Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dzień Europejski 2006

 

Projekty dydaktyczne: Projekt edukacyjny Dzień Europejski 2006

Projekty edukacyjne warto wybierać jako metodę pracy z uczniem nie tylko z najbardziej oczywistego względu, jakim jest rozwijanie aktywności i samodzielności ucznia. To również doskonały sposób multidyscyplinarnego podejścia do procesu nauczania i wychowywania oraz integrowania działań wielu nauczycieli w danej szkole. Ten właśnie cel udało mi się osiągnąć poprzez opisany poniżej Dzień Europejski, który odbył się w Gimnazjum Nr 1 w Lesznie w dniu 8.06. 2006.


Autor projektu - Teresa Kołodziejska, nauczyciel języka
niemieckiego

Nauczyciele biorący udział w realizacji projektu:
Teresa Kołodziejska - nauczyciel j. niemieckieg
Filip Andrzejczak - nauczyciel wos-u
Danuta Gierczak - nauczyciel j. angielskiego
Blańka Ślotała - nauczyciel j. angielskiego
Anna Włodarczak - nauczyciel chemii
Danuta Wojtkowiak - nauczyciel plastyki
Grzegorz Posikata, Rafał Rosadziński, Lidia Janowicz, Jolanta Nowak - nauczyciele wf


Uczestnicy:
Klasy I i II gimnazjum – realizacja zaplanowanych zadań
Klasy III – organizacja i pomoc w realizacji projektu


Odbiorcy: uczniowie gimnazjum
Termin realizacji: 1 marzec- 8 czerwiec 2006
Miejsce realizacji: aula szkolna, boisko, sale lekcyjne
Źródła informacji: www. talente2006.de


Dzień Europejski został połączony z Dniem Sportu i nawiązywał do rozpoczynających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej, w których brało udział 14 państw europejskich.
Tegoroczne mistrzostwa świata odbywały się pod hasłem „Die Welt zu Gast bei Freundem”-„Świat gości u przyjaciół” podkreślającym integrującą i pokojową rolę sportu oraz sprzeciwiającym się agresji na stadionach. Drugim motto zawodów był aspekt ekologiczny – przyjazne dla środowiska stadiony piłkarskie, programy mniejszego zużycia wody i energii oraz unikania śmieci, propagowanie ochrony środowiska podczas mistrzostw – akcja „Green goal”. Projekt miał na celu wyeksponowanie tych idei i uzyskanie pozytywnych efektów wychowawczych poprzez zaplanowanie różnych form aktywności uczniów.

Cele:
- Propagowanie sportu pozbawionego agresji
- Uświadamianie młodzieży roli sportu w integrowaniu różnych narodów i
Obalaniu stereotypów
- Kształtowanie ekologicznych postaw - segregacja odpadów, oszczędzanie wody
i energii
- Poznanie państw europejskich biorących udział w mistrzostwach.
- Poznanie historii mistrzostw i roli, jaką odegrała w nich Polska
- Rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności zdrowej rywalizacji
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi
- Rozwijanie zdolności wokalnych i plastycznych oraz twórczego pisania.
- Integrowanie działań nauczycieli wielu przedmiotów

Organizacja
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych: klasy pierwsze i drugie oddzielnie. Klasy trzecie zostały zaangażowane do pomocy w zorganizowaniu Dnia Europejskiego.
Impreza łącząc w sobie walory poznawcze i rekreacyjne miała charakter turnieju rozgrywanego między klasami w poszczególnych grupach wiekowych. W jego skład
wchodziły różne konkursy. Część została przeprowadzona wcześniej, a w Dniu
Europejskim zostały ogłoszone wyniki. Do pozostałych konkursów, które odbyły się 8.06.06. poszczególne klasy wyznaczyły swoje reprezentacje.

Konkursy poprzedzające Dzień Europejski :
- Mini quiz językowy dla poszczególnych klas - 21.03. podczas Konkursu Piosenki
Europejskiej
- Konkurs ekologiczny - Akcja zbierania puszek i zużytych baterii - 1.03. – 5.06.2006
- Konkurs plastyczno - ekologiczny - wykonanie z ekologicznych odpadów maskotki
mistrzostw świata w piłce nożnej - do 5.06.
- Konkurs plastyczny - zaprojektowanie logo mistrzostw obrazujących ideę
jednoczenia świata poprzez piłkę nożną obrazujące hasła mistrzostw:
„Świat gości u przyjaciół”- „Die Welt zu Gast bei Freunden”, „World hosted by
friends
- Konkurs na hasło zagrzewające własną drużynę do walki
- Rozgrywki między klasami w piłce nożnej w grupach wiekowych - finaliści
na zakończenie Dnia Europejskiego.

Przebieg dnia 8.06 2006
1. Otwarcie mistrzostw - prezentacja drużyn.
Każda z klas pierwszych i drugich reprezentowała jedno z państw europejskich biorących udział w mistrzostwach. Pierwszym zadaniem uczniów była prezentacja 7-osobowej drużyny: jednolite stroje ( koszulki w kolorze danego państwa), szyld z napisem nazwy państwa, flaga, rekwizyty związane z piłką nożną. Prezentacja miała formę przemarszu przed publicznością, czyli pozostałymi uczniami. Klasa zdobywała w ten sposób pierwsze punkty.

2. Po otwarciu Dnia Europejskiego równolegle odbywały się:
a. Turniej drużyn sportowych
7-osobowe drużyny brały udział w kilku sprawnościowych konkurencjach związanych z piłką nożną przygotowanych przez nauczycieli wf
b. Występ grupy tanecznej
c. Konkursy plastyczne.
- Zorganizowanie w auli szkolnej wystawy maskotek i prac plastycznych przygotowanych
wcześniej na konkurs - ocena prac przez jury, zwiedzanie wystawy przez klasy.
- Konkurs plastyczny na żywo- drużyny z każdej klasy miały za zadanie w określonym
czasie stworzyć plakat na podany temat. Proponowane tematy:
- Goście zostaną przyjaciółmi
- Mosty przyjaźni między narodami
- Fani tego świata
- Piłka nożna – język światowy
- Piłka, która w 2006 zjednoczy świat
- Gospodarze i ich zadania
- Piłka nożna czyni przyjaciół
- Stadion wielu narodów
- Piłka, a twoje życie
- Koszulka wielu narodów
- But na mistrzostwa świata
- Piłka krąży wokół świata
d. Konkurs wiedzy o krajach europejskich biorących udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej
Klasy wybierały dwuosobowe drużyny, które otrzymały kartę zadań obejmującą ogólną wiedzę geograficzną i realioznawczą o krajów europejskich startujących w mistrzostwach.
e. Quiz i wystawa o piłce nożnej i historii mistrzostw
Reprezentanci poszczególnych klas rozwiązywali quiz o piłce nożnej w języku niemieckim lub angielskim. Konkurs odbył się w sali 10, w której została przygotowana mini-wystawa na temat piłki nożnej.
f. Konkurs literacki - twórcze pisanie na temat piłki nożnej
2-osobowe drużyny z każdej klasy tworzyły dwa teksty:
- wiersz wyrażający radość z uprawiania sportu futbolowego i kibicowania, wyrażający ideę jednoczenia przez sport lub refleksje na temat sportu futbolowego.
- tekst w formie opowiadania, opisu, sprawozdania na temat temat: „Monolog piłki nożnej

g. Konkurs piosenki o piłce nożnej.
Klasy otrzymały wcześniej przygotowane płyty z piosenkami oraz tekstami i prezentowały wybrany przez siebie utwór.
h. Rozstrzygnięcie konkursu zbierania puszek i baterii
W przerwie między konkursami zostały podane wyniki akcji zbierania baterii i puszek i ogłoszono zwycięskie klasy.

i. Plebiscyt na Sportowca Roku 2006 w Gimnazjum Nr 1
W przerwie między konkursami odbyło się głosowanie na 10 z podanych wcześniej kandydatów na ten tytuł.

3. Finał rozgrywek międzyklasowych - mecz piłki nożnej
Na zakończenie Dnia Europejskiego odbył się mecz finałowy dwóch najlepszych drużyn w szkole.

4. Stoisko handlowe szkolnej wirtualnej firmy „Ekiera” – sprzedaż firmowych koszulek, napojów i słodyczy.

Za każde zadanie uczniowie otrzymywali punkty, końcowa klasyfikacja była sumą punktów za wszystkie zadania, w których brała udział klasa. dodatkowo. Ostateczne wyniki turnieju zostały ogłoszone na specjalnym apelu podsumowującym Dzień Europejski. Prace uczniów zostały wyeksponowane w szkole i na stronie internetowej Gimnazjum Nr 1, a najlepsze klasy nagrodzone.
Nadesłała: Teresa Kołodziejska
Gimnazjum Nr 1 w Lesznie

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:27:09
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:27:09) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie