Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mały katechizm-grzechy główne.Powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4921 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt lekcji religii przeprowadzonej w klasie V. Lekcja z wykorzystaniem metody synektyki okazała sie bardzo ciekawa i w plebiscycie uczniowskim na ciekawą formę przeprowadzenia lekcji zyskała w danym miesiącu najwięcej głosów.Temat: Mały katechizm- grzechy główne. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Jolanta Wojtasik
Klasa V Szkoły Podstawowej

Cele ogólne katechezy:
 • pobudzenie do refleksji nad postępowaniem człowieka
 • zachęcenie do pracy nad sobą
 • zwrócenie uwagi na słowa Boga zawarte w Piśmie św.
 • utrwalenie małego katechizmu.
Cele szczegółowe:
Uczeń
 • wie, że młodość jest czasem przyjmowania odpowiedzialności za siebie i świat;
 • zna chrześcijański system wartości-pojęcie grzech, cnota;
 • wie, że ze złem które się pojawia trzeba walczyć;
 • rozumie, że grzech niszczy człowieka; znać mechanizmy jego powstawania
 • wie, że Pismo św. jest Księgą Życia, w której można znaleźć potrzebne wskazówki dotyczące postępowania;
 • ma świadomość wsparcia ze strony Boga i bliskich ludzi.
Metody pracy:
metoda słowna: pogadanka, rozmowa, analiza tekstów biblijnych;
metoda zajęć praktycznych- synektyka, rozwiązywanie problemów
metoda oglądowa- prezentacja multimedialna, prezentacja prac praca z Pismem świętym

Środki dydaktyczne:
      Pismo święte, arkusze szarego papieru, rzutnik multimedialny, prezentacja, perykopy z Pisma świętego na kartkach, komputer przenośny, muzyka klasyczna

Formy pracy: Praca z całą klasą, praca zróżnicowana w grupach.

I Przebieg katechezy
 1. Modlitwa prowadzona przez uczniów
 2. Wprowadzenie, zainteresowanie tematem. Przypomnienie różnych sytuacji z życia, kiedy ludzie wypowiadają chrześcijańskie pozdrowienie : „Idź z Bogiem”.
 3. Wyjaśniamy, że w tej katechezie wiąże się ono ze stopniowym wychodzeniem z dzieciństwa i wkraczaniem w samodzielne, dojrzałe życie. Odczytujemy pierwszy akapit z bloku interpretacyjnego.
 4. Przywołując obraz wędrówki, porównanie życia do podróży pociągiem, zastanawiamy się nad możliwością kierowania swoim życiem:
  Dokąd człowiek zmierza?
  Gdzie można znaleźć wskazówki pomagające w rozpoznaniu drogi życia?
  Jakie przeszkody można napotkać?
  Co zrobić w sytuacji zagubienia?
  Dlaczego ludzie czynią zło?
  Co to jest grzech i dlaczego czyniąc go nie idziemy z Bogiem?
 5. Podział uczniów na 7 grup. Każda z grup losuje jeden z siedmiu grzechów głównych. Pracując w grupach metodą synektyki uczniowie porównują grzech do choroby, określają sposób zachowania się ludzi czyniących określone zło, starają się odnaleźć przyczyny „choroby”, mechanizmy jej powstawania i wreszcie szukają sposobów oderwania się od grzechu. Swoje spostrzeżenia i wnioski zapisują na kartkach szarego papieru, według ustalonego porządku:
  Zadaniem każdej grupy jest porównanie wylosowanego grzechu do choroby i zapisanie wyników pracy na otrzymanym papierze. Uczniowie muszą określić nazwę choroby- oczywiście główną nazwą jest nazwa grzechu, ale uczniowie dopisują swoje nazwy mogą być wesołe, brzmiące jakby z innych języków np.:
  Pycha- samolubus populorus, pychus ....
  Chciwość- chytrusus pazuchus, ....
  Nieczystość- lubus brudus, .....
  Zazdrość- nienawistus zazdrostus, ....
  Nieumiarkowanie- pasibrzuchus, ...
  Gniew- krzykus złosliwus, ...
  Lenistwo- darmozjadus,....
        Wypisują także objawy „choroby”, czyli po czym poznać, że człowiek na nią „choruje”; „sposoby zakażenia”, czyli dlaczego ludzie tak postępują i „sposoby leczenia” – czyli co zrobić, aby się takiego postępowania pozbyć -wyjście z grzechu. Mogą na boku papieru zrobić humorystyczny rysunek opisywanego grzechu.
  Pomocą dla uczniów są fragmenty z Pisma św. i wypisy ze słownika.
  Zadaniem nauczyciela jest taktowne kierowanie pracą poszczególnych grup oraz pomoc w opisie.
  Podczas pracy można uczniom włączyć muzykę relaksacyjną.

  Kartki pomocy:
  Pycha - zarozumiałość, duma, wyniosłość, niedostępność, fałszywa ambicja, próżność, nieumiejętność przyznania się do winy....
  Pyszałek – zarozumialec, chełpiący się powodzeniem, przechwala się, jest zarozumiały, uważa, że wszystko wie lepiej, samochwał opowiadający o swoich sukcesach, bufon, fanfaron,....

  Chciwość- łakomstwo, chytrość, zachłanność, skąpstwo, wyrachowanie...
  Chciwy- łakomy na grosz, łasy, łapczywy, chytry , zaborczy, wyrachowany, interesowny, łapczywy na cudze, chytry, skąpy, nie dzieli się z innymi, pragnie wszystkiego dla siebie, robi wszystko dla korzyści......

  Nieczystość- oszustwo, kradzież, kłamstwo, przekleństwa, obłuda, obmowa, wyśmiewanie, kłótliwość, podstęp, nieszczerość, wykorzystywanie.....
  Człowiek nieczysty- kłamca, oszust, złodziej, przeklina, wyśmiewający się z innych, obmawiający, nieszczery, wykorzystujący innych, podstępny, źle mówi o innych, nie mówi tego , co myśli,.....

  Zazdrość- chciwość, nienawiść, zawziętość, mściwość, zawiść, opryskliwość, nieszczerość......
  Zazdrosny- zawistny, życzący komuś źle, chciwy, wybuchowy, źle odnoszący się do innych, opryskliwy, niedostępny, lekceważący innych, myślący o zemście, nieszczery, przewrotny-nie mówi tego co myśli, przebiegły....

  Nieumiarkowanie-łakomstwo, obżarstwo, brak pohamowania, słabość, .....
  Człowiek nieumiarkowany- łakomczuch, żarłok, pasibrzuch, obżartuch, nie umie sobie odmówić jedzenia, źle wychowany, niekulturalnie zachowujący się przy stole, nie dzieli się z innymi, zawsze chce więcej, nigdy niesyty jedzenia, nigdy nie ma dość, chorujący z przejedzenia, nie zna umiaru,.......

  Gniew- oburzenie, krzyk, zgorszenie, irytacja, rozdrażnienie, niezrozumiałe wzburzenie, złość, niecierpliwość, wściekłość, ....
  Człowiek gniewny- krzyczy, łatwo oburza się bez powodu, niecierpliwy, mówi ze złością, łatwo obraża się, obmyśla zemstę, nosi w sobie żal, obraża innych, urąga innym, odpowiada komuś z wściekłością- niekulturalnie, brak taktu, rozdrażniony, poniża i krzywdzi innych, przeklina, bije innych, ......

  Lenistwo- próżniactwo, opieszałość, bezczynność, gnuśność, ospalstwo, ...
  Leniwy- próżniak, nie chce mu się pracować, darmozjad, bumelant, wykorzystuje innych, nierób, wałkoń, wałęsający się cały dzień z kąta w kąt, uchyla się od pracy, jest niezdolny do wysiłku, nic mu się nie chce robić, nie robi nic pożytecznego, opieszały, ospały, wszystko wykonuje wolno i niechętnie, zaniedbuje obowiązki, ....
 6. Po zakończeniu pracy w grupach uczniowie oglądają prezentację multimedialną, w której życie porównane jest do podróży pociągiem; prezentacja ta jest formą refleksji nad własnym życiem, nad złem, które ludzie w życiu czynią.
 7. Wskazanie na Pismo Święte jako Księgę Życia, która pomaga w rozwiązywaniu problemów. Uczniowie w grupach otrzymują kartki z kilkoma fragmentami Pisma św. z różnych ksiąg i dopasowują do omawianego grzechu wybierając i przyczepiają do szarego papieru perykopy, najbardziej ich zdaniem, pasujące do omawianej sytuacji.
 8. Uczniowie poszczególnych grup prezentują swoje prace i wymieniają się spostrzeżeniami.
 9. Ocena prac poszczególnych grup.
 10. W cichej modlitwie polecamy Bogu nasze sprawy wsłuchując się w opowiadanie Bruno Ferraro „Ognisko”

  Opowiadanie:

       Siedem osób mroźną nocą znalazło się na bezludnej wyspie, zmarznięci i źli , że przytrafiła się im taka historia, skupili się wokół ogniska, które ktoś rozpalił. Każda z osób trzymała w ręku kosz z drewnem. Na tej wyspie, zagubionej w szarej mgle, nie było żadnego innego zapasu drewna. Jednak ognisko, przy którym się grzali zaczęło gasnąć z powodu braku opału. Zimno stawało się coraz bardziej dokuczliwe. Jeden spoglądał na drugiego i coraz mocniej przyciskał do siebie kosz z drewnem, czekając aż ktoś inny pierwszy wrzuci swoje drewno. Ale nikt nie wrzucił.
        Najbliżej dogasającego ogniska stała kobieta, która ściskając swój kosz z drewnem, myślała, dlaczego to ja niby miałabym wrzucić swoje drewno i ogrzewać moim jakiegoś próżniaka czy bogacza. Nie zrobię tego to moje i ja tu jestem najważniejsza. (pycha)
        Mężczyzna, który stał przy niej zauważył, że naprzeciwko niego jest ktoś , kto należy do przeciwnej partii i pomyślał: nigdy nie pozwolę, by moim drewnem ogrzewał się mój przeciwnik polityczny. Trzecia osoba biednie ubrana, otuliła się swą brudną kurtką, zasłaniając swój kosz z drewnem. Ten obok mnie to jakiś bogacz. Nigdy w życiu nie oddam mojego drewna dla jakiegoś leniwego bogacza. (zazdrość)
       Bogaty człowiek siedział, rozmyślając o swych dobrach, o dwóch domach, o czterech samochodach i o pokaźnym koncie w banku. Baterie jego telefonu komórkowego wyczerpały się, musi zachować swój kosz drewna za wszelką cenę nie może go stracić dla tych nieudaczników życiowych. Na ciemnej twarzy imigranta stojącego obok widać było grymas zemsty. Mocno trzymał swój kosz. Za nic w świecie nie wrzucę do ogniska mojego drewna, nadszedł czas zemsty, niech maja za swoje, niech cierpią.(gniew) Coraz bardziej przysuwał się do ogniska człowiek, który był skąpy i nieufny. Nie czynił nigdy niczego, co by nie przynosiło mu korzyści. Dawać tylko temu, kto mi daje!- oto jego ulubiona zasada. Muszą mi dobrze zapłacić za moje drewno!- myślał.
       Ostatnim człowiekiem z tej grupy był starszy pan, który wiedział, że niewiele życia mu zostało, więc w duchu myślał, niech umierają, niech marzną, nie dam im mojego drewna.
       Gdy dotarła pomoc, znaleziono ich wszystkich, z koszami w ręce, nieruchomych, zmarzniętych na śmierć. Zmarli, ale nie z powodu zimna zewnętrznego.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie