branie udziału w konferencjach metodycznych, szkoleniach Rad Pedagogicznych

Samodzielne studiowanie literatury matematycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Świadectwa i zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.
okres stażu

3.

Analizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i sposobów rozwiązania problemów wychowawczych.

Dokonanie analizy i opisu oraz przedstawienie rozwiązania problemów wychowawczych.
Analiza i opis przypadku.


okres stażu
wg potrzeb


...........................................................


opracowała: Danuta Zywicka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie