Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jestem sam w domu - o niebezpieczeństwie w domu, szkole, na drodze

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2489 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program pokazuje jakie działania chcemy podjąć, by zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szlole, w domu, w drodze do szkoły.strazą pozarną pielęgniarką. Sprawdzony, przuniósł bardzo dobre efekty

Program profilaktyczny "Jestem sam w domu"

DLA UCZNIÓW KLASY I -III

PROGRAM OPRACOWAŁA MGR IWONA NAKONIECZNA

I CELE PROGRAMOWE
 • Pogłębianie wiedzy oznakach drogowych
 • przygotowanie do zdobycia karty rowerowej
 • wdrożenie do bezpiecznego poruszania się po drogach
 • znakowanie rowerów
 • wdrażanie do ograniczonego zaufania do psów
 • zapamiętanie telefonów alarmowych, nabycie umiejętności posługiwania się nimi
 • przygotowanie do prawidłowych zachowań podczas pożaru
 • pogłębianie wiedzy o poparzeniach i sposobach ich unikania
II CELE OGÓLNE
 • Wyposażenie ucznia w wiadomości i umiejętności, które pozwolą mu czuć się bezpiecznie i być bezpiecznym w domu i w szkole
 • Kształtowanie nawyku unikania sytuacji stwarzających zagrożenie
 • Nabywanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach niebezpiecznych
III CELE SZCZEGÓŁOWE
 • Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drodze, jezdni, skrzyżowaniu w drodze do i ze szkoły
 • Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo i innych
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz bezpiecznego posługiwania się nimi.
 • Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia oraz umiejętności przewidywania
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w każdej sytuacji
 • Wdrażanie do aktywnego, bezpiecznego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły
 • Wdrażanie do zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
 • Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi
 • Spotkania z policjantem, strażakiem, pielęgniarką
 • Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego
IV TREŚCI I DZIAŁANIA EDUKACYJNE
 1. Organizowanie zajęć o bezpieczeństwie w drodze do szkoły i ze szkoły
  • Najbezpieczniejsza droga do szkoły
  • Bezpieczne i niebezpieczne sytuacje na drodze spowodowane przez dzieci i dorosłych
  • Przejście dla pieszych, pasy. Przechodzenie indywidualne grupowe
  • Uczymy się orientacji w miejscu zamieszkania oraz otoczenia szkoły
  • Poznajemy podstawowe przepisy ruchu drogowego
  • Poznajemy podstawowe przepisy dotyczące pieszego (światełka odblaskowe)
 2. Organizacja spotkań z policjantem.
  • Pt. Poznajemy pracę policjanta
  • Pt. "czy pies musi gryźć"
  • Pt. "jestem sam w domu"
  • Pt. "rower to też pojazd" – znakowanie rowerów
 3. Organizacja spotkań ze strażakiem
  • Pt. "ogień moim wrogiem"
  • Pt. "co robić gdy zobaczę ogień"
 4. Spotkania pielęgniarką środowiskową
  • Pt. "poznajemy źródła poparzeń"
  • Pt. "poparzenia wodą, ogniem"
 5. Poznanie zasad ruchu drogowego
  • Zachowanie się na przystanku, w autobusie
  • Budowa roweru
  • Nauka jazdy na rowerze
  • Sygnalizacja skrętu w prawo, lewo
  • Znam miejsca, w których mogę jeździć rowerem
  • Jeżdżę pod opieką dorosłych
 6. Bezpieczeństwo w szkole
  • Zapoznanie się z budynkiem szkoły
  • Zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych oraz zajęć technicznych
  • Zachowanie się na przerwach
  • Pomagamy kolegom
 7. Bezpieczeństwo w domu
  • Jestem sam w domu
  • Urządzenia techniczne, elektryczne i gazowe
  • Opiekuję się młodszym rodzeństwem
  • Ktoś obcy puka do drzwi
  • Nie otwieram drzwi, gdy jestem sam w domu osobom obcym
 8. Bezpieczeństwo poza domem
  • Informuję rodziców dokąd idę i z kim
  • Uzgadniam wraz z rodzicami godzinę powrotu do domu
  • Poznaję bezpieczne zabawy
  • Unikam kontaktu z bezdomnymi psami i kotami
 9. Ostrożność w kontaktach z nieznajomymi
  • Nie zatrzymuję się przy obcym, gdy nie ma w pobliżu innych ludzi
  • Nie przyjmuję żadnych prezentów od osób obcych
  • Nie udzielam informacji gdzie mieszkam
  • Unikam odludnych miejsc
  • Nie wsiadam do samochodu nieznajomej osoby
 10. Bezpieczeństwo podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych
  • Rozsądne zabawy zimowe
  • Bezpieczne korzystanie ze sprzętów zimowych
  • Nie wchodzę na zamarznięte zbiorniki wodne
  • Kąpię się w miejscach strzeżonych
  • Zachowuję ostrożność podczas prac polowych
  • Nie drażnię napotkanych zwieszą
  • Unikam kontaktu ze zwierzętami dzikimi
  • Nie zrywam i nie jem nieznanych owoców
 11. Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych
  • Nie oddalam się samotnie od grupy
  • Bezwzględnie słucham poleceń nauczyciela- wychowawcy
  • Wiem jak zachować się gdy się zgubię
  • Znam adres mój i mojej szkoły
 12. Niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu
  • Pożary wiem jak się zachować gdy widzę ogień
  • Znam numery alarmowe i wiem do kogo zwrócić się o pomoc
  • Umiem określić miejsce pożaru
  • Poznaje źródła poparzeń
 13. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
  • Potrafię dbać o bezpieczeństwo własne
  • Dbam o bezpieczeństwo innych
  • Nie stwarzam sytuacji zagrażających zdrowiu
  • Znam wpływ niewłaściwych gier komputerowych
  • Potrafię wybierać odpowiednie do mojego wieku programy telewizyjne
V PODSTAWOWE METODY I FORMY PRACY
 • Spotkanie z policjantem, strażakiem, pielęgniarką
 • Prace plastyczne
 • Ćwiczenie przechodzenia przez jezdnię
 • Zajęcia w terenie- rozpoznawanie znaków
 • Praca z urządzeniem elektrycznym - piekarnik
 • Zajęcia na boisku szkolnym – jazda na rowerze- tor przeszkód
 • Wycieczki piesze, autokarowe, kuligi
 • Rozmowy kierowane - "ktoś puka"
 • Poznanie ważnych telefonów – prowadzenie rozmowy z policjantem, strażakiem, lekarzem
 • Drama - "zapal, napij się"
 • Symulacje ruchu drogowego
 • Zajęcia literackie – przygotowanie przedstawienia pt. "Majowa księgarnia"
VI OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
 • Zna podstawowe znaki drogowe
 • Rozumie jakie niebezpieczeństwa są na drodze
 • Umie prawidłowo przechodzić przez ulicę
 • Zna zasady poruszania się po drogach
 • Stosuje światełko odblaskowe
 • Wie jak zachować się w razie ataku psa
 • Unika kontaktu ze zwierzętami dzikimi
 • Zna budowę roweru
 • Wie jak bezpiecznie jeździć rowerem
 • Potrafi powiedzieć "nie" namowom kolegów
 • Nie włącza urządzeń elektrycznych gdy jest sam w domu
 • Nie otwiera drzwi nieznajomym
 • Zna numery alarmowe,
 • Potrafi zgłosić niebezpieczeństwo przez telefon
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych
VII REALIZACJA CELÓW Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez:
 1. w każdej sytuacji dydaktycznej poprzez częste przypominanie.
 2. wycieczki tematyczne
 3. spotkania
 4. prace plastyczne
 5. praktyczne działanie
VIII METODY I FORMY PRACY
 • parte na słowie (opis, opowiadanie, pogadanka, dyskusja)
 • Oparte na obserwacji (zajęcia w terenie)
 • Oparte na działaniu ( zajęcia w terenie, prace plastyczne, gry i zawody)
 • Aktywizujące (praca twórcza w grupach, wycieczki, dramy, konkursy, )
IX PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ- EWALUACJA

Program był wdrażany w klasie której jestem wychowawczynią przez trzy lata. Wdrażanie następowało na zajęciach lekcyjnych, ale również pozalekcyjnych .
Podstawowym sprawdzianem skuteczności programu oraz metod pracy z dziećmi jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. Obserwacja zachowań na wycieczkach, boisku, w klasie potwierdza stosowanie zasad bezpieczeństwa. Zaobserwowałam, że znakowanie rowerów przez policję przyczyniło się do spadku kradzieży w naszej miejscowości. Zmniejszyło się również wiosenne wypalanie łąk. Dzieci w mojej klasie nie ulegają wypadkom w domu, w drodze do i ze szkoły.
Program został włączony do Szkolnego Programu Profilaktycznego "LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie