Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

Przedstawiam swój Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zawodowych przedmiotów ekonomicznych ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Elżbiety Falenty

nauczycielki zawodowych przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Ludwinie ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego

okres stażu 01.09.2003 r. – 31.05.2006 r.


Zagadnienia organizacyjne

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli.

 • analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela,
„Głos Nauczycielski”).
 • opracowanie planu rozwoju
zawodowego.


sierpień/wrzesień 2003

 • wniosek o rozpoczęcie
stażu

Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego.

 • gromadzenie materiałów
i dokumentów.

cały okres
stażu

 • potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały.

Przygotowanie
projektu sprawozdania.

 • autorefleksja, analiza, opis
realizacji planu rozwoju
zawodowego.

maj 2006

 • sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego.

§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Opracowanie procedur zapewniania jakości pracy szkoły
 • opracowanie materiałów dla przedmiotów: podstawy ekonomiczne i prawne technika pracy biurowej
wrzesień 2003
 • publikacja i udostępnienie wymagań egzaminacyjnych w bibliotece szkolnej
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • dostępne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego
cały okres stażu
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów
 • poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
Dbałość o wystrój i estetykę szkoły
§ aktualizacja gazetek i gablot ściennych w pracowni informatycznej
§ wykonanie gazetek na korytarzu przed pracownią informatyczną.
 • opieka nad sprzętem komputerowym
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
 • założenie skrzynki e-mailowej do kontaktu z uczniami i nauczycielami
 • udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych
wrzesień 2003,

w okresie stażu
 • zrzut z ekranu
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
 • przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
 • bieżące korzystanie np. z zasobów portalu edukacyjnego NBP
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
 • zrzut z ekranu
Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych
 • opracowywanie testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności
 • opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych
w okresie stażu
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
Prowadzenie dziennika klasy w formie elektronicznej
 • utworzenie bazy danych uczniów
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji, okresowych zestawień i statystyk z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
w okresie stażu
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
Umieszczanie informacji na stronach Szkoły
 • publikowanie informacji dotyczących organizowanych konkursów ich wyników

w trakcie realizacji zadania
 • potwierdzenie Dyrektora
 • zrzut z ekranu
Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem techniki komputerowej • zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem „Młodzi wobec problemów społecznych”

kwiecień-maj 2006
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe prace
§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” • ewaluacja planu rozwoju i przesłanie go na strony internetowe
czerwiec 2006
 • publikacja
  w Internecie
Praca w zespole przedmiotów zawodowych
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, współpraca w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
 • prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty
 • bieżące spotkania konsultacyjne
 • projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
w okresie stażu
oświadczenie Dyrektora
§ arkusze obserwacji lekcji
§ założenia projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
 • udostępnienie w bibliotece szkolnej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej zeszytów literackich będących efektem konkursów literacko-plastycznych
 • opracowanie i udostępnienie testów z bankowości i finansów

w okresie stażu
§ poświadczenie Dyrektora
§ przykładowe materiały
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

 • współprowadzenie lekcji z nauczycielami innych przedmiotów
 • współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych

w okresie stażu
§ poświadczenie Dyrektora
§ poświadczenia nauczycieli współpracujących
§ 8. ust. 2. pkt 4. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

 • Ukończenie kursu na egzaminatora w zawodzie technik agrobiznesu
czerwiec 2006
 • zaświadczenie
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 • przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 4. c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - nauczanie przedmiotów zgodnie z kwalifikacjami
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii komunikacji społecznej
rok akademicki 2005/2006
 • zaświadczenie
Organizowanie i prowadzenie konkursów interdyscyplinarnych na forum Szkoły
 • organizowanie i prowadzenie konkursów przedmiotowych
przez cały okres stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • podziękowanie
 • przykładowe materiały
Zainteresowanie młodzieży turystyką i uwrażliwianie na piękno najbliższej okolicy
 • organizowanie wycieczek klasowych
 • przygotowywanie prezentacji ciekawych miejsc
przez cały okres stażu
 • poświadczenie Dyrektora

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Kopalnią Lubelski Węgiel „Bogdanka”S.A., Urzędem Gminy, podmiotami gospodarującymi na terenie Gminy Ludwin, innymi szkołami, bibliotekami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, domem kultury,
 • współpraca w zakresie organizowanych praktyk zawodowych, promowania przedsiębiorczości i pozyskiwania środków finansowych m.in. z Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK w Ludwinie
 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej w zakresie szkoleń i kursów
 • współpraca z Urzędem Gminy w Ludwinie
 • Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Łęcznej
 • Współpraca z Osiedlowym Domem Kultury w Łęcznej
 • Współpraca z kopalnią Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznejw okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • poświadczenie instytucji współpracujących

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Organizacja konkursów na szczeblu powiatowym
 • Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny
2005/2006
 • poświadczenie Dyrektora
Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Elżbieta Falenta


Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:31:14
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:31:14) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie