Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gry i zabawy z języka angielskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17191 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Gry i zabawy z jezyka angielskiego to bardzo ważny element w nauczaniu jezyka obcego. Pozwala przede wszystkim przeprowadzić zajęcia z przyjemnością dla obu stron- ucznia i nauczyciela, jak również jest czynnikiem motywującym naukę. Zaprezentowane przeze mnie gry i zabawy często wykorzystuję na zajęciach, a także korzystałam z nich podczas zajęć dodatkowych dla dzieci w czasie ferii zimowych. Polecam je innym nauczycielom jako pomoc dydaktyczną do wykorzystania na lekcjach czy zajęciach dodatkowych.

PROWADZĄCY: mgr Alicja Stysz-Adamska PRZEBIEG ZAJĘĆ:

wprowadzenie gier 'Vocabulary Games' I. 'Find someone who.........'

     Gra polega na znalezieniu wśród uczniów osób, które spełniają określony warunek. Ten warunek znajduje się na kartce, którą uczniowie losują bądź dostają od prowadzącego. Na kartce znajduje się zdanie: Find someone who .......... . (Reszta zdania poniżej). Oczywiście każdy uczeń ma inny warunek. Dobrze byłoby, żeby w grupie znajdowały się osoby spełniające te warunki, inaczej ktoś może być rozczarowany, że nie znalazł odpowiedniej osoby.

Cel gry: przećwiczenie pytań w różnych czasach.

Uwagi:
 • dobrze jest na początku 'rozbić' z dawna ustalony 'układ', np. poprzesadzać uczniów lub wyprowadzić z ławek, gdyż istnieje tendencja do pytania bez ruszania się z miejsca, a to psuje skuteczność gry.
 • Słowniki mogą okazać się przydatne do zrozumienia warunku.
Treść zadania zaczynającego się Find someone........:

Zestaw nr 1:
 1. who is wearing something green today (what?)
 2. who likes listening to Enrique's songs (favourite?)
 3. who believes in alien civilization (where?)
 4. who wants to become a musician (which instrument?)
 5. whose birthday is in May (what date?)
 6. who keeps two dogs (names?)
 7. who has got a cellular phone (number?)
 8. who got a 5 in history (when?)
 9. who has seen an interesting film lately (which?)
 10. who doesn't like meat
 11. who would like to visit Australia (why?)
 12. who is interested in Maths
 13. who plays chess
 14. who is afraid of spiders(why?)
 15. who likes playing tennis or table tennis
Zestaw nr 2:
 1. who has got a younger brother (name)
 2. who has got an elder sister (age)
 3. who lives on the top floor in a block of flats (which floor)
 4. who lives with their grandma or grandpa
 5. who likes hiking in the mountains
 6. who likes reading books
 7. who doesn't like Britney Spears (why?)
 8. who likes dancing
 9. who likes biology
 10. who spent some time at the sea on holidays
 11. who has sailed a boat
 12. who has flown a plane
 13. who wants to become a doctor or a journalist
 14. who has middle name beginning with M
 15. who has got a cat or a bird
 16. who has been abroad
 17. who listens to classical music sometimes
 18. who has got a younger brother (name)
 19. who has got an elder sister (age)
II.What is that?

     Gra ta wymaga przynajmniej jednego słownika typu mono-lingual na parę. Prowadzący rozdaje karteczki (jedna na parę), na których widnieje jeden wyraz w jęz. angielskim. Wszystkie wyrazy są tą samą częścią mowy, np. rzeczownikiem, i wszystkie zaczynają się na tę samą literę, np.'d',i są tak dobrane, aby były popularne, ale nieznane uczniom. Uprzedzamy o tym uczniów, przypominamy, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik i jak poznajemy, czy dane hasło słownikowe jest rzeczownikiem (noun). Przygotowanie do gry: każda para wypisuje trzy definicje danego wyrazu, przy czym dwie mają być fałszywe, ale prawdopodobne, a jedna prawdziwa. Przedstawiciel pary ma za zadanie napisać słowo na tablicy, przeczytać je prawidłowo (a więc musi skorzystać z transkrypcji fonetycznej) i zaproponować reszcie klasy trzy definicje. Kto pierwszy zgadnie, zdobywa punkt. Przedstawiciel pisze właściwą definicję na tablicy i/lub powtarza ją.

Przykład.
Dandruff - is this:
 1. a garden plant with brightly colored flowers (dahlia)
 2. a small short-legged breed of dog (dachshund)
 3. dead skin flakes among the hair of the scalp
Cel gry:
 • poznanie nowego słownictwa, ćwiczenie użycia transkrypcji fonetycznej
Uwagi:
 • Nauczyciel może pomóc uprościć hasła, żeby słabsi uczniowie też mogli je zrozumieć.
 • Należy pilnować powtórzenia i napisania właściwej definicji po odgadnięciu przez pierwszą osobę, aby utrwalić znaczenie wyrazu.
 • W trakcie przygotowywania haseł pożądana dyskrecja, żeby pozostali nie usłyszeli rozwiązania.
III. 'You know this word'

     Każda para dostaje kartkę , na której widnieje jedno angielskie słowo. Jest ono dobrze znane uczniom, ale tak dobrane, że trudno je zdefiniować. Zachęcamy uczniów, aby ułożyli definicję tego pojęcia w formie poetyckiej zagadki, ale przy użyciu prostego słownictwa. Pozostali zgadują to słowo na podstawie definicji.

Przykład: Nobody likes it, nobody cares for it. People don't want to have it around, so special lorries take it away far from the city. Sometimes it smells, sometimes it spills out. (Garbage/rubbish/refuse)

Inne słówka, które można tu wykorzystać, to np: snow, cloud, fog, stone, shark, radiator....

Cel:
 • ćwiczenie komunikacji na prostym słownictwie
Uwagi:
 • uprzedzamy uczniów, że słówko znają na pewno.
 • Pomagamy słabszym uczniom w ułożeniu definicji
IV.'I've got a lamp, but I haven't got a bulb'.

     Uczniowie losują paski papieru, na których jest zdanie typu: I've got a ............., but I haven't got a .......... . Dwa uzupełniające zdanie rzeczowniki są ze sobą związane w pewien sposób, np. jedno nie działa bez drugiego. Każdy uczeń ma znaleźć brakujący element, którego posiadaczem jest inny uczeń. Może zadawać pytanie, np. 'have you got a bulb?' albo mówić swoje zdanie i czekać na odzew. Na końcu sprawdzamy, czy pary dobrze się dobrały. Słowniki będą potrzebne na początku, żeby każdy wiedział, czego szuka.

Cel:
 • poznanie nowego słownictwa z wybranej dziedziny, np. household items i/lub utrwalenie niedawno poznanego
 • przećwiczenie struktury: I've got lub have you got
Uwagi:
 • gra nadaje się raczej dla początkujących, bardziej zaawansowani mogą się znudzić, chociaż można dobór słownictwa uatrakcyjnić
 • należy uniemożliwić pokazywanie sobie zawartości pasków (np.chowamy do kieszeni)
'Describing people”

Cele lekcji:
 • zapoznanie uczniów z tematem lekcji: "Opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru danej osoby" poprzez ćwiczenia wprowadzające,
 • ćwiczenia w opisywaniu wyglądu zewnętrznego i przygotowanie materiału do następnego etapu lekcji,
 • ćwiczenia w pisaniu i przeprowadzaniu wywiadów z osobami wcześniej opisywanymi,
ćwiczenia w tworzeniu pełnych opisów zawierających nie tylko opis wyglądu zewnętrznego danej osoby

I Cel lekcji: (przewidywany czas 5-10 min)

Kontekst: Opisz swojego przyjaciela komuś innemu.

Czynność:

     Uczniowie stają w kole, patrząc na siebie w parach. Mają 2 minuty na obserwację wyglądu partnera. Odwracają się do siebie plecami i opisują swojego partnera osobie, która stoi naprzeciwko.
Nauczyciel powinien kontrolować ćwiczenie spacerując po klasie, słuchając uczniów, ale nie przerywając im. Jeśli jest to konieczne, nauczyciel poprawia i omawia ewentualne błędy po zakończeniu ćwiczenia.
Jeśli nauczyciel nie jest pewien, czy zdąży przeprowadzić wszystkie zaplanowane ćwiczenia w ciągu 45 minut trwania lekcji, może to ćwiczenie wykonać w środku lub na końcu lekcji. Będzie to dobry przerywnik zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela.

II Cel lekcji: (przewidywany czas 1-15 min)

Kontekst: Trzy nieprzeciętne osoby - Kim są? Jak wyglądają? O czym myślą?

Czynność:

     Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Każda grupa dostaje fotografię interesującej osoby. Zadaniem uczniów jest opisanie osoby w kreatywny sposób, ale dopiero wtedy, kiedy nauczyciel poinformuje klasę, kim są ludzie na obrazkach i dlaczego są oni wyjątkowi. Pierwszy obrazek przedstawia kobietę, która ma ponad sto lat; drugi - mężczyznę (czarny charakter), który odsiaduje wyrok w więzieniu za zabicie trzech osób; trzeci obrazek przedstawia kobietę-pielęgniarkę, która została wielkim wynalazcą, zaprojektowała specjalny fartuch z sześcioma dużymi kieszeniami, który użyty w razie niebezpieczeństwa w szpitalu może uratować sześć niemowląt naraz.

     Opisy przygotowane przez uczniów nie powinny być zbyt długie i monotonne. Zwykle, podczas pracy w grupie, uczniowie potrzebują więcej czasu na koncentrację i przygotowanie ćwiczenia. By nie tracić cennego czasu, uczniowie nie powinni zapisywać swoich pomysłów, powinni być przygotowani do przedstawienia poszczególnych osób "na gorąco". Mogą jedynie zapisać najważniejsze punkty opisu na kartce.

Pomoce: Trzy obrazki przyniesione przez nauczyciela, skopiowane z książki pt. "Close-Up; a photomotivational text" Deana Curry'ego.
     W czasie wykonywania ćwiczenia może się okazać, że uczniowie będą potrzebowali nowych słów lub wyrażeń. Pamiętając o tym, że nauczyciel jest dla uczniów doradcą, powinien im służyć pomocą, ale tylko wtedy, gdy zostanie o to poproszony; nie powinien natomiast narzucać uczniom swoich pomysłów i opinii.

III Cel lekcji: (przewidywany czas 15-20 min)

Kontekst: Trzy niezwykłe osoby - wywiad

Czynność:
     Uczniowie nadal pracują w grupach. Teraz muszą sobie wyobrazić, że pracują dla stacji telewizyjnej i udają dziennikarzy, którzy muszą przeprowadzić wywiad z osobami na obrazkach. Przed przeprowadzeniem wywiadu mają kilka ogólnych informacji, z kim i o czym mają rozmawiać. Pytania, które zadają, dotyczą przeszłości i sytuacji teraźniejszej, w jakiej znalazły się podane osoby. Po przygotowaniu pytań do wywiadu, jedna osoba z grupy wciela się w osobę z obrazka i odpowiada na pytania. Rozmowa odgrywana jest na forum klasy i przeprowadzana jak fragment dramy.

IV Cel lekcji: (przewidywany czas 5 min)

Kontekst: Opis i charakterystyka postaci w formie pisemnej

Czynność:
     Podczas całej lekcji uczniowie wnikliwie analizowali postacie na obrazkach. W grupach tworzyli ich biografie, osobowości, zainteresowania, hobby. Jako podsumowanie będą musieli napisać na zadanie domowe artykuł do gazety, w którym przedstawią daną postać i wnikliwie ją scharakteryzują. Opis ten powinien zawierać ogólne przedstawienie osoby, dogłębny opis wyglądu zewnętrznego, streszczenie życia przeszłego i informacje o tym, co dana osoba robi teraz, w co wierzy, jakie ma plany na przyszłość.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie