Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1405 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym w Publicznym Gimnazjum w Przasnyszu. Uczę języka polskiego i rosyjskiego. Przedstawiam Państwu stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Hanna Popławska
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Przasnyszu
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2003r
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2006r

STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, UWAGI
Organizacyjna 1 Zapoznanie się z procedurą zdobywania awansu zawodowego Analizowanie przepisow, aktów prawnych dotyczacych awansu zawodowego (ustawa - Karta Nauczyciela i rozporządzenie) VIII - IX 2003r. Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania - plan rozwoju zawodowego
2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Zapoznanie się z dokumentacją szkoły, protokołami RP, wytycznymi na nowy rok szkolny, wewnątrzszkolnym systemem oceniania. - Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu dydaktyczno - wychowawczego VIII - IX 2003r.
3 Uczestniczenie w pracach organów szkoły - Współpraca z rodzicami w ramach kontaktów z "trójką klasową" i ze wszystkimi rodzicami. - Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, - Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania - Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój dzieci. W ciągu 3 lat
4 Opieka nad klasopracownia polonistyczną Uaktualnianie dekoracji klasy (rocznice urodzin, śmierci i ważnych dat z życia autorów lektur klas I - III gimnazjum W ciągu 3 lat
5 Dokumentowanie planu rozwoju Gromadzenie dokumentów świadectw, zaświadczeń i scenariuszy Praca ciągła
6 Współpraca z samorządem lokalym i wybranymi instytucjami Stała współpraca z TPD, PPP, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Praca ciągła
7 Organizacja warsztatu pracy - Kompletowania filmoteki wykorzystywanej do realizacji programu - Opracowanie scenariuszy, lekcji, tekstów i materiałów pomocniczych - Gromadzenie materiałów związanych z komputerami i Internetem, przydatnych w pracy nauczyciela - Systematyczne zapoznawanie sie z ofertą wydawniczą W ciągu 3 lat
8 Rozwijanie własnej wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacja placówek oświatowych reformy oświaty - Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty - Lektura publikacji w Internecie na stronach Ministerstwa Oświaty i serwisach edukacyjnych - Przypomnienie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole W ciągu 3 lat Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego
9 Projekt sprawozdania Opis realizacji planu rozwoju VI - 2006r.
Osobista 1 Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego i intelektualnego - Skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów oceniających moją pracę - Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości w pracy wymagających poprawy VIII - IX 2003r.
2 Udział w różnych formach kultury - Organizowanie klasowych i zakładowych wyjazdów na imprezy kulturalne (koncerty, teatr, kino) W ciągu 3 lat Prowadzenie rejestru
3 Lektura literatury pięknej Zakupy indywidualne W ciągu 3 lat Prowadzenie rejestru, wykaz z kart bibliotecznych
4 Wewnątrzszkolne samodoskonalenie - Bieżąca analiza własnej pracy - Udział w pracach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie w różnych formach samodoskonalenia W ciągu 3 lat
5 Uzupełnienie dodatkowych kwalifikacji Kursy W ciągu 3 lat
6 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej - Ciągła lektura prasy komputerowej - Zapoznanie się z literaturą Praca ciągła
7 Dzielenie się swoją wiedzą - Aktywna praca w zespole samokształceniowym - Kreatywna rola przy tworzeniu dokumentów szkolnych: programu wychowawczego szkoły, systemu oceniania, regulaminu szkolnego - Przygotowanie materiałów szkoleniowych publikowanych w ODN w Ostrołęce, w bibliotece pedagogicznej, biuletynie międzyszkolnego zespołu samokształceniowego - Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli W ciągu 3 lat
8 Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole - Aktywne uczestnictwo w akcjach charytatywnych Praca ciągła
9 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych - Stosowanie nowych metod rozwijających umiejętności interpersonalne zarówno u uczniów jak i nauczycieli W ciągu 3 lat
10 Dalsza droga rozwoju Podsumowanie rocznej pracy w ramach stażu. Zestawienie sukcesów i porażek. Doskonalenie własnej osobowości i pracy z młodzieżą Praca ciągła
Dydaktyczna 1 Korzystanie z dorobku innych nauczycieli i pedagogów Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli W ciągu 3 lat
2 Dzielenie się własnym doświadczeniem Prowadzenie zajęć otwartych, przygotowanie publikacji do prasy
3 Analiza własnej działalności Ocena skuteczności oddziaływania własnych narzędzi pedagogicznych. Korzystanie z ewaluacji poszczególnych działań dydaktycznych i pedagogicznych Praca ciągła
4 Organizacja warsztatu pracy Dbanie o aktualność deklaracji dydaktycznych. Wykonywanie materiałów i środków dydaktycznych. Współpraca z biblioteką. Praca ciągła
5 Inicjatywy kulturalne Przygotowanie wieczornic poetyckich, odwiedzanie miejscowego muzeum W ciągu 3 lat
6 Innowacje pedagogiczne Lekcje w pracowni informatycznej
7 Wewnątrzszkolny zespół humanistyczny Stworzenie wewnątrzszkolnego zespołu bloku humanistycznego i aktywna działalność
8 Lektury metodyczne z zakresu wiedzy merytorycznej Prowadzenie rejestru przeczytanych pozycji metodycznych i przedmiotowych
9 Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji Kursy kwalifikacyjne
10 Porzerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych Udział w warsztatach szkoleniowych W zależności od harmonogramu warsztatów
Wychowawczo - opiekuńcza 1 Organizacja pracy w nowym roku szkolnym w sferze wychowawczej Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań wychowawcy. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Opracowanie planu spotkań z rodzicami, imprez klasowych VIII - IX 2003r.
2 Współpraca z rodzicami Spotkania i pedagogizacja wg przyjętego planu spotkań. Wygłaszanie referatów na temat zagrożeń (alkohol, narkotyki, przemoc w szkole), sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych Praca ciągła
3 Inicjatywy wychowawcze pozalekcyjne Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum Regionalnym, wyjazdy poza miasto: wycieczka, biwak, wyjazd na basen W ciągu 3 lat
4 Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych Codzienne kontakty z pedagogiem szkolnym. Udział w zajęciach z grupą uczniów dyslektycznych i dysgraficznych. Kierowanie na badania do PPP uczniów mających trudności. Przeprowadzenie programu "Siedem Kroków" W ciągu 3 lat
5 Edukacja regionalna Kontynuowanie planu wycieczek pieszych i rowerowych po najbliższej okolicy. Poznanie naszego regionu, obyczajów i kultury Kurpiów
6 Edukacja samorządowa Wizyta w Starostwie Powiatowym, poznanie instytucji administracyjnych funkcjonujących w Przasnyszu VI - 2004 r.
7 Godziny wychowawcze Ustalenie z udziałem uczniów tematyki godzin wychowawczych. Przeprowadzenie ankiety na temat problemów wychowawczych w klasie. IX - 2003r.
8 Prezentacja klasy poza środowiskiem Udział w konkursach zespołowych. Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami np.: podczas wycieczek, biwaków. Cały czas
9 Uczestnictwo w różnych formach kultury Oglądanie spektakli przygotowanych przez Kółko Teatralne przy MDK. Wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Zamku Królewskiego i obejrzenie spektaklu w Teatrze Polskim W ciągu roku


Opracowała: mgr Hanna Popławska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie