Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs historyczny o królu Kazimierzu Jagiellończyku

 

Poniższy konkurs został opracowany i przeprowadzony w liceum ogólnokształcącym, którego patronem jest król Kazimierz Jagiellończyk. W związku z tym, że uroczystość nadania imienia liceum odbyła się niedawno, konieczna okazała się popularyzacja postaci patrona szkoły.

KONKURS SZKOLNYKRÓL KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK – ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ I JEGO EPOKA”
Konkurs jest adresowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem im. Kazimierza Jagiellończyka. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy zgłoszą swój akces do nauczycieli. Głównymi celami konkursu są:
 • poznanie życia, dokonań i działalności Kazimierza Jagiellończyka;
 • pogłębienie wiadomości na temat schyłku epoki średniowiecza w Polsce;
 • rozwijanie umiejętności oceniania różnorodnych przekazów historycznych oraz oceniania postaci historycznych;
 • rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i narodowych;
 • rozwijanie zainteresowanie historią regionalną i loknalną;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

Organizatorem konkursu jest nauczyciel historii Andrzej Kurpiewski. Konkurs przeprowadzi komisja w składzie: Andrzej Kurpiewski – przewodniczący, Tomasz Ostrowski – członek, Wojciech Wyszomirski – członek. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach.
      W etapie pierwszym odbędą się eliminacje pisemne polegające na rozwiązaniu testu dotyczącego życia, działalności i epoki Kazimierza Jagiellończyka.
       Do etapu drugiego zostanie zakwalifikowanych dziesięciu uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów podczas eliminacji. Etap drugi będzie miał formę ustną. Finaliści będą odpowiadali na pytania wybrane losowo z zestawu konkursowego. Odpowiedzi uczniów w tym etapie będzie oceniała komisja konkursowa. Zwycięzcą konkursu zostanie ten, kto za swoje odpowiedzi uzyska najwyższą ocenę. Dla trzech najlepszych uczniów ufundowane są nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy finału otrzymają dyplomy uczestnictwa.

      Eliminacje pisemne konkursu odbędą się w miesiącu marcu co najmniej na tydzień przed kulminacyjnymi uroczystościami „Dni Samorządności” organizowanych przez samorząd uczniowski Liceum Ogólnokształcącego. Finał konkursu odbędzie się podczas głównych uroczystości związanych z „Dniami Samorządności”.Eliminacje pisemne konkursu na temat „Kazimierz Jagiellończyk – życie i działalność”
 1. Podaj datę urodzin Kazimierza Jagiellończyka.
  1. 29 listopad 1427
  2. 30 październik 1430
  3. 23 styczeń 1411
  4. 15 sierpień 1453
 2. Kazimierz Jagiellończyk został wielkim księciem litewskim w roku:
  1. 1435
  2. 1440
  3. 1505
  4. 1444
 3. Bratem Kazimierza Jagiellończyka był:
  1. Jan Olbracht
  2. Władysław Warneńczyk
  3. Kazimierz
  4. Jerzy z Podiebradu
 4. Wojna trzynastoletnia toczyła się pomiędzy:
  1. Polską i Litwą
  2. Polska i Czechami
  3. Polską i Zakonem Krzyżackim
  4. Litwą i Czechami 00
 5. Kazimierz Jagiellończyk został koronowany na króla Polski w roku:
  1. 1430
  2. 1438
  3. 1446
  4. 1454
 6. W jakim mieście urodził się Kazimierz Jagiellończyk?
  1. w Wilnie
  2. w Krakowie
  3. w Grodnie
  4. w Warszawie
 7. Wymień dwa państwa, w których panowali Jagiellonowie w czasach Kazimierza Jagiellończyka.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Przywileje cerkwicko – nieszawskie nadane zostały przez króla Kazimierza Jagiellończyka
  1. mieszczaństwu
  2. chłopstwu
  3. szlachcie
  4. całej ludności Korony Polskiej
 9. Elżbieta Rakuszanka była dla Kazimierza Jagiellończyka
  1. siostrą
  2. matką
  3. żoną
  4. kuzynką

 1. Wymień trzy najważniejsze postanowienia pokoju toruńskiego z 1466 roku.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 2. „Matką Królów” nazywano
  1. Jadwigę Andegaweńską
  2. Małgorzatę Habsburską
  3. Elżbietę Rakuszankę
 3. Ile synów i ile córek miał Kazimierz Jagiellończyk?
  1. 3 synów i 4 córki
  2. 6 synów i 7 córek
  3. 5 synów i 2 córki
  4. 4 synów i 3 córki
 4. Wymień dynastię z jakiej wywodziła się żona Kazimierza Jagiellończyka.
  1. Andegawenów
  2. Wazów
  3. Habsburgów
  4. Walezjuszy
 5. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka nie był królem Polski?
  1. Jan Olbracht
  2. Kazimierz
  3. Zygmunt
  4. Władysław II
 6. Wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka był:
  1. Rudolf III
  2. Jan Długosz
  3. Wincenty Kadłubek
  4. Marcin Miechowita
 7. Za świętego i patrona Litwy został uznany syn Kazimierza Jagiellończyka
  1. Aleksander
  2. Władysław
  3. Kazimierz
  4. Zygmunt
 8. Przeciwnikiem Kazimierza Jagiellończyka był:
  1. biskup Jan Gruszczyński
  2. kardynał Zbigniew Oleśnicki
  3. Piotr Dunin
 9. Jan Długosz jest autorem
  1. Historii Polski
  2. Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego
  3. Historii Polski w Obrazach
 10. Zaznacz nazwę miasta, w którym zmarł Kazimierz Jagiellończyk.
  1. Grodno
  2. Kraków
  3. Wieluń
  4. Wilno
 11. Wojna trzynastoletnia w latach 1454 – 1466 zakończyła się:
  1. klęską Polski
  2. została nieroztrzygnięta
  3. sukcesem Polski
 12. Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem otrzymało imię króla Kazimierza Jagieloończyka w roku:
  1. 1998
  2. 2000
  3. 2002
  4. 1981
 13. Po śmierci Króla Kazimierza Jagiellończyka władzę w Polsce objął:
  1. Władysław II
  2. Aleksander
  3. Zygmunt
  4. Jan I Olbracht
 14. Kto jest autorem najbardziej znanego wizerunku króla Kazimierza Jagiellończyka?
  1. Stanisław Wyspiański
  2. Stanisław Witkacy
  3. Jan Matejko
  4. Władysław Podkowiński
 15. Zapoznaj się z poniższymi źródłami A, B i C i na ich podstawie napisz w ośmiu zdaniach krótką charakterystykę króla Kazimierza.

Źródło A. „Nie pyszny, nie budowny; pracy, zimna, wiatru , dymu, upalenia słonecznego cierpliwy, a we wszystkim ojcu Jagiełłowi podobny, małżonkę swoją Elżbietę nad obyczaj miłował, ona także jego.” (Kronika Polska... M.Stryjkowskiego ,Tom II, Warszawa 1946)
Źródło B. „Był zaś król Kazimierz wysokiego wzrostu, o twarzy podłużnej i chudej, od wczesnego dzieciństwa aż do starości życia zawsze myśliwy i ptasznik.” (M. Miechowita, Chronica Polonorum, Kraków 1986)
Źródło C. „Kazimierz był królem zapobiegliwym i dzielnym, ale geniuszem zaprawdę nie był. Takiej potężnej postaci królewskiej, jakie u schyłku średnich wieków na Zachodzie spotykamy, pozazdrościły nam zawistne losy w chwili przełomu.” (F. Papee, Opinia o Kazimierzu Jagiellończyku, Warszawa 1979)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pytania konkursowe, II etap.
 1. Dlaczego Elżbietę Habsburżankę nazywano „matką królów”?
 2. Ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk?
 3. Co według Ciebie jest największym sukcesem rządów Kazimierza Jagiellończyka?
 4. Kim był Jan Długosz?
 5. W jakich latach toczyła się Wojna Trzynastoletnia?
 6. Z kim Polska prowadziła wojnę w latach 1454 – 1466?
 7. Z kim Polska w 1466 roku zawarła pokój toruński?
 8. Kim był Zbigniew Oleśnicki?
 9. Czym było pospolite ruszenie w czasach Kazimierza Jagiellończyka?
 10. W którym roku rozegrała się bitwa pod Chojnicami?
 11. W jakich krajach panowali synowie Kazimierza Jagiellończyka?
 12. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka objął tron czeski?
 13. Wyjaśnij na czym polegała polityka dynastyczna Jagiellonów.
 14. Kto dał początek panowaniu dynastii Jagiellonów w Polsce?
 15. W którym roku zostały nadane szlachcie przywileje cerekwickie?
 16. Wymień autorów, którzy pisali o Kazimierzu Jagiellończyku i jego czasach.
 17. Czy na terenie Księstwa Litewskiego w 1481 roku był zorganizowany zamach na życie Kazimierza Jagiellończyka?
 18. Wymień organizatora spisku na życie Kazimierza Jagiellończyka.
 19. Kto był ojcem Kazimierza Jagiellończyka?
 20. Skąd się wzięło powiedzenie „za króla Olbrachta wyginęła szlachta”?
 21. Jaką rolę pełnił Jan Długosz u boku króla Kazimierza Jagiellończyka?
 22. Jakie miasto było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV wieku?
 23. Co oznacza nazwa „Związek Pruski”?
 24. Który z biskupów był głównym przeciwnikiem Kazimierza Jagiellończyka?
 25. Wymień państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka.
 26. Na czym polegała rola sejmików ziemskich w XV wieku?
 27. Jakie miasto było stolicą Korony Polskiej w XV wieku?
 28. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka został uznany świętym?
 29. Dlaczego część Prus nosi nazwę Królewskie?
 30. Który z synów Kazimierza Jagiellończyka jest uznawany za patrona Litwy?
Andrzej Kurpiewski

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:25:49
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:25:49) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie