Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy czytelni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1792 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan pracy czytelni zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i zrealizowany w roku szkolnym 2005/2006

PLAN PRACY CZYTELNI SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2005/2006

Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do samokształcenia w dalszych etapach kształceniaLp.

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Wykonawca
1.

Organizacja


i dokumentacja pracy bibliotecznej

Ø Założenie i prowadzenie:


§ dziennika pracy czytelni,


§ ,,zeszytu odwiedzin w czytelni”,


§ ,,zeszytu wypożyczeń czasopism przez nauczycieli”,


§ rejestru materiałów wypożyczonych do czytelni na zajęcia i wystawki tematyczne,


Ø Założenie list czytelniczych uczniom klas pierwszych oraz uaktualnienie list pozostałym czytelnikom,


Ø Opracowanie:


§ planu pracy czytelni szkolnej na rok 2005/2006,


§ planu pracy Klubu Przyjaciół Książki,


§ Przygotowanie harmonogramu imprez czytelniczych,


Ø Rejestracja czasopism,


Ø Sporządzanie statystyki czytelnictwa:


§ dziennej,


§ miesięcznej,


§ semestralnej,


§ rocznej,


Ø Sporządzenie sprawozdań statystycznych:


§ za pierwszy semestr,


§ za cały rok,


Ø Sporządzanie zestawień czytelnictwa,


Ø Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy czytelni na posiedzenia Rady Pedagogicznej,


Ø Troska o lokal:


§ Porządkowanie książek i czasopism,


§ Zmiana zniszczonych napisów organizacyjnych,IX


IX


IX

w/g potrzeb


IX


20.IX
15.IX
20.IX
w/g potrzeb

codziennie


co miesiącu


I


VI

I


VI

I


VI

na bieżąco
2.

Gromadzenie, opracowanie


zbiorów.

Ø Prenumerata czasopism,


Ø Prowadzenie na bieżąco katalogu alfabetycznego, rzeczowego, zbiorów specjalnych.
w/g potrzeb


na bieżąco
3.


Organizacja warsztatu informacyjnego


ØØ Zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów czytelni


( szczególnie tych uczniów, którzy stronią od książki),


Ø Prowadzenie indywidualnych rozmów


z czytelnikami na temat przeczytanych książek,


Ø Prowadzenie rozmów i udzielanie instruktażu


w kwestiach dotyczących zdobywania wiedzy


i rozwijania zainteresowań,


Ø Udzielanie pomocy w korzystaniu przez uczniów z księgozbioru podręcznego.

Ø Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych i rzeczowych zależnie od potrzeb czytelniczych,
Ø Udzielanie porad w wyborach czytelniczych uczniom o specjalnych potrzebach,
Ø Katalogowanie, rozbudowa kartoteki: zagadnieniowej, osobowej i tekstowej,
Ø Propagowanie książek i czytelnictwa:
§ Statystyki i listy najlepszych czytelników,
§ Wystawy okolicznościowe i tematyczne,
cały rok
cały rok

cały rok
cały rok

cały rok
w/g potrzeb
w/g potrzeb


w/g potrzeb
4.

Diagnozowanie zainteresowań czytelniczych uczniów


Ø


Ø Prowadzenie rozmów z uczniami na temat ich zainteresowań czytelniczych,
Ø Przeprowadzenie badań ankietowych i analiza wyników,
Ø Rozmowy z uczniami czasie prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
w/g potrzeb

X

w/g potrzeb
5.

Konkursy


i imprezy biblioteczne

Ø Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów:

plastycznych:

Klasa I - ,, Moja pierwsza książka z biblioteki:


Klasa II- ,, Moja szkolna biblioteka”


Klasa III-,, Biblioteka moich marzeń”


Klasa IV-VI – Plakat reklamujący bibliotekę szkolną

czytelniczych:

,, Czy znasz swoją lekturę? – gminny konkurs


przeznaczony dla uczniów klas trzecich

recytatorskich:

,,Jesienna poezja” – dla klas I – III


Ø Błyskawiczne konkursy czytelnicze,


Ø Wprowadzenie młodych czytelników do biblioteki:


,,Pasowanie na czytelnika”,


Ø Czytanie literatury dziecięcej


,,Spotkania z książką” – dla klas pierwszych,


Ø Przygotowanie przez KPK spotkania z oddziałami przedszkolnymi, obejrzenie dwóch przedstawień


§ Przedstawienie- ,,Już jesień”,


§ Przedstawienie - ,,Brzechwa dzieciom”,


§ ,,Hans Christian Andersen”,


§ ,,Jesień”


I/II


III


15.X-24.X
I etap – I


II etap – IV

XI
I/II

raz w miesiącu
XI/XII


III


X


X

Finał - maj

6.

Promocja biblioteki


w szkole

Ø Prowadzenie gazetek tematycznych,


Ø Wystawki książek,


Ø Wystawki prac uczniów,


Ø Prowadzenie wykazu nowości czytelniczych,


Ø Reklamowanie nowych książek.
w/g potrzeb


w/g potrzeb7.

Edukacja czytelnicza


i medialna

Ø Wdrożenie programu edukacji czytelniczej


i medialnej dla klas I – III,


Ø Przygotowanie planu zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,


Ø Przeprowadzenie ewaluacji programu za pomocą testów


Ø Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej w klas I-III,
Klasa 0

– W świecie baśni

Klasa I

– ,,W bibliotece szkolnej


- ,, Skąd czerpiemy wiedzę”,


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie pierwszej

Klasa II

- ,, Korzystamy z czytelni szkolnej”- Budowa czasopisma - Świerszczyk


- ,, W wypożyczalni szkolnej” – informator o ciekawych książkach


-,,Korzystamy z biblioteki publicznej dla dzieci”


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie drugiej.

Klasa III

- ,,Jak zbudowana jest książka”


- ,,Jak siostry? – karta katalogowa a karta tytułowa książki”


- ,, Co warto wiedzieć o telewizji?- wady i zalety oglądanych programów telewizyjnych


Test pisemny sprawdzający ogólne wiadomości z edukacji czytelniczej i medialnej w klasie trzeciej
IV

20.IX

VIluty

I półrocze


II półroczeI półrocze


II półrocze
I półrocze


II półrocze


8.

Obsługa czytelnika

Ø Udzielanie pomocy w wyszukiwaniu materiałów na określony temat,


Ø Udzielanie wskazówek podczas korzystania


z katalogów,

Ø Przygotowanie oferty zajęć z edukacji czytelniczo medialnej.
w/g potrzeb

w/g potrzeb
IX
9.

Współpraca


z Radą


Pedagogiczną

Ø Reklamowanie nowości wydawniczych,


Ø Gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości


szkolnych,


Ø Sporządzanie zestawień bibliograficznych,


§ Awans zawodowy nauczycieli


Ø Informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów,


Ø Przedstawienie sprawozdania z działalności czytelni szkolnej
w/g potrzeb


w/g potrzeb

X

w/g potrzeb

I


VI10.

Współpraca


ze świetlicą szkolną

Ø Organizowanie zajęć dla dzieci w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”
raz w tygodniu
11.


.


Współpraca


z rodzicami

Ø Psychoedukacja rodziców,


Ø Zajęcia otwarte dla rodziców,


Ø Promocja książek,


Ø Pomoc w doborze literatury,


Ø Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa,


Ø Prelekcja dla rodziców


§ ,, Zalety głośnego czytania dzieciom”,


Ø Pozyskanie sponsorów.
w/g potrzeb


III


w/g potrzeb


w/g potrzeb

XII

III, V12.
Współpraca


z Powiatowo- Gminną Biblioteką Publiczną w Izbicy KujawskiejØ Organizowanie wycieczek do biblioteki,


Ø Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,


Ø Wspólne organizowanie imprez czytelniczych,


Ø Wypożyczenia międzybiblioteczne,


Ø Wymiana wiedzy i doświadczeń.w/g planu


w/g planu


w/g potrzeb


Współpraca z innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
Ø Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w Izbicy Kuj.,


Ø Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Izbicy,


Ø Współpraca z Domem Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Izbicy Kujawskiej,


Ø Współpraca z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie,


Ø Współpraca ze szkołami z terenu gminy:


§ SP Błenna,


§ SP Świszewy,


§ SP Szczkowo
w/g planu

w/g planu

wg potrzeb13.

Inne prace

Ø Zakup książek na nagrody dla uczniów,


Ø Wykonanie dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach, dla uczniów klas pierwszych,


Ø Wykonanie zaproszeń i podziękowań na imprezy i konkursy biblioteczne.


Ø Usługi ksero.

VI


w/g potrzeb

w/g potrzeb

w/g potrzeb
14.Udział w konferencjach metodycznych,


Ø Współpraca z doradcą metodycznym,


Ø Udział w radach pedagogicznych, kursach, warsztatach


I szkoleniach w ramach WDN-u,


Ø Udział w kursach organizowanych przez CEN i


CDiE we Włocławku,


Ø Ukończenie podyplomowych Studiów Języka Polskiego
w/g


harmonogramu
Plan pracy czytelni opracowała podpis dyrektora szkoły


mgr Beata Łojewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie