Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kształtowanie postaw proekologicznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17886 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu.Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnościa nauczycieli i rodziców. O ekologii słyszy się coraz częściej. O tym, iż należy dbać o środowisko przyrodnicze nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Jednak życie pokazuje, że choć większość z nas deklaruje potrzebę ochrony przyrody to tylko na deklaracjach poprzestaje. Wystarczy obejrzeć trawniki lub pójść na spacer do lasu, by przekonać się jak dużo jest do zrobienia w dziedzinie podnoszenia świadomości ekologicznej. Rodzi się wiele pytań. Jak rozwijać postawy proekologiczne, wyrabiać wrażliwość i poczucie obowiązku wobec przyrody a tym samym całej ludzkości? Kiedy zacząć?

Kształtowanie postaw proekologicznych.

Joanna Zielonka Lublin

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. "
David Gates

     O ekologii słyszy się coraz częściej. O tym, iż należy dbać o środowisko przyrodnicze nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Jednak życie pokazuje, że choć większość z nas deklaruje potrzebę ochrony przyrody to tylko na deklaracjach poprzestaje. Wystarczy obejrzeć trawniki lub pójść na spacer do lasu, by przekonać się jak dużo jest do zrobienia w dziedzinie podnoszenia świadomości ekologicznej. Rodzi się wiele pytań. Jak rozwijać postawy proekologiczne, wyrabiać wrażliwość i poczucie obowiązku wobec przyrody a tym samym całej ludzkości? Kiedy zacząć?

      Okazuje się, że działania nauczycieli, już w przedszkolu są niepowtarzalną szansą kształtowania przyjaznych naturze postaw. Ważne jest aby w ten proces angażować także rodziców, którzy są niepodważalnym autorytetem dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.

      Przyroda ze względu na swoje bogactwo, różnorodność, zmienność jest niezmiernie interesującym obiektem poznania dla dzieci. Stanowi dla nich bogate źródło wrażeń, przeżyć i aktywnego działania. Dlatego też o ochronie środowiska można rozmawiać już z małymi dziećmi, przekazując im wiedzę na ten temat, rozwijać wrażliwość i chęć działania na rzecz ochrony przyrody a także kształtować umiejętności praktyczne z nią związane. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców, zmierzającą do ukształtowania aktywnej postawy wobec środowiska przyrodniczego wyrażającą się :
 • zdolnością percepcji i zjawisk przyrodniczych;
 • ciekawością świata i praw nim rządzących;
 • świadomością i zrozumieniem praw i zależności panujących w przyrodzie;
 • odpowiedzialnością wobec wszystkich form życia
 • poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi
 • szacunkiem dla różnorodności i odrębności biologicznej i kulturowej.
      Pozytywne postawy wobec przyrody, ochrony środowiska mają szansę rozwoju w toku działalności dydaktyczno - wychowawczej opartej na:
 • praktycznych działaniach na rzecz ochrony środowiska (prace społeczno - użyteczne, porządkowanie terenu, uprawa i pielęgnowanie roślin, hodowla zwierząt, budowanie karmników i budek lęgowych, opieka nad pomnikami przyrody, uczestnictwo w konkursach i akcjach ochrony środowiska, propagowanie idei ochrony środowiska przez afisze i plakaty, wystawki tematyczne, prowadzenie kącika ekologicznego, biblioteczki ekologicznej, wykonywanie albumów, zbieranie wierszy i zabaw o tematyce proekologicznej);
 • obserwacjach świata roślin i zwierząt;
 • eksperymentach obrazujących procesy przyrodnicze i skutki ludzkiej ingerencji, pokazach;
 • opowiadaniach, opisach, pracy z tekstem literackim poruszający tematykę ochrony przyrody;
 • grach i zabawach (terenowych, badawczych, gimnastycznych, loteryjkach obrazkowych, zabawach rytmiczno - muzycznych, dramowych)
 • wycieczkach i spacerach
 • kontakcie ze sztuka poświęconą przyrodzie (muzyka, obraz, zdjęcie)
 • twórczości plastycznej dzieci np. tworzeniu kompozycji z zebranych darów natury itp.
     Ważny jest także dla kształtowania postaw proekologicznych bezpośredni i pośredni kontakt dzieci z zjawiskami i obiektami przyrodniczymi, przekazywanie wiadomości o ekosystemach występujących w ich najbliższym środowisku, uzmysłowienie związków przyczynowo -skutkowych procesów przyrodniczych. Istotne jest stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu nawyków kultury ekologicznej i zdrowotnej, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i maksymalnej ich ochrony a także umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania niektórych odpadów ( papieru, pojemników plastikowych itp.) znajdujących się w najbliższym środowisku.

     Duże znaczenie w procesie przekazywania treści dotyczących ochrony przyrody i kształtowaniu postaw proekologicznych ma wykorzystanie odpowiednich środków dydaktycznych: wizualno - manipulacyjnych (np. gry i domina, zbiory kart o tematyce przyrodniczej) oraz urządzeń i środków technicznych ( np. mikroskop, lupa, aparat fotograficzny, kamera wideo, diaskop, sprzęt laboratoryjny do doświadczeń, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do dokonywania obserwacji zjawisk meteorologicznych itp.).

     Warunkiem efektywnej pracy z dziećmi nad kształtowaniem ich postaw proekologicznych jest prowadzenie monitoringu oraz kart obserwacji dzieci przez nauczyciela, a także współdziałanie z rodzicami, innymi nauczycielami, ośrodkiem zdrowia i poradnią psychologiczną a także współpraca z instytucjami użyteczności społecznej, oraz kierowanie się przez nauczyciela zasadą aby potrzeba działania na rzecz ochrony środowiska wynikała z chęci i zainteresowania dzieci Chodzi przecież o ukształtowanie ekologicznego stylu życia wyrażającego się w potrzebie przestrzegania norm ekologicznych przez samych siebie i innych, jest to proces złożony i długotrwały obejmujący także zasady i wartości, gdzie postawa „być", góruję na postawą „mieć".

Literatura
 • E. J Frączakowie (1996) Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych. Toruń, Turpress.
 • E. Jaszczyn (2003)Ekologiczna edukacja przedszkolna. Białystok, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro - Group"

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie