Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program polonistyczno-wychowawczy świetlicy gimnazjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 750 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten wytycza kierunki pracy nauczyciela, z nastawieniem na rozwój zainteresowań i talentów uczniowskich oraz kształtowanie postawy aktywności twórczej. Moze być realizowany na świetlicy szkolnej, humanistycznych kołach zainteresowań lub częściowo w ramach lekcji języka polskiego w gimnazjum.

mgr Renata Wadowska- Małek
nauczyciel w Gimnazjum nr 10
w Dąbrowie Górniczej

Program polonistyczno – wychowawczy świetlicy gimnazjalnej

I Główne założenia i formy realizacji:
 1. Zapewnienie opieki i zorganizowanie czasu wolnego uczniom ( gry, zabawy, dyskusje, pogadanki, scenki dramatyczne, pomoc w nauce).
 2. Umożliwienie rozwoju zainteresowań i talentów (koła zainteresowań: dziennikarskie, teatralne, pracy twórczej – poetyckie).
 3. Współdziałanie z nauczycielami w realizacji ścieżek edukacyjnych.
 4. Prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej ( psychodramy, rubryka w gazetce szkolnej, inscenizacje).
II Szczegółowe cele kształcące i wychowawcze:
 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia oraz wpajanie elementarnych zasad kultury.
 2. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie ( sztuka dyskusji).
 3. Uświadomienie uczniom potrzeby współuczestnictwa w życiu szkoły, środowiska, kraju.
 4. Rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poznawanie prawdy, dobra i piękna w świecie ( współuczestnictwo w kulturze).
 5. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (samodzielna praca)
 6. Efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, rozpoznawanie wartości moralnych, doskonalenie się.
 7. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach życiowych, zajęcia stanowiska w określonych sprawach i uzasadniania swoich racji(umiejętność dokonywania wyboru, krytycyzm).
III Sposób realizacji celów:

KOŁO DZIENNIKARSKIE:
 1. Redagowanie przez uczniów gazetki szkolnej.
 2. Rozwijanie spostrzegawczości, odpowiedzialności i samodzielności u młodego redaktora ( wychwytywanie interesujących pomysłów na atrakcyjny i nośny tekst)
 3. Konstruowanie tytułu i lidu.
 4. Opanowanie form dziennikarskich (artykuł, wywiad, felieton, reportaż, recenzja, esej) w wyniku praktycznych ćwiczeń.
 5. Opracowywanie szaty graficznej przez uczniów.
 6. Wykorzystywanie informatycznej wiedzy uczniów oraz pogłębianie jej (samodzielna grafika komputerowa i skład gazety – łamanie i makietowanie tekstu).
 7. Opanowanie chwytów perswazyjnych (argumentacja, polemika)- dyskusja.
 8. Kształtowanie zasad współżycia społecznego, ostrzeganie przed manipulacją, propagandą, ideologią.
 9. Walka z szablonowością ( praca nad wykształceniem u przyszłego dziennikarza dobrego retorycznego stylu).
 10. Wpajanie zasad etyki dziennikarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury osobistej, szacunku dla rozmówcy, obiektywizmu.
 11. Nauka adiustowania tekstów( materiał – własne teksty redakcyjne)
 12. Kolportaż.
 13. Wycieczka do redakcji gazety codziennej( zwiedzanie redakcji, dyskusja z dziennikarzami).
KOŁO TEATRALNE:
 1. Rozbudzanie zainteresowań teatrem w trakcie pracy nad realizacją inscenizacji i w ramach uczestnictwa w spektaklach teatralnych (wizyty w teatrze)
 2. Psychodramy odblokowujące osobowość ujawniające indywidualność(relaksacyjne i budzące wyobraźnię).
 3. Gry dramatyczne i scenki opracowywane wspólnie z młodzieżą, przestrzegające przed przemocą, agresją i uzależnieniami, np. "Sąd nad butelką", włączenie się do szkolnej kampanii antynikotynowej.
 4. Nauka zasad poprawnej analizy i interpretacji tekstów literackich.
 5. Opracowywanie scenariuszy teatralnych(didaskalia). 6.Opanowywanie sztuki pięknej recytacji(ćwiczenie dykcji).
 6. Zapoznanie uczniów z pojęciem ruchu scenicznego( gra aktorska mimika, pantomima).
 7. Wspólne opracowywanie scenografii, kostiumów i charakteryzacji; podkładu muzycznego, efektów specjalnych( zajęcia plastyczne, techniczne, koncepcyjne).
 8. Opracowywanie i wystawianie miniatur scenicznych, widowisk oraz uroczystych akademii, np. inscenizacja "Pastorałki" wg "Betleem Polskie" L.Rydla, fragmenty "Romea i Julii" W.Szekspira, "Zemsty" A.Fredry, "Teatrzyku Zielona Gęś" K.I.Gałczyńskiego.
 9. Tworzenie plakatów, programów teatralnych.
KOŁO PRACY TWÓRCZEJ( LITERACKIE):
 1. Rozbudzanie zamiłowań literackich( także czytelniczych).
 2. Zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej, rozwijanie talentów.
 3. Organizowanie spotkań poetyckich w oparciu o kanon poezji polskiej i światowej oraz o twórczość własną uczniów prowadzącego nauczyciela.
 4. Spotkania autorskie.
 5. Recytacja.
 6. Poznawanie warsztatu poetyckiego( przekazanie uczniom podstawowej wiedzy z zakresu teorii literatury oraz ćwiczenia praktyczne).
 7. Dyskusje, wymiana doświadczeń młodych twórców.
 8. Udział w konkursach poetyckich, np. "Jesieni poetyckiej".
 9. Zapraszanie innych twórców.
 10. Opracowywanie tomików poezji własnej uczniów.
 11. Analiza i interpretacja poezji współczesnej.
IV Bibliografia:
 1. "Szkolny projekt wychowania" w: "Problemy opiekuńczo- wychowawcze" 4/99.
 2. "Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej", pod red.Malcoma F.Mallette, World Press Freudom Committee 1990.
 3. S. Bortnowski"Warsztaty dziennikarskie" ,STENTOR,W- wa 2003.
 4. R. Jedliński "Gatunki publicystyczne w szkole średniej",WSiP, W-wa 1984.
 5. S.Bortnowski "Jak uczyć poezji".
 6. "Scenariusze na cały rok…" red.E.Doroszkiewicz i K.Starzewska,Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.
 7. "Koło polonistyczne i teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum", red. E.Szczepkowska, Wydawnictwo "Korepetytor", Płock1999 .
 8. W.Machura "Bez kapelusza- propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego", Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce1995.
 9. E. Sadowiska "Lekcje wychowawcze- opracowanie dla nauczycieli gimnazjum".
Opracowała: mgr Renata Wadowska- Małek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie