Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2335 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam swój Plan rozwoju zawodowego nauczyciela zawodowych przedmiotów ekonomicznych ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


mgr Elżbiety Falenty

nauczycielki zawodowych przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół w Ludwinie ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego

okres stażu 01.09.2003 r. – 31.05.2006 r.


Zagadnienia organizacyjne

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Poznanie procedury
awansu zawodowego
nauczycieli.

 • analiza przepisów
dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela,
„Głos Nauczycielski”).
 • opracowanie planu rozwoju
zawodowego.


sierpień/wrzesień 2003

 • wniosek o rozpoczęcie
stażu

Dokumentowanie
realizacji planu
rozwoju zawodowego.

 • gromadzenie materiałów
i dokumentów.

cały okres
stażu

 • potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały.

Przygotowanie
projektu sprawozdania.

 • autorefleksja, analiza, opis
realizacji planu rozwoju
zawodowego.

maj 2006

 • sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego.

§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Opracowanie procedur zapewniania jakości pracy szkoły
 • opracowanie materiałów dla przedmiotów: podstawy ekonomiczne i prawne technika pracy biurowej
wrzesień 2003
 • publikacja i udostępnienie wymagań egzaminacyjnych w bibliotece szkolnej
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • dostępne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego
cały okres stażu
 • zaświadczenia o ukończeniu kursów
 • poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
Dbałość o wystrój i estetykę szkoły
§ aktualizacja gazetek i gablot ściennych w pracowni informatycznej
§ wykonanie gazetek na korytarzu przed pracownią informatyczną.
 • opieka nad sprzętem komputerowym
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
 • założenie skrzynki e-mailowej do kontaktu z uczniami i nauczycielami
 • udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych
wrzesień 2003,

w okresie stażu
 • zrzut z ekranu
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
 • przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
 • bieżące korzystanie np. z zasobów portalu edukacyjnego NBP
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
 • zrzut z ekranu
Organizacja warsztatu pracy własnej oraz szkoły przy użyciu technik komputerowych
 • opracowywanie testów sprawdzających poziom wiadomości i umiejętności
 • opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych
w okresie stażu
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
Prowadzenie dziennika klasy w formie elektronicznej
 • utworzenie bazy danych uczniów
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji, okresowych zestawień i statystyk z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
w okresie stażu
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe materiały
Umieszczanie informacji na stronach Szkoły
 • publikowanie informacji dotyczących organizowanych konkursów ich wyników

w trakcie realizacji zadania
 • potwierdzenie Dyrektora
 • zrzut z ekranu
Organizowanie konkursów przedmiotowych z wykorzystaniem techniki komputerowej • zorganizowanie konkursu na prezentację multimedialną pod tytułem „Młodzi wobec problemów społecznych”

kwiecień-maj 2006
 • potwierdzenie Dyrektora
 • przykładowe prace
§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Opublikowanie „Planu rozwoju zawodowego” • ewaluacja planu rozwoju i przesłanie go na strony internetowe
czerwiec 2006
 • publikacja
  w Internecie
Praca w zespole przedmiotów zawodowych
 • wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów, współpraca w zakresie korelacji międzyprzedmiotowej
w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu
 • prowadzenie otwartych zajęć dla nauczyciela stażysty
 • bieżące spotkania konsultacyjne
 • projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
w okresie stażu
oświadczenie Dyrektora
§ arkusze obserwacji lekcji
§ założenia projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
 • udostępnienie w bibliotece szkolnej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęcznej zeszytów literackich będących efektem konkursów literacko-plastycznych
 • opracowanie i udostępnienie testów z bankowości i finansów

w okresie stażu
§ poświadczenie Dyrektora
§ przykładowe materiały
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

 • współprowadzenie lekcji z nauczycielami innych przedmiotów
 • współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych

w okresie stażu
§ poświadczenie Dyrektora
§ poświadczenia nauczycieli współpracujących
§ 8. ust. 2. pkt 4. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

 • Ukończenie kursu na egzaminatora w zawodzie technik agrobiznesu
czerwiec 2006
 • zaświadczenie
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
 • przygotowanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

w okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
§ 8. ust. 2. pkt 4. c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych - nauczanie przedmiotów zgodnie z kwalifikacjami
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii komunikacji społecznej
rok akademicki 2005/2006
 • zaświadczenie
Organizowanie i prowadzenie konkursów interdyscyplinarnych na forum Szkoły
 • organizowanie i prowadzenie konkursów przedmiotowych
przez cały okres stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • podziękowanie
 • przykładowe materiały
Zainteresowanie młodzieży turystyką i uwrażliwianie na piękno najbliższej okolicy
 • organizowanie wycieczek klasowych
 • przygotowywanie prezentacji ciekawych miejsc
przez cały okres stażu
 • poświadczenie Dyrektora

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Kopalnią Lubelski Węgiel „Bogdanka”S.A., Urzędem Gminy, podmiotami gospodarującymi na terenie Gminy Ludwin, innymi szkołami, bibliotekami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, domem kultury,
 • współpraca w zakresie organizowanych praktyk zawodowych, promowania przedsiębiorczości i pozyskiwania środków finansowych m.in. z Wytwórnią Makaronu Domowego POL-MAK w Ludwinie
 • współpraca ze Starostwem Powiatowym w Łęcznej w zakresie szkoleń i kursów
 • współpraca z Urzędem Gminy w Ludwinie
 • Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Łęcznej
 • Współpraca z Osiedlowym Domem Kultury w Łęcznej
 • Współpraca z kopalnią Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznejw okresie stażu
 • poświadczenie Dyrektora
 • poświadczenie instytucji współpracujących

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania- przewidywane efekty
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
Organizacja konkursów na szczeblu powiatowym
 • Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny
2005/2006
 • poświadczenie Dyrektora
Zatwierdzam do realizacji Opracowała: Elżbieta Falenta


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie