Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powtórzenie wiadomości o krajobrazach strefowych na Ziemi

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3622 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to konspekt zajęć z przyrody przeznaczony dla klasy VI. Zawiera arkusz obserwacji zajęć edukacyjnch badających poziom umiejetności uczniów w zakresie standardu rozumowanie. Moze być wykorzystany przez nauczycieli przyrody podczas hospitacji diagnozującej.

Data:

Prowadzący:

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o krajobrazach strefowych na Ziemi

Typ lekcji: lekcja powtórzeniowa

Dział programu: Wybrane krajobrazy Ziemi.

Cele lekcji

Cel ogólny:
 • utrwalenie wiadomości o krajobrazach Ziemi i strefach klimatycznych
 • wyjaśnienie współzależności kształtujących rozmieszczenie krajobrazów na Ziemi
 • wyjaśnienie roli działalności człowieka w przekształcaniu składników krajobrazu
Cele pośrednie:
 • umiejętność wypowiadania się za pomocą poznanych terminów
 • umiejętność logicznego myślenia
 • umiejętność pracy w grupach
Cele operacyjne: uczeń:
 • wie, co jest źródłem ciepła na Ziemi
 • wie, od czego zależy ilość promieni słonecznych docierających do powierzchni Ziemi
 • potrafi wskazać na mapie granice stref oświetleniowych
 • potrafi wymienić krajobrazy na Ziemi i przyporządkować je do odpowiedniej strefy
 • potrafi rozpoznać rodzaj krajobrazu na podstawie opisu warunków pogodowych i szaty roślinnej
 • potrafi odczytać informacje z diagramów klimatycznych
 • potrafi opisać przystosowania roślin i zwierząt do warunków klimatycznych
 • potrafi wyjaśnić przyczyny zmian w naturalnych krajobrazach Ziemi
 • zna sposoby ochrony naturalnych krajobrazów Ziemi
Czas trwania lekcji: 45 minut

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach

Metody pracy: pytań i odpowiedzi, burza mózgów, gra dydaktyczna, prezentacja zadania

Środki dydaktyczne: atlasy przyrodnicze, mapa fizyczna świata, karty pracy, magnesy, plansze, mazaki, karteczki z nazwami: roślin, zwierząt, stref oświetleniowych

Planowany przebieg lekcji:

I. Część wstępna:
 1. Powitanie uczniów.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Podanie tematu i celu lekcji.
II. Realizacja tematu lekcji:
 1. Sprawdzenie znajomości przyczyn powstawania stref oświetleniowych i różnych krajobrazów.
 2. Praca z mapą fizyczną świata- położenie stref oświetleniowych
 3. Gra dydaktyczna – „Jaki to krajobraz?”
 4. Odczytywanie informacji z diagramów klimatycznych – praca indywidualna.
 5. Przyporządkowanie zwierząt i roślin do odpowiedniego krajobrazu.
 6. Opisywanie przystosowań roślin i zwierząt do klimatu gorącego i zimnego.
 7. Opisywanie głównych zagrożeń dla naturalnych krajobrazów spowodowane działalnością człowieka - „burza mózgów’
 8. Opisywanie sposobów ochrony krajobrazów Ziemi – „burza mózgów”
II. Ocena pracy uczniów.

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH – HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA

Przedmiot – przyroda

Klasa – VI

Data hospitacji –

Imię i nazwisko hospitującego –

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia –

Czas przeznaczony na hospitowanie – 45 minut

Temat lekcji – Powtórzenie wiadomości o krajobrazach strefowych na Ziemi

Cel – Określenie poziomu umiejętności w zakresie standardu „Rozumowanie”

Obserwowane umiejętności uczniów. Uczniowie potrafią:
 • Podać, co jest źródłem ciepła na Ziemi, standard III.2
 • Wymienić, od czego zależy ilość promieni docierających do powierzchni Ziemi, standard III.2
 • Wskazać na mapie fizycznej świata granice stref oświetleniowych na Ziemi, standard I.3
 • Wymienić krajobrazy strefowe, przyporządkować je do odpowiedniaj strefy oświetleniowej, standard I.3
 • Rozpoznać krajobrazy na podstawie opisu warunków pogodowych i szaty roślinnej, standard I.3
 • Odczytać dane z wykresów klimatycznych oraz odpowiedzieć na proste pytania z nimi związane, standard I.4, V.3, III.5
 • Rozpoznać rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów, standard III.6
 • Opisywać przystosowania roślin i zwierząt do warunków panujących w tundrze i na pustyni, standard III.6
 • Opisać główne zagrożenia dla naturalnych krajobrazów spowodowane działalnością człowieka, standard III.7
 • Opisać sposoby ochrony naturalnych krajobrazów Ziemi, standard III.7
Stopień opanowania wyżej wymienionych umiejętności sprawdzamy przez określenia:
A) większość,
B) niektórzy,
C) prawie nikt.

Opracowała: Zofia Minkina

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie