Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wychowawczy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 975 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to plan wychowawczy obejmujący klasę III gimnazjum. Znajdują się w nim zagadnienia do realizacji na godzinach wychowawczych.


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASY III GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2004/2005

L.p. Zadania Sposoby realizacji Uwagi
1. Bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią
 • Bezpieczeństwo na drodze. Podstawowe zasady ruchu drogowego.
 • Bezpieczeństwo dojazdu do szkoły i powrotu z niej.
 • Bezpieczeństwo w czasie przerw międzylekcyjnych.
 • Bezpieczeństwo na wycieczkach, rajdach.

2. Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, kraju
 • Wybór samorządu klasowego.
 • Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego.
 • Zapoznanie uczniów ze Statusem Szkoły
 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia wynikających z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 • Udział uczniów w ślubowaniu klasy I.
 • Śledzenie aktualnych informacji w prasie regionalnej i krajowej.
 • Charakterystyka i pochodzenie społeczności lokalnej.
 • Spotkanie z radnym naszej gminy.
 • Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy.
 • Organizowanie imprez klasowych:
  Dzień chłopca
  Andrzejki
  Wigilia
  Walentynki
  Dzień kobiet

3. Kształtowanie uczuć patriotycznych i okazywanie szacunku symbolom narodowym
 • Udział młodzieży w obchodach świąt i rocznic państwowych.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiedni dobór treści na poszczególnych przedmiotach nauczania.
 • Osiągnięcia i zmiany jakie zachodzą w naszej miejscowości w ostatnich latach.

4. Stosunek i przygotowanie do pracy na rzecz szkoły i otoczenia
 • Udział młodzieży w pracach społecznych.
 • Troska o porządek i ład w szkole i na placu szkolnym.
 • Dyżury w klasie, na korytarzu i w szatni.
 • Troska o porządek i estetykę swojej klasopracowni.

5. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego
 • Okazy i pomniki przyrody w naszej okolicy.
 • Dyskusje na temat roli przyrody w życiu każdego z nas.
 • Udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska i w sprzątaniu najbliższej okolicy.

6. Opieka nad zdrowiem uczniów
 • Zwracanie uwagi na higienę osobistą i prawidłową postawę ciała.
 • Pogadanka i filmy na temat: alkoholizmu, nikotynizmu i narkomanii.
 • Chemiczna pułapka:
  • dostarczanie wiadomości o alkoholu i innych środkach odurzających,
  • ujawnienie nieprawidłowych przekonań na ten temat.
 • Używanie i nadużywanie:
  • dostarczanie wiadomości o tworzeniu się uzależnienia,
  • wprowadzenie rozróżnienia ,, używanie i nadużywanie”
  • rozpoznanie powodów dla których ludzie piją, palą i używają narkotyków.
 • Sztuka odmawiania:
  • uczenie się podejmowania racjonalnych decyzji związanych z alkoholem, nikotyną i innymi substancjami,
  • uczenie się umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia.

7. Współpraca z rodzicami w sprawach wychowawczych i dydaktycznych
 • Zebrania klasowe, rozmowy indywidualne.
 • Udział rodziców w pracach na rzecz szkoły.
 • Uczulanie rodziców na zachowanie się uczniów w szkole, miejscach publicznych, w czasie dojazdów do i ze szkoły.
 • Udział rodziców w uroczystościach szkolnych.

8. Rozwijanie zainteresowań ucznia, wdrażanie do samokształcenia i samodoskonalenia
 • Rozmowy i pogadanki na tematy związane z zainteresowaniami ucznia.
 • Poczucie własnej wartości, dodawanie i przyjmowanie wsparcia, asertywność.
 • Dbanie
 • wzajemne pozytywne stosunki między kolegami na zasadzie życzliwości i współdziałania.
 • Właściwe zachowanie się w szkole i poza nią – wizerunek szkoły.
 • Praca z uczniami, którzy chcą osiągnąć oceny celujące, pogłębianie wiadomości.
 • Opieka nad uczniami, którzy mają trudności w nauce. Pomoc koleżeńska.
 • Panowanie nad własnym językiem i charakterem.
 • Zachęcanie do wyjazdów do kina i teatru.

9. Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji dla drugiego człowieka
 • Wytwarzanie więzi emocjonalnych między uczniami poprzez wspólne przygotowanie imprez klasowych i szkolnych.
 • Rozwiązywanie konfliktów w duchu tolerancji i w drodze negocjacji.
 • Tolerancja wobec osób różnych ras, kultur, religii, poglądów, różniących się wyglądem zewnętrznym.
 • Kształtowanie postawy sprzeciw wobec pomocy i agresji.
 • Zauważenie potrzeb innych ludzi,
 • Niesienie pomocy osobom znajdujących się w trudnej sytuacji.
 • Odpowiedzialność za siebie i innych.
 • Podejmowanie odpowiednich decyzji.

10. Znaczenie i kryteria wyboru zawodu
 • Czym jest zawód dla każdego człowieka?
 • Znaczenie zdrowia, uzdolnień, zainteresowań, cech charakteru dla problemu wyboru zawodu.
 • Wybór zawodu a przydatność zdrowotna kandydata.
 • Próba precyzowania przez młodzież własnych życzeń zawodowych.Opracowała: Iwona Sudomir

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie