Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nawożenie azotem, a ekologia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2327 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

  W naturalnych procesach glebotwórczych następowało powolne wzbogacenie gleby w azot pochodzenia biologicznego i z opadów atmosferycznych. Przychód był większy niż rozchód. Natomiast na glebach uprawianych, poziom azotu jest regulowany działalnością człowieka i zależy od poziomu zabiegów agrotechnicznych struktury zasiewów, a przede wszystkim nawożenia.

     Zasób gleb, żyzność, wielkości płodów rolnych zależy od poziomu nawożenia azotem. Niski poziom nawożenia prowadzi do zubożenia gleby, czasem i w substancją organiczną. Dość duże dawki nawozów prowadzą do eutrofizacji siedliska. Gospodarstwa w których dąży się do uzyskania wysokich plonów, czasem nie potrzebują zasad zrównoważonego nawożenia.

     Źródłem azotu dla ziemi są przede wszystkim nawozy mineralne, organiczne oraz azot biologiczny zasymilowany przez bakterie wolno bytujące w glebie, współżyjące z roślinami motylkowymi. Najbardziej korzystne oddziaływania na glebę wywierają rośliny motylkowe, które mają zdolności wiązania azotu atmosfery.

     Na korzeniach roślin widoczne są narośla, zwane brodawkami, zawierające bakterie symbiotyczne. Rolnicy znają dobrze wysoką sprawność gleby po uprawie roślin motylkowych. Już agronomie rzymscy sygnalizowali to w swoich traktatach. Dzięki motylkowatym, azot jest wiązany w formie złożonej - w postaci substancji wzrostowych, aminokwasów, białek.

     Wykorzystanie azotu z obornika w roku jego stosowania wynosi 25%, a w latach następnych dalsze 25 %. Na podstawie wieloletnich doświadczeń polowych stwierdzono, że strata wynosi 8-10%, a pozostała ilość zostaje w glebie w związkach zapasowych, głównie próchnicznych.

     Azot dostarczany do gleby w postaci nawozów mineralnych stanowi bezpośrednie źródło dla roślin, z wyjątkiem mocznika, który ulega szybkim przemianom do formy amonowej. Forma amonowa jest sorbowana przez kompleks sorpcyjny gleby i nie ulega wymyciu przez opady atmosferyczne. Natomiast azotany nie ulegają sorpcji i dlatego stanowią zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych. Duże znaczenie mają procesy mikrobiologiczne immobilizacji mineralnych form azotu, a zwłaszcza azotanów. W obecności węglowodanów azotany asymilowane przez mikroorganizmy-ulęgają zbiałczeniu, przykładem jest przyorana słoma lub słabo rozłożony obornik.

     Duże znaczenie ekologiczne mają procesy nitryfikacji i denitryfikacji. Podczas nitryfikacji, amonowa forma azotu zostaje przekształcona do azotynów i azotanów, a więc form powodujących zanieczyszczenie wód. W warunkach ograniczonego dostępu tlenu azotany ulegają denitryfikacji z uwolnieniem gazowych form azotu – podtlenku azotu powodującego rozkład warstwy ozonowej atmosfery. Azot z nawozów mineralnych wykorzystywany jest w 40 – 60 %, a w dobrych warunkach agrotechniki nawet 70 %, około 14 % pozostaje w formach zapasowych, a reszta ulega stratom - średnio 26 %. W stratach tych na wymywanie przez opady atmosferyczne przypada ok.6%, utleniania amoniaku 5 %, denitryfikację 15 %. Duży wpływ ma nawożenie na przejścia amonu do azotanów. Nawożenie obornikiem nie powoduje skażenia gleb azotanami, również umiarkowane nawożenie mineralne nie powoduje nadmiernej koncentracji azotanów w glebie.

     Jednak przy stosowaniu zbyt wielu dawek nawozów mineralnych, organicznych można doprowadzić do dużej zawartości azotanów w glebie.

     Niewątpliwie duża koncentracja N - mineralnego zagraża zanieczyszczeniu wód gruntowych i skażeniu roślin azotanami. Wzrost zużycia nawozów organicznych winien zrównać bilans próchnicy, który łącznie z próchnico twórczym działaniem resztek pożniwnych zapewni systematyczny jest wzrost w glebach. Wykorzystanie azotu z nawozów mineralnych w dużym stopniu zależeć będzie od techniki ich stosowania.

     Dolistne stosowanie sprawia większe ich wykorzystanie przez rośliny niż przy doglebowym wysiewie. W doświadczeniach stosowano pod niektóre rośliny 1000 i więcej kg/ha NPK, w przeliczeniu na czysty składnik. W warunkach produkcyjnych dawki przekraczające 600kg / ha stosowane były często. Siłą napędową była pogoń za zyskiem. Producenci zachęcaj korzyściami ekologicznymi szukali stymulatorów wzrostu plonów, były to przede wszystkim nawozy.

     Dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęto mówić o ochronie środowiska, głównie wody i gleby. Wykazano wpływ nadmierny chemizacji rolnictwa na pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego oraz jakości użytkowej płodów rolnych.

     Ograniczenie strat azotu z nawozów mineralnych, jak i organicznych należy do podstawowych zadań współczesnej nauki i praktyki rolniczej. Należy pamiętać, aby dostosowywać wielkości dawek azotu do potrzeb pokarmowych roślin. Obowiązuje prawo zrównoważonego nawożenia zapewniającego zaopatrzenie roślin we wszystkie składniki pokarmowe. Nadmierne nagromadzenie się azotanów nie zawsze wynika ze stosowania nawozów. Prowadząc kontrole zawartości mineralnych form azotu w glebie wydaje się koniecznością ze względu na ochronę środowiska. W nawożeniu roślin pierwszeństwo powinny mieć amonowe formy azotu oraz pogłówne zasilanie roślin, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum nawożenia doglebowego.

     Ostatnio zauważa się spadek poziomu nawożenia, zwłaszcza tam gdzie stosowano wysokie dawki nawozów.

Joanna Pałgan

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie