Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2305 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela informatyki i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na stopień nauczyciela dyplomowanego/

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Urszuli Adler - Dąbrowskiej

nauczyciela informatyki i Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczecinku
ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego


Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2006r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.

wrzesień 2006r.


Poniżej przedstawiam formy , w których chcę zrealizować wymagania zawarte w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliRozporządzenie

Formy realizacji

Terminy

§ 8 ust. 2 pkt 1)
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły,
a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 KN (nauczyciele nie odbywający stażu: dyrektor szkoły, wizytator, związkowiec) - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju :

Ø analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego,

Ø zapoznanie z publikacjami przedstawiającymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego,

Ø śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym,

Ø śledzenie stron internetowych MEN, CDN,

Ø założenie teczki „awans zawodowy”.

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego :

Ø warsztaty, szkolenia, kursy, wykłady, szkoleniowe Rady Pedagogiczne

3. Samokształcenie :

Ø pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.

4. Gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach z informatyki oraz w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym.

5.Korzystanie z różnych form wymiany doświadczeń w pracy pedagogicznej na terenie placówki i poza nią:

Ø uczestnictwo na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli,

Ø konsultacje koleżeńskie i dzielenie się spostrzeżeniami na temat rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych na terenie placówki,

Ø utrzymywanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami informatyki,

Ø udział w konkursach informatycznych.

6. Organizacja i prowadzenie Powiatowego Konkursu Wiedzy Informatycznej dla Szkół Podstawowych:

Ø popularyzacja informatyki,

Ø możliwość konfrontacji dzieci o podobnych zainteresowaniach,

Ø wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli informatyki.

7. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Wychowanków.

8. Praca w komisji Funduszu Socjalnego :

Ø pełnienie funkcji przewodniczącej komisji

9. Przygotowywanie gazetek tematycznych w swoich pracowniach.

10. Prowadzenie zajęć w Klubie „Chochliki” – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze.

11.Prowadzenie zajęć informatycznych dla uczestników MDK.

IX. 2006


na bieżąco
na bieżąco


na bieżąco

na bieżąco
od 2004 roku i przez lata następneod 2000 roku i przez lata następne

od 2001 roku i przez lata następne


na bieżąco


na bieżąco


na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 2)
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia.

2. Pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych do pracy nauczyciela,

3. Praca dydaktyczna z uczniami na zajęciach przedmiotowych.

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz z encyklopedii multimedialnych

5. Korzystanie z aparatu cyfrowego, skanera, drukarki, do obróbki zdjęć, ilustracji, tekstów,

6. Nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.

7. Przygotowanie dokumentów placówki, dyplomów, plakatów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych.

8. Publikowanie materiałów własnych i wymiana doświadczeń w Internecie.

Ø Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

9. Utrzymywanie kontaktu z mediami przez Internet :

Ø przesyłanie drogą elektroniczną informacji o imprezach , konkursach, występach.

10. Współtworzenie strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku.

na bieżąco


na bieżąco


na bieżąco


na bieżącona bieżącona bieżąco


na bieżącona biezącoX.2006na bieżąco


od 2005 i przez lata następne§ 8 ust. 2 pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami placówki poprzez dyskusje, wymianę poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenie Rady Pedagogicznej

Ø „Agresja i przemoc u dzieci – negocjacja i mediacja jako sposób na ich rozwiązanie”.

4. Spotkania z rodzicami.

5. Zachęcenie do współpracy innych koleżanek ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

6. Współorganizacja imprez okolicznościowych na terenie placówki.

7. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć oraz materiałów dydaktycznych

Ø podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń.

8. Ewaluacja zajęć.

9. Publikowanie materiałów edukacyjnych w prasie i internecie

na bieżąco
zgodnie z ustalonymi terminami
XI. 2006zgodnie z ustalonymi terminami na bieżąco


w/g kalendarza imprez

na bieżąco


na bieżąco


na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 4 a )
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań warsztatów komputerowych dla uczestników MDK w czasie ferii zimowych zakończone wydaniem certyfikatu ukończenia Warsztatów Informatycznych Feryjnej Krainy Rozrywki

2. Opracowanie i wdrożenie programu działań warsztatów dziennikarskich dla uczestników zajęć Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

ferie zimowe 2007, 2008, 2009

IX – XII. 2006


§ 8 ust. 2 pkt 4 c)
poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:


1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi młodzieżą – uczestnikami Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

2. Organizacja i współprowadzenie zajęć w ramach „Miesiąca Profilaktyki”

IX - XII 2006.
III.2007

§ 8 ust. 2 pkt 4 e)
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:


1.Działalność w Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Ø pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

2. Sprawowanie funkcji wychowawcy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD

Ø prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.

3. Systematyczna współpraca z :

Ø Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Ø Zarządem Miejskim i Zarządem Okręgu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ,

Ø Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Ø Powiatowym Ośrodkiem Sportów Wodnych i Turystyki,

Ø Komendą Powiatową Policji,

Ø Muzeum Regionalnym.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez przeprowadzanie szeregu pogadanek, dyskusji.

na bieżąco


na bieżącona bieżąco

na bieżąco


§ 8 ust. 2 pkt 4 f)
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:


1. Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Informatycznej dla Szkół Podstawowych (sukcesy uczestników)

2. Zorganizowanie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej akcji
,, Podwieczorek dla ucznia’’,

2006,2007, 2008,2009na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 5)
umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;


1. Rozwiązywanie problemów ujętych w rozporządzeniu

Ø motywowanie uczniów, wpływanie na podwyższenie ich samooceny oraz wspieranie samodzielności,
Ø działania integrujące dzieci wraz z ich rodzicami z placówką,
Ø przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji, dewastacji placówki, niskiej motywacji,
Ø poprawa relacji między wychowankami i nauczycielami

na bieżąco
(wg potrzeb)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie