Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy zespołu humanistycznego gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3460 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Pełnię od kilku lat w Zespole Szkół w Starym Polu – Gimnazjum – dodatkową funkcję – przewodniczącej zespołu humanistycznego gimnazjum. Do moich obowiązków należy między innymi układanie na początku roku szkolnego planu pracy . Zamieszczam plan pracy zespołu humanistycznego , jaki sporządziłam w roku szkolnym 2005 / 2006.

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO GIMNAZJUM
NA ROK SZKOLNY 2005 / 2006

Lp.

TEMATYKA

ODPOWEDIZLNI

TERMIN

1.


Spotkanie organizacyjne. Planowanie pracy.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

B. Woś      

E. Woś

K.Rzebczyńska

R. Łakomy

J. Madej

Ks.Tomecki

VIII

2.

Korelacja treści z języka polskiego, historii, sztuki, religii.

( epoki literackie i historyczne)

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

B. Woś

E. Woś

K.Rzebczyńska

R.Łakomy

J. Madej

Ks.Tomecki

cały rok

3.

Współdziałanie i współpraca wszystkich nauczycieli. Przekazywanie informacji
o uczniu , dialog z uczniem.

Nauczyciele, Pedagog szkolny

cały rok

4.

Udział w konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach itp. i wymiana doświadczeń.

Nauczyciele

cały rok

5.

Rozwijanie wzajemnych zainteresowań
i uzdolnień:

  • koła zainteresowań ( kółko polonistyczne )
  • koło plastyczne
  • koło teatralno – wokalne „ Farsa
  • indywidualna praca z uczniem zdolnym na lekcji, poprzez:
a.       mobilizowanie go do większego wysiłku (praca dla chętnych
i na ocenę celującą),

b.      angażowanie do konkursów, turniejów itp.c.       kształtowanie w uczniach zdolnych chęci pogłębiana wiadomości
z zakresu teorii literatury,

d.      angażowanie uczniów zdolnych
do pomocy uczniom młodszym
i słabszym mającym kłopoty w nauceL Gabrylewicz

E Woś

W. Pokora

Nauczyciele

cały rok

6.

Indywidualna praca z uczniem słabym:

-         częściowe rozwiązanie problemu
na zajęciach wyrównawczych,
a także w czasie wolnym nauczyciela i ucznia,

-         pomoc koleżeńska,

-         uczenie systematyczności w pracy,

-         rozwijanie umiejętności czytania, słuchania ze zrozumieniem oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce .

Nauczyciele

cały rok

7.

Współpraca z rodzicami:

-         informowanie rodziców
o postępach ich dzieci w nauce,

-         informowanie rodziców
o zdolnościach oraz brakach ich dzieci w wiadomościach
 i umiejętnościach humanistycznych

Nauczyciele

cały rok

8.

Zwracanie uwagi na systematyczność oceniania uczniów.

Nauczyciele

cały rok

9.

Realizacja wybranych przez szkołę Pomorskich Certyfikatów Jakości
( V, VII, VIII ):

V – Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.

VII – Rodzice są partnerami
w podejmowanych przez szkołę działaniach.

VIII – Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.

Nauczyciele

cały rok

10.

Współpraca z PPP w Malborku.

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Specjaliści z PPP w Malborku

cały rok

11.

Realizacja ścieżek edukacyjnych.


Nauczyciele

cały rok

12.

Modyfikacja  kryteriów oceniania z przedmiotów humanistycznych.

Nauczyciele


IX

13.

Ułożenie kryteriów oceniania uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją.

Zapoznanie z „ Prawami ucznia dyslektycznego w szkole”.


M. Sypniweska

IX

14

Zorganizowanie dla uczniów z „Farsy” wyjazdu do Teatru Dramatycznego w Elblągu na przedstawienie

W. Pokora

K. Ronżewska

IX

15.

Spotkanie nauczycieli zespołu humanistycznego gimnazjum i szkoły podstawowej na temat „Błędy językowe” – próba stworzenia metod zapobiegania powstawaniu błędów językowych wśród uczniów.

M. Sypniewska

IX

16.

Analiza programów nauczania w celu ich udoskonalenia

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

B. Woś      

E. Woś

K.Rzebczyńska

R. Łakomy

J. Madej

Ks.Tomecki

X

17.

Analiza wyników zeszłorocznego egzaminu gimnazjalnego
z przedmiotów humanistycznych. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Sporządzenie planu naprawczego.

Zapoznanie rodziców z celowością i pojęciami testowymi. Przedstawienie rodzicom programu naprawczego.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

B. Woś      

E. Woś

K.Rzebczyńska

R. Łakomy

J. Madej

Ks.Tomecki

X

18.

Spotkanie nauczycieli – szukanie skuteczniejszych metod nauczania uczniów czytania ze zrozumieniem, nie tylko tekstów literackich ale wszelkich tekstów kultury / tabel, wykresów, instrukcji, itp. / na poziomie dosłownym i przenośnym

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

B. Woś      

E. Woś

K.Rzebczyńska

R. Łakomy

J. Madej

Ks.Tomecki

X

19.

Opracowanie i  przeprowadzenie konkursu literackiego z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej

M. Sypniewska

X

20.

Zorganizowanie wyjazdu uczniów
klas I-III do Kina Garnizonowego
w Malborku na film

M. Sypniewska

X

21.

Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela pt. „Pracownikom naszej szkoły – uśmiech z okazji ich święta”.

W. Pokora

Koło teatralno-wokalne „Farsa”

X

22.

Zorganizowanie zajęć integracyjno-adaptacyjnych dla uczniów klas I.

Wychowawcy klas pierwszych

Pedagog szkolny

Specjaliści z PPP w Malborku

X

23.

Zorganizowanie wycieczki dydaktycznej do Gdańska – Oliwy do muzeum Pałacu     Opatów na Wystawę Sztuki Współczesnej

E. Woś

X / XI

24.

Przygotowanie apelu z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

B. Woś

XI

25.

Opracowanie i przeprowadzenie konkursu literackiego związanego ze znajomością szkoły i nauczycieli z okazji

60-lecia szkoły

L. Gabrylewicz

B. Woś

XI

26.

Zorganizowanie spotkania z nauczycielami / emerytami /
- wywiad z wybranym nauczycielem szkoły

L. Gabrylewicz

B. Woś

XI

27.

„Gen. Józef Bem-patronem naszej szkoły”- konkurs wiedzy

B. Woś

M. Sypniewska

XI

28.

Opracowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego wiadomości z przedmiotów humanistycznych
dla uczniów klas I - III gimnazjum.

Nauczyciele

kl. I - IX

kl. III-XI

kl.II - IV

29.

Pomoc przy przygotowaniu uroczystości z okazji 60-lecia szkoły

Nauczyciele

XI

30.

„Wszystko o dysleksji” – spotkanie. Diagnoza przyczyn trudności w nauce
i wychowawczych młodzieży.

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Pedagog z PPP
w Malborku

XII

31.

Zorganizowanie konkursu na ciekawe życzenia i kartkę świąteczną.

M. Sypniewska

XII

32.

Udział uczniów w XIII festiwalu pt. „Boże Narodzenie w sztuce” – konkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”.

MDK w Malborku

M. Sypniewska

XII

33.

Opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu polonistycznego
i historycznego oraz przygotowanie finalistów do konkursów rejonowych
z „Języka Polskiego” i „Historii”.

M. Sypniewska

B. Woś

według terminu ustalonego przez Kuratorium Oświaty
w Gańsku

34.

„Bóg się rodzi...” i w naszej szkole – II

Staropolski Festiwal Bożonarodzeniowy.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

XII / I

35.

Jak skuteczniej uczyć ortografii ? Przeprowadzenie konkursu ortograficznego klas I-III gimnazjum – „Mistrz ortografii”.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

A. Majewska

II

36.

Przygotowanie uczniów do konkursu ortograficznego
pt. „Mistrz ortografii” w Malborku.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

III

37.

Konkurs recytatorski pt „Mój ulubiony wiersz”

M. Sypniewska

III

38.

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Teatru.

W. Pokora

Koło teatralno-wokalne „Farsa”

III

39.

Opracowanie i przeprowadzenie międzyklasowego konkursu wiedzy o teatrze.

W. Pokora

III

40.

Zorganizowanie wycieczki do Teatru Dramatycznego
w Elblągu.

W. Pokora

III

41.

Sprawdzanie prac konkursowych
związanych z sejmikiem ekologicznym.

M. Sypniewska

W. Pokora

L. Gabrylewicz

IV

42.

Zorganizowanie konkursu na ciekawe życzenia i kartkę świąteczną.

M. Sypniewska

IV

43.

Opracowanie i przeprowadzenie „Dnia Europejczyka”.

B. Woś

Szkolny Klub Europejski

V

44.

Opracowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Moja mała ojczyzna – Stare Pole i okolice” .

E. Woś

V

45.

Zorganizowanie wystaw tematycznych w szkolnej galerii pt. „Pędzel”.

E. Woś

cały rok

46.

Promocja szkoły na targach w RCD
w Starym Polu.

B. Woś

K. Ronżewska

A. Wyczółkowska

K. Wiedeńska

VI

47.

Udział w przygotowaniach uroczystości z okazji 60-lecia szkoły / święto szkoły /

nauczyciele

VI

48.

„A dziś już rozstania nadszedł czas” – przedstawienie na pożegnanie szkoły. Opracowanie i przeprowadzenie uroczystości.

M. Sypniewska

W. Pokora

Koło teatralno-wokalne „Farsa”

VI

opracowała : Monika Sypniewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie