Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opis i analiza przypadku dotycząca nieobecności ucznia I klasy gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10703 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dotyczy nieobecności ucznia I klasy gimnazjum na zajęciach szkolnych.


1. Identyfikacja problemu.

Uczeń I klasy gimnazjum bardzo często opuszcza zajęcia szkolne. To sprawia, że ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, trudności w przyswajaniu kolejnych partii materiału z wielu przedmiotów, coraz większą liczbę ocen cząstkowych niedostatecznych, cztery oceny niedostateczne na I semestr roku szkolnego 2004/2005, a w perspektywie pozostanie na drugi rok w klasie pierwszej.


a) Informacje na temat ucznia, którego dotyczy analiza:

Uczeń wychowuje się w rodzinie pełnej. Jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie, ma pięcioro rodzeństwa (wszyscy są dorośli i usamodzielnieni). W ostatnim roku rodzina chłopca popadła w problemy finansowe spowodowane utratą źródła dochodu. Z tego powodu rodzice chłopca postanowili wyjechać za granicę. Chłopiec pozostał pod opieką starszego brata mieszkającego kilkanaście kilometrów od miejsca zamieszkania chłopca. Faktycznie dziecko pozostaje samo w domu. Jest bardzo podatny na zły wpływ środowiska, wykorzystuje brak nadzoru dorosłych, często jest arogancki, zbuntowany, kłótliwy. W klasie nie ma kolegów, raczej szuka towarzystwa wśród starszych, którzy go przyjmą, ale nie koniecznie mają na niego dobry wpływ.

b) Główne objawy wskazujące na istnienie problemu.

Chłopiec jest uczniem I klasy gimnazjum. Dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym z oddalonej o 12 km wioski. Szkołę podstawową ukończył z dobrą oceną ze sprawowania i średnią ocen 3,85. Kłopoty zaczęły się w październiku.
Coraz częściej był nieobecny na lekcjach. Początkowo przynosił usprawiedliwienia podpisane przez brata, potem już nie usprawiedliwiał w ogóle swych nieobecności. Nie chciał rozmawiać z nauczycielami, w stosunku do kolegów stawał się agresywny a także wulgarny, otrzymywał coraz więcej ocen niedostatecznych, a na pierwszy semestr otrzymał cztery oceny niedostateczne (j. polski, matematyka, geografia, j. angielski), ze sprawowania otrzymał ocenę nieodpowiednią z powodu dużej ilości opuszczonych godzin (163, w tym 97 nieusprawiedliwionych).


c) Uzasadnienie wyboru

Zwróciłam uwagę na tego ucznia po rozmowie z nauczycielem uczącym go w szkole podstawowej. Wtedy dowiedziałam się o jego kłopotach rodzinnych i postanowiłam zrobić wszystko, aby mu pomóc. Wiem, że brak reakcji z mojej strony będzie pogłębiał problem, a chłopiec, który do niedawna nie sprawiał problemów wychowawczych i osiągał dobre wyniki w nauce potrzebuje natychmiastowej pomocy.

2. Geneza i dynamika zjawiska.

Szczególną uwagę na tego ucznia zwróciłam po rozmowie z nauczycielem, który uczył chłopca w szkole podstawowej. Przejrzałam dziennik lekcyjny i zauważyłam, że we wrześniu nie opuścił ani jednej godziny, w październiku 32, w listopadzie 69, w grudniu 62. Usprawiedliwień podpisanych przez brata było tylko na 48 godzin. Ponieważ nie jestem wychowawcą w klasie, do której chodzi ten uczeń przeprowadziłam rozmowę z wychowawcą, który potwierdził, że ma trudności z nawiązaniem kontaktu z rodzicami chłopca, a także z samym uczniem. Zaczęłam bacznie obserwować ucznia. Zauważyłam, że chłopiec jest zamknięty w sobie, nie ma w klasie kolegów i koleżanek, czasami próbował zwrócić na siebie uwagę krzykiem, wulgarnymi słowami, chodzeniem po klasie bez pozwolenia, na przerwach szukał towarzystwa wśród uczniów klas III lub drugorocznych. Nie brał udziału w życiu klasy, nie pojechał do kina, nie przyszedł na wigilię klasową. Na pytanie, dlaczego, odpowiadał wzruszeniem ramion lub, że mu się nie chciało.

Zaobserwowałam, że początkowo opuszczał pierwsze lekcje, tłumacząc, że nie zdążył na autobus, bo zaspał. Potem były to całe dni lub lekcje ostatnie.

Postanowiłam dotrzeć do brata, który miał sprawować opiekę. Dowiedziałam się, że sam ma sporo problemów osobistych i nie bardzo ma czas zajmować się młodszym bratem. Wymogłam jednak na nim umożliwienie mi kontaktu z matką przebywającą za granicą. Okazało się, że matka nic nie wie o problemach syna. I mimo to, że miała tam pracę postanowiła wrócić do kraju. Za granicą pozostał tylko ojciec. Poprosiłam ucznia o rozmowę. Początkowo nie chciał ze mną rozmawiać, ale gdy powiedziałam, że rozumiem jego problemy i że rozmawiałam telefonicznie z jego mamą, która obiecała jak najszybciej wrócić do domu otworzył się i opowiedział mi o swojej samotności, tęsknocie za rodzicami oraz że nie wolno mu było mówić o tym rodzicom żeby ich nie martwić. Obiecałam, że pomogę mu nadrobić zaległości, ale pod warunkiem, że nie opuści już ani jednej godziny bez przyczyny.

3. Znaczenie problemu.


Opuszczanie zajęć lekcyjnych i brak usprawiedliwień absencji, lekceważenie obowiązków szkolnych, brak zainteresowania brata, który miał opiekować się chłopcem w czasie nieobecności rodziców może spowodować negatywną ocenę z zachowania, oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego z kilku przedmiotów, a w dalszej perspektywie nie promowanie do następnej klasy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uczeń sięgnie po papierosy, alkohol czy środki odurzające, co może też być przyczyną kolizji z prawem.


4. Prognoza.

Prognoza negatywna w przypadku nie podjęcia działań:


- uczeń otrzyma ocenę nieodpowiednią z zachowania, nie opanuje wiadomości i umiejętności nawet na poziomie dopuszczającym, co uniemożliwi mu funkcjonowanie na wyższym etapie edukacji i pozostanie w pierwszej klasie na następny rok szkolny.

- nastąpi niewłaściwy proces socjalizacji ucznia, nie będzie się integrował z zespołem klasowym, ale może wejść do grupy nieformalnej.

- chłopiec może sięgnąć po papierosy, alkohol, narkotyki.

- może też wejść w konflikt z prawem i zmarnować własną młodość, a nawet dalsze dorosłe życie.


Prognoza pozytywna w przypadku podjęcia działań:


- uczeń będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia szkolne.

- nadrobi zaległości w opanowaniu materiału programowego z poszczególnych przedmiotów, poprawi i zaliczy pierwszy semestr, a w dalszej perspektywie uzyska promocję do następnej klasy.

- uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania.

- nawiąże prawidłowe kontakty w zespole klasowym.

- wypracuje z pomocą innych właściwy system wartości oparty na prawdzie, tolerancji, poszanowaniu drugiego człowieka, będzie bardziej życzliwy, otworzy się przed innymi, chętny do współpracy.


5. Propozycje rozwiązania problemu.

Cele:

Należy doprowadzić do tego, że uczeń będzie systematycznie uczęszczał na zajęcia szkolne, zacznie poważnie traktować swoje obowiązki, zrozumie, że nie jest sam, na miarę możliwości poprawi oceny, jego stosunek do kolegów i nauczycieli będzie pozytywny, zrozumie swoje błędy, zauważy, „że może być inaczej”.


Zadania:


a) naprawcze:

- rozmowa z uczniem – uświadomienie chłopcu wagi problemu i zagrożeń z niego wypływających,

- poświęcenie dziecku więcej uwagi, rozmowa przy każdej sposobności, po to by odczuł, że jego osoba jest zauważona i że nie jest sam,

- dostrzeganie i chwalenie ucznia za nawet drobne osiągnięcia,

- zdiagnozowanie potrzeb chłopca (potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku do własnej osoby, samorealizacji) – przeprowadzenie ankiety,

- skierowanie po ustaleniu z matką na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej,

- konsultacje z matką po powrocie z zagranicy oraz bratem,


b) profilaktyczne

- rozmowa z uczniami w klasie, do której chodzi ten chłopiec

- rozmowa z nauczycielami innych przedmiotów

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

- włączenie ucznia w życie klasy

- umacnianie wiary we własne możliwości

- wskazywanie uczniowi podstawowych wartości i pomoc w jej właściwej hierarchizacji

- włączenie dziecka do programów profilaktycznych prowadzonych przez wychowawcę klasy.
Opracowała : Grażyna Lewczuk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie