Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs Papieski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3496 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to autorski scenariusz szkolnego konkursu przeprowadzonego z okazji 25 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II dla szkół podstawowych. Pomysł z powodzeniem może być wykorzystany podczas organizacji w szkole Dnia Papieskiego, tym bardziej, że uczestnikami są nie tylko wyłonieni drogą eliminacji reprezentanci klas, ale wszyscy uczniowie - cała widownia.

Jan Paweł II w 25 rocznicę pontyfikatu.

Scenariusz szkolnego konkursu wiedzy o życiu i pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Regulamin konkursu

Przedmiot konkursu : Osoba Ojca Świętego Jana Pawła III

Adresaci : uczniowie klas IV–VI

Cel:
 • poszerzenie wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, dzieciństwie, młodości, kapłaństwie, pontyfikacie
 • zainteresowanie osobą Jana Pała II
 • pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie nauki Jana Pawła II
 • pobudzenie do większego zainteresowania i aktywności na lekcjach religii
 • pobudzenie uczniów do czynnego uczestnictwa w życiu kościoła lokalnego
 • wyłonienie reprezentantów do udziału w konkursie na szczeblu miejskim
Forma : konkurs drużynowy z aktywnym udziałem widowni

Należy przygotować:
stoliki i krzesełka do pracy drużynowej, kartoniki z numerem stolika, na stolikach małe pojemniki na cukierki, w zależności od ilości drużyn odpowiednią ilość małych cukierków, dla każdej drużyny: pisak, kartki papieru

Uwagi wstępne:
 1. Drużyny losują numer stolika, który staje się numerem drużyny.
 2. Każda drużyna wybiera sekretarza, który w jej imieniu odpowiadać będzie na pytania.
 3. Każda drużyna otrzymuje na początek kredyt 5 punktów – cukierków
 4. W wypadkach wątpliwych, o ilości przyznanych punktów decyduje jurry wybrane spośród nauczycieli – katechetów, z ks. proboszczem na czele.
 5. Szczegółowe zadania – patrz załącznik
Przebieg:

Powitanie
Modlitwa do Ducha Świętego – prowadzi ks. proboszcz

ZADANIE I
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 2 pytania, wybierając ich stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund punktacja:
Za dobrą odpowiedź drużyna otrzymuje wywalczone punkty- cukierki oraz bonifikatę tylu punktów, za ile wybrała pytanie. W razie odpowiedzi złej grupa traci jeden punkt- cukierek, po czym pytanie przechodzi na pozostałe grupy, które odpowiadają na nie pisemnie. Za złą lub brak odpowiedzi nie otrzymują punktów, a za dobrą odpowiedź zyskują jeden punkt - cukierek.

ZADANIE II
Zadanie dla wszystkich drużyn jednakowe: dopasuj nazwy do ich znaczeń - na wykonanie zadania przewidziano 1 minutę
punktacja: za każdą prawidłowo utworzoną parę 1 punkt - zadanie za max 4 punkty
Czas na wykonanie zadania wypełnia widownia śpiewem proponowanych piosenek

ZADANIE III
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 1 pytanie, wybierając jego stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund
punktacja: jak w zadaniu nr 1

ZADANIE IV
Zadanie dla wszystkich drużyn jednakowe: rozwiąż rebus - czas 2 minuty,
punktacja: zadanie za max 3 punkty
Czas na wykonanie zadania wypełnia widownia śpiewem proponowanych piosenek.

ZADANIE V
Drużyny po konsultacji ze sobą ( w obrębie jednego zespołu), losują 1 pytanie, wybierając jego stopień trudności (1,2,3 pkt) - na rozpoczęcie odpowiedzi każda drużyna ma 20 sekund
punktacja: jak w zadaniu nr 1

ZADANIE VI
Zadanie dla wszystkich grup jednakowe: ułóż puzzle, odpowiedz pisemnie -co przedstawia ułożony obraz - czas wykonania zadania - 3 minuty
punktacja: zadanie za max 2 punkty

      Prowadzący aktywizuje w tym czasie widownię przez zadawanie niewykorzystanych przez drużyny pytań i przyznawanie za każdą dobrą odpowiedź jednego cukierka. (Gwarantuję, maksymalne zaangażowanie widowni !)

Ewentualna dogrywka – obejmuje 3 pytania
 • po przeczytaniu pytania, odpowiada drużyna, która najwcześniej zasygnalizuje gotowość odpowiedzi
 • gdy odpowiedź jest prawidłowa, drużyna otrzymuje 1 punkt
 • w razie złej odpowiedzi, odejmuje się jej 1 punkt
      Podsumowanie punktacji na tablicy oraz przeliczenie cukierków przez poszczególne drużyny. Wygrywa drużyna, która nazbiera największą ilość cukierków – punktów. Każda drużyna dzieli cukierki pomiędzy siebie. W razie, kiedy zabraknie cukierków do równego podziału – juror dokłada grupie dokładnie tyle, ile brakuje.

Wręczenie nagród, dyplomów
Podziękowanie uczestnikom, komisji, osobom, które uświetniły konkurs, widowni
Pożegnanie – modlitwa na zakończenie – prowadzi ks. proboszcz

ZAŁĄCZNIK
Pytania konkursowe dotyczące zadań nr 1,3,5 oraz w zadaniu nr 6 – dla publiczności.

Pytania za 1 punkt
 • W jakim państwie znajduje się siedziba Ojca świętego? /Watykan
 • Podaj dokładna datę urodzin Jana Pawła II / 18.05.1920
 • Podaj dokładną datę wyboru Karola Wojtyły na Papieża / 16.10.1978
 • Jak nazywa się samochód, którym Jan Paweł II jest przywożony na spotkania z wiernymi? /papamobil
 • Jaki sport był pasją Karola Wojtyły ? /narciarstwo
 • W jakiej miejscowości urodził się i spędził dzieciństwo Karol Wojtyła? /Wadowice
 • Komu Jan Paweł II do końca się zawierzył? / Maryi
 • Jak nazywali Karola Wojtyłę koledzy w szkole? / Lolek
 • Jak nazywali księdza profesora Karola Wojtyłę jego studenci? / wujek
 • Jak nazywał się papież, który był poprzednikiem Jana Pawła II? / Jan Paweł I
 • Jak nazywa się wojsko, które pełni straż przy bramach wjazdowych i okolicach papieskich apartamentów? / Gwardia Szwajcarska
 • Czym rozpoczyna się dzień Jana Pawła II? / Medytacją i celebracją Mszy św.
 • Czym kończy się dzień Jana Pawła II? / modlitwą w prywatnej kaplicy
 • Gdzie umieszczono kulę, która raniła Jana Pawła II w zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie? / w koronie Matki Boskiej Fatimskiej
 • Gdzie zatrudnił się Karol Wojtyła w czasie wojny, by uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec? /kamieniołomy, fabryka Solvay
Pytania za 2 punkty
 • Wymień co najmniej 2 tytuły książek, które napisał Jan Paweł II. / „Przekroczyć próg nadziei”, „ Dar i tajemnica”, „Tryptyk rzymski”
 • Gdzie mieści się letnia rezydencja Papieża? /Castel Gandolfo
 • Ile pielgrzymek do Polski odbył Jan Paweł II? / 8 (9)
 • Podaj dokładną datę zamachu na Jana Pawła II / 13.05.1981
 • Kto udzielił Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich, podaj imię i nazwisko. /abp Adam Sapiecha
 • Jakie jest zawołanie Jana Pawła II, co ono oznacza? Totus Tuus - cały Twój (Maryjo)
 • Dlaczego Karol Wojtyła będąc dzieckiem codziennie wstawał o godz. 6.00 rano? / był ministrantem i służył codziennie do Mszy św.
 • Podaj dokładną datę udzielenia Karolowi Wojtyle święceń kapłańskich przez abp Adama Sapiechę / 1.11.1946
 • W jakiej miejscowości ksiądz Karol Wojtyła objął swoją pierwszą parafię? / Niegowić
 • W jaki sposób Jan Paweł II odniósł się do swego niedoszłego zabójcy Mahmeta Ali Agcy, niedługo po zamachu ? / przebaczył mu
 • Komu powierzył Jan Paweł II cały Kościół na początku swego pontyfikatu? / Maryi
 • Jakiego koloru atramentu używa Jan Paweł II, podpisując swe Encykliki? / złoty
 • Jakie studia rozpoczął Karol Wojtyła po zdaniu matury w 1938 roku? /polonistyczne
 • Jak nazywa się zamachowiec, który strzelał do Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie? /Mahmet Ali Aga
Pytania za 3 punkty
 • Wymień co najmniej 3 polskich świętych, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze./ M.M. Kolbe, brat Albert (Adam) Chmielowski, Rafał (Józef) Kalinowski, Jan Sarkander, Melchior Grodziecki, Jadwiga – królowa, Kinga – królowa, Jan z Dukli, Teresa Benedykta od krzyża (Edyta Stein), Maria, Faustyna Kowalska)
 • Wymień co najmniej 3 rodzaje papieskich dokumentów. /Encykliki, Adhortacje, Orędzia, Listy apostolskie, Konstytucje apostolskie, Bulle, Brewe
 • Czym interesował się Karol Wojtyła będąc w gimnazjum? / Literaturą dramatyczną, teatrem
 • W którym roku Jan Paweł II ustanowił Światowe Dni Młodzieży? /1985
 • Podaj miesiąc i dzień, w którym z inicjatywy Jana Pawła II obchodzony jest Światowy Dzień Chorego? /.02.11
 • Dlaczego Jana Pawła II można nazwać pielgrzymem jedności i dialogu? / dąży do przywrócenia utraconej jedności w Kościele, spotyka się i rozmawia z innymi religiami
 • Wytłumacz trudne słowo: ekumenizm. /dążenie do przywrócenia jedności między chrześcijanami, dialog z innymi religiami
 • Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” / 1 w 1979 r
 • Jakie miejscowości odwiedził Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku? / Kraków, Łagiewniki, Kalwarię Zebrzydowską
 • Ilu świętych Jan Paweł II kanonizował, można pomylić się o 70 . /464
 • Ilu błogosławionych ogłosił Jan Paweł II, można pomylić się o 100 /1309
 • Jakie hasło towarzyszyło Janowi Pawłowi II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski? / Bóg bogaty w miłosierdzie
 • Jakie sanktuarium poświęcił Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski? / Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
 • Jak nazywają się obrady połączone z modlitwą kardynałów całego świata, w celu wybrania papieża?/ konklawe
Zadania dla wszystkich grup jednakowe:

ZADANIE II
Dopasuj nazwy do ich znaczeń:

Pektorał -- Ozdobny krzyż wykonany najczęściej ze złota, zawieszony na szyi i przypięty do piersi. Czasami są w nim relikwie.

Pierścień -- U Papieża oznacza więź z Kościołem powszechnym. Jest na nim wygrawerowany herb Ojca świętego.

Pastorał -- Długa laska, zakrzywiona u góry, oznacza pasterską władzę

Paliusz -- Wąski, biały pas z sześcioma czarnymi krzyżykami, nakładany na ramiona podczas celebrowania przez papieża Mszy świętej.

ZADANIE IV
Rozwiąż rebus - 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II

ZADANIE VI
Ułóż puzzle i odpowiedz pisemnie co przedstawia ułożony obraz - herb Jana Pawła II

Dogrywka:
 • Podczas jakiego święta obchodzonego w Kościele, Jan Paweł II chrzci kilkoro dzieci? /Święto Chrztu Pańskiego
 • W którym roku po raz pierwszy obchodzony był Dzień Papieski? /2000
 • Jak nazywa się osobisty fotograf Jana Pawła II? / Arturo Mari
Opracowała: Renata Witosz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie