Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Czy umiemy korzystać z telewizji?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5629 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Media są szeroko rozpowszechnione w życiu współczesnego człowieka. Aby zrozumieć język mediów, samodzielnie posługiwać się narzędziami medialnymi, rozpoznawać komunikaty medialne, trzeba się do tego przygotować. Szczególnie telewizja, z racji tego, że jest najbardziej powszechna, ma ogromny wpływ na proces wychowania dzieci. Szkoła powinna być miejscem, w którym dziecko uczy się jak oglądać telewizję, wybierać odpowiednie programy. Powinna zaczynając od najmłodszych klas wprowadzić dzieci w sposoby działania telewizji, aby poznały język mediów. Stały się odbiorcą wybrednym, wybierały tylko ten program, który je najbardziej interesuje, który uzupełni wiedzę, dostarczy ciekawych przeżyć emocjonalnych i intelektualnych czy zrelaksuje. Opracowałam więc scenariusz zajęć w klasie drugiej „Czy umiemy korzystać z telewizji?”
Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 2b

Blok tematyczny: Technika na co dzień

Temat dnia: Czy umiemy korzystać z telewizji?

Zapis w dzienniku: Opracowanie regulaminu korzystania z telewizji. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Czy korzystać z telewizji, czy nie?” Zapisywanie wniosku-apelu do telewizjomana. Porządkowanie zdań zgodnie z wydarzeniami zapisanymi w pamiętniku Kasi. Wykonanie telewizora z pudełka. Kreska jako główny środek wyrazu w filmie animowanym. Wymyślanie filmów tzw. „kreskówek”. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego-obliczenia zegarowe. Minipiłka ręczna.

Cele ogólne:
Ø dostrzeganie wartości mas mediów w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,
Ø kształtowanie umiejętności świadomego odbioru programów telewizyjnych,
Ø bogacenie słownictwa o wyrazy związane z telewizją,
Ø kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
Ø rozumie konieczność wyboru programu telewizyjnego, wybiera programy odpowiednie do jego wieku zgodne z zainteresowaniem,
Ø zna zasady korzystania z telewizji,
Ø umie zrezygnować ze zbędnych programów dostrzegając zagrożenia związane z bezkrytycznym korzystaniem z telewizji,
Ø dokonuje oceny postępowania bohaterów,
Ø trafnie dobiera słownictwo do rodzaju wypowiedzi,
Ø dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu,
Ø dokonuje obliczeń zegarowych,
Ø potrafi zagospodarować wolny czas,
Ø podejmuje twórcze próby plastyczne i techniczne,
Ø doskonali elementy gry minipiłki ręcznej,
Ø umie współdziałać w zespole,
Ø dokonuje samooceny.

Metody pracy:
*oparte na słowie,
*oparte na działaniu,

Formy pracy:
*zbiorowa,
*zespołowa,
*indywidualna

Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, program TV rozsypanka wyrazowa, historyjka obrazkowa, kartony.

Rodzaje edukacji i ogniwa zajęć
Kluczowe kompetencje
Sytuacje dydaktyczne
Środki dydaktyczne
Część wstępna.
Tworzenie miłej atmosfery pracy.
Czynności organizacyjno- porządkowe:
-sprawdzenie obecności,
-wyznaczenie dyżurnych,
-zabawa integrująca: „Przyjazd nieśmiałych drugoklasistów do miasteczka filmowego- Hollywood”
Niesiemy ciężkie walizy i nieśmiało patrzymy tylko na pięty, na kolana, teraz na szyję, w oczy i wreszcie witamy się ze wszystkimi szczerym uściskiem.

Wprowadzenie do tematu zajęć.
Kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Sformułowanie tematu dnia.
Odczytanie hasła z rozsypanki wyrazowej i zapis w zeszytach.
Czy umiemy korzystać z telewizji? (hasło w kopertach w trzech kolorach, co umożliwi podział na grupy)
Rozsypanka wyrazowa(zał.1)
Edukacja polonistyczna.
Kształtowanie kompetencji posługiwania się językiem w zakresie mówienia.
Rozmowa o roli telewizji:
-Jakie programy telewizyjne najchętniej oglądacie?
-W jakich godzinach oglądacie telewizję?
-Ile czasu przeznaczacie na oglądanie telewizji?
-Z kim oglądacie programy telewizyjne?
Wypowiedzi oceniające postępowanie Jarka i Marka- bohaterów historyjki obrazkowej.
-Który z chłopców przestrzega zasad korzystania z telewizji?
Historyjka obrazkowa (podręcznik)
Edukacja polonistyczna.
Kształtowanie umiejętności organizowania pracy w grupie.
Kształtowanie kompetencji posługiwania się językiem w zakresie czytania i pisania.
Opracowanie regulaminu korzystania z telewizji.
Praca w grupach z wykorzystaniem metody metoplanu.
-Na jednym kartonie uczniowie piszą jak jest, na drugim- jak być powinno.
-W grupach dyskutują na temat: Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?
-Na innym kartonie zapisują wnioski.
-Każda grupa przedstawia swoją pracę i wspólnie ustalamy zasady korzystania z telewizji.
.Uzasadnianie wyboru programu telewizyjnego. Ciche czytanie ze zrozumieniem.
-Zaznaczanie każdego dnia dwóch programów, które uczniowie chcieliby obejrzeć.
-Wypowiedzi uczniów na temat wybranych programów.
-Odpowiedź uczniów na pytanie: Jak myślisz, czy twoi rodzice wyraziliby zgodę na ich oglądanie?
Kolorowe kartony.Program TV na sobotę i niedzielę.
Elementy dramy
Kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku pozawerbalnym.
Wybrana osoba z każdej grupy losuje kartkę z tytułem filmu, następnie za pomocą gestu próbuje pokazać kolejne wyrazy, a pozostała część dzieci odgaduje tytuł filmu.
Kartki z tytułami filmów.(zał.2)
Edukacja matematyczna.

Rozwiązywanie zadań z treścią -obliczenia zegarowe.
Karty pracy(zał.3)
Edukacja polonistyczna.
Wyciąganie i formułowanie wniosków.
Zalety i zagrożenia wynikające z oglądania telewizji- drzewko decyzyjne.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy korzystać z telewizji, czy nie?
-Dlaczego warto oglądać telewizję?
-Jakie są pozytywne strony oglądania telewizji?
-Jakie są negatywne strony oglądania telewizji?
-Porządkowanie informacji – ustalanie i zapis wniosku.
Mądrze korzystaj z telewizji, wybierając odpowiednie do swojego wieku programy.
Kartony
Edukacja plastyczno-techniczna.
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Wykonanie telewizora z pudełka. Planowanie, łączenie elementów kartonu i cienkiej tektury przez sklejanie.(Praca grupowa)
Wymyślanie krótkich filmów animowanych tzw. „kreskówek”.
Pokaz z wykorzystaniem wykonanych wcześniej telewizorków.
Pudełko, karton, cienka tektura, klej, nożyczki, mazaki.

Wdrażanie do uważnego słuchania, czytania i analizy tekstu.


Zdawanie sprawy z treści wysłuchanego tekstu popierane głośnym jednostkowym czytaniem odpowiednich fragmentów pamiętnika Kasi.
Pytania:
-Jak Kasia spędzała wolny czas we wtorek, środę i czwartek?
-Jakie to przyniosło skutki?
-O czym mogli rozmawiać rodzice Kasi w piątek wieczorem?
-Co zmieniło się w ich domu po tej rozmowie?
.Porządkowanie zdań zgodnie z wydarzeniami zapisanymi w pamiętniku Kasi.
Tekst, rozsypanka zdaniowa.(zał.4)
Edukacja ruchowo-muzyczna

Inne formy spędzania wolnego czasu.
Minipiłka ręczna. Nauka rzucania piłką do bramki z miejsca i po kozłowaniu.
Zabawa: „Zgadnij, kim jestem”.
Piłki
Podsumowanie zajęć
Kształtowanie umiejętności porządkowania informacji.
Uzupełnianie niedokończonych zdań. Wyobraźcie sobie, że nasze zajęcia to film lub program telewizyjny. Waszym zadaniem będzie wyrazić opinię na temat tego filmu.
Temat filmu był.................................
Scenariusz był....................................
Aktorzy grali.......................................
Oskara przyznaję.................................
Będę pamiętać.......................................
Karty samooceny(zał.5)

Opracowała Bożena Malinowska

Zał.1.
Czy umiemy korzystać z telewizji?

Zał.2.
„Pszczółka Maja”
„Mała Syrenka”
„Mój brat niedźwiedź”
„Miś Uszatek”
„Śpiąca Królewna”
„Trzy świnki”

Zał.3.
Zad.1.
Ola oglądała telewizję rano od godziny 900 do 925, a po południu

od godziny 1400 do 1437.

Ile czasu Ola spędziła przed telewizorem?

Rozwiązanie: .............................................................
Odpowiedź: ...............................................................
Zad.2.
Oblicz, ile minut trwa każda audycja telewizyjna.
Tytuł audycji
Początek audycji
Koniec audycji
Czas jej trwania
Jedyneczka 8:45
9:10
.................min

Budzik

9:40
10:10
.................min

Ulica Sezamkowa

13:50
14:20
.................min


Zał.4.
Uporządkuj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.
Dziewczynka ucieszyła się z wideo.
Cały dzień oglądała filmy.
Dostała uwagę w dzienniczku.
Była na wycieczce w lesie.
Spóźniła się do szkoły.
Dziewczynkę rozbolały oczy i głowa.
Obejrzała film przyrodniczy.
Powiesiła regulamin korzystania z telewizji.
Zał.5.
Wyobraź sobie, że nasze zajęcia to film lub program telewizyjny.
Twoim zadaniem będzie wyrazić opinię na temat tego filmu.
Temat filmu był ...........................................................................
Scenariusz był .............................................................................
Aktorzy grali ................................................................................
Oskara przyznaję ..........................................................................
Będę pamiętać ...............................................................................


Bożena Malinowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie