Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1781 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej. Przedstawiam Państwu stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego podejmującego staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jestem nauczycielem bibliotekarzem, a staż rozpoczęłam we wrześniu 2004 roku.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W IZBICY KUJAWSKIEJPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

na okres stażu od 01.09.2004 do 31.05.2007r.
mgr Beaty Łojewskiej
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 3 SIERPNIA W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI
(Dz. U. 2000r. nr 70, poz.825; 2002r. nr 83,poz. 648)mgr Beata Łojewska

§5 ust. 2 pkt. 1
Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin

1.

Opracowanie i wdrożenie programów szkolnych, przedsięwzięć, konkursów.

· Opracowanie programu
autorskiego.
·Wdrożenie nowego programu.
·Ewaluacja programu.


okres stażu

2.

Wdrożenie przedsięwzięć edukacyjnych.

· Opracowanie i wdrożenie
regulaminu konkursu.


okres
stażu

3.

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i czytelniczych biblioteki.


· Tworzenie narzędzi do
sondażu diagnostycznego.
·Przedstawienie wyników
badań z wykorzystaniem
technologii informatycznej.
okres stażu

4.

Prowadzenie kółka teatralnego w ramach pracy z uczniem zdolnym.

· Opieka nad kółkiem
teatralnym.
· Realizacja zadań
wynikających z planu pracy
kółka teatralnego.okres stażu

5.

Opracowanie różnorodnych dokumentów szkolnych
z wykorzystaniem techniki komputerowej.

· Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.
·Napisanie sprawozdania
z realizacji planu.
·Wykonanie narzędzi do
pomiaru dydaktycznego.
·Wykonanie materiałów
informacyjnych dla rodziców.
·Opracowanie planu pracy
czytelni.

okres stażu

6 .

Zdobycie umiejętności pracy
z komputerem w celu podniesienia jakości pracy.


· Ukończenie kursu
komputerowego.

X-XII
2004

7.

Korzystanie z programów
i materiałów internetowych .

·Śledzenie na bieżąco
publikacji w portalach
edukacyjnych Internetu.


okres stażu

8 .

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.


·Założenie książki adresowej
ważnych stron internetowych.

okres stażu

§5 ust.2 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły


1.

Prowadzenie zajęć, imprez
i uroczystości szkolnych
z udziałem nauczycieli.

· Prowadzenie zajęć otwartych
dla nauczycieli.
·Przygotowanie uroczystości
szkolnych:
,,Pasowanie uczniów klas
pierwszych na czytelników
biblioteki szkolnej”.


okres stażu

2.

Kontakty z innymi nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

· Współpraca z doradcą
metodycznym.
·Tworzenie i sporządzanie
wydruków tematycznych
zestawień bibliograficznych
zgodnie z oczekiwaniami
nauczycieli.
·Uczestniczenie
w szkoleniowych
posiedzeniach Rady
Pedagogicznej.
?Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez innych
nauczycieli.okres stażu

§ 5 ust. 2 pkt. 3a
Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


1.

Opracowanie, wdrożenie programu działań opiekuńczych.


· Zorganizowanie zajęć dla
dzieci podczas ferii
szkolnych.

okres stażu

2.

Opracowanie , wdrożenie
i ewaluacja programu biblioterapeutycznego.

· Opracowanie programu.
·Wdrożenie nowego programu.
·Ewaluacja programu.okres stażu


§ 5 ust. 2 pkt. 3b
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie.


1.

Opracowanie publikacji.

·Zamieszczenie własnych
publikacji w prasie
bibliotekarskiej.okres stażu

2.

Opracowanie innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą.

· Raporty zawierające wyniki
badań.
·Opracowanie
i upowszechnianie innych
materiałów.


okres stażu§ 5 ust. 2 pkt. 3c
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.


1.

Wymiana doświadczeń.

·Prowadzenie zajęć
otwartych.
·Organizacja
i współorganizacja imprez
i uroczystości z udziałem
nauczycieli, rodziców
i uczniów.

okres stażu

§ 5 ust. 2 pkt. 3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.


1.

Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły.


· Samorząd szkolny.okres stażu

2.

Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

· Współpraca z Powiatowo -
Gminną Biblioteką
Publiczną w Izbicy
Kujawskiej.
·Współpraca
z Samorządowym
Przedszkolem.
·Współpraca z rodzicami.
okres stażu


§ 5 ust. 2 pkt. 3g
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.


1.

Uczestnictwo w kursach
i szkoleniach.

· Studia podyplomowe.
·Udział w warsztatach
i kursach organizowanych
przez CEN.
·Udział w szkoleniach
w ramach WDN.
okres stażu

2.

Ustawiczna nauka własna związana z pogłębieniem wiedzy i umiejętności.


· Samodzielne uzupełnianie
wiedzy poprzez czytanie
literatury fachowej
dotyczącej działalności
biblioteki.
·Korzystanie z Internetu .
·Korzystanie z zasobów
biblioteki szkolnej
i pedagogicznej.


okres stażu
§ 5 ust. 2 pkt. 3 h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.1.

Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji.

· Organizowanie uczniom
wyjazdów do kina,
biblioteki.
·Pełnienie roli protokolanta.
· Zajęcia pozalekcyjne
dobrowolne.
okres stażu

2.

Udział w konkursach, akcjach i imprezach szkolnych.

· Udział w konkursach.
·Organizowanie
wewnętrznych
i zewnętrznych imprez
bibliotecznych.
okres stażu
§ 5 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki szkoły.1.

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemu edukacyjnego.


· Opis i analiza dwóch
przypadków.

okres stażu

Plan pracy może ulec wielu modyfikacjom w trakcie pracy, dlatego wszelkie zmiany jakie mogą wystąpić zostaną przedstawione w końcowym sprawozdaniu.
Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Beata Łojewska

……………………………. …………………………
Podpis dyrektora szkoły Podpis nauczycielaIzbica Kujawska, dn. ……….

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie