Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 806 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o dyplomowanie, uczącego j.polskiego i historii w gimnazjum. Plan spełnia wszystkie wymagane procedury wprowadzone po 2004 roku.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEG NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Anna Bogdziewicz

GIMNAZJUM im. POLSKICH NOBLISTÓW W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2005 r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2008 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1 „uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”
Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Terminy
 • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
 • Współtworzenie dokumentów szkoły podnoszących jakość pracy szkoły.
 • Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania j .polskiego i historii oraz aktywizujących metod pracy.
 • Wykonywanie bieżących działań wynikających z WDN.
 • Organizowanie i prowadzenie działań w ramach Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami w ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
 • Okres stażu
  Zgodnie z potrzebami
  Okres stażu
  Zgodnie z planem WDN
  Okres stażu
  Rok szkolny 2005/2006
  § 8 ust. 2 pkt 2 „wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Terminy
 • Doskonalenie umiejętności obsługi komputera w zakresie:
  • podstawy technik informatycznych,
  • użytkowanie komputerów,
  • przetwarzanie tekstów,
  • baza danych,
  • usługi w sieciach informatycznych.
 • Korzystanie w pracy dydaktycznej z komputerowych zasobów baz danych (Internet) oraz programów edukacyjnych.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem komputera.
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć „Komputer na lekcjach historii w klasach I-III gimnazjum”.
 • Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych(scenariusze lekcji ,karty, pracy, testy).
 • Wykorzystanie urządzeń multimedialnych na lekcjach języka polskiego i historii.
 • Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  § 8 ust. 2 pkt 3 „umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Termin realizacji
 • Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich z historii i języka polskiego dla zainteresowanych nauczycieli.
 • Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole:
  • scenariuszy lekcji. polskiego, historii, lekcji wychowawczych,
  • scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych,
  • testów,
  • kart pracy itp.
 • Aktywne uczestniczenie w pracy zespołów przedmiotowych (Zespół Nauczycieli Języka Polskiego oraz Zespół Nauczycieli Historii i WOS).
 • . Rozpowszechnianie własnych doświadczeń i pomysłów(publikacje w pismach dla nauczycieli).
 • Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.

 • Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu
  § 8 ust. 2 pkt 4a „opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Termin realizacji
 • Opracowanie i wdrożenie własnego programu "Koła Czytelnika" w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych:
  • opracowanie procedury zbierania informacji o swoich wychowankach,
  • opracowanie wspólnie z zespołem klasowym planu pracy wychowawczej zgodnie z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktycznym „Spójrz inaczej” i potrzebami wychowanków,
  • aktywna współpraca z rodzicami.
 • Opracowanie i wdrożenie programu kółka „Miłośników filmów”.
 • Opracowanie i wdrożenie planu pracy kółka przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej „Potrenuj przed egzaminem”.
 • Opracowanie i wdrożenie planu kółka historycznego „Historia wojskowości”.
 • Okres stażu
  Na bieżąco
  Rok szkolny2006/2007
  Rok szkolny2005/2006
  Rok szkolny 2006/2007
  § 8 ust. 2 pkt 4b „wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Termin realizacji
 • Wykonanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
  • sprawdzanie testów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów humanistycznych.
 • Okres stażu
  § 8 ust. 2 pkt 4c „poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Termin realizacji
 • Przygotowanie scenariuszy i uroczystości szkolnych.
 • Organizowanie imprez i uroczystości klasowych, spotkań z rodzicami oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach i akcjach.
 • Współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu konkursów:
  • recytatorskiego
  • ortograficznego
  • konkursów przedmiotowych z j. polskiego i historii
 • Okres stażu
  Rok szkolny 2005/2006
  § 8 ust. 2 pkt 4e „wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
  Zadania szczegółowe i sposoby ich realizacji Termin realizacji
 • Współpraca z Policją, Strażą Pożarną. - zapraszanie do szkoły pracowników policji, pogadanki na temat bezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępczości młodocianych, profilaktyki uzależnień,
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krzyżu Wlkp.:
  • poszerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń o pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Regionalnym w Pile:
  • opracowanie i przeprowadzenie lekcji w muzeum,
  • udział w zajęciach proponowanych przez pracowników muzeum.
 • Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Krzyżu Wlkp.
 • Okres stażu
  Okres stażu
  Okres stażu

  Anna Bogdziewicz

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie