Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Klubu Wiewiórka

 

 

Program KLUBU WIEWIÓRKA
Działającego przy Szkole Podstawowej nr1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Autorka: mgr Barbara Nowakowska

Izbica Kujawska 25-04-2006r.

Wstęp

      Prezentowany program autorski Szkolnego Klubu Wiewiórka przeznaczony jest dla uczniów klas O- III. Zawiera cele edukacyjne, treści nauczania i osiągnięcia uczniów zawarte w podstawie programowej oraz treści i zadania zawarte w statucie PCK. Realizując swoje zadania, Klub Wiewiórka opiera się na "Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK”, opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

      Wiek 6-10 lat jest to okres kiedy możemy u dzieci wykształcić pewne nawyki między innymi nawyk dbania o stan własnego uzębienia, czy potrzebę niesienia pomocy innym. Dzieci w tym okresie są bardzo podatne na kształtowanie postaw i przyzwyczajeń. W tym czasie rozbudzają się zainteresowania, zdolności do logicznego i abstrakcyjnego myślenia, do rozwiązywania problemów nie tylko swoich.

      Do założenia Klubu Wiewiórka w naszej szkole skłoniły mnie po części doniesienia prasowe o fatalnym stanie uzębienia naszych dzieci oraz fakt, że obecnie w naszej szkole nie ma gabinetu stomatologicznego od kilku już lat. W przychodni na wizytę w stomatologa czeka się bardzo długa a na prywatne leczenie zębów stać bardzo niewielu rodziców w naszym środowisku, ponadto pokutuje nadal przekonanie, że dzieci w młodszym wieku szkolnym nie maja jeszcze zębów stałych a o mleczne nie trzeba dbać. Ponadto Klub Wiewiórka propaguje nie tylko higienę jamy ustnej ale, również inne idee czerwonokrzyskie między innymi niesienie pomocy "innym”

      Szkolny Klub Wiewiórka po latach przerwy wznowił swą działalność w roku szkolnym 2003/2004. Klub działał w oparciu o plan pracy, który przez cały czas działalności Klubu był udoskonalany, modyfikowany i dostosowywany do potrzeb uczniów i środowiska.

       Uznałam, że w roku szkolnym 2005/2006 dobrze byłoby stworzyć program działalności Klubu, który będzie bardziej szczegółowy, niż plan i lepiej odzwierciedli potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, środowiska szkolnego i lokalnego. Działalność naszego Klubu staje się coraz bardziej prężna i wielostronna. Niesiemy pomoc wielu ludziom, uczestniczymy w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka. Współpracujemy ściśle z lekarzem stomatologiem z Przychodni Stomatologicznej w naszym miasteczku oraz z Zarządem Rejonowym PCK w Radziejowie i we Włocławku. We współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Radziejowie i we Włocławku zorganizowaliśmy wiele konkursów i akcji promujących zdrowie i idee Czerwonego Krzyża. Bierze w nich z roku na rok coraz więcej uczniów naszej szkoły, ale nie tylko. Nasze pomysły są dobrze odbierane nie tylko przez dzieci z naszej szkoły, ale także przez jej pracowników, rodziców i pracowników Służby Zdrowia. Wspólne zaangażowanie w wiele akcji pozwala zintegrować dzieci i środowisko lokalne oraz uświadomić rodzicom jak ważne jest wyrobienie odpowiednich nawyków higienicznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Poprzez zabawy dzieci uczą się odpowiednich nawyków zdrowotnych i higienicznych jamy ustnej i zębów, które pozwolą zachować na długi czas zdrowie i radosny uśmiech oraz czerpać radość z niesienia pomocy bliźnim.

      Formy i metody działalności będą zależne od rozwoju i potrzeb uczniów, także wzoru postępowania pochodzącego od osób dorosłych. W pracy wychowawczej należy wzbudzić w uczniach model prawidłowego reagowania w określonej sytuacji. Bywa, że ludzie młodzi nie rozumieją celowości zachowań na rzecz drugiego człowieka i zdrowia. Praca Szkolnego klubu Wiewiórka pomaga świadomie przyzwyczajać ich do prawidłowego postępowania i tworzyć nawyki, które staną się potrzebami.

      Program Klubu Wiewiórka będzie realizowany po lekcjach oraz podczas codziennej akcji myjemy zęby po posiłku. Uczniowie spotykać się będą dwa razy w miesiącu na zebraniach członków Klubu Wiewiórka. W razie zaistniałej potrzeby spotkania będą odbywać się częściej.

I. Cele ogólne programu Wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym
 • Wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
II. Cele kierunkowe programu
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych, popularyzacja zasady higieny jamy ustnej
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowość do niesienia pomocy innym
 • Nauczenie podstawowych pojęć z ratownictwa medyczno-sanitarnego
 • Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK
III. Cele operacyjne programu

Po zrealizowaniu programu zakładam, że uczeń:
 • Będzie dbał o swoje zęby
 • Stosuje profilaktykę zdrowotną
 • Nie boi się stomatologa.
 • Rozumienie potrzeby wizyt u dentysty.
 • Ma ukształtowane odpowiednie umiejętności, przyzwyczajenia i nawyki zdrowotne.
 • Posiada wysoką kulturę jedzenia.
 • Wie, że ponosi odpowiedzialność za siebie i innych
 • Rozumie potrzebę niesienia pomocy innym.
 • Dostrzega potrzeby innych ludzi.
 • Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.
 • Zna zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zna podstawowe pojęcia z ratownictwa medyczno- sanitarnego
 • Wie, co to jest Polski Czerwony Krzyż.
 • Zna idee i działanie PCK.
IV. Działy Programowe
 1. Zdrowe zęby to nasza dewiza!
 2. Niesiemy pomoc innym.
 3. Mali ratownicy!
 4. Spotkanie z PCK.
V. Procedury osiągania celów

Słowo żywe: Rozmowy, pogadanki, dyskusje, burza mózgów, zajęcia edukacyjne, spotkania z lekarzem, rozmowy rodzicami i z uczniami.

Formy plastyczne: gazetki, plakaty, wystawki,

Imprezy szkolne: przedstawienia szkolne, zabawy kształtujące zachowania i nawyki (trening asertywności), wycieczki, filmy edukacyjne, programy edukacyjne, zabawy integrujące, psychodramy, scenki rodzajowe,

Aktywizujące jednostkę i środowisko: quizy, konkursy (czystości, plastyczne, literackie, sprawnościowe), apele, scenki rodzajowe, pomoc koleżeńska,

VI. Ewaluacja programu.

       Mając na uwadze idee programu, która mówi o indywidualnym podejściu do wychowanka, o traktowaniu go w sposób podmiotowy, uznając jego różnorodne potrzeby i przekonania pamiętać należy, że rezultaty wychowania nie są oczywiste, a jedynie prawdopodobne.

      W realizacji programu ważne jest kształtowanie pozytywnych postaw, prawidłowe nastawienie do zaistniałej sytuacji, utrwalenie oraz przekazywanie dalej pozytywnych wzorców. Realizując tego typu program łatwo jednoznacznie zmierzyć posiadaną przez dzieci wiedzę teoretyczną. Trudniej jednak sprawdzić, czy wykształciły się odbiorcach prawidłowe umiejętności i nawyki postępowania oraz czy pozostaną w nich na dłużej, a może na zawsze. Przez cały czas realizacji programu można śledzić zachowanie członków Klubu Wiewiórka. Można także dokonać analizy czy podjęte działania ukierunkowane na tworzenie pewnych modeli zachowań są przenoszone do życia codziennego, czy dzieci samodzielnie potrafią podjąć inicjatywę działania na bazie wcześniejszych wskazówek i doświadczeń.

      Ewaluacja zatem może dokonać się w różny sposób. Jedną z form jaką można wziąć pod uwagę jest:
 • zaangażowanie ucznia,
 • przejawianie różnych inicjatyw,
 • stosunek do zaistniałych sytuacji,
 • umiejętność samodzielnego zdobywania informacji i stosowania ich w praktyce,
 • analiza informacji pochodzących od pielęgniarki szkolnej,
 • rozmowy z uczniem,
 • zgaduj zgadule i quizy,
 • ocena stanu uzębienia członków klubu przez stomatologa.
VII. Uszczegółowienie treści w obrębie działów.

Lp. Tematyka zajęć Procedury osiągania celów Oczekiwane efekty pracy dziecka Uwagi
A. ZDROWE ZĘBY TO NASZA DEWIZA
1.

2.

3.

4.

5.

6.
Wszystko co o zębach wiedzieć powinniśmy!

W gabinecie stomatologicznym

Sam dbam o swoje zęby!

Walczymy z próchnicą

Konkurs plastyczny

Zdrowy uśmiech

Tydzień Uśmiechu
 • spotkanie ze stomatologiem
 • film video Przygody Gwiazdeczek w kosmosie, Niezwykła podróż,
 • wycieczka do gabinetu stomatologicznego, profilaktyczny przegląd zębów 2 razy w ciągu roku
 • pogadanki, opowiadania, wiersze o chorych zębach np. Wilk u dentysty
 • pokaz sposobu szczotkowania
 • codzienne szczotkowanie zębów w szkole po posiłku
 • wymiana szczoteczek do mycia zębów - co trzy miesiące
 • udział w akcji Pij mleko
 • udział w konkursach plastycznych promujących dbanie o higienę jamy ustnej
 • teatrzyk dla dzieci z innych grup "Zdrowe zęby mieć”
 • nauka piosenek o myciu zębów
 • wykonywanie prac plastycznych, plakatu o profilaktyce walki z próchnicą
 • zorganizowanie "Tygodnia Uśmiechu "
 • wie co to jest próchnica
 • zna następstwa choroby zębów
 • wie, że należy dbać o higienę jamy ustnej
 • rozumie konieczność okresowego sprawdzania stanu uzębienia
 • potrafi prawidłowo szczotkować zęby
 • wie jak dbać o swoje zęby
 • nabiera systematycznego nawyku mycia zębów
 • świadomie stosuje zasady higieny
 • reaguje adekwatnie do sytuacji
 • rozumie , że pijąc mleko poprawia stan uzębienia
 • stosuje zasady niejedzenia zbyt dużej ilości słodyczy
 • zjada wszystkie owoce i warzywa w zupie
 • chętnie uczestniczy w zabawach, teatrzykach
 • zna słowa i melodię piosenek
 • potrafi na papier przelać swoje odczucia
 • rozumie potrzebę dbania o własne zęby
 • wie, że uśmiech jest potrzebny i z uśmiechem łatwiej żyć
 • B. NIESIEMY POMOC INNYM!
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.
  I ja potrafię pomóc

  Dzielimy się tym co mamy!

  Daj uśmiech innym na święta

  Przy wielkanocnym stole!

  Kto to jest wolontariusz?
 • Udział w akcjach charytatywnych tj. Podaj rękę, Góra grosz, Gorączka złota
 • Zbiórka odzieży używanej .
 • Zbiórka słodyczy do paczek świątecznych.
 • Zbiórka żywności dla osób biednych.
 • Przygotowanie stroików wielkanocnych na stoły podczas posiłku dla ludzi ubogich organizowanych przez Urząd Gminy
 • Pogadanka z dziećmi nt Wolontariatu
 • Wykonanie ilustracji nt Niosę pomoc.
 • Czynnie uczestniczy w organizowanych akcjach charytatywnych
 • Potrafi podzielić się tym co posiada
 • Potrafi wyrzec się słodyczy na rzec innych dzieci
 • Rozumie potrzebę niesienia pomocy
 • Wykona stroik wielkanocny dla innych
 • Wie, kto to jest wolontariusz
 • Potrafi przelać na papier ideę niesienia pomocy
 • C. MALI RATOWNICY!
  1.

  2.

  3.
  Udzielamy pomocy!

  Jak prawidłowo udzielić pomocy?

  Numery alarmowe!
 • Opowiadanie o przygodzie chłopca na podstawie historyjki obrazkowej i wiersz J. Tuwima Raz, dwa, trzy.
 • Próby bandażowania kolegi lub koleżanki
 • Pogadanka nt Jak unikać niebezpieczeństw
 • Kolorowanie ilustracji przedstawiających bezpieczne zabawy dzieci
 • Spotkanie z instruktorem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi: pogotowia, policji, straży pożarnej,
 • Zabawy z użyciem aparatu telefonicznego Wzywam pomocy
 • Przygotowanie tabliczek numerami alarmowymi
 • Rozumie potrzebę szybkiego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Potrafi założyć prosty opatrunek
 • Wie, jak postępować by uniknąć niepotrzebnych zagrożeń dla życia i zdrowia
 • Czynnie uczestniczy w spotkaniu z instruktorem
 • Rozumie potrzebę szybkiego udzielenia pomocy osobom poszkodowanym
 • Zna numery alarmowe
 • Zna procedurę powiadamiania o zaistniałym wypadku
 • D. SPOTKANIE Z PCK!
  1.

  2.

  3.
  Co to jest PCK?

  Symbole czerwonokrzyskie

  Razem zawsze weselej!
 • Wyjaśnienie znaczenia skrótu PCK
 • Zapoznanie z ogólnymi zadaniami i celami PCK
 • Spotkanie z opiekunem szkolnego koła PCK
 • Zapoznanie z symbolem PCK
 • Wykonanie emblematu PCK
 • Zorganizowanie wspólnego ogniska dla członków szkolnego koła PCK i Klubu wiewiórka.
 • Wie, co oznacza skrót PCK
 • Zna cele ogólne i zadania PCK
 • Wie co symbolizuje znak PCK;
 • Narysuje znak PCK
 • Bawi się wesoło wspólnie ze starszymi kolegami
 • Wie, że wspólnymi siłami można zdziałać więcej


 • VIII. SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

  I "CO TO JEST PCK? "

  CELE OGÓLNE:
  • Zapoznanie dzieci z Ruchem Czerwonego Krzyża, jego ideami i działaniami.
  • Zapoznanie z symbolem czerwonego krzyża.
  • Zachęcenie dzieci do niesienia pomocy innym.
  CELE OPERACYJNE:
  Dziecko:
  • Wie, co to jest Polski Czerwony Krzyż.
  • Wie, jak wygląda znak tej organizacji.
  • Potrafi wykonać opaskę PCK
  • Rozumie potrzebę niesienia pomocy innym.
  METODY:
  • Słowna: rozmowa, opowiadanie
  • Oglądowa
  • Czynna: ćwiczenia praktyczne
  ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kredki, bialy karton, klej, plakietki PCK, plakat przedstawiający symbol PCK, nagranie piosenki

  PRZEBIEG:
  1. Powitanie zebranych,
  2. Zabawa integracyjna " Witam tych którzy” , wszyscy uczestnicy stają w kole prowadzący wita poszczególne osoby np. Witam tych którzy mają niebieskie oczy…. Osoby o niebieskich oczach machają dłonią na powitanie, następnie prowadzący wita innych np. Witam tych, którzy mają dziś dobry humor… itp. Zabawa kończy się w tym momencie gdy wszyscy uczestnicy poczują się powitani
  3. Krótka rozmowa z dziećmi na temat organizacji czerwonokrzyskiej.Wyjaśnienie co to jest PCK. Jaki znak ma PCK i dlaczego ten znak jest pod ochroną. Czym zajmuje się PCK.
  4. Wykonanie opaski PCK z brystolu.
  5. Wysłuchanie piosenki o PCK
  6. Na zakończenie rozdanie dzieciom plakietek z symbolem PCK oraz utrwalenie zdobytych wiadomości o organizacji.
  II "W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM!”


  CELE OGÓLNE:
  • kształcenie postawy prozdrowotnej,
  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej,
  • dbałość o higienę jamy ustnej
  • kształcenie kompetencji komunikacyjnych;
  CELE OPERACYJNE:
  • wie o konieczności dbania o stan własnego uzębienia poprzez zabiegi higieniczne
  • rozumie znaczenie czystości dla zdrowia,
  • zna przybory toaletowe i potrafi prawidłowo z nich korzysta
  • uczy się empatii;
  METODY:
  • Słowna: rozmowa, opowiadanie
  • Oglądowa
  • Czynna: ćwiczenia praktyczne
  FORMA:
  • praca z całą grupą,
  • pracy w zespołach,
  • zabawowa;
  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  wiersz Wilk u dentysty Tadeusz Śliniak, pacynki, woreczek z przyborami do higieny jamy ustnej, kaseta z muzyką, napis stomatolog,

  PRZEBIEG:
  1. Powitanie zabawą "Iskierka zdrowia” . Dzieci stoją w kręgu, przekazują sobie iskierkę zdrowia przez uścisk dłoni. Nauczyciel rozpoczyna zabawę słowami:
   " Iskierkę zdrowia puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk”
  2. Rozwiąż rebus i odczytaj hasło. Zdrowe zęby królik ma mam i ja.
  3. Zabawa badawcza typu " Czarodziejski woreczek”. Dz. Odgaduje po dotyku zawartość worka ( przybory do mycia i pielęgnacji zębów).
  4. Teatrzyk z wykorzystaniem sylwet, pt . "Wilk u dentysty”.

   (Na scenie stoi fotel dentystyczny doktor układa na boku narzędzia stomatologiczne)
   Narrator
   W surduciku szarym,
   W surduciku czystym
   Przyszedł prosto z lasu
   Raz wilk do dentysty.

   Wilk:
   - Panie doktorze,
   zęby mnie bolą.
   Myłem je piaskiem,
   myłem je solą,
   płukałem szałwią,
   spałem w okładach-
   nic nie pomaga.
   Bolą mnie nadal.
   Zrób coś z zębami
   panie doktorze!

   Narrator:
   I tu wilk wilczą
   Paszczę otworzył.
   Kły w niej błysnęły
   Ostre i duże.
   Doktor ze strachu,
   aż oczy zmrużył.
   Ręce się trzęsą,
   Nogi dygocą.

   Doktor:
   Jak w takim stanie
   mam służyć pomocą?

   Narrator:
   Włosy się jeżą,
   Lata mu grdyka.
   Wilk pysk otworzył
   i nie zamyka!

   Doktor:
   Trudno, niech dzieje się co chce!
   Jak mu nie ulżę to mnie zje.

   Narrator:
   Otarł więc czoło zroszone potem
   I rzekł uprzejmie:

   Doktor:
   Proszę na fotel!

   Narrator:
   Znowu błysnęły wilcze zębiska,
   Jeszcze większe gdy patrzeć z bliska
   Zamknął więc oczy i szczypce ujął

   Doktor:
   Niech się nade mną
   Święci zlitują!

   Narrator:
   Schylił się szarpnął
   I w oka mgnieniu
   Już i po zębie
   I po cierpieniu.
   Wilk uśmiechnięty zeszedł z fotela

   Wilk:
   - Od dzisiaj we mnie
   masz przyjaciela.
   Jak mam dziękować ?
   Jak się odwdzięczę?
   Masz za to cztery skórki zajęcze.
   Odwiedź mnie kiedyś,
   Drogi doktorze.
   Przyjmę jak króla
   W mej wilczej norze.

   Narrator:
   A gdy się za nim
   Drzwi zamknęły,
   Doktor z krawata rozluźnił przełyk.
   Kraciastą chustką twarz całą wytarł
   I westchnął ciężko:

   Doktor:
   To ci wizyta!
  5. Utrwalenie i ustalenie kolejności zdarzeń w/w przygody w oparciu o pytania:
   • Kto jest głównym bohaterem tej historyjki?
   • Gdzie i dlaczego wybrał się wilk?
   • Dlaczego doktor był zdziwiony taką wizytą?
  6. Próby odegrania scenki przez dzieci.
  7. Rozmowa na temat : Dlaczego powinniśmy chodzić do stomatologa?
  8. Zabawa ilustrująca treść piosenki "Dbaj o zęby” przy muzyce z kasety magnetofonowej.
  9. Podsumowanie i ocena zajęć.
  BIBLIOGRAFIA:
  1. Federacja Stowarzyszeń CK i CP Światowa Organizacja Skałtów., Działania wśród młodzieży, Warszawa 1997
  2. Dunant Henry., Wspomnienie Solferino
  3. Paczkowska Ilona., MCK – wszystko o ……. 1989 r.
  4. Swim M., Węgorzyk – Jelonek E., Budowanie szkolnego programu profilaktyki , Kraków 2002
  5. Pyrzycka E., Selke M., Kleksio nam podpowie jak dbać o własne zdrowie ., Gdańsk 1999
  6. Jakubowska H. - " Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień- przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum” Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001.
  7. Austriacki Młodzieżowy Czerwony Krzyż., Ratowniczek ., Zamość 1994
  8. Przegląd Czerwonokrzyski nr 3, 4., grudzień 2004
  9. MikołajczykK., Buszkiewicz A, Rzepecka Pyrzycka ., Super wiewiórka- przyjaciólka Oli Pyrzycka Kuby, Poradnik metodyczny 2003
  10. Purzycka E. - Kleksio nam podpowie, jak dbać o własne zdrowie- zintegrowane ćwiczenia do nauczania początkowego w zakresie wychowania zdrowotnego , Wydawnictwo Kolstarkot, Gdańsk.
  Opracowała mgr Barbara Nowakowska

  Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
  INFORMACJE O PREZENTACJI

  Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
  IP autora: 83.21.195.174
  Data utworzenia: 2008-09-01 22:27:11
  Edycja: Edytuj prezentację.

  HISTORIA PREZENTACJI

  Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:27:11) - Edytuj prezentację.

  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie