Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6611 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam Państwu plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Napisałem go przed trzema laty i jestem właśnie w trakcie pisania sprawozdania do kuratorium. Zapraszam do lektury.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ubiegającego się o stopień zawodowy na nauczyciela dyplomowanego


1. imię i nazwisko Konstanty Franciszek Wieczorek
2. nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Białobrzegach
3. data rozpoczęcia stażu 01.09.2003 r.
4. data zakończenia stażu 31.05.2006 r.
5. długość stażu 2 lata i 9 miesięcy
6. posiadane kwalifikacje, dorobek zawodowy:
- stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany;
- ukończona w 2002 r. Akademia Wychowania Fizycznego Poznaniu. Tytuł pracy dyplomowej (magisterskiej) „Wady stóp dzieci w wieku 7-10 lat”;
- świadectwo ukończenia kursu gimnastyki korekcyjnej
- świadectwo ukończenia kursu podstawy obsługi komputera
- świadectwo ukończenia kursu planowanie rozwoju zawodowego
- brązowa MEDAL (odznaka) PZLA 1994 r.
- sędzia wojewódzki PZLA 1992 r.
- instruktor na obozie kadry wojewódzkiej w lekkiej atletyce 1993 r.
- nagroda dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze październik 1996 r.
- nagroda dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze październik 1997 r.


I SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego (ustawa, rozporządzenia, komentarze)
- korzystanie z internetu Internetu celu uzupełnienia potrzebnych informacji
IX 2003
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- wszczęcie postępowania
- plan rozwoju
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Analiza dokumentacji, statutu, planu pracy szkoły i regulaminów.
IX, X 2003
Tekst analizy
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z tych funkcji zadań.
- współpraca z dyrektorem szkoły
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z rodzicami
- lekcje koleżeńskie
- udział w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli
- udział w radach pedagogicznych
- współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „SYRENKA”
Na bieżąco
Protokoły
4. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi innymi organizacjami
Wspólpraca z:
- klubami sportowymi
- uczniowskimi klubami sportowymi
- Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym
- Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki w Radomiu
- Przedszkolem nr 1 w Białobrzegach
- Udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie powiatu białobrzeskiego
Na bieżąco
Zaświadczenia
Protokoły
Dyplomy
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentów, materiałów, zaświadczeń, dyplomów, protokołów, zdjęć.
Na bieżąco
Zbiór dokumentów
6. Działania na rzecz szkoły
Opracowanie i organizowanie imprez sportowych w różnych dyscyplinach sportu. Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach sportowych.
Na bieżąco
- sprawozdania
- zaświadczenia
- zdjęcia
7. Opieka nad salą gimnastyczną.
Dokonanie zmian wystroju magazynku ze sprzętem sportowym.
Na bieżąco
Dokumentacja fotograficzna
8. Opracowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji planu.
V 2006
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


II SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

LP.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wstępna ocena posiadanych umiejętności, potencjału dydaktycznego intelektualnego
Skompletowanie wszelkich dokumentów oceniających pracę , autorefleksja na temat posiadanych umiejętności.
IX, X 2003
sprawozdanie dotyczące posiadanych umiejętności i pojętych działań w celu poprawy efektywności pracy.
2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
Obserwacja w czasie zajęć korekcyjnych korekcyjnych na WF-ie, testy sprawności fizycznej.
Na bieżąco
Informacje o uczniu o niewłaściwej postawie.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału.
- Obserwacja lekcji otwartych
- Udział w konferencjach metodycznych
- Przegląd literatury fachowej
Na bieżąco
- Zaświadczenia
- Protokoły
4. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, ich promocja.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli wychowania fizycznego innych szkół
- Publikacje konspektów na stronach internetowych
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych na posiedzenia rady pedagogicznej
Na bieżąco
Zdjęcia
Scenariusze lekcji
Potwierdzenia
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
- Podsumowanie trzyletniej pracy,
- Określenie stopnia realizacji podjętych zadań
- Perspektywy dalszego rozwoju
Czerwiec 2006
Sprawozdanie
6. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
- Przygotowanie własnych kart oceny
Wg potrzeb
Karty pracy

III. SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Dostosowanie i realizacja programu zgodnie z zainteresowaniami możliwościami uczniów
- Organizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów
- Przygotowanie dziewcząt chłopców do imprez sportowych
Na bieżąco
Kalendarz imprez
Dyplomy
2.
Organizowanie imprez sportowych
Zorganizowanie zawodów sportowych o Mistrzostwo Szkoły
Wg kalendarza imprez
Zaświadczenia
Dyplomy
3.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Udział w różnych formach doskonalenia (w miarę potrzeb nauczyciela i szkoły)
- Bieżące zakupy przyborów i przyrządów sportowych – konserwacja sprzętu
- Prowadzenie lekcji otwartych
- Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
W miarę potrzeb

Na bieżącoNa bieżąco
Zaświadczenia

Scenariusze lekcji

4.
Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej
- Pisanie artykułów do gazetki szkolnej
- Przygotowanie materiałów do gazetki ściennej
- Przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjnych dla uczniów
- Przygotowanie własnych kart oceny
Na bieżąco
Artykuły
Materiały dydaktyczne
Karty z zestawami ćwiczeń
Karty oceny
5.
Opracowanie programu autorskiego
Opracowanie programu autorskiego z wychowania fizycznego
Maj 2006
Egzemplarz programu


IV. SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Realizacja zadań wychowawczych opiekuńczych
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
W czasie trwania stażu
Zaświadczenie
Zapis z dziennika
2.
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy
Analiza dokumentacji i wdrażanie programu wychowawczego
Cały staż
Plan pracy
Analiza
3.
Organizowanie wolnego czasu uczniów poprzez uczestnictwo w różnych formach wychowania fizycznego
- Opieka w czasie wyjść pozaszkolnych
- Uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie powiatu białobrzeskiego.
Cały staż
Sprawozdania
Zdjęcia
Wycinki prasowe
Dyplomy

4.
Integrowanie zespołu klasowego
- Organizowanie imprez klasowych typu Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia itp.
- Wycieczki klasowe
Cały staż
Zapisy w dzienniku
5.
Współpraca z rodzicami
Opracowanie tematów pedagogizacji rodziców
Cały staż
Zapisy w dzienniku
Materiały i wnioski
6.
Diagnozowanie problemów środowiskowych wychowanków
- Poznanie środowiska rodzinnego uczniów
- Obserwacja w czasie zajęć
- Współpraca z zespołem wychowawczym i gronem pedagogicznym
Cały staż
Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami
Notatki w dzienniku
7.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych wychowawczych
Opis i analiza przypadku
Cały staż
DokumentacjaKonstanty Wieczorek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie