Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program orientacji zawodowej dla gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3261 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program orientacji zawodowej skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjów. Jego głównym celem jest pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej oraz w opracowaniu własnej ściezki kariery zawodowej. Program ten realizuje się na zajęciach orientacji zawodowej, najlepiej w pierwszym semestrze klasy trzeciej gimnazjum. zawiera on treści związane z poznawaniem siebie, świata zawodów oraz treści związane z planowaniem kariery zawodowej.

Gdy widzę dziecko ogarniają mnie dwa uczucia: czułość do tego kim ono jest, oraz szacunek do tego kim może ono zostać w przyszłości
L. Pasteur

     We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje w coraz większym stopniu przesądzają o pozycji kraju na arenie międzynarodowej. Szansą uzyskania korzystnej perspektywy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego w nowym systemie społeczno-ekonomicznym jest wykształcenie. Dlatego konieczne jest lepsze przygotowanie młodzieży do życia zawodowego i udziału w życiu publicznym.

     Zreformowana szkoła to szkoła skutecznie przygotowująca uczniów do zadań nowoczesnej gospodarki. Zaangażowana w proces budowania aktywnych postaw życiowych, dająca przygotowanie do wejścia na rynek pracy, a co za tym idzie lepszy start w dorosłe życie. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i planowania kariery zawodowej, przekazywanie informacji o zawodach, drogach kształcenia oraz potrzebach rynku pracy, daje w efekcie zwiększenie szans młodego człowieka na współczesnym rynku pracy. Pojawienie się zjawiska bezrobocia i problemów z nim związanych powoduje, iż trafny wybór zawodu nabiera szczególnego znaczenia. Wzrastają koszty nieprzemyślanych decyzji zarówno w aspekcie indywidualnym jak i społecznym. Poradnictwo szkolne i zawodowe może być skutecznym sposobem działań profilaktycznych w tym zakresie.

     Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne. To w tej właśnie szkole uczeń dokonuje wyboru zawodu i ścieżki kształcenia, tutaj planuje swoją przyszłą karierę. W działaniach tych oczekuje pomocy, przede wszystkim od rodziców i nauczycieli. Wychowani w zupełnie innej rzeczywistości rodzice uczniów nie zawsze wiedzą jak pomóc dzieciom i często również zwracają się do nauczyciela.

     Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu często nie jest łatwe. Jest więc potrzeba młodego człowieka posiadania doradcy, który rozumie i szanuje samodzielność podejmowanych przez niego decyzji, a jednocześnie wspiera ten proces. Realizacji tych zadań ma służyć wprowadzenie w gimnazjum zajęć z zakresu ORIENTACJI ZAWODOWEJ. Orientacja zawodowa obejmuje całokształt oddziaływań wychowawczych mających pomóc człowiekowi w wyborze zawodu, kierunku kształcenia, rodzaju pracy.

     W gimnazjum zajęcia z orientacji zawodowej:
 • pomogą uczniowi w zharmonizowaniu jego indywidualnych potrzeb i możliwości z potrzebami społecznymi,
 • przygotują go do wyboru kierunku kształcenia zgodnego z preferencjami zawodowymi,
 • ukształtują świadomość, że zawód nie jest wybierany na całe życie i że każdy człowiek może wykonywać co najmniej kilka zawodów,
 • wyrobią przekonanie, że trzeba i warto się uczyć.
GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ
 • pomoc w realnej samoocenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych
 • inspiracja potrzeby konstruowania długofalowych planów życiowych
 • motywacja do określenia i zaplanowania przyszłej drogi życiowej
 • wsparcie psychologiczne w sytuacji wyboru
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy
 • wskazywanie potrzeby porównania własnych wyborów z realiami ekonomicznymi
 • dostarczanie informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego
 • wskazywanie różnorodnych dróg edukacyjnych prowadzących do zawodu
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji
ROZKŁAD ZAJĘĆ Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ- DRUGI SEMESTR KLASY III
 1. Myśląc o pracy – różnorodność dostępnych zawodów, miejsce, czas pracy, zmiany w świcie pracy. Dlaczego ludzie pracują?
 2. Samopoznanie – wzmocnienia poczucia własnej wartości.
 3. Poznajemy siebie – moje zainteresowania.
 4. Poznajemy siebie – umiejętności.
 5. Poznajemy siebie – zdolności.
 6. Poznajemy siebie – temperament.
 7. Poznajemy siebie – cechy charakteru – jaki jestem?
 8. Poznajemy siebie – osobowość.
 9. Podsumowanie wszystkich testów dających nam informacje o sobie samym. Określenie własnych predyspozycji zawodowych. Pierwsze próby dokonywania wyboru zawodu czy dalszej drogi kształcenia.
 10. Szkoły średnie – typy szkół, profile.
 11. Szkoły średnie w moim regionie – zasady rekrutacji.
 12. Informacje o zawodach. Zawody wykonywane w naszej społeczności lokalnej.
 13. Tendencje w świecie pracy.
 14. Ścieżki edukacyjne dla wybranych zawodów.
 15. Jak szukać pracy?
 16. Starając się o pracę – kontakt z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna.
 17. Plan działania – plan kariery zawodowej
SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z ZAKRESU ORIENTACJI ZAWODOWEJ

UCZEŃ ZNA SIEBIE – ZNA ZAWODY – ZNA ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
 • potrafi określić swoje mocne strony
 • jest świadomy swoich ograniczeń
 • ma wgląd w swoje zainteresowania
 • potrafi wskazać swoje umiejętności i uzdolnienia
 • umie podejmować decyzje
 • zna pojęcie zawodu, pracy, kwalifikacji zawodowych
 • posiada informacje o funkcjonowaniu rynku pracy
 • zna podstawowe podziały zawodów
 • wie, gdzie szukać pomocy w wyborze zawodu, szkoły i planowaniu kariery zawodowej
 • zna różne drogi osiągania celu
 • potrafi ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie
 • potrafi sporządzać dokumenty określone procedurą ubiegania się o pracę
 • umie zanalizować ogłoszenie o pracę
 • reprezentuje pozytywna postawę wobec pracy
CZUJE SIĘ ODOWIEDZIALNY ZA SWÓJ LOS I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Materiały źródłowe:
 1. E. Banecka, B. Fanslau: Zaplanuj karierę! Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność. Gdynia. 1999 (Przewodnik dla nauczyciela)
 2. J. Kelly – Plate: Zaplanuj karierę! Ćwiczenia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność. Gdynia. 1999
 3. Pod redakcją Sołtysińskiej G., Woronieckiej J.:Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum. KOWEZ. MEN. Warszawa.2001
 4. B. Wojtasik: Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznastwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław. 1993r. Opracowała: Edyta Sztyler

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie